Vraag om uitleg nr. 2-870

2-870 Ren Thissen (cdH) 8/10/2002
  de speculatie omtrent de aandelen van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-856