Schriftelijke vragen van 2-1953 tot 2-1953

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1953 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Elektronische certificatie - Vrije markt - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 8/3/2002
  Antwoord 27/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-723