Schriftelijke vragen van 2-1653 tot 2-1653

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1653 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Bedrijven die een openbare dienst verstrekken - Eventuele invoering van een gegarandeerde basisdienstverlening.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1654
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-575