Schriftelijke vragen van 2-1654 tot 2-1654

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1654 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bedrijven die een openbare dienst verstrekken - Eventuele invoering van een gegarandeerde basisdienstverlening.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1653
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-575