Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Liesbeth Homans

67 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6911 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Arresthuis in Wilrijk - Argumenten - Timing en kosten - Overleg
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 12/2/2013
5-6306 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Energiebesparende maatregelen - Brandbeveiligingsmaatregelen - Inbraakbeveiligingsmaatregelen - Bijkomende terugbetalingen - Aanslagen - Betalingstermijn
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 24/5/2012
5-6156 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrijgemaakte energiemarkt - Energieleveranciers - Akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en energiemarkt" - Processen-verbaal - Minnelijke schikkingen - Algemene Directie Controle en Bemiddeling
  Verzending vraag 26/4/2012
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
5-6074 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Flitspalen - Overtredingen - Resultaten
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6073 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  A12 Antwerpen Brussel (Boomsesteenweg) - Snelheidsovertredingen - Flitspalen - Aantal boetes
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-5861 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Ex-daklozen - Installatiepremie - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-5784 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ombudsdienst voor Energie - Werking
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 27/4/2012
5-5783 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Niet naleven van de taalwetgeving door de openbaarvervoermaatschappijen - Klachten - Aantal - Gevolgen
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-5782 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastraal inkomen - Steden - Bezwaarschriften
  Verzending vraag 2/3/2012
  Rappel 3/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5781 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CEBEDEM) - Werking - Middelen - Personeel
  Verzending vraag 2/3/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-5780 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale taks op elektriciteitsconsumptie - Inning
  Verzending vraag 2/3/2012
  Rappel 3/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5741 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek
  Verzending vraag 29/2/2012
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 3/8/2012
5-5740 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onroerende goederen - Buitenland - Onderzoek - Controles - Gegevensuitwisseling
  Verzending vraag 29/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5645 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale Fraude - Bestrijding - Informatie-doorstroming - Inspectiediensten - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Lokale overheden
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5618 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen - Energieverbruik - Waterverbruik
  Verzending vraag 10/2/2012
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-4338 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Antwerpen - Arresthuis - Locatiekeuze - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
5-4337 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Antwerpen - Arresthuis - Politiediensten - Impact en gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-4334 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  Antwerpen - Arresthuis - Bouw - Locatiekeuze
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-4161 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  De bescherming van de privacy inzake postbestelling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2655
5-4160 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2555
5-4159 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1491
5-4158 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-336
5-3934 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Inspectiecel - Bijstandsfraude - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
5-3928 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
5-3927 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 3/8/2012
  Dossier gesloten 3/8/2012
5-3926 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Werk  
  Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
5-3079 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Nieuwe gevangenis in Antwerpen - Mogelijke inplanting in Wilrijk
  Verzending vraag 16/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2879 Liesbeth Homans (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 7/9/2011
5-2864 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Grootstedenbeleid - Grootstedenfonds
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2782 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sociale woningen - Kadnet (kadastrale legger) - Toegang voor de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) - Controle van de eigendomsvoorwaarde
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2775 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - Electrabel - Opsplitsing leveringsactiviteiten en productieactiviteiten
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-2774 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Dreigend productietekort - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-2656 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De uitwisseling van kadastergegevens
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-621
5-2655 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  De bescherming van de privacy inzake postbestelling
  Verzending vraag 1/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4161
5-2555 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4160
5-2472 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontroles - Flitspalen op de A12 tussen Antwerpen en Brussel - Aantal manuren besteed tussen 2008 en 2010
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2379 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen per gemeente
  Verzending vraag 24/5/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2344 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 22/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-835
5-2343 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-816
5-2342 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Het slimme stroomnet
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-815
5-2341 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De wet op de kernuitstap
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 25/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-814
5-2340 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-726
5-2339 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De liberalisering van de energiemarkt en het effect op de prijs
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-674
5-2338 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-673
5-2337 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De sociale-maximumprijs voor energie voor niet-beschermde afnemers
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-665
5-2336 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-620
5-2335 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  De anomalie in de federale bijdrage
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-512
5-2334 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Het vangnet voor prijsstijgingen van energie
  Verzending vraag 18/5/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-466
5-2309 Liesbeth Homans (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vastgoedmakelaars - Beschuldigingen van vermeende wanpraktijken - Antwoord van de minister op de bekommernissen van het Beroepsinstituut
  Verzending vraag 10/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2094 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2093
5-2093 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2094
5-1945 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontrole - Flitspalen op de Boomsesteenweg en de A12 - Resultaten
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1607 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 2/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1530 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteit - Federale bijdrage - Vijftig bedrijven met de hoogste bijdrage
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
5-1521 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kadastraal inkomen - Gemiddeld inkomen per stad en gemeente - Bezwaarschriften - Betekeningen
  Verzending vraag 25/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1491 Liesbeth Homans (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat
  Verzending vraag 24/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1490
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4159
5-1490 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Directie inschrijving voertuigen (DIV) - Schrappen van nummerborden - Termijnen - Ontvangstbewijs van bpost bij opsturen van de plaat
  Verzending vraag 24/2/2011
  Antwoord 31/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1491
5-1336 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Elektriciteit - Federale heffingen - Bedragen - Vrijstellingen
  Verzending vraag 15/2/2011
  Antwoord 31/3/2011
5-1271 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsdienst Energie - Klachten - Aantallen per gewest - Opvolging
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-828 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energiegroepen - International Power - Overname door GDF Suez - Gevolgen voor de mededinging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Intrekking vraag 28/1/2011
5-827 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Fluxys en Gazprom - Protocolakkoord - Mededinging
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/4/2011
5-670 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsdienst voor Energie - Klachten - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-336 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Energiefacturen - Beperkte leesbaarheid, verstaanbaarheid en duidelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4158
5-164 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Openbare vervoersmaatschappijen - Respect van de taalwetgeving - Klachten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 30/11/2010
5-130 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiekledij - Europese veiligheidsnorm - Maatregelen - Kosten
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 18/1/2011
5-107 Liesbeth Homans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methylbromide - Verdelgingsmiddel in de havens - Alternatieven
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 18/11/2010
5-30 Liesbeth Homans (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zonnepanelen - Brandweer - Gevaar voor elektrocutie - Operationele procedure voor interventies
  Verzending vraag 30/8/2010
  Antwoord 8/7/2011