Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatiha Sa´di

69 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11202 Fatiha Sa´di (PS) minister van Justitie  
  Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen - Verslag - Aanbevelingen - Uitvoering
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11189 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Rapport - Aanbevelingen - Toepassing
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-11170 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Secteur des soins de santÚ - Recherche - Cancer - ImmunothÚrapie - Moyens - Subsides
  Verzending vraag 24/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11126 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Clandestiene immigratie - Frauduleuze vaderschapserkenning - Werkgroep - Resultaten - Cijfergegevens
  Verzending vraag 13/2/2014
  Antwoord 27/3/2014
5-11082 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migranten zonder papieren - Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot de behandeling
  Verzending vraag 6/2/2014
  Antwoord 26/2/2014
5-11081 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Ombudsdienst van Brussels Airport - Geluidshinder - Klachten - Toename - Onafhankelijk instituut - Maatregelen tot vermindering van de geluidshinder
  Verzending vraag 6/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10610 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels International Airport - Luchtvaartprocedures - Naleving - Controle - Nachtvluchten - Onafhankelijke controleautoriteit
  Verzending vraag 13/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10421 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gesloten centra - Klachten van gedetineerden - Commissie en secretariaat belast met de behandeling van klachten - Werking - Aanbevelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 20/12/2013
5-10416 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Tyfoon Haiyan - B-Fast - Europese snelle- interventiemacht - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 26/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4252
5-10215 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Digitale televisie - Teledistributie - Digitale kanalen - Toegang zonder decoder - Alternatief - Gemeenschappelijke interfacekaart
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10209 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot een behandeling voor mensen zonder papieren - Mogelijke oplossingen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-10163 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De uiteenlopende behandeling van dossiers van besneden vrouwen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4092
5-10114 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verspreiding van corruptie naar het buitenland - Rapport van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Transparency International - Instrumenten in de strijd tegen de corruptie - Uitvoering
  Verzending vraag 17/10/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10096 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers afkomstig uit SyriŰ - Subsidiaire bescherming - Statuut van vluchteling
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-9806 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Aantal - Bescherming
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9805 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Afghaanse hulpkrachten in dienst van het Belgische leger - Bescherming - Bijzonder asielstatuut
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9804 Fatiha Sa´di (PS) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-9803 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Personen met een handicap - Personeelssterkte - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9599 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Esthetisch toerisme - Maatregelen - Rechtsmiddelen - Informatie- en sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9587 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielprocedure - Asielaanvraag - Bevel om het grondgebied te verlaten - Toename
  Verzending vraag 17/7/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9583 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcoholverslaving - Behandeling - Baclofen - Doeltreffendheid
  Verzending vraag 17/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9560 Fatiha Sa´di (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  Verzending vraag 16/7/2013
  Antwoord 13/5/2014
5-9530 Fatiha Sa´di (PS) minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeelssterkte van personen met een handicap - Federale Overheidsdienst FinanciŰn - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9525 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Persneelssterkte van personen met een handicap - FOD Binnenlandse Zaken - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9524 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeelssterkte van personen met een handicap - Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt - Verslag
  Verzending vraag 10/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9441 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Vrouwen die de vrees voor genitale verminking inroepen - Cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9414 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Turkse presidentsverkiezingen in 2014 - Brusselse gemeenten - Eventuele implicatie - Organisatie - Terugbetaling van de kosten - Mededeling aan de betrokken bevolking ľ Beslechten van conflicten - Precedent
  Verzending vraag 26/6/2013
  Herkwalificatie 1/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4011
5-8666 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Grote trans-Atlantische markt - Vrijhandelszone - Onderhandelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 8/7/2013
5-8493 Fatiha Sa´di (PS) minister van Justitie  
  De Cel voor financiŰle informatieverwerking
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8492
5-8492 Fatiha Sa´di (PS) minister van FinanciŰn, belast met Ambtenarenzaken  
  De Cel voor financiŰle informatieverwerking
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8493
5-8224 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2960
5-7636 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) ľ Vergoedingsaanvraag - Beslissing - Termijnen - Verkorting - Maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7441 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De loondiscriminatie op grond van seksuele geaardheid
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 25/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2390
5-7270 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Artikel 72, 2de lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2464
5-6733 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belasting op allerlei soorten voordelen die voortvloeien uit het gratis ter beschikking stellen van woongebouwen - Verhoging met 90% - Gemeentelijke en aanverwante huisbewaarders - Weerslag op de gemeentebegrotingen - Situatie in het Brussels Hoofdstedeli
  Verzending vraag 12/7/2012
  Antwoord 24/9/2013
5-6684 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingssupplementen ôPOWERtabsö - Het op de markt brengen - Toelating - Steekproefsgewijze controles en controles achteraf
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
5-6355 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De veiligheid in het openbaar vervoer
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2254
5-6262 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Europees systeem voor snelle waarschuwing voor consumptieproducten die geen levensmiddelen zijn (RAPEX) - Verslag 2012 - BelgiŰ - Aantal waarschuwingen - Laag aantal - Uitleg - Controles - Aantal personeelsleden
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6208 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De verhoging met 90% van de belasting op voordelen in natura voor huisbewaarders
  Verzending vraag 7/5/2012
  Antwoord 6/9/2013
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-512
5-6010 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het beleid inzake hulp aan stotteraars
  Verzending vraag 30/3/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2032
5-5766 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Straatcriminaliteit - Stijging - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-4375 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4374 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4373 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2588
5-4372 Fatiha Sa´di (PS) minister van Werk  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2574
5-4371 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2572
5-4370 Fatiha Sa´di (PS) eerste minister  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2570
5-2607 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) - Verslag 2010 - Statistieken voor 2010
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 18/8/2011
5-2590 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
5-2589 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2588 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4373
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4374
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4375
5-2587 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŰn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 1/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2586 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2585 Fatiha Sa´di (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2584 Fatiha Sa´di (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 29/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2583 Fatiha Sa´di (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2582 Fatiha Sa´di (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 17/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2581 Fatiha Sa´di (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 26/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2580 Fatiha Sa´di (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2579 Fatiha Sa´di (PS) minister van Landsverdediging  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2578 Fatiha Sa´di (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 7/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2577 Fatiha Sa´di (PS) minister van Justitie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 21/6/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2576 Fatiha Sa´di (PS) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2575 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2574 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4372
5-2573 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2572 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4371
5-2571 Fatiha Sa´di (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 19/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
5-2570 Fatiha Sa´di (PS) eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
  Verzending vraag 20/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4370