Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2012-2013

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

663 resultaten

5-2534 Bert Anciaux (sp.a) 9/10/2012
  de plannen om de contingentering af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2537 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/10/2012
  het gebruik van andere talen door de NMBS in haar aankondigingen in de stations gelegen in het eentalig Nederlandstalige gebied
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2538 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de nietigverklaring door de Raad van State van een beslissing om geen wapenvergunning toe te kennen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2540 Richard Miller (MR) 12/10/2012
  de escalatie van geweld tussen Turkije en SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2542 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  het gebruik van de riotgun om te jagen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2543 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2544 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2545 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2012
  het asielbeleid van Hongarije
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2012 (commissiehandelingen 5-177)
5-2546 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de gevolgen van de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2547 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2548 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2012
  het onrechtmatig gebruik van drones voor buitengerechtelijke executies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2551 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2552 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2554 Dominique Tilmans (MR) 17/10/2012
  de homologatie van de DESIRO-stellen en de toekomst van spoorlijn 165 Virton-Aarlen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2567 Piet De Bruyn (N-VA) 23/10/2012
  de legalisering van de IsraŽlische kolonies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2568 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de sportweddenschappen bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2569 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de bestemming van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-2570 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de aanstelling van een nieuw lid bij de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2571 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2012
  de onderhandelingen met het oog op een wapenhandelsverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2572 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2012
  het gebruik van Russische clustermunitie in de Syrische burgeroorlog
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2573 Lieve Maes (N-VA) 24/10/2012
  de technische problemen van de MW41-motorwagens van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2574 Gťrard Deprez (MR) 25/10/2012
  de uitbreiding van Police-on-web
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2575 Gťrard Deprez (MR) 25/10/2012
  het globaal plan ter bestrijding van het geweld tegen politieambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2576 Patrick De Groote (N-VA) 25/10/2012
  de Belgische F2000-aanvalswapens in handen van de Palestijnse terroristische organisatie Islamitische Jihad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2577 Patrick De Groote (N-VA) 25/10/2012
  de Belgische F2000-aanvalswapens in handen van de Palestijnse terroristische organisatie Islamitische Jihad
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2578 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2581 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  het tariferingsbeleid inzake grensoverschrijdende trajecten van de Chemins de fer luxembourgeois en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2584 Helga Stevens (N-VA) 25/10/2012
  de dienst Securail
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2585 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  de aanwijzing van een nieuwe directeur-generaal Bilaterale Zaken op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2586 Francis Delpťrťe (cdH) 25/10/2012
  de gerechtelijke achterstand bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant inzake collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2595 Rik Torfs (CD&V) 29/10/2012
  het niet vervolgen van personen die geen gevolg geven aan de stemplicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2601 Bert Anciaux (sp.a) 31/10/2012
  het taalevenwicht bij generaals in het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2602 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2604 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2606 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  het budgetteren bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2607 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2608 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/11/2012 (commissiehandelingen 5-182)
5-2610 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  het verslechterende ondernemersklimaat
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2613 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/11/2012
  de traagheid van de politie bij het seinen van gestolen voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2614 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2012
  het "kinderpardon" in het Nederlandse regeerakkoord
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2619 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/11/2012
  de afschaffing van de Dienst voor economische migratie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2620 FranÁois Bellot (MR) 6/11/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2185
5-2622 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2012
  de inactiviteitsvallen in de verplichte uitkeringsverzekering zoals voorzien in de wet van 14 juli 1994
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2623 Freya Piryns (Groen) 7/11/2012
  de open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2656 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de aan Burundi toegekende ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2658 FranÁois Bellot (MR) 8/11/2012
  het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2662 Marie Arena (PS) 8/11/2012
  een bezoek aan Kameroen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-701
5-2666 Cindy Franssen (CD&V) 12/11/2012
  de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2667 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de financiering van de Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2668 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de koppeling tussen de financiering van de ziekenhuizen via het BFM en het aanrekenen van eventuele supplementen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2670 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2671 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  het niet betalen van de zorgverleners in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2672 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het salafisme in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2674 Gťrard Deprez (MR) 14/11/2012
  de vzw "10 de conduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2675 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  het ter beschikking stellen van studenten aan KMO's via een VZW
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2676 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  de harmonisatie van de vervaldatum van de administratieve verplichtingen van ondernemingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2678 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van de algemene rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2679 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van rookfaciliteiten in het kader van de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2684 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de overdracht van de naam aan het kind
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2685 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2688 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2012
  de Filipijnse zorgverstrekkers in ons land
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2689 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  de stiekeme herinvoering van vliegtuiglawaai boven de noordrand van Brussel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2695 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2697 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2698 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2012
  het voortgezet samenwonen van echtparen in woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2700 Bert Anciaux (sp.a) 19/11/2012
  de kritiek van gezondheidsexperts op te weinig prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2702 Louis Ide (N-VA) 19/11/2012
  de referentiebedragen van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2704 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/11/2012
  prikwonden
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2705 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/11/2012
  de oprichting van een Benelux-leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2706 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/11/2012
  de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2709 Mieke Vogels (Groen) 20/11/2012
  de besparingen op cardiale revalidatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2710 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/11/2012
  het Justitiepaleis te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2711 FranÁois Bellot (MR) 20/11/2012
  de inkohiering ten laste van de gemeenten van de onroerende voorheffing van de Natura-2000 gebieden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2712 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2012
  de mogelijkheden van het concept van "kinderpardon" in ons land
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2713 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2012
  de escalatie van geweld in de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/11/2012
  de geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2715 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  Belfius
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2716 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  het fregat Louise-Marie en Djibouti
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2717 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  het programma van militair partnerschap met Rwanda
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2718 Fabienne Winckel (PS) 21/11/2012
  de financiŽle impact van de Europese vakantieregeling voor werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2725 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de vernieuwing van de perrons van het station Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4754
5-2727 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  het beleid inzake het dragen van religieuze symbolen in publieke functies
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-197)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4769
5-2735 Marie Arena (PS) 26/11/2012
  de Oegandese antihomowet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2738 Richard Miller (MR) 26/11/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2740 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/11/2012
  de erkenning van de Syrische nationale coalitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2741 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/11/2012
  de aanwezigheid van een spionageprogramma op een computer van de militaire inlichtingendienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2742 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2012
  het leefloon voor studenten tijdens Erasmusverblijven in het buitenland
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2743 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/11/2012
  het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2744 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2012
  het beheer van de registratie van domeinnamen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2747 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de audiometrische toelatingsonderzoeken van personeel voor Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2748 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de rekrutering van militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2749 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  het artikel 432 van het Strafwetboek inzake kinderontvoering en de evaluatie ervan
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2750 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de automatisering van de informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de fiscale administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2751 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2752 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/11/2012
  het aantal hypothecaire leningen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2753 Louis Ide (N-VA) 27/11/2012
  de dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2755 Elke Sleurs (N-VA) 27/11/2012
  de samenwerking tussen de ombudsdienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor de medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2756 Christine Defraigne (MR) 27/11/2012
  een obligatie van Dexia Bank BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6795
5-2757 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/11/2012
  het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2758 Huub Broers (N-VA) 28/11/2012
  het vooraan flitsen bij snelheidscontroles
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2759 Huub Broers (N-VA) 28/11/2012
  de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het artikel 134quinquies van de nieuwe gemeentewet
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2760 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 28/11/2012
  de opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2762 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2012
  de zorgverstrekkers uit de private sector in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2765 Ludo Sannen (sp.a) 28/11/2012
  het recht op onderwijs in noodsituaties
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2766 Lieve Maes (N-VA) 29/11/2012
  de managementplannen bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2767 Gťrard Deprez (MR) 29/11/2012
  het gebruik van de internationale Interpol Notices in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2769 Bert Anciaux (sp.a) 29/11/2012
  de geplande wijziging van de subsidiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2770 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/11/2012
  de vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2772 Piet De Bruyn (N-VA) 29/11/2012
  het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2773 Bert Anciaux (sp.a) 29/11/2012
  het verdelingsplan van de Nationale Loterij voor projecten van armoedebestrijding
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-194)
5-2775 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2778 Hassan Bousetta (PS) 29/11/2012
  de steun aan onderzoek en ontwikkeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-2779 Marie Arena (PS) 29/11/2012
  de buitenlandse gedetacheerde werknemers in BelgiŽ
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2780 Bert Anciaux (sp.a) 3/12/2012
  de behandeling van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2781 Dalila Douifi (sp.a) 3/12/2012
  de afgifte door BelgiŽ van biometrische paspoorten met vingerafdrukken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2786 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/12/2012
  de politieke kleur van diplomaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2787 Lieve Maes (N-VA) 3/12/2012
  de tax shelter
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2788 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/12/2012
  de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2790 Marie Arena (PS) 4/12/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2793 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de forensische polygrafie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5477
5-2794 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de identiteitsdiefstal en -fraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5818
5-2795 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de agressie-incidenten in de penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5824
5-2796 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de cold cases
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5885
5-2797 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  het identiteitsmisbruik
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6025
5-2798 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  het steeds opduikende antihomowetsvoorstel in het Oegandees parlement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2799 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  het conflict tussen het RIZIV en een arts die opkomt voor patiŽnten met chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2804 Ludo Sannen (sp.a) 5/12/2012
  het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2805 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  de plannen van IsraŽl voor het bouwen van 3000 nieuwe woningen in Palestijns gebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2806 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2012
  het aantal gedetineerden met een handicap
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4283
5-2807 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/12/2012
  de Westelijke Sahara
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2808 Louis Ide (N-VA) 5/12/2012
  audits in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2810 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de opgelopen achterstand inzake beslissingen over het klimaatbeleid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-2813 Marie Arena (PS) 5/12/2012
  de opvang van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2814 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de kinderarmoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-194)
5-2821 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de terugbetalingsprocedure van de biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  de ondermaatse verloning en de grote achterstand in de betaling van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2830 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  het Wetboek economisch recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2831 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  de toepassingen eDepot en eGriffie
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2832 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  het Rijksregister
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2833 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/12/2012
  de onvolledigheid van de strafregisters en de verdere digitalisering
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2839 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2012
  de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-199)
5-2840 Patrick De Groote (N-VA) 11/12/2012
  de inactiviteitsvallen in de verplichte uitkeringsverzekering ingevolge de toepassing van de wet van 14 juli 1994
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-2844 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  het debat in de Senaat over ontwapening
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-2847 Gťrard Deprez (MR) 13/12/2012
  het bestaan van een beschermingsordonnantie voor vrouwen die als slachtoffer van huiselijk geweld geen klacht wensen in te dienen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2848 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de Europese school Brussel IV
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-2849 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2850 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de in BelgiŽ gevestigde multinationals en het ontduiken van belastingen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2853 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2854 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  het jaarverslag van Transparency International ter gelegenheid van de internationale dag tegen corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2856 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het taalkader en de overdracht van de Plantentuin van Meise
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-2857 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2858 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/12/2012
  de registratieprocedure van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2861 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2012
  de ondervertegenwoordiging van Brusselaars in de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-197)
5-2868 Ahmed Laaouej (PS) 19/12/2012
  de regeling van shadow banking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-2869 Fatiha SaÔdi (PS) 19/12/2012
  de verhoging van de belasting op voordelen in natura die toegekend worden aan huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-2872 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2012
  de uitzichtloze situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2874 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/12/2012
  de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2877 Richard Miller (MR) 20/12/2012
  de recente onderschepping van Somalische piraten door de bemanning van het fregat Louise-Marie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2878 Elke Sleurs (N-VA) 20/12/2012
  het beleid rond synthetische drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2879 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/12/2012
  de uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2882 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2012
  de betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op cafť
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-2883 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  de controle op fraude met bunkerolie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2889 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  de onterechte opsluiting van een landgenoot in Dubai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2892 Patrick De Groote (N-VA) 9/1/2013
  de overeenstemming van het type wapen met de reden waarvoor het gevraagd wordt
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2893 Patrick De Groote (N-VA) 9/1/2013
  het recreatief gebruik van wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2894 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/1/2013
  de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over huishoudwerk
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2895 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  de onroerende voorheffing van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2896 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  het plaatsen van optischevezelinstallaties door Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2897 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  de financiŽle problemen van de politiezone Hermeton-et-Heure
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2898 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  het uitstel van de renovatie van het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2899 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  het duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgische Continentaal Plat
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2900 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de terrorismedreiging en terroristische aanslagen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6192
5-2904 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de "Inadmissibles" op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6653
5-2913 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2013
  de aanmaningskosten die de nutsbedrijven aanrekenen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2915 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  het stopzetten van de productie van het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2916 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  de kamer- en ereloonsupplementen bij een verblijf op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2917 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2918 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-Brabant en in het arrondissement Dendermonde
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2923 Sabine Vermeulen (N-VA) 15/1/2013
  het actieplan Zeehond
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2926 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2013
  de ongeoorloofde praktijken bij het invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2927 Louis Ide (N-VA) 15/1/2013
  de potentiŽle gevaren van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2928 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/3/2013
  de munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2931 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de politie en sociale media
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2932 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke eerherstelprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2936 Marie Arena (PS) 17/1/2013
  het Belgisch nationaal contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2939 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2944 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de brandstichting in een Koerdisch cultureel centrum in Genk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2945 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het @migo-boras-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2950 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  het in kaart brengen van de illegale wapenhandel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2951 Sabine Vermeulen (N-VA) 17/1/2013
  de Commissie maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2952 Helga Stevens (N-VA) 17/1/2013
  de opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2953 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de besparingen inzake sociale economie en sociaal-culturele projecten voor OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2954 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de gebrekkige dienstverlening van bpost in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2955 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  de invoering van controlemechanismen inzake munitiehandel in het Arms Trade Treaty
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2958 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het anoniem solliciteren
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2959 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de vertraagde renovatie van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2964 Helga Stevens (N-VA) 22/1/2013
  de toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2967 Wilfried Vandaele (N-VA) 22/1/2013
  een energie-eiland voor de kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2971 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 22/1/2013
  de nieuwe telecomwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2973 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassing
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2974 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2975 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  een dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2977 Wilfried Vandaele (N-VA) 23/1/2013
  de herberekening van de lastenverdeling binnen politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2978 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2013
  de kritiek van het Rekenhof op de hervorming van de pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2985 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de onderhandeling van een internationaal verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2986 Johan Verstreken (CD&V) 24/1/2013
  de aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2988 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2989 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2991 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de veelvuldige vertragingen en de afschaffingen van de trein 7471 vanuit Virton
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2992 Gťrard Deprez (MR) 24/1/2013
  de onwettelijkheid van bepaalde alcoholtesters die door de politie worden gebruikt
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2993 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2994 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de kwikverontreiniging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2995 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2996 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de weigering van Fedasil om in opvang te voorzien voor illegale gezinnen met minderjarige kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2997 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  het samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het begeleidingstraject van illegale gezinnen met minderjarigen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2999 Inge Faes (N-VA) 24/1/2013
  de alcoholtester Dršger 7410+
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3000 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3002 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  de ernstige sociale fraude met dienstencheques
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3003 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2013
  de humanitaire gevolgen van de internationale sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3005 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/1/2013
  de taalkaders in de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-3010 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 29/1/2013
  de winstmarges van de krantenwinkels op de krantenverkoop
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3011 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 29/1/2013
  de muntstukken van ťťn en twee eurocent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-3021 Bert Anciaux (sp.a) 30/1/2013
  het aantal gedwongen opnames
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3022 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3025 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 30/1/2013
  de campagne rond slaap- en kalmeringsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3026 Cťcile Thibaut (Ecolo) 30/1/2013
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3032 Richard Miller (MR) 30/1/2013
  de diplomatieke inspanningen om de toestand in Oost-Congo te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3035 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de omkadering van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3036 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  het grote verschil in aanpak van jeugddelinquenten tussen de Nederlandse en Belgische Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3039 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3043 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/2/2013
  het verlenen van een diplomatiek paspoort aan de leden van de koninklijke familie en hun entourage
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3046 Lies Jans (N-VA) 6/2/2013
  de recente ongevallencijfers en het rijbewijs met punten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3049 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/2/2013
  de neonicotinoÔde insecticiden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3050 Dalila Douifi (sp.a) 6/2/2013
  de mogelijkheid die aan jongeren zonder papieren wordt geboden om een opleiding te vervolledigen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3051 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2013
  de kaart Kosteloze Begeleider
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3052 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgische beleid inzake alcoholafhankelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3053 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgisch standpunt omtrent de Europese alcoholstrategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3055 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de beslissing om een slachtoffer van verkrachting de gerechtskosten te laten betalen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3057 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-3059 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de voorwaardelijke enveloppe aan Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3060 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de uitvoering van de strategie van goed bestuur
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3061 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de besteding van de voorwaardelijke enveloppe in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3067 Gťrard Deprez (MR) 7/2/2013
  de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3070 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de gebrekkige vervolging van huisjesmelkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3081 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de etnische en culturele diversiteit onder de federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-235)
5-3083 Dalila Douifi (sp.a) 7/2/2013
  de concrete invulling van het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3084 Johan Verstreken (CD&V) 7/2/2013
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3088 Inge Faes (N-VA) 7/2/2013
  het Europees rijbewijs
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3091 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de studie van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie inzake jeugdmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3092 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drugshandel en drugsgebruik in Europa
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3093 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drughandel en druggebruik in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3096 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de economische raadgevers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3097 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de mogelijke versoepeling van het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3098 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 7/2/2013
  de distributieovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3099 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2013
  de federale raadgevers in economische diplomatie en de InterministeriŽle Conferentie voor het buitenlands beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3101 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3103 Patrick De Groote (N-VA) 7/2/2013
  het afschakelplan
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3116 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/2/2013
  de keuze aangaande de benoeming van diplomaten op post
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3118 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de fiscale manoeuvres van multinationals
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3120 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de anticonceptiepillen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3124 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de opvang van asielzoekers in de versnelde asielprocedure
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3126 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3128 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de toegankelijkheid van de politiediensten voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3129 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3131 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 19/2/2013
  de relatie tussen Belfius en Arco
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3132 Mieke Vogels (Groen) 19/2/2013
  de belastingaftrek van de woonbonus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3133 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3134 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de Ijzeren Rijn
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3135 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  het vinden van het juiste treinrijtuig
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3136 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het pakket spoorprioriteiten vanwege de Vlaamse Regering
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3140 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de MiFID-vragenlijst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6442
5-3145 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3146 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3147 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3148 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de inkomensgarantie-uitkering en het deeltijds ontslag
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3150 Patrick De Groote (N-VA) 20/2/2013
  een diefstal van militair materieel bij Belgische militairen op missie in Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3167 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de spoorlijn 165 Virton-Athus
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3168 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  het implantatenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3169 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de prijs van de grensoverschrijdende treinverbindingen naar het Groothertogdom Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3172 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de business councils
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3177 Lieve Maes (N-VA) 21/2/2013
  de stopzetting van het Stimerproject
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3180 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het laten begaan van auto-inbrekers en andere criminelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3181 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3182 Martine Taelman (Open Vld) 21/2/2013
  de terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3185 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3186 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3190 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  het beleid met betrekking tot de bijzondere bijstandsbrigades van de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3192 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3193 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de ongelukken met kinderen in oververhitte auto's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3195 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  het instellen van een Belgisch stookolietankfonds
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3196 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 27/2/2013
  de burgerdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3197 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  de nakende verjaring van de feiten rond de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3201 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het proefproject van gebruik van synthetische DNA van de politiezone Dendermonde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2792
5-3202 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  de aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2947
5-3203 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het actieplan inzake illegale cannabisproductie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2998
5-3204 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het plan om te snoeien in de managementfuncties binnen de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3004
5-3205 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3089
5-3206 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de onlinedienst Communit-e (plus)
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3207 Patrick De Groote (N-VA) 28/2/2013
  de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent en de vernieuwing van de spoorwegbrug in Moerbrugge
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3210 Bart De Nijn (N-VA) 28/2/2013
  het roken in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3212 Nele Lijnen (Open Vld) 28/2/2013
  de Belgische bijdragen aan de internationale programma's voor aidsbestrijding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3217 Christine Defraigne (MR) 28/2/2013
  de bijdrage voor de registratie in het hondenregister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3220 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de juridische problemen van de Privacycommissie met de Gemeentelijke Administratieve Sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3222 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de specificaties van de gemeentelijke computers bij de pilootfase inzake biometrische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3223 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de consumentenbescherming bij fraude met het internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3224 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de verontrustende toename van het aantal fraudegevallen met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3227 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de financiering van de VZW SMES
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3229 Helga Stevens (N-VA) 28/2/2013
  een "relay service" voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3231 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de resultaten van het werkbezoek aan Algerije
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3232 Huub Broers (N-VA) 28/2/2013
  de operationele organisatieplannen van de prezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3233 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de procedure omtrent de behandeling van de zaken van de drie burgemeesters bij de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3234 Ludo Sannen (sp.a) 1/3/2013
  de berging van hoogradioactief afval en geothermische toepassingen in de Kempen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3235 Lieve Maes (N-VA) 5/3/2013
  het station van Ninove
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3236 Bert Anciaux (sp.a) 5/3/2013
  de multinationale eenheid van transportvliegtuigen in Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3237 Leona DetiŤge (sp.a) 5/3/2013
  het OMNIO-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3238 Bert Anciaux (sp.a) 5/3/2013
  het militaire partnerschapsprogramma met de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3239 Bart De Nijn (N-VA) 5/3/2013
  de communicatie en hulpverlening van politiediensten bij administratieve takeling
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3245 Helga Stevens (N-VA) 5/3/2013
  het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3248 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2013
  de ronselpraktijken van kredietverleners
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3252 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 6/3/2013
  het beperken van files door het gebruik van motorfietsen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3258 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  de bekendheid van de nood-sms in Mechelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3260 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  de inhoudelijke controle op de preken van de imams en de rol van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3264 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  de stijgende ongezondheid bij kinderen en adolescenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3265 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de uitrolling van de wet inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3266 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de opheldering van misdrijven via de zogeheten sms-bom
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de sluipende invoering van godslastering in het strafrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3280 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de kritiek van economen en bankiers op de te strenge EU-norm voor het begrotingstekort
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3282 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de uitspraak van een wetsdokter dat er jaarlijks 150 moorden niet worden ontdekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3283 Ahmed Laaouej (PS) 13/3/2013
  het aanwerven van officieren van de federale politie met als specialisatie de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3286 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en de humanitaire hulp
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3287 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de Belgische houding na de verkiezingsoverwinning van Uhuru Kenyatta in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3288 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en het leveren van defensieve wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3290 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3291 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de opvolging van de werking van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3292 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de conferentie over de humanitaire impact van kernwapens te Oslo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3293 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3295 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de Belgische jongeren die in SyriŽ vechten en terugkeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3297 Freya Piryns (Groen) 13/3/2013
  het rapport van het UNHCR over de staatloosheid in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3299 Lieve Maes (N-VA) 13/3/2013
  het Rťsidence Palace-project
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3301 Bart De Nijn (N-VA) 13/3/2013
  het stationsproject "Mechelen in beweging"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3306 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3307 FranÁois Bellot (MR) 13/3/2013
  de stijging van de premies van de woningverzekering
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-240)
5-3309 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de recente overeenkomst van de ministers van Defensie van de VisegrŠdgroep
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3310 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van ťťn Europese spoorwegruimte
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3311 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van ťťn Europese spoorwegruimte
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3315 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  de benoeming van forensische verpleegkundigen bij de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3316 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  diefstal bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3318 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2013
  de vacaturefraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8511
5-3319 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de niet-opvang van hulpbehoevende gezinnen door Fedasil
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3321 Lieve Maes (N-VA) 19/3/2013
  de toepassing van het "Only Once"-principe
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-3322 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 19/3/2013
  de versnelling van de introductie van elektrische wagens in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3334 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de povere kwaliteit van het psychiatrisch onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3335 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de controle op de oorsprongsbenaming en op de goederen uit nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3339 Helga Stevens (N-VA) 20/3/2013
  de Turkse eisen inzake pleegouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3340 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  zijn uitgesproken hoop op een verdere goede samenwerking met de nieuwe premier van IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3341 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Nationale Coalitie van de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3344 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3345 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 21/3/2013
  Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3350 Helga Stevens (N-VA) 21/3/2013
  het uiteenvallen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3351 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de toekomst van de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3352 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de Europese zetelverdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3353 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 26/3/2013
  de erbarmelijke staat van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3354 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 26/3/2013
  de website flemme.be
  minister van Werk
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3355 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 26/3/2013
  de thuiskopievergoeding
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3356 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  het heropenen van de stopplaats te Jabbeke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3357 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3360 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vragen uit andere landen over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3361 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vergunde geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3363 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3365 Lieve Maes (N-VA) 26/3/2013
  de verschillende aanpak van de MiFID-beleggersprofielen door de banken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3367 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  het risico op overlijden na het gebruik van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3369 Patrick De Groote (N-VA) 26/3/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3370 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  de nieuwe reglementering van de dienstcheques en de OCMW's
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3373 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de hygiŽne van eetkraampjes op publieke evenementen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3374 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de Fyra en de spoorverbindingen tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3375 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de radicalisering van jonge moslims en het beleid aangaande de islamitische eredienst en de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3380 Patrick De Groote (N-VA) 28/3/2013
  de onderhandelingen in het kader van een universeel Arms Trade Treaty
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3382 Richard Miller (MR) 28/3/2013
  de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3383 Bert Anciaux (sp.a) 28/3/2013
  de beslissing van de NMBS om banken uit het station van Oostende te verwijderen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3399 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de klachten tegen ziekenhuizen die reclame maken voor plastische chirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3401 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3402 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de honorering van de intellectuele acte van een arts
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3403 Louis Ide (N-VA) 15/4/2013
  de nieuwe procedure voor het voorschrijven van medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3406 Lies Jans (N-VA) 16/4/2013
  de voedselhygiŽne op publieke evenementen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3407 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  het statuut van de dokters in de forensische geneeskunde
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3411 Rik Daems (Open Vld) 16/4/2013
  het systeem van economische ambassadeurs
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3413 Elke Sleurs (N-VA) 16/4/2013
  de brochure over de wilsverklaringen inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3417 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de terugbetaling van stoma- en incontinentiemateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3418 Bert Anciaux (sp.a) 16/4/2013
  het recht op medische zorg voor mensen zonder wettig verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3419 Bert Anciaux (sp.a) 16/4/2013
  het recht op medische zorg voor mensen zonder wettig verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3420 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/4/2013
  het chronischevermoeidheidsyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3422 Rik Daems (Open Vld) 16/4/2013
  de richtlijn over spaardeposito's
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-226)
5-3425 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de federalisering van de alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3056
5-3426 Helga Stevens (N-VA) 16/4/2013
  de beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3068
5-3428 Bert Anciaux (sp.a) 17/4/2013
  de voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3432 Bert Anciaux (sp.a) 17/4/2013
  de veronachtzaming en gebrekkige ondersteuning van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3433 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  de opvang en behandeling van plegers van seksuele misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3436 Benoit Hellings (Ecolo) 18/4/2013
  de uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3437 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  het verrassend hoge percentage gebreken bij de keuringsstations voor wagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3440 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/4/2013
  de nieuwe omzendbrief rond het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3443 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  de frequentie van de treinverbindingen tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3444 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  het geplande overleg met de Vlaamse minister-president over de loon- en energiekosten voor het bedrijfsleven
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3448 Bart De Nijn (N-VA) 23/4/2013
  het budget van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
5-3452 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 23/4/2013
  het verkeer als eerste milieuvervuiler
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3453 Dominique Tilmans (MR) 23/4/2013
  de verplichting voor de arts van wacht om zich te verplaatsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3454 Dominique Tilmans (MR) 23/4/2013
  de stijging van de uitgaven inzake invaliditeit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3455 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de parkeermogelijkheden aan het station van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3456 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de parkeervisie van de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3457 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de werken in de stationsomgeving van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3464 Inge Faes (N-VA) 24/4/2013
  het gerechtsgebouw van Mechelen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3465 Dominique Tilmans (MR) 24/4/2013
  de problematiek van de burn-out bij de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3467 Bert Anciaux (sp.a) 24/4/2013
  de absolute ontslagmacht van de Belgische werkgevers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3468 Cindy Franssen (CD&V) 24/4/2013
  de wezenbijslag
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3469 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2013
  de slechte technische staat van sommige buitenlandse vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3471 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2013
  de controle door de luchtvaartmaatschappijen van de ouderlijke toestemming aan minderjarigen om naar het buitenland te reizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/5/2013 (commissiehandelingen 5-221)
5-3472 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 25/4/2013
  de werking van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3483 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 26/4/2013
  het afnemen van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3485 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 26/4/2013
  een ministerieel besluit tot invoering van een verbod op het verhandelen van een reinigingsproduct
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3488 Ahmed Laaouej (PS) 29/4/2013
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-226)
5-3490 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 29/4/2013
  de antidepressiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3491 Freya Piryns (Groen) 29/4/2013
  de "hate speech" op het internet
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3492 Benoit Hellings (Ecolo) 29/4/2013
  de resultaten van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3493 Patrick De Groote (N-VA) 30/4/2013
  de resultaten van de onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis betreffende pesticiden en bestuivende insecten
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3494 Lies Jans (N-VA) 30/4/2013
  de bijkomende wijzigingen in de wegcode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3496 Bert Anciaux (sp.a) 30/4/2013
  de gevolgen van het toenemend tekort aan artsen en tandartsen voor het functioneren van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3497 Bert Anciaux (sp.a) 30/4/2013
  de bedreigende impact van de vijfde uitgave van psychiatrische werkgids Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3501 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 2/5/2013
  het internationale vrijwilligerswerk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3502 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 2/5/2013
  het vrijwilligerswerk dat door vreemdelingen wordt verricht
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3507 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de Franstalige familierechtbank in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3508 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3509 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3510 Cindy Franssen (CD&V) 2/5/2013
  een statuut voor mantelzorgers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3511 Johan Verstreken (CD&V) 6/5/2013
  de prioritaire voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3512 Freya Piryns (Groen) 6/5/2013
  het statuut van de bedienaars van de erediensten in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3513 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/5/2013
  het verwijzen naar de clausule betreffende gewetensbezwaren inzake euthanasie in een arbeidsovereenkomst
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3514 Lieve Maes (N-VA) 6/5/2013
  de globale tevredenheids- en behoefte-enquÍte
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3515 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/5/2013
  de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake de bijstand aan gedetineerde personen en de overdracht van gevonniste personen
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3517 Lies Jans (N-VA) 7/5/2013
  het actieplan betreffende onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3518 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het alternerend leren
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3519 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het fiscaal statuut van de jongeren met een leerovereenkomst
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-226)
5-3520 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  de mogelijke afschaffing van de maaltijdcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3521 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het statuut van de jongeren met een leerovereenkomst
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3522 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  de leervergoeding en het leefloon
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3523 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 7/5/2013
  de herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3528 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 7/5/2013
  de herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3534 Cindy Franssen (CD&V) 7/5/2013
  de begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3535 Cindy Franssen (CD&V) 7/5/2013
  de vrijwilligers bij de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3536 Freya Piryns (Groen) 7/5/2013
  de aanbeveling van de Federale Ombudsman over gezinnen zonder wettig verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3539 Johan Verstreken (CD&V) 8/5/2013
  de olielozingen op zee
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3540 Dalila Douifi (sp.a) 8/5/2013
  het lot van de Rohingya in Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3541 Dalila Douifi (sp.a) 8/5/2013
  een soepeler visumbeleid voor Syrische vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3543 Bert Anciaux (sp.a) 8/5/2013
  het onteigenen van de bedoeÔenbevolking in IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3544 Patrick De Groote (N-VA) 8/5/2013
  de Belgische amendementen op het voorstel om een moratorium op drie neonicotinoÔden in te voeren
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3545 Sabine Vermeulen (N-VA) 8/5/2013
  de Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3546 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3547 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  de fractionering van bloedplasma
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3548 Louis Ide (N-VA) 8/5/2013
  het gebruik van Avastin voor hersentumoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3551 Martine Taelman (Open Vld) 13/5/2013
  het maken van wapens met een 3D-printer
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3553 Richard Miller (MR) 13/5/2013
  de vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3559 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 14/5/2013
  de driedimensionale printers
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3560 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 14/5/2013
  de driedimensionale printers en de bioprinting
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3563 Bert Anciaux (sp.a) 15/5/2013
  de herschikking van de diplomatieke posten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3564 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/5/2013
  het tijdschrift CongoPanorama
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3568 Lieve Maes (N-VA) 15/5/2013
  de regels omtrent het taalgebruik bij de aankondigingen in de stations
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3570 Richard Miller (MR) 15/5/2013
  de praktijk van chelatietherapie in BelgiŽ en de vermoedens van kwakzalverij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3575 Hassan Bousetta (PS) 16/5/2013
  de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3576 Willy Demeyer (PS) 16/5/2013
  de aanwerving van buurtinspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3577 Johan Verstreken (CD&V) 16/5/2013
  de holebi-asielzoekers en de asielcentra
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3579 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/5/2013
  de crisis bij het Hof van beroep in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3580 Bert Anciaux (sp.a) 21/5/2013
  de kinderarmoede in ons land
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3583 Bert Anciaux (sp.a) 21/5/2013
  de tussenkomst bij de staking bij Swissport
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3584 Johan Verstreken (CD&V) 21/5/2013
  de kaart Kosteloze Begeleider
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3589 Bert Anciaux (sp.a) 22/5/2013
  de opvang van illegale families in Holsbeek
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3590 Martine Taelman (Open Vld) 22/5/2013
  de compensaties bij overmacht bij de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3591 Martine Taelman (Open Vld) 22/5/2013
  de werkgeversverbanden
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3594 Johan Verstreken (CD&V) 22/5/2013
  het Indicatieve Samenwerkingsprogramma met de Democratische Republiek Congo
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3595 Johan Verstreken (CD&V) 22/5/2013
  de ontwikkelingshulp aan Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3598 Cindy Franssen (CD&V) 23/5/2013
  de productie van medische modellen met 3D-printing technologie door chirurgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3601 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de renovaties in Everberg
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3602 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de betaling door buitenlandse onderdanen van de kosten van medische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3605 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  het digitaal plan van nutsleidingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3606 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  een crisisdienst voor kinderen en jongeren met dringende nood aan psychiatrische hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3607 Helga Stevens (N-VA) 23/5/2013
  de impact van de zesde Staatshervorming op de organisatie van de kinder- en jeugdpsychiatrie in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3608 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de illegalenproblematiek in de kustregio
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3609 Bert Anciaux (sp.a) 23/5/2013
  het dreigende bankroet van Belgocontrol
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3610 Bert Anciaux (sp.a) 27/5/2013
  de interventie van burgemeesters in politiezaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3612 Willy Demeyer (PS) 27/5/2013
  de volledige uitvoering van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3615 Nele Lijnen (Open Vld) 27/5/2013
  de zelfstandigen in bijberoep en het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3617 FranÁois Bellot (MR) 27/5/2013
  de rondvaartboten in Dinant
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3618 Bart De Nijn (N-VA) 27/5/2013
  het gebruik van de "cell broadcast"-techniek bij rampen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3619 Guido De Padt (Open Vld) 27/5/2013
  de hervorming van de algemene nationale gegevensbank
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3620 Lieve Maes (N-VA) 27/5/2013
  de huisvesting van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3621 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  het marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoed
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3622 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/5/2013
  de Europese richtlijn inzake maritieme ruimtelijke ordening
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3625 Patrick De Groote (N-VA) 29/5/2013
  de veiligheid van de Belgische militairen die op missie zijn voor de Verenigde Naties in Libanon
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3628 Dominique Tilmans (MR) 29/5/2013
  de vertragingen en de pannes van het grensoverschrijdende spoorverkeer in de provincie Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3629 Bert Anciaux (sp.a) 29/5/2013
  de besparingen bij de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-235)
5-3630 Elke Sleurs (N-VA) 30/5/2013
  de fertiliteitscentra met open donormateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3633 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  de wijdverspreide omerta tussen politiemensen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3635 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2013
  het experiment om neppolitieagenten en andere politiebeelden te gebruiken als afschrikkingsmiddel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3640 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de gebrekkige bewijsvoering bij verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3641 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 3/6/2013
  de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3642 Cťcile Thibaut (Ecolo) 3/6/2013
  de rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3645 Fabienne Winckel (PS) 3/6/2013
  het mobiel museum voor hedendaagse kunst
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3647 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/6/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3649 Bert Anciaux (sp.a) 4/6/2013
  de procedures voor de selectie en aanwerving van topfuncties bij de federale overheidsbedrijven
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3652 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de bestemming van de kazernes in Etterbeek
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-234)
5-3653 Bert Anciaux (sp.a) 5/6/2013
  de effecten van de sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3656 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  de internationale donorconferentie ten behoeve van Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3659 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  het aanwenden van een deel van de inkomsten van de taks op financiŽle transacties voor ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3660 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/6/2013
  de uitspraken van de Gentse procureur-generaal over de traagheid van Justitie in complexe strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3666 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  het bevel tot terugbrenging van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3668 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  de gebrekkige communicatie tussen voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en Fedasil
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3669 Bert Anciaux (sp.a) 7/6/2013
  de accurate gegevens over schijnhuwelijken
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3671 Martine Taelman (Open Vld) 11/6/2013
  de nieuwe mediawet in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3679 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de vervaldatum van het mandaat van Franstalig directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3680 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/6/2013
  de zegening van de motoren van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3681 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/6/2013
  het gebruik van videoconferencing in ziekenhuizen voor de opvang van doven en slechthorenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3682 Cťcile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  de kerncentrale van Cattenom
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3683 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 12/6/2013
  het contingent artikel 60
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3686 Cťcile Thibaut (Ecolo) 12/6/2013
  het opzetten van evenementen voor bepaalde doelgroepen bij het Rijksarchief
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-3687 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  het uniek loket en de Handipas
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3688 Helga Stevens (N-VA) 12/6/2013
  de controles op het misbruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3690 Bert Anciaux (sp.a) 12/6/2013
  de drastische daling van het budget voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3691 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/6/2013
  de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3700 Helga Stevens (N-VA) 13/6/2013
  het inzetten van tolken gebarentaal bij crisiscommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2013 (commissiehandelingen 5-238)
5-3701 Marie Arena (PS) 13/6/2013
  het proces van de heer HissŤne Habrť in Senegal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3702 Marie Arena (PS) 13/6/2013
  de consultatieprocedures van het middenveld inzake mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3703 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de strijd tegen de fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3704 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de strijd tegen het witwassen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3705 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 13/6/2013
  de vrijstelling van de interesten van de spaarboekjes
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3708 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/6/2013
  het PRISM-project van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de digitale spionage van internetgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3709 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/6/2013
  de nationale strategie voor de integratie van de Roma en de strijd tegen kinderbedelarij
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3710 Benoit Hellings (Ecolo) 17/6/2013
  de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees standpunt inzake de makelaardij in wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3711 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/6/2013
  het PRISM-project van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en de digitale spionage van internetgebruikers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3712 Vanessa Matz (cdH) 17/6/2013
  de Libische tegoeden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3713 Vanessa Matz (cdH) 17/6/2013
  de antihomowet in Oeganda
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3714 FranÁois Bellot (MR) 18/6/2013
  de nieuwe reglementering inzake de inschrijving van landbouwtrekkers
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3717 Marie Arena (PS) 18/6/2013
  het brown streak-virus dat maniok aantast
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3722 Johan Verstreken (CD&V) 18/6/2013
  het aanbod van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-3724 Bert Anciaux (sp.a) 19/6/2013
  de overheveling van de kinderbijslag
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3741 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/6/2013
  de zwaar zorgbehoevenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3747 Richard Miller (MR) 19/6/2013
  de toelagen voor uitzonderlijke prestaties en de arbeidsinspectiediensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-3753 Vanessa Matz (cdH) 19/6/2013
  de universitaire ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3754 Bert Anciaux (sp.a) 20/6/2013
  de intentieverklaring van de president van de Verenigde Staten om de kernarsenalen met een derde te verminderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/6/2013
  de toekomst van de terreinen van Schaarbeek-Vorming
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3759 Helga Stevens (N-VA) 20/6/2013
  het oude Justitiepaleis in Gent
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-3762 Marie Arena (PS) 20/6/2013
  de Europese scholen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-3801 Benoit Hellings (Ecolo) 24/6/2013
  de gevolgen van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3807 Fabienne Winckel (PS) 24/6/2013
  de werkelijke verhoging van het vakantiegeld van gepensioneerden en invaliden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3808 Marie Arena (PS) 24/6/2013
  de inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-283)
5-3809 Fabienne Winckel (PS) 24/6/2013
  het recht op ouderschapsverlof van het personeel van de buitenlandse ambassades en de SHAPE
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3815 Vanessa Matz (cdH) 25/6/2013
  LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3817 Lieve Maes (N-VA) 25/6/2013
  de computergestuurde dossierselectie bij de fiscus
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3818 Bert Anciaux (sp.a) 25/6/2013
  de inzet van chemische wapens in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3819 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/6/2013
  de zelfstandigen in bijberoep
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2013 (commissiehandelingen 5-252)
5-3824 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/6/2013
  de resultaten van de werklastmeting voor het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (commissiehandelingen 5-248)
5-3838 Yves Buysse (Vlaams Belang) 27/6/2013
  de toekomst en de acute problemen van de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2013 (commissiehandelingen 5-245)
5-3839 Yves Buysse (Vlaams Belang) 27/6/2013
  het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2013 (commissiehandelingen 5-245)
5-3840 Hassan Bousetta (PS) 27/6/2013
  de fiscaliteit van de professionele sportclubs
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3841 Marie Arena (PS) 27/6/2013
  de werking en de investeringsnormen van de Wereldbank
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3842 Marie Arena (PS) 27/6/2013
  gevallen van foltering en van schending van de kinderrechten in de Palestijnse bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3843 Marie Arena (PS) 27/6/2013
  de illegale goudhandel en de financiering van het conflict in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3844 Marie Arena (PS) 27/6/2013
  de belastingontduiking van grote bedrijven
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3848 Caroline Dťsir (PS) 1/7/2013
  de regularisatiecampagne van 2009
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3850 Olga Zrihen (PS) 1/7/2013
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3856 Bert Anciaux (sp.a) 2/7/2013
  de behandeling van Palestijnse kinderen in de IsraŽlische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3857 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de arbeidsongevallen op werven
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3858 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de strijd tegen de mensensmokkel en mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3861 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de digitale kloof
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3862 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de Europese richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3864 Benoit Hellings (Ecolo) 2/7/2013
  de epidemiologische opvolging van seksueel overdraagbare infecties en ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3867 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/7/2013
  de politiehervorming in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-3870 Patrick De Groote (N-VA) 3/7/2013
  het welzijn op het werk bij Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3876 Dominique Tilmans (MR) 4/7/2013
  het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2013 (commissiehandelingen 5-252)
5-3878 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  de landroof in ontwikkelingslanden
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-3879 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 4/7/2013
  voedselspeculatie en andere vormen van maatschappelijk-toxisch bankieren
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3880 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de gedwongen opnames in psychiatrische instellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3881 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  het stroomlijnen van de procedures om een attest van handicap te verkrijgen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3882 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de armoede bij personen met een handicap
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-3883 Helga Stevens (N-VA) 4/7/2013
  de armoede bij personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3884 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 8/7/2013
  de contingentering van de kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3885 Bert Anciaux (sp.a) 8/7/2013
  het beleid ten opzichte van Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3886 Fabienne Winckel (PS) 8/7/2013
  de stichting Football + Foundation
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3887 Dirk Claes (CD&V) 8/7/2013
  de dumpingprijzen van bier waarmee supermarkten stunten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3888 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 8/7/2013
  het geneesmiddel Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3895 Benoit Hellings (Ecolo) 10/7/2013
  het toekomstige telecommunicatiesysteem van de veiligheidsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3899 Inge Faes (N-VA) 11/7/2013
  de ontsluiting van de repressiedossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3901 Benoit Hellings (Ecolo) 15/7/2013
  de uitvoering van de politionele samenwerkingsovereenkomst met Turkije
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3902 Bert Anciaux (sp.a) 15/7/2013
  het referentieadres voor dak- en thuislozen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-3903 Lieve Maes (N-VA) 16/7/2013
  de rapportering van de NMBS-Groep aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit naar aanleiding van projecten
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3905 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/7/2013
  de toetredingsonderhandelingen van MacedoniŽ/Fyrom tot de Europese Unie en de naamkwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3907 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/7/2013
  de jongeren die zich op de grens bevinden tussen de sectoren van de jeugdzorg, de gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3908 Helga Stevens (N-VA) 17/7/2013
  de administratieve last voor gerechtstolken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3909 Helga Stevens (N-VA) 18/7/2013
  de geÔnterneerden in de psychiatrische annexen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3910 Fabienne Winckel (PS) 18/7/2013
  de kwalitatieve verbetering van de jobs in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3912 Cindy Franssen (CD&V) 29/7/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3913 Benoit Hellings (Ecolo) 29/7/2013
  de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3915 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/8/2013
  de Congolese grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3916 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/9/2013
  het vrijwilligerswerk dat uitgeoefend wordt door buitenlandse onderdanen
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3919 Johan Verstreken (CD&V) 9/9/2013
  de evolutie van de opleiding van verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3924 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/9/2013
  de informatie omtrent BelgiŽ op de webstek van de Organisation internationale de la francophonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3925 Philippe Mahoux (PS) 9/9/2013
  de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-250)
5-3932 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 10/9/2013
  het nieuwe parket van Asse en de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3933 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de United Nations Global Compact Leaders Summit 2013
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3934 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de spreiding van de vluchten rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-3935 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-3936 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  het mislukte terrorismeproces in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3937 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de structurele samenwerking tussen de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid en het National Security Agency
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3938 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het potentiŽle gebruik van de toezichtsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3939 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  de modernisering van de nucleaire wapens B-61 die zich in Kleine-Brogel bevinden
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3940 Benoit Hellings (Ecolo) 18/9/2013
  het toepassen van de diplomatieke onschendbaarheid bij misdaden en wanbedrijven begaan door diplomaten op post in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3941 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/9/2013
  het gebruik van videoconferencing voor het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3944 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de hechtenis van een Belgisch-Congolese onderdaan in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3945 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de zevende top van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3946 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de doelstellingen van het diplomatiek bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3947 Marie Arena (PS) 18/9/2013
  de Belgische ambassade in Kinshasa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3948 Bert Anciaux (sp.a) 18/9/2013
  de modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
  Gewone motie door Dirk Claes, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Bert Anciaux, gestemd op 22/1/2014 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 13/3/2014 : verworpen
5-3950 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 18/9/2013
  het bezoek aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3954 Louis Ide (N-VA) 18/9/2013
  de voorzitter van de Planningscommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3955 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/9/2013
  de veiligheid op de Olympische Winterspelen van Sotsji
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3957 Rik Daems (Open Vld) 18/9/2013
  het Kringloopfonds
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3961 Benoit Hellings (Ecolo) 26/9/2013
  de vervanging van de vloot van F-16-jachtvliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3962 Vanessa Matz (cdH) 26/9/2013
  de aftrekbaarheid van restaurantkosten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3965 Helga Stevens (N-VA) 26/9/2013
  de maatregelen om het callcenter voor personen met een handicap te ontlasten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3966 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  de erkenning van mantelzorgers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3968 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het Gents proefproject met drugsgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3973 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3974 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3975 Louis Ide (N-VA) 27/9/2013
  de accomodatiekosten in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3977 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  SomaliŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3978 Cindy Franssen (CD&V) 27/9/2013
  de werkhervatting na kanker
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/1/2014 (commissiehandelingen 5-273)
5-3979 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/9/2013
  het spookvissen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3983 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3985 Marie Arena (PS) 27/9/2013
  de verhoging van de steun aan de buurlanden van SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3986 Fabienne Winckel (PS) 27/9/2013
  de commissie voor goede diensten
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3989 Bertin Mampaka Mankamba (cdH) 27/9/2013
  de inkomsten van de strijd tegen de fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 3/12/2013 (commissiehandelingen 5-264)
5-3991 Helga Stevens (N-VA) 27/9/2013
  het personeelstekort in de alarmcentrales 100 en 101
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-254)
5-3993 Marie Arena (PS) 1/10/2013
  de laatste parlementsverkiezingen in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4001 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  de vroedvrouwen en de keuzevrijheid van een vrouw inzake de professionele begeleiding van haar zwangerschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4002 Huub Broers (N-VA) 1/10/2013
  het college van gouverneurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4006 Cindy Franssen (CD&V) 1/10/2013
  de specialistenhonoraria in de Belgische ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4008 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4009 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het eerste rapport van gegevensaanvragen van wereldwijde overheden dat door Facebook werd uitgebracht
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4010 Gťrard Deprez (MR) 1/10/2013
  het boetebedrag dat wordt opgelegd aan fietsers en voetgangers die een verkeerslicht negeren
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4015 Cťcile Thibaut (Ecolo) 2/10/2013
  de afschaffing van de roamingkosten in de Benelux
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-4019 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/10/2013
  de renovatie van het Jubelparkmuseum
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4022 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4028 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4032 FranÁois Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve fout bij de indexering van de bedragen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-4033 Richard Miller (MR) 2/10/2013
  het vredesproces in het Grote Merengebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4034 FranÁois Bellot (MR) 2/10/2013
  de administratieve kosten die door dienstenchequebedrijven worden aangerekend
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4036 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de automatische verlenging van het globaal medisch dossier bij wijkgezondheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4037 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de bouw van een hadroncentrum in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4039 Louis Ide (N-VA) 2/10/2013
  de terugbetaling van de percutane aortaklep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4045 Bert Anciaux (sp.a) 3/10/2013
  de vraag om schadevergoeding vanwege de Belgische Staat in de dioxinezaak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2013 (commissiehandelingen 5-252)
5-4046 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/10/2013
  de toepassing van de uitgebreide wet op de minnelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4047 Fabienne Winckel (PS) 7/10/2013
  de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-4048 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de hefboomfondsen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-260)
5-4052 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de evolutie van de corruptie bij de partnerlanden van BelgiŽ
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4053 Bert Anciaux (sp.a) 7/10/2013
  de klacht van de Vlaamse overheid over te weinig samenspraak met de NMBS over de toekomstplanning
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-4054 Marie Arena (PS) 7/10/2013
  de perswet en de wet inzake verenigingen zonder winstoogmerk in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4056 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/10/2013
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)