Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 2009-2010

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

347 resultaten

4-1089 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  het opheffen van het moratorium voor pediatrische bedden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1090 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de financile toestand van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1092 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de schulden van voetbalclub Royal Antwerp
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1093 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/10/2009
  de Russische waardepapieren van vr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1095 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/10/2009
  de vaccinatie en de registratie in het kader van de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1097 Philippe Monfils (MR) 13/10/2009
  de ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1098 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de passage in het Waals regeerakkoord over genetisch gemodificeerde organismen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1099 Philippe Mahoux (PS) 15/10/2009
  de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1100 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/10/2009
  de verkoop van alcohol aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1101 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de moord op mevrouw Natalia Estemirova
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1102 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de aanbeveling met betrekking tot de follow-up van de mobiliteit van studenten en de wederzijdse erkenning van diploma's in Europa (802/1)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1103 Lieve Van Ermen (LDD) 15/10/2009
  de ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag tussen Belgi en Nederland (797/3)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1104 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/10/2009
  pathogeen-inactivatie van bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1105 Caroline Persoons (MR) 15/10/2009
  de hervorming van de Orde van geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1106 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de investeringen in brandweermateriaal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1107 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de trend van nepflitspalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1110 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de dreiging van het moslimfundamentalisme in Europa
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1111 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de uitbreiding van het opleidingsprogramma voor het behalen van het brevet van brandweerman
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1112 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/10/2009
  internetfraude
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1113 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  het niet vervangen van 600 politieagenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1117 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/10/2009
  het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende, en Rijsel en Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1120 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/10/2009
  de toekomst van de parodontologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1121 Cindy Franssen (CD&V) 21/10/2009
  de problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1122 Cindy Franssen (CD&V) 22/10/2009
  de informatiecampagne over de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1123 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het zogenaamde asielgerelateerd extremisme
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1124 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de regularisatie van illegalen en de controle van de voorgelegde documenten
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1125 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/10/2009
  de reclameronselaars
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1126 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de master-na-masteropleiding in de specialistische geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1127 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  het Fonds voor medische fouten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1128 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2009
  de heffing van de verzekeringsmaatschappijen om de begroting te stijven
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1129 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2009
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1130 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  de veiligheid in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1131 Franco Seminara (PS) 28/10/2009
  de verschillen tussen het statuut van arbeiders en van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1132 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/10/2009
  pathogeeninactivatie van bloedplaatjes en de nood aan een structureel systeem van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1137 Christiane Vienne (PS) 28/10/2009
  de stiptheid van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1138 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1139 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1140 Louis Ide (Onafhankelijke) 29/10/2009
  het medisch wapenattest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1141 Caroline Dsir (PS) 29/10/2009
  de presidentsverkiezingen in Tunesi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1142 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de vergoeding voor het verplichte consult in het kader van een euthanasieverzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1143 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de milieupolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1144 Guy Swennen (sp.a) 29/10/2009
  de studie met betrekking tot echtscheiding en co-ouderschap
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1145 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1146 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  de toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1147 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de spectaculaire prijsstijging van de hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1154 Lieve Van Ermen (LDD) 29/10/2009
  de genderkloof in Belgi
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1156 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de situatie omtrent apparaten om bloedstolling te meten (INR-apparaten)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1157 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 4/11/2009
  de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1159 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/11/2009
  eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1160 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1161 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/11/2009
  de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1162 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1163 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  het gebrek aan federale steun voor het Vlaamse Kruis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1164 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1165 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  de inspanningen van Belgi ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1166 Louis Ide (Onafhankelijke) 9/11/2009
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1168 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/11/2009
  de financile situatie van de voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1173 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  het Sociaal Verwarmingsfonds
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1174 Berni Collas (MR) 12/11/2009
  de financile steun aan de MUG van de vzw "The Spirit of St. Luc"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1176 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  de werking van Fedasil
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1218 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2009
  de toename van het aantal phishingaanvallen op het internet
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1219 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het nakomen van de financile verplichtingen door Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1220 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op een 'zorghotel'
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1222 Berni Collas (MR) 26/11/2009
  het kamp van Elsenborn en de hervorming van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1225 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  patintenbelangen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1226 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  rookstopbegeleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1228 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  namaakgeneesmiddelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1229 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  het Zilverfonds
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1230 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 26/11/2009
  de blijvende problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1177
4-1232 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/11/2009
  de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)-rulingdienst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1203
4-1233 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de sanctiecommissie van de raad voor toezicht van de CBSA
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1205
4-1234 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de wet betreffende de (roerende) inkomsten van de auteurs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1206
4-1235 John Crombez (sp.a) 26/11/2009
  de btw-verlaging voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1207
4-1236 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de blijvende financile ondersteuning van palliatieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1178
4-1237 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1180
4-1238 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het overschrijden van de toegestane limieten door ziekenhuizen in het kader van de referentiebedragen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1183
4-1239 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de problematiek omtrent de bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1185
4-1241 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  het kadaster voor medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1190
4-1242 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de mogelijke oprichting van een hadroncentrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1191
4-1243 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1v
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1197
4-1244 Nahima Lanjri (CD&V) 26/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1213
4-1245 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de schatting van de fiscale status van patinten door ziekenfondsen om een ranking te bekomen voor de terugbetaling van remgelden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1211
4-1246 Roland Duchatelet (Open Vld) 26/11/2009
  het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1184
4-1252 Christine Defraigne (MR) 26/11/2009
  de fiscus en de RSZ en betreffende de continuteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1214
4-1256 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/11/2009
  het aantal leidinggevenden bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1204
4-1260 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1201
4-1262 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de dienstverlening van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1189
4-1263 Franco Seminara (PS) 26/11/2009
  het gebrek aan mogelijkheden om de elektronische identiteitskaart efficint te gebruiken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1200
4-1264 Jos Daras (Ecolo) 26/11/2009
  de voorgenomen heringebruikstelling voor reizigersverkeer van de lijn 125a (Flmalle - Seraing - Luik-Guillemins)
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1199
4-1266 Lieve Van Ermen (LDD) 26/11/2009
  de zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1179
4-1269 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 1/12/2009
  het statuut van de veteranen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1270 Jean-Paul Procureur (cdH) 1/12/2009
  de schietoefeningen uitgevoerd door het bedrijf MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1273 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  de veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1274 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2009
  de algemene contractvoorwaarden in de sector van de internettoegang via teledistributie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1275 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/12/2009
  de inmenging van de operatoren in de persoonlijke levenssfeer in het kader van omroeptransmissie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1276 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de winterplannen voor daklozen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1277 Dominique Tilmans (MR) 3/12/2009
  het niet vacant verklaren van de betrekking van directeur - administratief cordinator bij de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufchteau
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1278 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 3/12/2009
  het uitblijven van een definitieve regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1279 Geert Lambert (Onafhankelijke) 3/12/2009
  het gebruik van een vliegtuig van het Belgisch Leger door de EU-raadsvoorzitter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1280 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toename van het aantal uithuiszettingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1283 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/12/2009
  de mogelijkheid om het rijexamen af te leggen in een andere taal dan de taal van de regio
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1284 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 3/12/2009
  de berekening van de financiering van de actieplannen inzake de verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1285 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de financiering van het project 'Beeldvorming rond mensen in armoede' van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het subsidiringsbeleid van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1286 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  het gebrek aan een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1287 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  het tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1288 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de elektronische facturatie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1290 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de registratie van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1292 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het onderzoek betreffende bloedingen van patinten in het kader van pathogeenreducerende substanties voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1293 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het uitstel van het algemeen rookverbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1294 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de erkenning van navelstrengbloedbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1297 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het aantal vaccinaties tegen de A/H1N1-griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1298 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het bleachen van tanden door schoonheidscentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1299 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  de wetgeving omtrent zonnecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1302 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1303 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het vertrek van Nuon uit Belgi en het afvoeren van de geplande bouw van een elektriciteitscentrale in Manage
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1304 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexia
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1305 Nahima Lanjri (CD&V) 10/12/2009
  de mogelijkheid tot werken voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1306 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de onbeschikbaarheid van Dantriumcapsules op de Belgische markt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1307 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  haar beleid ten aanzien van dierenrechtenorganisaties die verwaarloosde en/of mishandelde dieren invoeren uit het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1308 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  het statuut voor onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1309 Helga Stevens (Onafhankelijke) 10/12/2009
  de parking van het station van Drongen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1310 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 10/12/2009
  het toenemend drugsgebruik in het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1311 Guy Swennen (sp.a) 10/12/2009
  de toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1312 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2009
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1314 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het gebruik van infiltratietechnieken door het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1315 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het Internationaal Humanitair Recht
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1316 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  de democratische ruimte in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1317 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1318 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  het toekennen van een btw-nummer aan ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1321 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  de Congolese dansers, uitgenodigd door Charleroi Danses, die in Zaventem werden vastgehouden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1323 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  het bleken van tanden buiten het tandartsenkabinet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1324 Lieve Van Ermen (LDD) 10/12/2009
  de benoeming van een nieuwe CEO van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1326 Louis Ide (Onafhankelijke) 16/12/2009
  het beschikbaarheidshonorarium voor dokters van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1334 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  genterneerden die psychiatrische hulp behoeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1335 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  de procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1338 Benoit Hellings (Ecolo) 28/12/2009
  de situatie in Georgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1339 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  de referentiemagistraten zedenzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1340 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het inkijken van de lijst met zelfstandige verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1341 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1343 Els Van Hoof (CD&V) 7/1/2010
  het diversiteitsbeleid van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1344 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1345 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1347 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1349 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  het optrekken van de duur van het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1351 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/1/2010
  de personeelsbezetting en de dossierlasten bij de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1352 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de medewerkers van gewezen ministers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1353 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de lange wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1354 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  het aantal ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1355 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de Belgische krijgsmacht en de gevechten in Dongo (DRC)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1356 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de financiering van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1357 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1358 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de schending van de mensenrechten in China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1359 Lieve Van Ermen (LDD) 7/1/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1361 Dirk Claes (CD&V) 7/1/2010
  energiedrankjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1362 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de aanpak door de politie van ontvoeringen door ouders
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1364 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/1/2010
  een kadaster voor tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1368 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 12/1/2010
  het toelaten van meer afhandelaars op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1369 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/1/2010
  Impulseo 3
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1370 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de sponsoring door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1371 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/1/2010
  de vernieuwing van het beheerscontract van de Nationale Loterij en de problematiek van de subsidiring
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1373 Els Van Hoof (CD&V) 13/1/2010
  de vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1374 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patintenmobiliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1375 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1376 Helga Stevens (Onafhankelijke) 14/1/2010
  de toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1379 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1380 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de erkenning van vluchtelingen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1381 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de toelage van het asielcentrum in Broechem
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1382 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de VICLAS-databank
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1383 Lieve Van Ermen (LDD) 14/1/2010
  de wijzigingen aan het hervormingsplan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1390 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  de grote problemen in de nieuwe Vlaams-Brabantse meldkamer van de 100- en 101-alarmcentrale
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1391 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1392 Louis Ide (Onafhankelijke) 19/1/2010
  de vrijstelling van btw voor psychologen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1393 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1394 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/1/2010
  de uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1395 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5206
4-1396 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  schijnechtscheidingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5310
4-1398 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  getuigenbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5634
4-1401 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  genitale verminking
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-6192
4-1402 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/1/2010
  de strijd tegen kanker en de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1403 Louis Ide (Onafhankelijke) 20/1/2010
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1405 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2010
  de exclusieve uitoefening van een specialiteit als erkenningscriterium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1407 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1408 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  het leeftijdsonderzoek bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1410 Louis Ide (Onafhankelijke) 21/1/2010
  de financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1411 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 21/1/2010
  het recupereren van een bedrag van 9,2 miljoen euro na het faillissement van Lehman Brothers
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1413 Nahima Lanjri (CD&V) 21/1/2010
  de berekening van de opzegvergoeding tijdens een ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1416 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/1/2010
  een zesjarige opleiding voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1420 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/1/2010
  de invoering van een wachtdienst voor psychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1421 Louis Ide (Onafhankelijke) 26/1/2010
  de registratie van methadongebruikers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1422 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/1/2010
  de stand van zaken omtrent de Koninklijke Munt van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1423 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/1/2010
  de toegankelijkheid van de federale musea
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1424 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de bediging van treinbegeleiders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1425 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de splitsing van de Orde der geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1426 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/1/2010
  de beperkingen in het stelsel van het betaald educatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1431 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de uitgevoerde audit in het kader van hemovigilantie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1432 John Crombez (sp.a) 28/1/2010
  het vrijwillig instappen van de gemeenten in een brandweerzone
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1433 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1434 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1436 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  de prijsverhogingen van DKV
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1439 Els Van Hoof (CD&V) 28/1/2010
  alcoholverkoop aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1440 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de vraag van de gemeente Galmaarden om de volgorde van het oproepen van MUG-diensten te wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1441 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  schijnhuwelijken
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1443 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de afhandelaars te Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1457 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/2/2010
  de representativiteit van de Veiligheidsmonitor
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1458 Freya Piryns (Groen!) 2/2/2010
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1459 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  de stand van zaken betreffende het toelatingsexamen voor buitenlandse artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1460 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  het gebruik van busbanen door zorgverleners
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1461 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/2/2010
  het einde van de 'pax medica' in het kader van verkeersovertredingen door zorgverstrekkers
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1462 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/2/2010
  een classificatiesysteem van en onderzoek naar levenloos geboren kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1463 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  de financiering van medische hulpverlening per helikopter in de regio Virton
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1464 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1465 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/2/2010
  het Start2surf@home-project en het PC-recup-project
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1467 Louis Ide (Onafhankelijke) 4/2/2010
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1468 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de bepaling van de leeftijd voor het verkrijgen van het motorrijbewijs A1
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1469 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de Interministerile Conferentie Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1470 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  het tijdelijk behouden van sociale voordelen na het vinden van werk
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1473 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1474 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  de financiering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1475 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/2/2010
  de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang voor lagereschoolkinderen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1476 Dominique Tilmans (MR) 4/2/2010
  het proefproject met zes zones in het kader van de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1478 Els Van Hoof (CD&V) 4/2/2010
  psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1479 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  de gesloten jeugdinstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1480 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  de all-infinanciering voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1481 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  het elektroniseren van de gezondheidszorg
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1482 Lieve Van Ermen (LDD) 4/2/2010
  het fonds om de integratie van de taliban in de Afghaanse samenleving aan te moedigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1488 Pol Van Den Driessche (CD&V) 8/2/2010
  de illegale cabotage
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1489 Pol Van Den Driessche (CD&V) 9/2/2010
  het gebruik van Engelstalige termen voor departementen van een hogeschool in Vlaanderen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1490 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/2/2010
  de stand van zaken met betrekking tot het plan voor de renovatie van het Brussels Conservatorium
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1491 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de erkenning van stagemeesters van artsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1492 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de erkenningscommissie voor subspecialisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1493 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de verdwijning van Chinees mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1495 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2010
  borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1496 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de stand van zaken omtrent de regularisaties
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1497 Els Schelfhout (CD&V) 11/2/2010
  het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen Belgi en Congo rond volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1498 Nahima Lanjri (CD&V) 11/2/2010
  de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1499 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 16/2/2010
  het gebruik van en de verslaving aan geneesmiddelen zoals kalmeermiddelen en slaapmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1505 Nahima Lanjri (CD&V) 17/2/2010
  de procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1507 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  het voornemen om activiteiten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap te laten uitoefenen door 50-plussers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1508 Ann Somers (Open Vld) 18/2/2010
  de jaarrekeningen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1509 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/2/2010
  de werking van de arrondissementele informatiekruispunten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1510 Geert Lambert (Onafhankelijke) 24/2/2010
  een door de politie opgelegd fuifverbod voor jongeren die op een zwarte lijst staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1511 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 24/2/2010
  het treinongeval in Halle en het gebruik van gsm's door treinbestuurders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1512 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1513 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1514 Nahima Lanjri (CD&V) 24/2/2010
  misbruiken met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1515 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/2/2010
  de inwerkingtreding van de Starter-bvba
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1518 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/2/2010
  het geneesmiddel Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1520 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  de toegankelijkheid van federale websites
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1521 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het statuut van de mantelzorger bij de begeleiding van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1522 Philippe Monfils (MR) 25/2/2010
  het einde van de 'prijs der liefde'
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1523 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/2/2010
  de kosteloze borgstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1524 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/2/2010
  de toegang tot logopedische verzorging voor kinderen met spraakstoornissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1525 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  Belgi als draaischijf in drugshandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1526 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  zonnecentra
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1527 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de oproer in de Tilburgse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1528 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1529 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de steun van Belgi aan de Albanese kandidatuur voor EU-lidmaatschap
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1530 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  het tekort aan medische isotopen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1531 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  de omzendbrief nr. 154 van 23 december 2009 betreffende besparingen binnen de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1534 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/2/2010
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1536 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1537 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  meervoudige chemische sensitiviteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1538 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepaling van het paritair comit van een bedrijf
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1539 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de vorderingen in het project om het gebouw van het Provinciebestuur van Henegouwen in orde te brengen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1540 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  Poolse of Nederlandse uitzendkantoren die buitenlandse uitzendkrachten aan het werk zetten tegen dumpingprijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1541 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1542 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de toekenning van fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1548 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 4/3/2010
  de wetenschappelijke steun aan het federale gezondheidsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1549 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1550 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1551 Helga Stevens (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de werking van de Directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1553 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  het aantal tuchtonderzoeken tegen agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1554 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  internationale rogatoire commissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1555 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  de onduidelijke antwoorden op schriftelijke vragen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1557 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1558 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  drugshonden
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1559 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1560 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  armoede van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1561 Lieve Van Ermen (LDD) 4/3/2010
  de toestroom van migranten in Belgi
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1562 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2010
  de regularisatiefacturen van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1564 Dimitri Fourny (cdH) 4/3/2010
  de wachtdiensten van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1569 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  de loonvoorwaarden als hindernis bij het aanwerven van werknemers ouder dan vijftig
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1570 Ann Somers (Open Vld) 9/3/2010
  vrouwensterfte door aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1571 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  het gebruik van cholesterolremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1572 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/3/2010
  de financile toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1574 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1578 Christine Defraigne (MR) 11/3/2010
  de wet betreffende de continuteit van de ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1585 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2010
  het gebruik van tabak
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1590 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  verplicht afkicken van drugs in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1591 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de vrijlating van mensenhandelaars
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1592 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  de contingentering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1593 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2010
  het gebrek aan personeel in de Belgische rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1601 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de mogelijke privatisering van het goederentransport van B-Cargo
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1602 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  de inwerkingtreding van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1604 Dominique Tilmans (MR) 11/3/2010
  het opnemen in het netwerk van het ASTRID-systeem van de voertuigen gebruikt door medische wachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1609 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de controles op de naleving van de nieuwe rookwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1611 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de naleving van de nieuwe alcoholwetgeving en alcohol in automaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1612 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de btw-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1614 Christiane Vienne (PS) 11/3/2010
  het aanwerven van buitenlandse werknemers aan lage kostprijs en de sociale dumping
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1618 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  antiterrorismeoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1619 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1620 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  de uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1623 Martine Taelman (Open Vld) 17/3/2010
  het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1625 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  de lijst die jaarlijks moet worden ingediend bij de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1626 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2010
  buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen en btw-controles
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1627 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de impact van de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1629 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  de remsystemen van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1630 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de integratie van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie in het Kimberleyproces
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1631 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de dubbele nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1632 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/3/2010
  het toenemend gebruik van (zware) drugs bij jongeren in ons land
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1633 Cindy Franssen (CD&V) 18/3/2010
  de automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1634 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  multiresistentie tegen antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1635 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  het drugsgebruik van de Belgische jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1636 Olga Zrihen (PS) 18/3/2010
  de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-1151
4-1638 Lieve Van Ermen (LDD) 18/3/2010
  interneringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1639 Els Van Hoof (CD&V) 18/3/2010
  de residentile psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1646 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  het gebruik van professionele diesel door ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1647 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  de financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1648 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  het uitwijzen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de loop van het schooljaar dat ze meerderjarig worden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1651 Nahima Lanjri (CD&V) 23/3/2010
  de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1652 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/3/2010
  het energiedrankje Cocaine energy drink
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1654 Els Van Hoof (CD&V) 24/3/2010
  de rol van interculturele begeleiding in het kader van zwangerschappen en bevallingen bij allochtone vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1658 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de prijsverhoging van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1659 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de uitzendingen van Call TV
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1660 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  de financiering van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1661 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  de besteding van de middelen voor ontwikkelingshulp in Afghanistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1663 Dominique Tilmans (MR) 25/3/2010
  de eindejaarstoelage voor de gentegreerde politie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1664 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1665 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1666 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1670 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de tegemoetkomingen van het RIZIV bij de aankoop van hoorapparaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1672 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/3/2010
  de strijd tegen de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1673 Elke Tindemans (CD&V) 25/3/2010
  de inval bij de Koerdische tv-zender Roj-tv op 4 maart 2010
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1674 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/3/2010
  de wachttijd voor de moederschapsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1675 Louis Ide (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de terugbetaling van Indometacine en Ibuprofen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1684 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2010
  medische hulpverlening per helikopter in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1690 Louis Ide (Onafhankelijke) 31/3/2010
  het toekennen van premies aan specifieke groepen binnen de sector van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1691 Louis Ide (Onafhankelijke) 31/3/2010
  de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1695 Dominique Tilmans (MR) 1/4/2010
  de toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1696 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de nieuwe website van Child Focus over de veiligheid van internetverkeer
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1697 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1698 Louis Siquet (PS) 8/4/2010
  de vergoedingen wegens beroepsziekte voor het politiepersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1700 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  het ontbreken van inventarissen bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1702 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  de kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1707 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/4/2010
  het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1708 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de financiering van het project betreffende de strijd tegen zwerfkatten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)
4-1709 Louis Siquet (PS) 13/4/2010
  de enqutes naar de arbeidskrachten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/4/2010 (handelingen 4-120)