Auteurs- en sprekersregister betreffende "Morreale Christie" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Amitraz - Besmetting van voedingsmiddelen - Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Programma van jaarlijkse analyses - Ontbreken van Amitraz - Redenen (6-1651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1651
Amitraz - Toxiciteit - Risico op besmetting - Gebruik in de veehouderij in Nederland - Eventuele tests door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) - Eventuele verkoop van besmette producten in België (6-1554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1554
Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen (6-1026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1026
Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen (6-1051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1051
Bestrijdingmiddelen - Sulfoxaflor - Evaluatie van de risico's - Nieuwe resultaten - Toelatingsaanvraag in België - Erkenningscomité van de Federale Openbare Dienst (FOD) Volksgezondheid - Besluiten (6-1650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1650
Bijenkolonies - Sterfte - Gegevens - Evolutie - bestrijding van de varroamijt - MAQS - Gebruik - Risico voor de de bijenkast - Federaal bijenplan 2017-2019 - Acties (6-1437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1437
Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - Coördinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel (6-1550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1550
Buitenlands feministisch beleid - Zweeds initiatief - Zakboekje - Belgische diplomatie (6-1952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1952
Bushmeat - Gevaar voor de volksgezondheid - Illegale import - Bestrijding (6-2260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2260
Centra voor gezinsplanning - Anticonceptiepil en morning-afterpil - Machtiging tot verstrekken - Eventuele wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 (6-1045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1045
Circulaire economie - Ontwikkeling in België - Financiële stimulansen - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten (6-1872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1872
Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011 (6-1044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1044
Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Problemen bij de rekrutering van de leden - Administratief kader - Verzameling en verwerking van de gegevens - Stand van zaken (6-701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-701
Contraceptie - Kwetsbare bevolkingsgroepen - Toegang - Prijs - Verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering - Voorwaarden - Draagwijdte - Spiraaltjes en implantaten - Mogelijke terugbetaling (6-1649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1649
De 59ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de status van de vrouw - Peking +20 (New York 9-20 maart 2015) (6-200)      
  Verslag van de dames Valérie De Bue en Christie Morreale
6-200/1
p. 1-91 6-200/1 p. 1-91 (PDF)
Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (6-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1025
Dysautonomie - Behandeling - Enterale sondevoeding - Terugbetaling (6-1867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1867
Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking (6-817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-817
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Christie Morreale, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Federaal Bijenplan - Acties - Voortzetting - Balans - Eventueel nieuw plan - Coördinatie van de actoren (6-1259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1259
Federaal erkenningscomité voor gewasbeschermingsmiddelen - Samenstelling - Deskundigheid - Erkenningsmethoden (6-1063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1063
Fipronilcrisis -Europese Commissie - Genomen maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Verbetering (6-1617)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1617
Gedifferentieerd beheer van de openbare buitenruimte - Weren van gewasbeschermingsmiddelen - Spoorwegen - Infrabel - Gebruik van herbiciden - Voorzorgen voor werknemers, aangelanden, en het milieu - Geteste ecologische alternatieven (6-1061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1061
Genetisch gemodificeerde organismen(ggo's)-Europese Commissie - Toelating tot verbouwen - Hernieuwing - Teelt, invoer en gebruik - Toestand in België (6-1534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1534
Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in België - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden (6-1062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1062
Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten (6-1793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1793
Geweld tegen vrouwen - Bestrijding - Slachtoffers van vrouwenmoord - Moord door de partner - Statistieken - Verzameling van gegevens - Verbetering - Maatregelen - Opleiding van politieagenten (6-2254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2254
Glyfosaat - Aanwezigheid in voedingsmiddelen - Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)- Controles - Resultaten - Gevaarlijke landbouwpraktijken - Toelatingen (6-1590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1590
Glyfosaat - Gebruik - Toelating - Europese verlenging - Standpunt van België - Overleg met de deelstaten (6-1553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1553
Glyfosaat - Mogelijk kankerverwekkend product voor de mens - Studie van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek - Verbodprocedure in België - Aanvullende Studies - Stand van zaken (6-690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-690
Glyfosaat - Verbod - Privégebruikers - Reglementering - Stand van zaken - Overleg op Europees niveau - Alternatieven voor glyfosaat - Ontwikkeling (6-1808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1808
Glyfosaat - Verkoopsverbod voor professionele gebruikers - Definitief verbod - Discussie met andere lidstaten van de Europese Unie die gekant zijn tegen het gebruik van de stof (6-2042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2042
Glyfosaat en tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Interpretatie en standpunt van België - EFSA - Onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat op de gezondheid en het milieu - Analyse van de gegevens (6-1227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1227
Hoge Gezondheidsraad - Advies neonicotinoi¨den - Gevolgen - Herbeoordeling van de actieve substanties (6-1258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1258
Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi¨den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties (6-1257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1257
Hormoonverstoorders - Identificatiecriteria - Voorstel van de Europese Commissie - Houding van het Europees Parlement - Belgisch standpunt (6-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1030
Indexsprong- Beroep bij het Grondwettelijk Hof - Stand van zaken (6-816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-816
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat 6-97) - Opvolging - Borstkanker - Gratis opsporing - Mammografie - Terugbetaling - Beperking - Redenen (6-1807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1807
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97) - Opvolging - Seksuele en reproductieve rechten - Genderambassadeur - Buitenlands beleid - Acties (6-1804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1804
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - Centra voor gezinsplanning - Huisartsen - Erkenning - Behoud (6-1806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1806
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - omzendbrief COL 4/2006 - Aanpassing - Stand van zaken (6-1805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1805
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - Interministeriële conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken (6-1809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1809
Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - Interministeriële conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken (6-2255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2255
Ingebouwde veroudering - Bestrijding - Maatregelen (6-691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-691
Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken (6-1748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1748
Interfederaal Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Afschaffing - Stand van zaken (6-2250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2250
Klimaatambities van België - Heronderhandeling op het Europese niveau - Overleg met de gewesten - Negatieve invloed op het imago van België (6-1484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1484
Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden (6-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1028
Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Geharmoniseerde indexcijfers over het risico van gewasbeschermingsmiddelen (6-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1029
Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken (6-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1027
Levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Label 'zonder genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)' - Invoering - Vraag van milieu- en consumentenverenigingen (6-2259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2259
Logopediekosten - Terugbetaling - Uitbreiding - Kinderen met taalproblemen of dysfasie met een IQ lager dan 86 - Artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 - Eventuele wijziging (6-1060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1060
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne (6-1148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1148
Nationale evaluatiecommissie inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking - Samenstelling - Werving van leden - Moeilijkheden - Motieven - Nefaste invloed op de werking van de Commissie (6-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-660
Neonicotinoïden - Hoge Gezondheidsraad - Verpletterend verslag - Onmiddellijke maatregelen (6-1014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1014
Neonicotinoïden - Imidalcoprid, clothianidine en thiamethoxam - Nieuwe Europese beperkingen - Voorstel tot definitief verbod - Standpunt van België (6-1436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1436
Neonicotinoïden - Sulfaxoflor - Gezondheidsrisico’s - Wetenschappelijke analyse - In de handel brengen van het product - Procedure - Eventueel verbod - Moratorium (6-835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-835
Neonicotinoïden - Toxiciteit - Bestuivende insecten - Hoog sterftecijfer - Achteruitgang van het milieu - Nationaal verbod (6-689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-689
Neonicotinoïden - Verbod door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Verantwoording - Belgische bietensector - Mogelijke alternatieven (6-1871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1871
Neutrale sigarettenverpakkingen - Invoering - Omzetting van richtlijn 2014/40/EU - Stand van zaken (6-1494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1494
Openbaar vervoer - Verbale agressie of ander seksistisch gedrag - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gegevens - Aanpak van het verschijnsel - Maatregelen (6-1749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1749
Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in België (6-1589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1589
Pesticiden - Privégebruikers - Gebruik - Informatie (6-1371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1371
Pesticiden - Toelating - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013- Herziening - Afstemmming met de Gewesten (6-1746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1746
Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement (6-419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-419
Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement (6-420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-420
Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement (6-421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-421
Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname (6-1750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1750
Ruimtevaartsector - Europese Ruimtemissies - Belgische investeringen - Bedragen - Selectiecriteria - Begunstigde bedrijven - Niet prioritiare sectoren - Europese Ruimtevaartorganisatie - Begroting - Belgische deelname (6-2251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2251
Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken (6-1146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1146
Scholen - Interventies van de politie (6-1374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1374
Scholen - Interventies van de politie (6-2248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2248
Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme  - Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali (6-1812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1812
Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag (6-1747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1747
Seksistisch geweld op openbare plaatsen - Klachten - Aantal - Ongewenst seksueel gedrag op het werk - Definitie - Eventuele volledige lijst van klachten - Preventieorganen - Indiening van een klacht - Juridische bescherming tegen ontslag (6-2249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2249
Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers (6-1775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1775
Seksueel geweld - Audiovisueel verhoor - Uitbreiding naar meerderjarige slachtoffers (6-2252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2252
Seksueel geweld - Opvang - Ziekenhuizen - Verplegers - Opleiding (6-1870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1870
Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken (6-1776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1776
Seksueel geweld - Slachtoffers - Begeleiding - Verbetering - Politiescholen - Bijscholing - Stand van zaken (6-2253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2253
Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen - Seksuele Agressie Set (SAS) - Eventuele verplichting tot uitvoering (6-1811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1811
Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen - Seksuele Agressie Set (SAS) - Eventuele verplichting tot uitvoering (6-2257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2257
Spenen en zuigflessen - Sterilisatie met ethyleenoxide (EO) -Gevaar voor pasgeborenen - Eventuele maatregelen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven (6-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2041
Tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - Toelating voor het product in België tot februari 2018 (6-1302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1302
Thailand - Bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid (6-2027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2027
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - Reëvaluatie (6-1618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1618
Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door België - Europese Raad - Blokkering - Discussies (6-1145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1145
Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van boeren en andere werklieden op het plattelands - Goedkeuring - Houding van België (6-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-2018
Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping (6-1097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1097
Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing (6-1372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1372
Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing (6-2247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2247
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder (6-388)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-388/1
p. 1-5 6-388/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen en de Gemeenschappen (en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de toekomst van het cultureel beleid in dit land (6-109)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Philippe Henry, Wouter Van Besien, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Véronique Waroux
6-109/1
p. 1-4 6-109/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de gezamenlijke aanpak in de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-111)      
  Verzoek van de heren Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Wouter Van Besien, Christophe Bastijn en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Véronique Waroux
6-111/1
p. 1-4 6-111/1 p. 1-4 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van de heer Joris Poschet, de dames Annemie Maes, Véronique Waroux en Christie Morreale en de heer Gilles Mouyard
6-391/2
p. 1-155 6-391/2 p. 1-155 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-391/2)
6-41
p. 24-48 6-41 p. 24-48 (PDF)
  6-41
p. 20-22 6-41 p. 20-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Informatieverslag van de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde
6-97/3
p. 1-184 6-97/3 p. 1-184 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel (6-359)      
  Verzoek van de heer Philippe Mahoux, de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-359/1
p. 1-6 6-359/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België (Opmaken balans van het wetenschappelijk onderzoek - Organisatie - Financiering op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau - Deelname aan Europese en internationale projecten) (6-317)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Karl-Heinz Lambertz, Patrick Prévot, Philippe Henry, Bert Anciaux, Rob Beenders en Bart Van Malderen en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Petra De Sutter, Annemie Maes, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Katia Segers en Güler Turan
6-317/1
p. 1-8 6-317/1 p. 1-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de impact van het milieubeleid op de volksgezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van toxische producten of producten die toxisch worden beschouwd in het licht van de Europese normatieve teksten en de omzetting ervan in Belgisch recht, met name in het preventiebeleid (6-117)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin,Bertin Mampaka Mankamba, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-117/1
p. 1-2 6-117/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de manier waarop normatieve Europese teksten in Belgisch recht moeten worden omgezet wanneer zij aangelegenheden betreffende die onder de gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de Gewesten vallen (6-115)      
  Verzoek van de heren Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux
6-115/1
p. 1-2 6-115/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Verslag van de heren Andries Gryffroy, Philippe Henry, Lode Vereeck en Johan Verstreken en de dames Christie Morreale, Güler Turan en Véronique Waroux
6-253/2
p. 1-280 6-253/2 p. 1-280 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat (6-235)      
  Verzoek van de heren Philippe Henry, Hermes Sanctorum-Vandevoorde, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Van Malderen en Christophe Bastin en de dames Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Christie Morreale, Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan
6-235/1
p. 1-3 6-235/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen (in België - Zie ook doc. 5-2341) (6-42)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Christie Morreale en Anne Lambelin
6-42/1
p. 1-9 6-42/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact van chronische ziekten in het algemeen en van de ziekte van Crohn in het bijzonder, zowel op het privéleven als het beroepsleven (6-326)      
  Voorstel van de heren Patrick Prévot en Philippe Mahoux en mevrouw Christie Morreale
6-326/1
p. 1-5 6-326/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ziekte van Huntington, met als doel de problemen en behoeften van patiënten en hun famillies beter op te vangen (6-299)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Christie Morreale en Véronique Jamoulle en de heer Philippe Mahoux
6-299/1
p. 1-8 6-299/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (6-133)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en van de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-133/1
p. 1-7 6-133/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (6-290)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heren Patrick Prévot en Philippe Mahoux
6-290/1
p. 1-14 6-290/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (6-404)      
  Voorstel van mevrouw Christie Morreale c.s.
6-404/1
p. 1-10 6-404/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in België te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (6-124)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Latifa Gahouchi en Christie Morreale
6-124/1
p. 1-10 6-124/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede (in België) (6-126)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Anne Lambelin en Christie Morreale en de heer Philippe Mahoux
6-126/1
p. 1-7 6-126/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen (6-287)      
  Voorstel van de dames Christie Morreale, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot
6-287/1
p. 1-6 6-287/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Christie Morreale
6-287/2
p. 1 6-287/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
6-42
p. 11-15 6-42 p. 11-15 (PDF)
  6-42
p. 9-10 6-42 p. 9-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van bijkomende en illegale ontbossing (Nieuw opschrift : Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing) (6-481)      
  Bespreking
6-47
p. 67-74 6-47 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (6-349)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Patrick Prévot en mevrouw Christie Morreale
6-349/1
p. 1-16 6-349/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Verslag van mevrouw Christie Morreale
6-381/3
p. 1-14 6-381/3 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Vrijwillige zwangerschapsafbreking - Officiële en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing (6-698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-698
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Prevalentie - Statistieken - Actualisering van de cijfers - Nieuwe studie (6-1773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1773
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen (6-1810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1810
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen (6-2256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2256
Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking (6-1147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1147
Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking (6-2246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2246
Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden (6-1050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1050
Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden (6-2245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2245
Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind (6-1815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1815
Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind (6-2258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2258
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999