Auteurs- en sprekersregister betreffende "Douifi Dalila" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Belgisch-Iraanse betrekkingen (5-11276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11276
De Diane-35-pil (Anticonceptie- en antiacnťpil - Verhoogd risico op trombose) (5-883)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-94
p. 12-15 5-94 p. 12-15 (PDF)
De aangekondigde hervestiging van 75 vluchtelingen uit SyriŽ in 2014 (5-4611)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 4-10 5-270 COM p. 4-10 (PDF)
De aanvragen van asielzoekers die via Bulgarije in BelgiŽ zijn terechtgekomen (Dublinverordening - Opschorting van de Dublinbeslissingen : niet-terugsturing naar Bulgarije) (5-4952)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-295 COM
p. 6-7 5-295 COM p. 6-7 (PDF)
De afgifte door BelgiŽ van biometrische paspoorten met vingerafdrukken (Vertraging - Europese verordening) (5-2781)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-201 COM
p. 12-14 5-201 COM p. 12-14 (PDF)
De asielaanvragen uit de Balkan (Ontradingscampagnes - Visumliberalisering - Vrijwillige terugkeer - Lijst van veilige landen) (5-2036)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-149 COM
p. 8-13 5-149 COM p. 8-13 (PDF)
De bedelende moeders met kinderen (5-8931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8931
De bescherming van de vluchtelingen uit SyriŽ (Humanitaire hulp - Hervestiging) (5-1046)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-107
p. 6-8 5-107 p. 6-8 (PDF)
De bijsturing van de wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties (Voorontwerp van wet - Bemiddelingsprocedure - Jongeren - Verhoging van de geldboetes) (5-1884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 30-31 5-132 COM p. 30-31 (PDF)
De concrete invulling van het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen (Opvang in BelgiŽ) (5-3083)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 7-9 5-214 COM p. 7-9 (PDF)
De door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigde wet over veilige landen (Beperking van de beroepsprocedure voor asielzoekers uit die landen) (5-1268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-137
p. 32-33 5-137 p. 32-33 (PDF)
De duurzame oplossingen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Vrijwillige terugkeer in het kader van het Erpum-programma - Risico op mensensmokkel) (5-649)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-73
p. 30-32 5-73 p. 30-32 (PDF)
De economische en sociale integratie van de Roma in BelgiŽ (5-4604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-271 COM
p. 14-18 5-271 COM p. 14-18 (PDF)
De gemeentelijke administratieve sancties (Evaluatie - Uitbreiding van de toepassing) (5-1883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 21-24 5-129 COM p. 21-24 (PDF)
De genderdimensie bij de behandeling van asielaanvragen (5-1371)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-145
p. 8-11 5-145 p. 8-11 (PDF)
De internationale rapporten over de strijd tegen racisme en discriminatie in BelgiŽ (VN-Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie - Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa - Strafvervolging - Cyberhaat - Integratie - Evaluatie van de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving - Zie ook mondelinge vraag 5-1339) (5-1343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143
p. 17-21 5-143 p. 17-21 (PDF)
De militaire en politieke ontwikkelingen in Mali (5-9115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9115
De mogelijkheid die aan jongeren zonder papieren wordt geboden om een opleiding te vervolledigen (5-3050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 5-7 5-214 COM p. 5-7 (PDF)
De mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezen (ook voor thuisverpleging) (5-3192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 13-14 5-217 COM p. 13-14 (PDF)
De ongelukken met kinderen in oververhitte auto's (5-3193)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 14-15 5-217 COM p. 14-15 (PDF)
De oproep van de Europese Commissie om de toekenning van humanitaire visa aan vluchtelingen uit SyriŽ te versoepelen (5-1095)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-111
p. 31-33 5-111 p. 31-33 (PDF)
De opvang van asielzoekers (Fedasil : nood aan geÔnformatiseerde dispatching van de opvangplaatsen) (5-399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-46
p. 19-20 5-46 p. 19-20 (PDF)
De positieve houding van BelgiŽ bij de stemming over de diplomatieke status van Palestina (bij de VN) (5-714)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-81
p. 6-10 5-81 p. 6-10 (PDF)
De uitbetaling van de kinderbijslag aan families met een collectieve schuldenregeling (5-4606)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 21-22 5-273 COM p. 21-22 (PDF)
De vluchtelingencrisis in SyriŽ en zijn buurlanden (Hervestiging in BelgiŽ) (5-775)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-87
p. 30-32 5-87 p. 30-32 (PDF)
De voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie om hulp te bieden aan de vluchtelingen uit SyriŽ (5-4438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 4-10 5-270 COM p. 4-10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Dalila Douifi, senator-opvolger
5-38
p. 5 5-38 p. 5 (PDF)
Een omzendbrief inzake de gemeentelijke administratieve sancties (Wenselijkheid aan de gemeenten een circulaire te richten ter toelichting van de doelstellingen en de geest van de gasboetes) (5-1213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-129
p. 14-15 5-129 p. 14-15 (PDF)
Een soepeler visumbeleid voor Syrische vluchtelingen (5-3541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 8-10 5-244 COM p. 8-10 (PDF)
Fonds voor de beroepsziekten - Asbestfonds - Uitgekeerde bedragen - Erkenningen (5-10129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10129
Het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen (afkomstig uit SyriŽ - Europees Vluchtelingenfonds - Congolese, Iraakse, Afghaanse, Somalische, Birmaanse et Eritrese vluchtelingen - Gemeenschappelijk EU-programma) (5-479)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-55
p. 33-35 5-55 p. 33-35 (PDF)
Het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen (Opvang in BelgiŽ : beslissing, aantal, criteria) (5-521)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-58
p. 22-24 5-58 p. 22-24 (PDF)
Het achtergelaten medisch materiaal na heelkundige ingrepen en het gebruik van een checklist (5-4344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 26-28 5-267 COM p. 26-28 (PDF)
Het advies van de Vlaamse regering om takel- en andere diensten bij een ongeval op de pechstrook te laten rijden (5-1137)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-121
p. 28-30 5-121 p. 28-30 (PDF)
Het asiel- en migratiebeleid (Snelle verwerking van nieuwe asielaanvragen - Wegwerken van de achterstand) (5-355)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-43
p. 31-33 5-43 p. 31-33 (PDF)
Het belang van vrouwenrechten in de Europese strategie voor Afghanistan (5-11271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11271
Het doorschuiven van politietaken naar het leger (Beveiliging van ambassades, koninklijke domeinen, ...) (5-826)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-90
p. 29-30 5-90 p. 29-30 (PDF)
Het gevaar van de ESBL-bacterie (die dikwijls in rauw vlees voorkomt - Onderzoek - Overmatig antibioticagebruik) (5-1014)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-105
p. 28-31 5-105 p. 28-31 (PDF)
Het lot van de Rohingya in Myanmar (Onderdrukte etnische groep - Etnische zuiveringen) (5-3540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 5-8 5-244 COM p. 5-8 (PDF)
Het overleg met de gemeenschappen over een tijdelijke verlenging van de verblijfsvergunning van jongeren in het kader van hun opleiding (Uitgeprocedeerde voormalige niet-begeleide minderjarigen - Uitwijzing) (5-4493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dalila Douifi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-270 COM
p. 17-18 5-270 COM p. 17-18 (PDF)
Het wapenembargo tegen SyriŽ (Wapenleveringen aan de rebellen : houding van BelgiŽ en van de EU) (5-921)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-96
p. 22-26 5-96 p. 22-26 (PDF)
SyriŽ - Terugsturen van asielzoekers (5-6225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6225
Te treffen maatregelen om de staat, de brandveiligheid en de controle van bezoekers van het Brusselse Justitiepaleis te verbeteren (5-6182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6182
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2119/4
p. 1-16 5-2119/4 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
5-141
p. 34-38 5-141 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie om de inrichting van kantoortuinen te regelen overeenkomstig de geest van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers (5-1712)      
  Voorstel van de dames Fabienne Winckel, Dalila Douifi en SaÔdi Fatiha
5-1712/1
p. 1-4 5-1712/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 12 van mevrouw Dalila Douifi c.s.
5-1986/2
p. 2-6 5-1986/2 p. 2-6 (PDF)
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (5-1828)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Caroline Dťsir, Zakia Khattabi, Freya Piryns en Dalila Douifi en de heren Dirk Claes en Bert Anciaux
5-1828/1
p. 1-11 5-1828/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK (Chronisch vermoeidheidssyndroom - Myalgische Encephalomyelitis - Onverklaarbare lichamelijke klachten) (5-2350)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Leona DetiŤge en Dalila Douifi
5-2350/1
p. 1-8 5-2350/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Fatma Pehlivan en Dalila Douifi
5-1451/2
p. 1-2 5-1451/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (5-2246)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2246/2
p. 1-3 5-2246/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (5-2247)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2247/2
p. 1 5-2247/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004. 2į Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004 (5-2759)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2759/2
p. 1-9 5-2759/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 50-51 5-148 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de Vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013 (5-2788)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2788/2
p. 1-7 5-2788/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 53-54 5-148 p. 53-54 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (5-2755)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2755/2
p. 1-4 5-2755/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 47-48 5-148 p. 47-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 (5-2756)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2756/2
p. 1-4 5-2756/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (5-2758)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2758/2
p. 1-4 5-2758/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (5-2137)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2137/3
p. 1-12 5-2137/3 p. 1-12 (PDF)
  5-2137/6
p. 1-2 5-2137/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 15 5-113 p. 15 (PDF)
  5-123
p. 25-32 5-123 p. 25-32 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 50-51 5-143 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2009/52/EG - Hoofdelijke aansprakelijkheid van onderaannemers - Verbod op illegale tewerkstelling - Verplichtingen werkgevers - Nabetalingen door werkgevers - Faciliteren van klachten) (5-1884)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Dalila Douifi
5-1884/2
p. 1-4 5-1884/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Omzetting richtlijn 2008/115/EG - Snellere behandeling en aparte beroepsprocedure voor asielaanvragen van onderdanen uit een veilig land van herkomst - Snellere rechtspleging voor sommige rechtsmiddelen die door de Raad van Vreemdelingenbetwistingen worden behandeld - Verwijdering van het grondgebied van veroordeelden - Zie ook Doc S. 5-1363) (5-1364)      
  Algemene bespreking
5-48
p. 31-32 5-48 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Afschaffen van overbodige administratieve taken - Bevoegdheden van de Raad aligneren op de bevoegdheden van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Uniform maken van de termijnen waarbinnen de partijen hun procedurestukken dienen neer te leggen - Stapsgewijze realiseren van een elektronische behandeling van beroepen voor de Raad - Tegengaan van oneigenlijk gebruik van het recht op toegang tot de rechter - Verhogen van de inzetbaarheid van de toegevoegde rechter in vreemdelingenzaken - Zie ook doc. 5-1999) (5-2000)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-2000/2
p. 1 5-2000/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-99
p. 30-35 5-99 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra coor maatschappelijke welzijn (Omzetting richtlijn 2011/95/EU : herschikking van richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Rekening houden met de seksuele gerichtheid bij het omschrijven van een bepaalde sociale groep - Verblijfsrechtelijk statuut van subsidiair beschermden - Aanpassing en vereenvoudiging van de asielprocedure - Oneigenlijk gebruik van de asielprocedure - Behandeling van meervoudige of hernieuwde asielaanvragen - Concept "eerste land van asiel" - Bevoegdheden Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen - Opvang - Fedasil - Zie ook doc. 5-2000) (5-1999)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-1999/3
p. 1-16 5-1999/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-99
p. 30-35 5-99 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten (Grenswaarden - Etikettering) (5-250)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona DetiŤge, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Louis Ide en de dames Cťcile Thibaut en Dalila Douifi
5-134
p. 42-45 5-134 p. 42-45 (PDF)
  5-134
p. 59 5-134 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Opheffing van de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde - Invoering in het Burgerlijk Wetboek van een specifieke verjaringstermijn in geval van sluipende en verborgen schade - Uitbreiding van de tussenkomst van het Asbestfonds tot andere kankers) (5-2278)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi
5-1881/7
p. 1-3 5-1881/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 32-33 5-123 p. 32-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft (Begrip "oordeelsvermogen" - Vroeggeboorten) (5-1610)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1610/1
p. 1-5 5-1610/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden (5-1397)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Fauzaya Talhaoui en Dalila Douifi
5-1397/1
p. 1-8 5-1397/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (Technische verbetering - Subrogatierecht van het Fonds voor Beroepsziekten) (5-1502)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (Schadeloosstelling van de slachtoffers - Mogelijkheid voor de slachtoffers die door het Asbestfonds werden vergoed om een rechtsgeding in te stellen - Verhoging van de bijdrage aan het Fonds van de veroordeelde werkgevers - Verlenging van de termijn tussen de blootstelling aan asbest en het uitbreken van de ziekte) (5-1388)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (Opheffing van de voorwaarde dat er geen procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging hangende mag zijn) (5-2335)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Dalila Douifi en Marie Arena
5-2335/1
p. 1-3 5-2335/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Opheffing van de beperkingen die dementerenden of personen die blijvend onbewust zijn ten gevolge van onomkeerbaar ernstig aangetaste hersenfuncties, ondervinden om een euthanasievraag te stellen) (5-1611)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Dalila Douifi en Fatma Pehlivan en de heren Bert Anciaux en Guy Swennen
5-1611/1
p. 1-5 5-1611/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetachteringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (Ontwijken van sociale bijdragen) (5-1535)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Dalila Douifi
5-1535/1
p. 1-2 5-1535/1 p. 1-2 (PDF)
de burgeractivisten als partners in het Syrische conflict (5-11268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11268
de vernietiging van chemische wapens en het verbeteren van de humanitaire hulp in SyriŽ (5-10472)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10472
het aanzetten tot antimoslimgeweld door boeddhistische monniken in Myanmar (5-11266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11266
het voorstel tot grondwetswijziging in Burundi (5-11269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Douifi aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11269
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999