S. 5-1999 Dossierfiche K. 53-2555

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Regering E. Di Rupo I  

remigratie
sociale voorzieningen
OCMW
administratieve procedure
vluchteling
illegale migratie
staatloze
asielrecht
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
seksuele minderheid
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2555/1 Wetsontwerp 11/12/2012
K. 53-2555/2 Amendement 1/2/2013
K. 53-2555/3 Amendementen 5/2/2013
K. 53-2555/4 Verslag namens de commissie 19/2/2013
K. 53-2555/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2013
K. 53-2555/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2013
5-1999/1 5-1999/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/3/2013
5-1999/2 5-1999/2 (PDF) Amendementen 28/3/2013
5-1999/3 5-1999/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2013
5-1999/4 5-1999/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/4/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2555/1
19/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2555/4
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 72-91 + p. 96-100
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-9/o33)
Integraal verslag nr. 133, p. 100
Doc. K. 53-2555/6
28/2/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/3/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1999/1 5-1999/1 (PDF)
7/3/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/4/2013   Inschrijving op agenda
25/4/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
25/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
25/4/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o19) Hand. 5-99 Hand. 5-99 (PDF)
Doc. 5-1999/4 5-1999/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/3/2013   Verzending naar commissie
28/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
28/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
28/3/2013   Bespreking
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o4)
28/3/2013   Aanneming zonder amendering
28/3/2013   Vertrouwen rapporteur
25/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2013   Bekendmaking (55781-55787)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/4/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2013 15 18/3/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/3/2013 60 22/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2013 22/8/2013, blz 55781-55787