S. 5-1884 Dossierfiche K. 53-2466

Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
Regering E. Di Rupo I  

loon
ondernemer
zwartwerk
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
verblijfsrecht
werkgever
strafsanctie
werkvergunning
arbeidsinspectie
onderaanneming
migrerende werknemer
aansprakelijkheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2466/1 Wetsontwerp 24/10/2012
K. 53-2466/2 Erratum 21/11/2012
K. 53-2466/3 Verslag namens de commissie 5/12/2012
K. 53-2466/4 Tekst verbeterd door de commissie 5/12/2012
K. 53-2466/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1884/1 5-1884/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2012
5-1884/2 5-1884/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
5-1884/3 5-1884/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2466/1
5/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2466/3
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 67-70
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 120, p. 51
Doc. K. 53-2466/5
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
6/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
6/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1884/1 5-1884/1 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1884/3 5-1884/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Dalila Douifi
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Goedkeuring verslag
11 stemmen - 2 onthoudingen
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/2/2013   Bekendmaking (11672-11679)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012, 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 5 19/12/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2012 20 21/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2013 22/2/2013, blz 11672-11679