S. 5-2788 Dossierfiche K. 53-3541

Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van de financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, respectievelijk 26 juni 2013
Regering E. Di Rupo I  

landen en gebieden overzee
ACS-EU-samenwerking
financieel protocol
ratificatie van een overeenkomst
Overeenkomst van Cotonou
EOF

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2788/1 5-2788/1 (PDF) Wetsontwerp 21/3/2014
K. 53-3541/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
5-2788/2 5-2788/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
K. 53-3541/2 Verslag namens de commissie 23/4/2014
K. 53-3541/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Indiening Doc. 5-2788/1 5-2788/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-4/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Bespreking
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3541/1
23/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3541/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 26-27
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-9/o0)
Integraal verslag nr. 198, p. 69-70
Doc. K. 53-3541/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2014   Bekendmaking (56609-56621)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 1/8/2014, blz 56609-56621