S. 5-2247 Dossierfiche K. 53-3118

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010
Regering E. Di Rupo I  

invaliditeitsverzekering
gezinsuitkering
sociale zekerheid
ServiŽ
ratificatie van een overeenkomst
werkloosheidsverzekering
administratieve samenwerking
pensioenregeling
arbeidsongeval
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2247/1 5-2247/1 (PDF) Wetsontwerp 21/8/2013
5-2247/2 5-2247/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3118/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/11/2013
K. 53-3118/2 Verslag namens de commissie 10/12/2013
K. 53-3118/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/8/2013   Indiening Doc. 5-2247/1 5-2247/1 (PDF)
21/8/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Inschrijving op agenda
7/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/8/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dalila Douifi
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3118/1
10/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3117/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 53-54
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-1/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 85
Doc. K. 53-3118/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2014   Bekendmaking (63545-63559)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 22/8/2014, blz 63545-63559