S. 3-1615 Dossierfiche K. 51-2189

Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving
Regering G. Verhofstadt II  

farmaceutische industrie
farmaceutische wetgeving
farmaceutisch product
apotheek
geneesmiddel
veterinair product
Europees Geneesmiddelenbureau
inspectie van geneesmiddelen
generiek geneesmiddel
vrij verkrijgbaar geneesmiddel
geneeskrachtige plant
nationale uitvoeringsmaatregel
verkoopvergunning
commercialisering
elektronische handel
groothandel
commerciŽle distributie
reclame
teleshopping
consumentenvoorlichting
etiketteren
beginsel van wederzijdse erkenning
gegevensbank
vrij verkeer van goederen
voederen van dieren
geldboete
dierenarts
homeopathisch product
volksgezondheid
invoer
communautaire certificatie
strafsanctie
zachte geneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2189/1 Wetsontwerp 23/12/2005
K. 51-2189/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/2/2006
K. 51-2189/2 Verslag namens de commissie 28/2/2006
K. 51-2189/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2006
K. 51-2189/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/3/2006
3-1615/1 3-1615/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/3/2006
3-1615/2 3-1615/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
3-1615/3 3-1615/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/3/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
23/12/2005   Indiening Doc. K. 51-2189/1
28/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2189/2
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 53-60
9/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 59-60
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o22)
Integraal verslag nr. 196, p. 60
Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
Doc. K. 51-2189/5
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/3/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1615/1 3-1615/1 (PDF)
15/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o10) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
Doc. 3-1615/3 3-1615/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/3/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
21/3/2006   Bespreking
21/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
21/3/2006   Aanneming zonder amendering
21/3/2006   Vertrouwen rapporteur
30/3/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2006   Bekendmaking (25044-25074)
19/6/2007   Erratum (33414)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/3/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/3/2006 5 15/3/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/3/2006 30 2/5/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 16/5/2006 , blz 25044-25074
Errata
Op 19/6/2007 , blz 33414

Kruispuntbank van de wetgeving