S. 2-107 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen
Patrik Vankrunkelsven    Chris Vandenbroeke   

civiele aansprakelijkheid
jongerenbeweging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-107/1 2-107/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/1999
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/1999   Indiening Doc. 2-107/1 2-107/1 (PDF)
28/10/1999   Inoverwegingneming
28/10/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/10/1999   Verzending naar commissie
24/11/1999   Inschrijving op agenda
24/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem KaÁar
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 24/11/1999

Kruispuntbank van de wetgeving