Auteurs- en sprekersregister betreffende "Santkin Jacques" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische grensarbeiders - Compensatievergoeding - Ingediende aanvragen (Tewerkstelling in Frankrijk) (2-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 668-669 2-15 p. 668-669 (PDF)
De behandeling van de ziekte van Alzheimer en de registratie van tacrine als geneesmiddel (Cognex)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-30
p. 685-686 1-30 p. 685-686 (PDF)
De bestrijding van het zwartwerk : sancties      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-89 COM
p. 705-707 1-89 COM p. 705-707 (PDF)
De koolmonoxydevergiftiging : voorlichting, genomen maatregelen      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-94 COM
p. 742-744 1-94 COM p. 742-744 (PDF)
De opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming (Hechtenis van minderjarigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-54
p. 1236-1237 1-54 p. 1236-1237 (PDF)
De opvolging van de conferentie van Rio (Verhoging van de uitstoot van gassen met broeikaseffect - CO2 - Vervoerbeleid) (1-579)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-224
p. 6523-6527 1-224 p. 6523-6527 (PDF)
De problematiek van genetisch gemanipuleerd voedsel (Europese Commissie - MaÔs - Etikettering)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-94 COM
p. 738-742 1-94 COM p. 738-742 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De structuur van de buitendiensten van de Administratie voor de invordering, inzonderheid in de provincie Luxemburg (2-140)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-29
p. 19-20 2-29 p. 19-20 (PDF)
De tenuitvoerlegging en de actualisering van het Belgisch Nationaal Programma ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, overeenkomstig de beslissingen van de Ministerraad van 1 juli 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-54 COM
p. 444-448 1-54 COM p. 444-448 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (2-117)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 19-21 2-26 p. 19-21 (PDF)
De toepassing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid op de Belgisch-Franse grensarbeiders      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-27
p. 605-606 1-27 p. 605-606 (PDF)
De toepassing van de maatregelen die in BelgiŽ zijn genomen ter bestrijding van klimaatveranderingen (Opvolging van de Conferentie van Rio - Verlaging van de uitstoot van gassen met broeikaseffect - CO2) (1-572)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Verdaging
1-222
p. 6447 1-222 p. 6447 (PDF)
   Bespreking
1-224
p. 6523-6527 1-224 p. 6523-6527 (PDF)
De toepassing van het principe van verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld (Dubbele belasting met Luxemburg) (1-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-249
p. 7208-7209 1-249 p. 7208-7209 (PDF)
De verbeteringswerkzaamheden aan de spoorlijn Brussel-Luxemburg (Modernisering - Totstandbrenging van het GEN tussen Brussel en Ottignies) (2-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 39-44 2-83 p. 39-44 (PDF)
De vrijstelling van de aangifte inzake personenbelasting (1-382)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-141
p. 3777-3778 1-141 p. 3777-3778 (PDF)
De ziekte van Alzheimer: coŲrdinatie van de maatregelen en opleiding van verpleegkundigen en ziekenoppassers      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-62 COM
p. 508-510 1-62 COM p. 508-510 (PDF)
De ziekte van Creutzfeld-Jakob : overdracht door bloed en bloedderivaten (Bloedtransfusie)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-102
p. 2767-2768 1-102 p. 2767-2768 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Santkin, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Santkin, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-4
p. 41 1-4 p. 41 (PDF)
Herstructurering van de krijgsmacht - Militaire installaties - Personeel      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 951 1-19 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1080 1-21 p. 1080 (PDF)
Het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle (Akkoord over de verdeling tussen Mechelen en Jemelle - Dreigend gevaar voor de tak "postzegelverdeling" van Jemelle - Gebruik der talen) (2-216)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 20-22 2-65 p. 20-22 (PDF)
Het gebrek aan woonzekerheid - Uitzetting van huurders      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-10
p. 219-221 1-10 p. 219-221 (PDF)
Het reglement inzake het verlof en het politiek verlof voor het personeel van De Post (Nieuwe regeling inzake politiek verlof) (2-442)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-88
p. 24-26 2-88 p. 24-26 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord betreffende de verpakkingen : voorontwerp van wet betreffende de productnormen (Omzetting van Europese richtlijn 94/92/EG)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-71
p. 1854-1855 1-71 p. 1854-1855 (PDF)
Het ziekenvervoer door het Rode Kruis (Statuut van ambulancier)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-95
p. 2517-2518 1-95 p. 2517-2518 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1995 BZ)      
  Ontslag van de heer Santkin, minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu
1-1
p. 9 1-1 p. 9 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Santkin (Vervangen door de heer Cornil)
2-90
p. 39 2-90 p. 39 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Verslag van de heer Santkin
1-464/1
p. 1-39 1-464/1 p. 1-39 (PDF)
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
  Voortzetting van de bespreking
1-83
p. 2203-2208 1-83 p. 2203-2208 (PDF)
Uithuiszettingen (2-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674 2-34 p. 1674 (PDF)
Verkoop van nieuwe gebouwen met toepassing van de BTW - Termijn (1-1671)      
  Schriftelijke vraag van de heren Nothomb, Santkin en Bock aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5193 1-99 p. 5193 (PDF)
Veroordeling van personen die bepaalde misdaden en wanbedrijven gepleegd hebben op minderjarigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1804 1-37 p. 1804 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1932-1933 1-39 p. 1932-1933 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Santkin c.s.
1-528/2
p. 2 1-528/2 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Verslag van mevrouw Cantillon en de heer Santkin
1-1055/1
p. 1-202 1-1055/1 p. 1-202 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
Wetsontwerp aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren (Voorzitter van de rechtbank van koophandel) (Zie ook doc. Senaat nr 1-1233) (1-1232)      
  Verslag van de heer Santkin
1-1232/3
p. 1-15 1-1232/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-966/11
p. 1-248 1-966/11 p. 1-248 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6952-6956 1-238 p. 6952-6956 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/10
p. 1 1-967/10 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/13
p. 1-4 1-967/13 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/17
p. 1-3 1-967/17 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6952-6956 1-238 p. 6952-6956 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag van het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Amendement nr 3 van de heren Santkin en Poty
   Heffing op de omzet van farmaceutische producten
1-1067/2
p. 2 1-1067/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Verslag van de heer Santkin
1-579/3
p. 1-9 1-579/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Verslag van de heren D'Hooghe en Santkin
   Afschaffing van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
1-814/3
p. 22-23 1-814/3 p. 22-23 (PDF)
   Bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-814/3
p. 49-50 1-814/3 p. 49-50 (PDF)
  1-814/3
p. 56-57 1-814/3 p. 56-57 (PDF)
   Chronische ziekten
1-814/3
p. 22 1-814/3 p. 22 (PDF)
   Dringende geneeskundige hulpverlening
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 51-53 1-814/3 p. 51-53 (PDF)
   Ereloonsupplementen in ziekenhuizen
1-814/3
p. 16-20 1-814/3 p. 16-20 (PDF)
  1-814/3
p. 59-65 1-814/3 p. 59-65 (PDF)
   Farmaceutische specialiteiten
1-814/3
p. 16 1-814/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-814/3
p. 11-12 1-814/3 p. 11-12 (PDF)
  1-814/3
p. 12 1-814/3 p. 12 (PDF)
   Forfaitaire betaling van geneesmiddelen verstrekt in een ziekenhuis
1-814/3
p. 14 1-814/3 p. 14 (PDF)
   Grensarbeiders : bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-814/3
p. 24-28 1-814/3 p. 24-28 (PDF)
   Inkomen van een ongeschoolde arbeider, werkloze en bestaansminimumtrekker : vergelijking
1-814/3
p. 54-56 1-814/3 p. 54-56 (PDF)
  1-814/3
p. 57 1-814/3 p. 57 (PDF)
   Opmerkingen van de Raad van State
1-814/3
p. 9-10 1-814/3 p. 9-10 (PDF)
   Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsequipes
1-814/3
p. 14-16 1-814/3 p. 14-16 (PDF)
   Regels tot wijziging van de statuten van ziekenfondsen
1-814/3
p. 24 1-814/3 p. 24 (PDF)
   Responsabilisering van de ziekenfondsen
1-814/3
p. 29 1-814/3 p. 29 (PDF)
   Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij
1-814/3
p. 13-14 1-814/3 p. 13-14 (PDF)
   Statuut van de ziekenhuisgeneesheer
1-814/3
p. 20-22 1-814/3 p. 20-22 (PDF)
   Tehuizen en ziekenhuisdiensten van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden
1-814/3
p. 30 1-814/3 p. 30 (PDF)
   Terugvorderingsrecht van het Fonds voor Arbeidsongevallen
1-814/3
p. 10-11 1-814/3 p. 10-11 (PDF)
   Wijzigingen van de wetgeving m.b.t. de tegemoetkomingen aan gehandicapten
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 53-54 1-814/3 p. 53-54 (PDF)
   Ziekenfondsen die een dienst geneeskundige verzorging voor zelfstandigen hebben opgericht
1-814/3
p. 28-29 1-814/3 p. 28-29 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Algemene opmerkingen van de Raad van State : terugwerkende kracht van de maatregelen - Problematiek van de arbeidsongevallen - Beroepsziekten - Kinderbijslag : rationalisering van de compensatiekassen - Afschaffing van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers - Grensarbeiders : bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij - Nieuwe fiscale last op de farmaceutische producten - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - Farmaceutische specialiteiten - Plafonnering van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Statuut van de ziekenhuisgeneesheren - Chronische ziekten - Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Organisatie van het RIZIV - Wijziging van het statuut van de ziekenfondsen - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - Dienst geneeskundige verzorging voor zelfstandigen - FinanciŽle verantwoordelijkheid van ziekenfondsen - Openstellen voor derden van tehuizen en ziekenhuisdiensten van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden - Handvest van de sociaal verzekerde - Dringende geneeskundige hulpverlening : Vervoer per helikopter en MUG - Toelagen aan minder-validen - Armoede en sociale integratie : bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-165
p. 4387-4390 1-165 p. 4387-4390 (PDF)
   Kritiek op de werkzaamheden van de commissie Sociale Aangelegenheden - Financiering van de kinderopvang - Kinderbijslag voor geplaatste kinderen - Berekening van het bestaansminimum - Grensarbeiders : bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - FinanciŽle verantwoordelijkheid van ziekenfondsen - Chronische ziekten - Gebrek aan klaarheid bij de presentatie van de teksten
1-165
p. 4396-4397 1-165 p. 4396-4397 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Algemene beraadslaging
   Maatregelen t.v.v. bestaansminimumtrekkers
2-19
p. 10 2-19 p. 10 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanisme)
2-19
p. 9-10 2-19 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Aanpassing van de wetgeving inzake de SIS-kaart
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Discriminatie op basis van geslacht van personen die een feitelijk gezin vormen
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische producten
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Kinderbijslag - Kind met bestaansminimum
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Ouderdoms- en weduwenrenten
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
   Pensioenencomplementen in de openbare sector
2-67
p. 44-45 2-67 p. 44-45 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 44 2-67 p. 44 (PDF)
   Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers en invoeginterim
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Trimestrialisering van de sociale toeslagen op vervangingsinkomens
2-67
p. 46 2-67 p. 46 (PDF)
   Welvaartaanpassing pensioenen zelfstandigen
2-67
p. 45 2-67 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen (1-815)      
  Verslag van de heren Santkin en D'Hooghe
1-815/2
p. 1 1-815/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen (1-942)      
  Verslag van de heer Santkin
1-942/2
p. 1-3 1-942/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren (Zie ook doc. Senaat nr 1-1232) (1-1233)      
  Verslag van de heer Santkin
1-1233/3
p. 1 1-1233/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Sociale Maribel : creatie van tewerkstelling en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-19
p. 26-27 2-19 p. 26-27 (PDF)
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-19
p. 25 2-19 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Verslag van de heren Santkin en Hazette
1-384/6
p. 1-146 1-384/6 p. 1-146 (PDF)
   "Afhankelijkheidsverzekering"
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   "Daklozenregister"
1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 79 1-384/6 p. 79 (PDF)
  1-384/6
p. 80 1-384/6 p. 80 (PDF)
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
1-384/6
p. 66 1-384/6 p. 66 (PDF)
  1-384/6
p. 70-71 1-384/6 p. 70-71 (PDF)
   Afgeleide rechten inzake pensioenen
1-384/6
p. 44 1-384/6 p. 44 (PDF)
  1-384/6
p. 47-48 1-384/6 p. 47-48 (PDF)
  1-384/6
p. 57-58 1-384/6 p. 57-58 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 5-6 1-384/6 p. 5-6 (PDF)
  1-384/6
p. 6 1-384/6 p. 6 (PDF)
  1-384/6
p. 6 1-384/6 p. 6 (PDF)
  1-384/6
p. 19 1-384/6 p. 19 (PDF)
  1-384/6
p. 23 1-384/6 p. 23 (PDF)
  1-384/6
p. 25 1-384/6 p. 25 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 28 1-384/6 p. 28 (PDF)
  1-384/6
p. 29 1-384/6 p. 29 (PDF)
  1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Armoedebestrijding
1-384/6
p. 24 1-384/6 p. 24 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 27 1-384/6 p. 27 (PDF)
  1-384/6
p. 30 1-384/6 p. 30 (PDF)
  1-384/6
p. 32-33 1-384/6 p. 32-33 (PDF)
  1-384/6
p. 54 1-384/6 p. 54 (PDF)
  1-384/6
p. 74-83 1-384/6 p. 74-83 (PDF)
   Belasting op grote vermogens
1-384/6
p. 18 1-384/6 p. 18 (PDF)
   Bestaansminimum
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 79 1-384/6 p. 79 (PDF)
  1-384/6
p. 80-81 1-384/6 p. 80-81 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   Bevordering van de beroepsinschakeling
1-384/6
p. 10-11 1-384/6 p. 10-11 (PDF)
   Bijzondere machten
1-384/6
p. 13-15 1-384/6 p. 13-15 (PDF)
   Campingbewoners
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 16 1-384/6 p. 16 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 20 1-384/6 p. 20 (PDF)
  1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 26-27 1-384/6 p. 26-27 (PDF)
  1-384/6
p. 27 1-384/6 p. 27 (PDF)
   Dialyse
1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 38-39 1-384/6 p. 38-39 (PDF)
  1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 79-80 1-384/6 p. 79-80 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
   Echelonnering van de gezondheidszorg en instellen van een persoonlijk medisch dossier
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
  1-384/6
p. 65 1-384/6 p. 65 (PDF)
   Financiering en globaal financieel beheer van de sociale zekerheid - Uitgavenbeheersing
1-384/6
p. 4-5 1-384/6 p. 4-5 (PDF)
  1-384/6
p. 5-7 1-384/6 p. 5-7 (PDF)
  1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 15-39 1-384/6 p. 15-39 (PDF)
   Financiering en toekomst van de pensioenen
1-384/6
p. 8 1-384/6 p. 8 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 16-17 1-384/6 p. 16-17 (PDF)
  1-384/6
p. 40 1-384/6 p. 40 (PDF)
  1-384/6
p. 41-42 1-384/6 p. 41-42 (PDF)
  1-384/6
p. 45 1-384/6 p. 45 (PDF)
  1-384/6
p. 46 1-384/6 p. 46 (PDF)
  1-384/6
p. 48-52 1-384/6 p. 48-52 (PDF)
  1-384/6
p. 58-62 1-384/6 p. 58-62 (PDF)
  1-384/6
p. 63-64 1-384/6 p. 63-64 (PDF)
   Financiering van de kinderbijslag
1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Fiscale en sociale franchise (Remgeld)
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 29 1-384/6 p. 29 (PDF)
  1-384/6
p. 32 1-384/6 p. 32 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 41 1-384/6 p. 41 (PDF)
  1-384/6
p. 42-46 1-384/6 p. 42-46 (PDF)
  1-384/6
p. 46-47 1-384/6 p. 46-47 (PDF)
  1-384/6
p. 52-53 1-384/6 p. 52-53 (PDF)
  1-384/6
p. 54-56 1-384/6 p. 54-56 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
   Geneeskundige verstrekkingen : begrotingsgegevens
1-384/6
p. 34-35 1-384/6 p. 34-35 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 4-8 1-384/6 p. 4-8 (PDF)
  1-384/6
p. 19-20 1-384/6 p. 19-20 (PDF)
   Huurtoelage
1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
   Implantaten
1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 35 1-384/6 p. 35 (PDF)
  1-384/6
p. 37-38 1-384/6 p. 37-38 (PDF)
   Kinderbijslag voor zelfstandigen
1-384/6
p. 65 1-384/6 p. 65 (PDF)
  1-384/6
p. 68-69 1-384/6 p. 68-69 (PDF)
   Modernisering en vereenvoudiging van administratieve verplichtingen
1-384/6
p. 12 1-384/6 p. 12 (PDF)
   Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 12-13 1-384/6 p. 12-13 (PDF)
   Nieuwe maatregelen (Kinderbijslag)
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 19 1-384/6 p. 19 (PDF)
  1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 29-30 1-384/6 p. 29-30 (PDF)
  1-384/6
p. 30-31 1-384/6 p. 30-31 (PDF)
  1-384/6
p. 35-36 1-384/6 p. 35-36 (PDF)
   Opsplitsing van de uitgaven voor medische erelonen naar specialiteit
1-384/6
p. 25 1-384/6 p. 25 (PDF)
  1-384/6
p. 31 1-384/6 p. 31 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Pensioenhervorming
1-384/6
p. 8-10 1-384/6 p. 8-10 (PDF)
  1-384/6
p. 39-42 1-384/6 p. 39-42 (PDF)
  1-384/6
p. 44-46 1-384/6 p. 44-46 (PDF)
  1-384/6
p. 51-52 1-384/6 p. 51-52 (PDF)
   Pensioenrechten van deeltijds werkenden
1-384/6
p. 43 1-384/6 p. 43 (PDF)
  1-384/6
p. 44-45 1-384/6 p. 44-45 (PDF)
  1-384/6
p. 46 1-384/6 p. 46 (PDF)
  1-384/6
p. 47 1-384/6 p. 47 (PDF)
   Reglementering van nieuwe beroepen
1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
   Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
1-384/6
p. 36-37 1-384/6 p. 36-37 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 65-74 1-384/6 p. 65-74 (PDF)
   Sociale bijdragen van zelfstandigen - Achterstallen
1-384/6
p. 66-67 1-384/6 p. 66-67 (PDF)
  1-384/6
p. 68 1-384/6 p. 68 (PDF)
  1-384/6
p. 69 1-384/6 p. 69 (PDF)
  1-384/6
p. 71-72 1-384/6 p. 71-72 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
   Sociale integratie
1-384/6
p. 11 1-384/6 p. 11 (PDF)
  1-384/6
p. 74-83 1-384/6 p. 74-83 (PDF)
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 66 1-384/6 p. 66 (PDF)
  1-384/6
p. 67 1-384/6 p. 67 (PDF)
  1-384/6
p. 69 1-384/6 p. 69 (PDF)
  1-384/6
p. 70 1-384/6 p. 70 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
1-384/6
p. 56-57 1-384/6 p. 56-57 (PDF)
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-384/6
p. 11 1-384/6 p. 11 (PDF)
  1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76-77 1-384/6 p. 76-77 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Toestand van gefailleerde tuinbouwers
1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Uitgavenbeheersing
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 18-19 1-384/6 p. 18-19 (PDF)
  1-384/6
p. 23-24 1-384/6 p. 23-24 (PDF)
  1-384/6
p. 25-26 1-384/6 p. 25-26 (PDF)
  1-384/6
p. 34-35 1-384/6 p. 34-35 (PDF)
   Verband volksgezondheid-leefmilieu
1-384/6
p. 23 1-384/6 p. 23 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
   Verpleegdagprijs
1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Verschillen tussen de openbare pensioenen en die van de privť-sector
1-384/6
p. 62-63 1-384/6 p. 62-63 (PDF)
   Vertraging bij de behandeling van de dossiers van gehandicapten
1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
   Zelfstandigen in bijberoep
1-384/6
p. 71 1-384/6 p. 71 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
   Ziekenhuisbeleid
1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 24 1-384/6 p. 24 (PDF)
  1-384/6
p. 32 1-384/6 p. 32 (PDF)
  1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 38-39 1-384/6 p. 38-39 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Ziekteverzekering voor zelfstandigen
1-384/6
p. 65-66 1-384/6 p. 65-66 (PDF)
  1-384/6
p. 68 1-384/6 p. 68 (PDF)
  1-384/6
p. 70 1-384/6 p. 70 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
  1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
   Zorgbehoevende bejaarden
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76-77 1-384/6 p. 76-77 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
  1-384/6
p. 79-80 1-384/6 p. 79-80 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid : ziekteverzekering en WIGW-statuut - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Hervorming ziekenhuissector - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Armoedebestrijding - Pensioenhervorming
1-62
p. 1501-1506 1-62 p. 1501-1506 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Betreden van bewoonde lokalen in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzitter arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1282) (1-1283)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7423-7427 1-257 p. 7423-7427 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Verslag van de heer Santkin
1-310/4
p. 1-17 1-310/4 p. 1-17 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Santkin
1-310/5
p. 1-27 1-310/5 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Omzetting EU-richtlijnen - Opheffing van het regime van goedkeuringen voor radio- en telecommunicatieapparatuur - Normen inzake apparatuur - Juridische scheiding tussen telecommunicatie- en kabelnetwerken van eenzelfde operator - Hulpdiensten - Compensatiefonds voor de universele postdienst) (2-453)      
  Verslag van de heer Santkin
2-453/3
p. 1-7 2-453/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van autorijtuigen (Spoorvoertuig - Onverschoonbare fout - Uitbreiding van de toepassingssfeer - Wijziging wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake moterrijtuigen, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en wet van 3 juli 1967 betreffende schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector) (2-478)      
  Verslag van de heer Santkin
2-478/3
p. 1-14 2-478/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-84
p. 34-35 2-84 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Amendement nr 19 van de heren Erdman en Santkin
1-926/3
p. 7 1-926/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Santkin
1-926/3
p. 1-3 1-926/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-209
p. 6010-6014 1-209 p. 6010-6014 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum (Tegemoetkomingen inzake huisvesting) (1-531)      
  Voorstel van de heer Santkin
1-531/1
p. 1-3 1-531/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Voorstel van de heren Santkin en G. Charlier
1-616/1
p. 1-4 1-616/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5562-5565 1-193 p. 5562-5565 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 3 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen (Uitzonderingen : bepaalde zichtrekeningen geopend voor beroepsdoeleinden en zichtrekeningen op naam van rechtspersonen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-1136)      
  Verslag van de heer Santkin
1-1136/2
p. 1-2 1-1136/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (1-627)      
  Voorstel van mevrouw Maximus en de heer Santkin
1-627/1
p. 1-7 1-627/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Amendement nr 1 van de heer Santkin c.s.
2-427/2
p. 1-5 2-427/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (2-115)      
  Voorstel van de heren Santkin en Istasse en van mevrouw Vanlerberghe
2-115/1
p. 1-7 2-115/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Voorstel van de heer Santkin
1-215/1
p. 1-4 1-215/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Santkin
1-215/10
p. 1-3 1-215/10 p. 1-3 (PDF)
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409, ß1, en artikel 1410, ß2, van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Verhoging van het vrijgestelde gedeelte van het loon voor kinderbijslagtrekkende gezinnen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409 (...) van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag) (1-1008)      
  Verslag van de heer Santkin
1-1008/4
p. 1-10 1-1008/4 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen (Aandelenopties) (Stock option) (1-42)      
  Algemene beraadslaging
1-257
p. 7423-7425 1-257 p. 7423-7425 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (2-621)      
  Voorstel van de heer Santkin c.s.
2-621/1
p. 1-5 2-621/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de rechtspleging betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Gerechtelijk Wetboek) (1-27)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Santkin
1-27/2
p. 1-3 1-27/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Santkin
1-27/4
p. 1-3 1-27/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 (Verplichting voor de kandidaten om een cursus rijvaardigheid te volgen) (1-463)      
  Voorstel van de heer Santkin c.s.
1-463/1
p. 1-3 1-463/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (Overschrijvingen in valuta) (1-1135)      
  Verslag van de heer Santkin
1-1135/2
p. 1-2 1-1135/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (1-540)      
  Voorstel van de heer Santkin
1-540/1
p. 1-6 1-540/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Santkin
1-540/2
p. 1-4 1-540/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Santkin c.s.
1-540/3
p. 1 1-540/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 15 van de heer Santkin
1-540/5
p. 1-6 1-540/5 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Santkin
1-540/7
p. 1-6 1-540/7 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (Zie ook doc. Senaat 1-540) (2-223)      
  Voorstel van de heer Santkin c.s.
2-223/1
p. 1-12 2-223/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Santkin
2-223/2
p. 1-3 2-223/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Santkin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-223/5
p. 1 2-223/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 24-33 2-61 p. 24-33 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999