S. 2-223 Dossierfiche K. 50-801

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Jacques Santkin    Guy Moens    Louis Siquet   

misbruikclausule
bescherming van de consument
consumptief krediet
schadevergoeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-223/1 2-223/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/12/1999
2-223/2 2-223/2 (PDF) Amendementen 20/6/2000
2-223/3 2-223/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2000
2-223/4 2-223/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2000
2-223/5 2-223/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/7/2000
2-223/6 2-223/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 6/7/2000
2-223/7 2-223/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/7/2000
K. 50-801/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/2000
K. 50-801/2 Amendementen 24/10/2000
K. 50-801/3 Amendementen 7/11/2000
K. 50-801/4 Verslag namens de commissie 17/11/2000
K. 50-801/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/11/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/1999   Indiening Doc. 2-223/1 2-223/1 (PDF)
27/1/2000   Inoverwegingneming
27/1/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-61 Hand. 2-61 (PDF)
Doc. 2-223/7 2-223/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/2000   Verzending naar commissie
1/3/2000   Inschrijving op agenda
1/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael
1/3/2000   Bespreking
22/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Hoorzitting Mevrouw Fr. Domont (Test-Aankoop); de heer Billocq (Belgische Vereniging van Banken).
22/3/2000   Gedachtewisseling
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Bespreking
20/6/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
20/6/2000   Aanneming na amendering
28/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacky Morael is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 2-223/3 2-223/3 (PDF)
28/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-223/4 2-223/4 (PDF)
3/7/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-223/5 2-223/5 (PDF)
6/7/2000   Herverzending naar commissie
6/7/2000   Inschrijving op agenda
6/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael
6/7/2000   Bespreking
6/7/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
6/7/2000   Aanneming na amendering
6/7/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
6/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-223/6 2-223/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2000   Overzending Doc. K. 50-801/1
17/11/2000   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-801/4
23/11/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 15-16
23/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o39)
Integraal verslag nr. 84, p. 30-31
Doc. K. 50-801/5
23/11/2000   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
23/11/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/1/2001   Bekendmaking (2101-2103)
9/2/2001   Erratum (3585)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2000, 22/3/2000, 20/6/2000, 28/6/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 6/7/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/11/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/7/2000 60 7/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2001 25/1/2001 , blz 2101-2103
Errata
Op 9/2/2001 , blz 3585

Kruispuntbank van de wetgeving