S. 1-531 Dossierfiche K. 49-1112

Wetsontwerp betreffende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum
Jacques Santkin   

minimumbestaansinkomen
aanvullende uitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-531/1 1-531/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/1/1997
1-531/2 1-531/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/1997
1-531/3 1-531/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/6/1997
1-531/4 1-531/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/1997
K. 49-1112/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
31/1/1997   Indiening voorstel Doc. 1-531/1 1-531/1 (PDF)
20/2/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
20/2/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/6/1997   Inschrijving op agenda plenaire
26/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-123 Hand. 1-123 (PDF)
Doc. 1-531/4 1-531/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/2/1997   Verzending naar commissie
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
12/6/1997   Bespreking
12/6/1997   Artikelsgewijze bespreking
12/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
12/6/1997   Vertrouwen rapporteur
12/6/1997   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 1-531/2 1-531/2 (PDF)
12/6/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-531/3 1-531/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
30/6/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1112/1
8/12/1997   Vervalt door aanneming van artikel 277 van het ontwerp 49-1184 Doc. K. 49-1184/16
8/12/1997   Stemming over het geheel: verworpen (+0/-132/o1)
Handelingen, p. 7259
8/12/1997   Verwerping
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
11/12/1997   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/6/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/6/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Verworpen 8/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 1/7/1997 60 3/12/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 1/7/1997 97 26/1/1998

Kruispuntbank van de wetgeving