S. 1-1008 Dossierfiche K. 49-2133

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbar is voor overdracht of beslag.


Bea Cantillon   

gezinsuitkering
gezinslast
armoede
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1008/1 1-1008/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/6/1998
1-1008/2 1-1008/2 (PDF) Amendementen 10/2/1999
1-1008/3 1-1008/3 (PDF) Amendement 24/3/1999
1-1008/5 1-1008/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1999
1-1008/4 1-1008/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-1008/6 1-1008/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/4/1999
K. 49-2133/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/6/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1008/1 1-1008/1 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/6/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-1008/6 1-1008/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/6/1998   Verzending naar commissie
10/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1008/2 1-1008/2 (PDF)
10/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1008/2 1-1008/2 (PDF)
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
11/2/1999   Bespreking
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1008/3 1-1008/3 (PDF)
24/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
24/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1008/5 1-1008/5 (PDF)
30/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1008/4 1-1008/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2133/1
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-383
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 11/2/1999, 24/3/1999, 30/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 2/4/1999 60 16/6/1999

Kruispuntbank van de wetgeving