S. 1-540 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Jacques Santkin   

schadevergoeding
bescherming van de consument
consumptief krediet
misbruikclausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-540/1 1-540/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/2/1997
1-540/2 1-540/2 (PDF) Amendementen 19/11/1997
1-540/3 1-540/3 (PDF) Amendement 20/1/1998
1-540/4 1-540/4 (PDF) Advies van de Raad van State 3/6/1998
1-540/5 1-540/5 (PDF) Amendementen 22/10/1998
1-540/6 1-540/6 (PDF) Amendementen 4/11/1998
1-540/7 1-540/7 (PDF) Amendement 5/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-540/1 1-540/1 (PDF)
13/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
13/3/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/6/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-540/4 1-540/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/1997   Verzending naar commissie
26/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
15/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1997   Inleidende uiteenzetting
15/4/1997   Bespreking
29/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1997   Bespreking
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Niet behandeld
19/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
19/11/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-540/2 1-540/2 (PDF)
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Bespreking
20/1/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-540/3 1-540/3 (PDF)
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Bespreking
3/3/1998   Commissie wenst extern advies: Raad voor het Verbruik
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Oprichting van een werkgroep
Samenstelling : de heer Paul Hatry, voorzitter, de heren Philippe Charlier, Luc Coene, Jacques Santkin, mevrouw Francy Van der Wildt, de heer Johan Weyts, leden
22/10/1998   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Consumentenkrediet"
22/10/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-540/5 1-540/5 (PDF)
4/11/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-540/6 1-540/6 (PDF)
4/11/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-540/6 1-540/6 (PDF)
4/11/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-540/6 1-540/6 (PDF)
4/11/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-540/6 1-540/6 (PDF)
5/2/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-540/7 1-540/7 (PDF)
  Behandeling in werkgroep
22/10/1998   Verzending naar werkgroep
4/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
4/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
12/11/1998   Hoorzitting de heer M. Billocq, adjunct-adviseur bij het economisch en studiedepartement van de Belgische Vereniging van Banken
12/11/1998   Bespreking
26/11/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
26/11/1998   Bespreking
14/12/1998   Inschrijving op agenda werkgroep
14/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/1997, 15/4/1997, 29/10/1997, 20/1/1998, 3/3/1998, 22/10/1998
Behandeling in werkgroep
Behandeling beŽindigd 22/10/1998, 4/11/1998, 12/11/1998, 26/11/1998, 14/12/1998