S. 2-621 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek
Jacques Santkin    Marie-JosÚ Laloy    Philippe Mahoux   

uitzetting uit een woning
huurovereenkomst
rechtsvordering
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-621/1 2-621/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/1/2001
2-621/2 2-621/2 (PDF) Amendementen 2/7/2002
2-621/3 2-621/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2002
2-621/4 2-621/4 (PDF) Amendementen 25/2/2003
2-621/5 2-621/5 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2001   Indiening Doc. 2-621/1 2-621/1 (PDF)
29/3/2001   Inoverwegingneming
29/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+22/-24/o7) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   De conclusies van de commissie tot verwerping worden verworpen
20/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/3/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Regeling der werkzaamheden
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Interne adviesaanvraag: Sociale Aangelegenheden
14/11/2001   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Niet behandeld
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+5/-5/o0)
25/2/2003   Verwerping
11/3/2003   Inschrijving op agenda
  Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
14/11/2001   Verzending naar commissie voor advies
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
27/11/2001   Bespreking
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Hoorzitting met de heren J. De Witte, waarnemend directeur-generaal, en G. Demeulemeester, jurist, van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
6/3/2002   Hoorzitting met de heer G. Inslegers, co÷rdinator van de Huurdersbond
6/3/2002   Hoorzitting met de heer J. Garcia, secretaris-generaal van het Huurderssyndicaat
6/3/2002   Hoorzitting met mevrouw B. Laloux, directeur van het Nationaal Eigenaarssyndicaat
6/3/2002   Hoorzitting met de heer E. Plissart, doctor in de rechten, "Habitat Humain", vzw "Amis des Marolles"
6/3/2002   Hoorzitting met mevrouw M.-B. Verdin, jurist, van de "Conseil logement du Service communal" van Seraing
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Uitgesteld
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Uitgesteld
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
11/12/2002   Aanneming zonder amendering
11/12/2002   Aanneming advies
11/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-621/3 2-621/3 (PDF)
20/3/2003   Verzending naar commissie
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
25/3/2003   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd 20/3/2003
Commissie: Justitie
Verworpen 13/11/2001, 25/2/2003, 11/3/2003
Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2001, 6/3/2002, 11/12/2002
Commissie: Justitie
In behandeling 25/3/2003

Kruispuntbank van de wetgeving