Schriftelijke vragen van 5-8801 tot 5-8900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8801 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 4/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2940
5-8802 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De hogere premies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensioneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 7/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2941
5-8803 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De controle van de handelspraktijken van derde investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2966
5-8804 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3040
5-8805 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De ombudsdiensten
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 23/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3142
5-8806 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3178
5-8807 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 29/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3226
5-8808 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De veiling van de 800 MHz-band
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 23/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3312
5-8809 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De overgangsfase van de mededingingsautoriteit
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 10/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3384
5-8810 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vliegtuigen - Computersystemen - Hacking - Beveiliging - Maatregelen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8811 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecommunicatie - Vaste en mobiele telefonie - Verrekentarieven - Kosten - Verlaging
  Verzending vraag 19/4/2013
  Rappel 17/9/2013
  Antwoord 23/9/2013
5-8812 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Uitkeringsfraude - Kadaster - Kruispuntbank van de ondernemingen - Databanken - Koppelingen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8813
5-8813 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Uitkeringsfraude - Kadaster - Kruispuntbank van de ondernemingen - Databanken - Koppelingen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8812
5-8814 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Phishing - Valse mail van de fiscus - Maatregelen
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-8815 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercriminaliteit - Banken - Belastingdienst - Phishing - Valse e-mails - Internationale samenwerking - Klachten
  Verzending vraag 19/4/2013
  Antwoord 3/6/2013
5-8816 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookwetgeving - Opvolging - Samenwerking met de lokale politie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-8817 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drug - Khat (qat) - Gebruik in BelgiŽ - Verbod - Sensibilisatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-8818 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbeslagnames van drugs - Evolutie - Acties - Maatregelen
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8819 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  GeÔnterneerden - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Overzicht
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8820
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8821
5-8820 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Overzicht
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8819
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8821
5-8821 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  GeÔnterneerden - Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid - Overzicht
  Verzending vraag 22/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8819
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8820
5-8822 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8823 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 23/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8824 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 8/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8825 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8826 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 31/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8827 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8828 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4373
5-8829 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 31/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8830 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8831 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8832 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8833 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 29/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8834 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8835 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 5/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8836 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 20/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4374
5-8837 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8838 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 12/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8839 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8840
5-8840 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8823
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8824
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8827
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8828
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8839
5-8841 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ricine - Verkrijgbaarheid - Gebruik - Veiligheidsregels
  Verzending vraag 22/4/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4430
5-8842 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Parlementsleden - Belastingcontroles - Controlecentrum Brussel 4
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 3/6/2013
5-8843 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nepagenten - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8844 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Terrorisme - Onderzoeken - Identificaties - Aanhoudingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 21/8/2013
5-8845 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wegpolitie - Zwaar verkeer - Controles - Inbreuken - Aantallen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8846 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthaven van Zaventem - Liquide middelen - Aangiftes - Onderscheppingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8847 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ontvoeringen - Minderjarigen - Volwassenen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8848 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieagenten - Overlijdens tijdens het uitoefenen van de functie
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8849 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Stakingen - Stakingsaanzeggingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8850 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kunstdiefstallen - Aantallen - Aangiftes - Aanhoudingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8851 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Tuchtonderzoeken - Schorsingen - Overzicht
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8852 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Domiciliefraude - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-8853 Faes Inge (N-VA) minister van Werk  
  Pesten op het werk - Overzicht - Meldingen aan het parket
  Verzending vraag 23/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8854 Faes Inge (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8855 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in BelgiŽ uit te zitten
  Verzending vraag 23/4/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4588
5-8856 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Fundamentalisme in de gevangenissen - Overzicht - Opleiding en taken cipiers
  Verzending vraag 23/4/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4589
5-8857 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Verbindingsofficieren - Controles
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
5-8858 De Groote Patrick (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federaal bijenplan - Antibioticum fumagilline - Gebruik
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8859 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Woning - Kraakdossiers - Bestraffing - Wetgevende en rechterlijke transparantie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8860 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Het Directiecomitť van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 24/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3045
5-8861 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  De genade
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3090
5-8862 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Democratische Republiek Congo - Investeringen - Nationale Delcrederedienst - Dekking - Aanvragen - Schuld
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 13/5/2013
5-8863 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Oudermishandeling - Aangiftes - Cijfergegevens - Nationaal telefoonnummer - Provinciale werking
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8864 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Autosnelweg E40 - Veurne - Dodelijke ongevallen - Kettingbotsing - Omleiding verkeer - Evaluatie
  Verzending vraag 23/4/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4590
5-8865 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Douanediensten - Luchthaven van Zaventem - Gebruik van honden om geld op te sporen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8866 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Beperking van het rijbewijs van een overtreder met een met alcoholslot uitgerust voertuig - Vonnissen - Andere straffen - Veroordelingen
  Verzending vraag 23/4/2013
  Antwoord 17/12/2013
5-8867 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Luchthaven van Zaventem - Treinstation - Ticketautomaten - Betaalmiddelen - Defecten - Talen
  Verzending vraag 24/4/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8868 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Valse klachten tegen politieagenten - Maatregelen
  Verzending vraag 24/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8869 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ
  Verzending vraag 24/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3218
5-8870 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  De integratie van de verschillende databanken van wapens
  Verzending vraag 24/4/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3241
5-8871 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Het advies van de Adviesraad voor wapens inzake de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens
  Verzending vraag 24/4/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3242
5-8872 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gaslekken - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 9/9/2013
5-8873 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 26/4/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4490
5-8874 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Commissie voor embryo's - Werkingskosten
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8875 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Draagmoederschap - Registratie - IVF-databank - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 26/4/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4491
5-8876 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatief statuut - Leeftijdspiramide - Overlijdens - Euthanasie
  Verzending vraag 26/4/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4492
5-8877 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Volume - Vernietiging - Controle - Opslagkosten
  Verzending vraag 26/4/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4856
5-8878 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Controles - Volumes
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-8879 DetiŤge Leona (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  HIV/Aids - Transversale aanpak - Samenwerkingsprogramma's - Expertise
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8880 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Uitrustingsstukken - Kledingstukken - Aankoop - Puntensysteem - Besparingen
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8881 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Delegatie van de bevoegdheden voor het weigeren van studentenvisa - Wettelijke basis - Aanbeveling van de Federale Ombudsman
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 8/7/2013
5-8882 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Jaarverslag - Aanbeveling - Erkenning van de echtscheiding van een Belgisch-Frans koppel
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 8/7/2013
5-8883 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Myanmar - Europese Unie - Opheffen van de sancties - Reactie van Human Rights Watch - Geweld tegen de Rohingya - Ethnische zuiveringen in de deelstaat Rahkine
  Verzending vraag 26/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
5-8884 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Jaarverslag van de Federale Ombudsman - Aanbeveling - Datum waarop het sociaal tarief voor gas en elektriciteit in voege gaat
  Verzending vraag 26/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8885 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Jaarverslag van de Federale Ombudsman - Aanbeveling - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Omzetten van richtlijn 2010/18/EU naar Belgisch recht - Ouderschapsverlof voor personeelsleden van buitenlandse ambassades en de SHAPE
  Verzending vraag 26/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8886 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen
  Verzending vraag 26/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Herkwalificatie 3/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4716
5-8887 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Plastische chirurgie - Permanente rimpelvullers - Neveneffecten - Incidenten - Verbod - Richtlijnen
  Verzending vraag 26/4/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8888 Mahoux Philippe (PS) minister van Justitie  
  Europees Comitť voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) - Bezoek aan BelgiŽ van 23 tot 27 april 2012 - Verslag - Aanbevelingen - Opvolging
  Verzending vraag 29/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8889 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale derdebetaler - Gebruik - Rechthebbenden - Uitgaven - Evolutie van de reglementering
  Verzending vraag 29/4/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4293
5-8890 Sannen Ludo (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Automatic Number Plate Recognition-camera's - Gebruik - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag 29/4/2013
  Dossier gesloten 1/10/2013
5-8891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet op mede-eigendom van 2 juni 2010 - Uitvoering - Statuten - Vervaltermijn
  Verzending vraag 29/4/2013
  Herkwalificatie 14/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3707
5-8892 Sannen Ludo (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leopoldsburg - Museum van het Kamp van Beverlo - Bezoekers - Beheer - Plannen
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 31/5/2013
5-8893 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Antimisbruikbepalingen - Circulaire 8/2012 - Retroactiviteit - Gesplitste aankoop van vastgoed
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8894 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  E-services - Beschikbaarheid voor raadgevers en experten - Gebruik
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8895 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  E-services - Beschikbaarheid voor raadgevers en experten - Gebruik
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8896 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  E-services - Beschikbaarheid voor zelfstandigen en ondernemingen - Gebruik
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8897 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Justitiepaleis van Brussel - Energiefactuur - Evolutie
  Verzending vraag 30/4/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4591
5-8898 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Dresscode - Interne nota
  Verzending vraag 30/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8899 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bommeldingen - Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Overzicht van de interventies - Kosten - Valse bommeldingen
  Verzending vraag 30/4/2013
  Rappel 28/8/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-8900 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media
  Verzending vraag 30/4/2013
  Antwoord 30/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8918