Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8890

van Ludo Sannen (sp.a) d.d. 29 april 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Automatic Number Plate Recognition-camera's - Gebruik - Samenwerking met de gewesten

registratie van een voertuig
verkeerscontrole
technische keuring
autoverzekering

Chronologie

29/4/2013 Verzending vraag
1/10/2013 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-8890 d.d. 29 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De staatssecretaris wenst gebruik te maken van ANPR-camera's om tegen onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen te kunnen optreden. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. De camera's herkennen de kentekens van voertuigen en ze kunnen aan verkeersanalyse en verkeershandhaving doen, zoals controle op doorgaand verkeer, het betaald hebben van verkeersbelasting en criminaliteitsbestrijding.

De Vlaamse regering wenst een ANPR-netwerk uit te bouwen en heeft beslist via een opdrachtencentrale lokale overheden de kans te geven nieuwe apparatuur aan te kopen. Er mag dus van worden uitgegaan dat het aantal camera's in Vlaanderen de komende jaren zal toenemen.

Gezien zowel de Belgische, de Vlaamse en wellicht ook de lokale overheden (politiezones) gebruik kunnen maken van de camera's, is het van belang om goede afspraken te maken over het gebruik van de camera's, het beheer, de verwerking van de resultaten enzovoort. Het heeft absoluut geen zin dat iedere overheid zijn eigen camera's plaatst.

1) Voor welke functies wenst de staatssecretaris, en de federale overheid in het algemeen, de ANPR-camera's te gebruiken?

2) Voor welke functies kunnen de lokale overheden de camera's gebruiken?

3) Voor welke functies kan de Vlaamse overheid de camera's gebruiken?

4) Is er overleg met de Vlaamse overheid over de aankoop, het beheer, het gebruik en het onderhoud van de camera's?

5) Welke afspraken zijn met de verschillende betrokkenen gemaakt?

6) Gaat het om vaste of mobiele camera's?