Schriftelijke vragen van 5-8101 tot 5-8200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8101 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingcontrole op politici - Specifieke belastingdienst - Werking
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-8102 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezones in grensgebieden - Financiering - werving - Grensoverschrijdende samenwerking - KUL-norm - Moeilijkheden
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-8103 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8104
5-8104 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Scheepvaartwetgeving - Herziening - Commissie Maritiem Recht - Budget
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8103
5-8105 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Erkenning van staatloosheid - Procedure - UNHCR - Regeerakkoord - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-8106 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid - Ratificatie - Rapport van UNHCR
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4529
5-8107 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Jonge Afrikaanse voetballers - Voetbalbeloftes - Spelermakelaars - Cijfergegevens - Terugkeer
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-8108 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Lokale besturen - Fiscale controles - Roerende voorheffing - Cijfergegevens - Impact op federale begroting
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8109 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8111
5-8110 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8111
5-8111 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8110
5-8112 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dierenwelzijn - Klachten
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 23/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8114
5-8113 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenwelzijn - Klachten
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8114
5-8114 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenwelzijn - Klachten
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8113
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4359
5-8115 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Obesitas - Aantal Belgische patiŽnten - Heelkundige behandelingsmethodes - Aantallen en kostprijs
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4360
5-8116 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte-uitkering RIZIV - Criterium van "laatste loon" - Deeltijdse werkhervatting - Fiscale klem
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
5-8117 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Agressieve verkoopsmethodes - Nederlandse Consumentenzaken - Vaststellingen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-8118 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Consumenten - Digitaal informatieloket van de overheid - Nederland - Website
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 4/4/2013
5-8119 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Productgarantie - Klachten - Nederlandse Consumentenzaken
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
5-8120 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Voice over IP (VoIP) en mobiel bellen - Blokkeren van toepassingen - Eerlijke concurrentie - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
5-8121 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Havenarbeiders - Ongevallen - Preventie
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-8122 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Militairen en ex-militairen - Zelfdoding - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-8123 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  E-ticket - NMBS - Sms en smartphone - Toepassingen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8124 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Import paardenvlees- RoemeniŽ - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Gebrek aan controleprogramma's rond volksgezondheid in Roemeense slachterijen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4361
5-8125 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Import varkensvlees - RoemeniŽ - Auditverslag Voedsel- en Veterinair Bureau - Gebrekkige controle - Varkenspest
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4362
5-8126 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Import rundsvlees - RoemeniŽ - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8127
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4363
5-8127 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Import rundsvlees - RoemeniŽ - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8126
5-8128 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Loonbeslag - Jaarlijkse aanpassing van de grensbedragen - Indexatie - Inhaalpremie
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-8129 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Politiehelikopters - Onderhoud
  Verzending vraag 14/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8130 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inhaalpremie - Mogelijkheid tot inbeslagname
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-8131 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gebruik van de familienaam van de vader - Europese rechtszaak tegen BelgiŽ
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8132 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sabam - Arrest van het Europees Hof van Justitie SCF tegen M. Del Corso (C-135/10) - Stopzetten van het innen van de billijke vergoeding in tandartspraktijken, inclusief hun wachtruimten
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
5-8133 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SIS-kaart - Integratie in de elektronische identiteitskaart
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8134 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  DiabetespatiŽnten - Meten van suikergehalte door ambulanciers
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8135 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8136
5-8136 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8135
5-8137 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Groupon Nederland - Goedkope esthetische behandelingen die worden aangeboden
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 13/5/2014
5-8138 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Werkloosheid - Rapport - Directe en indirecte kosten
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 4/4/2013
5-8139 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  BOB-controles - Gewesten - Provincies - Verschillen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8140 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8141 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8142 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 5/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8143 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8144 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8145 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 25/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8146 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 18/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8147 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8148 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8149 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8150 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Antwoord 9/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8151 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 17/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8152 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8153 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8154 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8155 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 15/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8156 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 22/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8157 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8158
5-8158 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 27/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8156
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8157
5-8159 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische goudvoorraad - Bewaarplaats - Verdeling
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8160 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische goudvoorraad - Uitlening
  Verzending vraag 14/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8161 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kattensterilisatie - Meerjarenplan
  Verzending vraag 15/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-8162 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010
  Verzending vraag 15/2/2013
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8166
5-8163 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010
  Verzending vraag 15/2/2013
  Antwoord 7/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8166
5-8164 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010
  Verzending vraag 15/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8166
5-8165 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010
  Verzending vraag 15/2/2013
  Antwoord 15/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8166
5-8166 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010
  Verzending vraag 15/2/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8165
5-8167 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gemeente Martelange - Demografische studie - Levensverwachting lager dan het gewestelijke gemiddelde - Aanwezigheid van benzinestations - Eventuele invloed - Epidemiologische studie
  Verzending vraag 15/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8168 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Rijbewijs - Sanctie bij het niet tijdig inleveren - Cijfergegevens - Vervolging
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8169
5-8169 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs - Sanctie bij het niet tijdig inleveren - Cijfergegevens - Vervolging
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8168
5-8170 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  CO2-rechten - Prijs - Oorzaak - Gevolgen - Bevriezing - Europese besluitvorming
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8171 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-8172 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Verdacht overlijden - Overzicht - Procedure
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8173 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Afstappen op een spoor zonder perron - Infrabel - Gevaar
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 11/7/2013
5-8174 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8175
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4364
5-8175 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8174
5-8176 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8177
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4365
5-8177 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8176
5-8178 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermingslijst - Haringhaai - Noordzee - Importverbod
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-8179 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Goudreserves - Fysieke locatie - Waarde - Eventuele verkoop
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8180 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vervalste kunstwerken - Inbeslagname - Handel in vervalste kunst - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 13/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8181
5-8181 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Vervalste kunstwerken - Inbeslagname - Handel in vervalste kunst - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8180
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4944
5-8182 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberdefensieproject - Computer Crime Unit - Parlement - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 22/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3585
5-8183 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cyberdefensieproject - Federale cyberstrategie - Samenwerkingsverbanden - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Fedict - Cyberaanvallen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 15/3/2013
5-8184 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cyberdefensieproject - Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 22/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3586
5-8185 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cyberdefensieproject - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Samenwerkingsverbanden - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 22/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3587
5-8186 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cyberdefensieproject - CERT (federale cyber emergency team) - Beveiligingsnormen - Disaster Recovery Plan - Samenwerkingsverbanden - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen - IndustriŽle cyberspionage
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 28/3/2013
5-8187 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Cyberdefensieproject - CoŲrdinatie - Samenwerkingsverbanden - Actieplan voor Cyberaanvallen van de Europese Unie - Disaster Recovery Plan - Personeel - Proactiviteit - Cyberaanvallen
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 22/5/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3588
5-8188 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Cyberdefensieproject - Cyberspionage bij de middenstand, KMO's en zelfstandigen - Maatregelen - Samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 22/3/2013
5-8189 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het achterblijven van liquide middelen voor de goede werking van onze politiediensten
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2919
5-8190 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugscontroles op de middelbare school
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2976
5-8191 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoer van fietsen op de trein - Aantallen - Procedures - Klachten
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 5/6/2013
5-8192 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/2/2014
  Antwoord 10/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8193
5-8193 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met een beperkte mobiliteit - Aangepaste dienstverlening - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Discriminatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8192
5-8194 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Railtime.be - Vertragingen - Redenen - Correcte informatie van de reizigers
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 11/7/2013
5-8195 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Groepsreizen - Gereserveerde zitplaatsen - Capaciteit
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-8196 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Compensatie voor vertragingen - Uitbetaling - Elektronische portefeuille - Waardebonnen - Geld
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8197 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rolrechten - Opbrengst - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-8198 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Afstamming - Adoptie - Holebikoppels - Overzicht
  Verzending vraag 19/2/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
5-8199 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kinesitherapie - Uitgaven - Opsplitsing per gewest en per nomenclatuurnummer
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3793
5-8200 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Uitgaven
  Verzending vraag 19/2/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3794