Schriftelijke vragen van 4-6801 tot 4-6900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6801 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Fiscale jaarrekeningen - Laattijdige voorlegging aan het Rekenhof - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6802 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkoop van complexe financiŽle producten - Controle - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-6803 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aanvullende personenbelasting - Doorstorting - Federale overheid naar de lokale overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1576
4-6804 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Leningen - FinanciŽle instellingen met liquiditeitsproblemen - Waarborg van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6805 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Masterplan gevangenisstructuur - Vergroting van de celcapaciteit - Gevolgen op de niet-uitvoering van korte celstraffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6806 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-6807 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Vermiste kunstwerken - Bijgewerkte lijst - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
4-6808 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgocontrol - Gratis navigatiediensten voor Charleroi en Luik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 22/2/2010
4-6809 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - "Win for Life" - Tijdelijke en beperkte speciale uitgave "Vijfenzeventigste verjaardag van de Nationale Loterij" - FinanciŽle constructie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6810 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kalmerende middelen, antidepressiva, slaapmiddelen en antipsychotica - Verkoop in BelgiŽ - Cijfers - Maatregelen om de stijgende verkoop te doen dalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-6811 Collas Berni (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 1/2/2010
  Antwoord 8/3/2010
4-6812 Collas Berni (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 1/2/2010
  Antwoord 8/3/2010
4-6813 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Adoptie - Procedure - Tweede adoptie - Voorbereiding - Aantal vergaderingen - Eventuele verlichting - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-6814 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Onderzoek naar federale parlementsleden - Waarschuwingsnota voor de minister van Justitie - Aantallen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 18/3/2010
4-6815 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees voorzitterschap van BelgiŽ - Rechten van holebi's - Kaderrichtlijn inzake non-discriminatie omwille van seksuele geaardheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 20/4/2010
4-6816 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Transgenders - Moeilijkheden om werk te vinden - Sociale steun - Specifieke begeleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6817
4-6817 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Transgenders - Moeilijkheden om werk te vinden - Sociale steun - Specifieke begeleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6816
4-6818 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakgeld - Handel - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6819 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Niet-indiening - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6820 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelasting - Kwijtschelding - Aantallen - Oorzaken (Onbeperkt uitstel van de invordering)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
4-6821 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - GeÔnde bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6822 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6823 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 3/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6824
4-6824 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 16/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6823
4-6825 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6826
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6827
4-6826 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6827
4-6827 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6825
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6826
4-6828 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6829
4-6829 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6828
4-6830 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6831
4-6831 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6830
4-6832 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6833
4-6833 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 8/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6832
4-6834 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-6835 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6836 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6837 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 18/3/2010
4-6838 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6839 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen -Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-6840 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6841 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6842 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6843
4-6843 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6842
4-6844 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6845
4-6845 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6844
4-6846 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6847
4-6847 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6846
4-6848 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Informanten - Vergoedingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 18/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6849
4-6849 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informanten - Vergoedingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6848
4-6850 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6851
4-6851 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6850
4-6852 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 4/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6853
4-6853 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6852
4-6854 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6856
4-6855 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6856
4-6856 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6855
4-6857 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6858
4-6858 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6857
4-6859 Claes Dirk (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6861
4-6860 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6861
4-6861 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6860
4-6862 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Schuldbemiddelingsovereenkomsten - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 8/3/2010
4-6863 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Kredietovereenkomsten - Wanbetalers - Begeleidingsprocedures - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
4-6864 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongelukken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6865 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding- Gevolgen voor de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6866 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6867 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Dienstverlening - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6868 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Onbezorgde poststukken - Klachten - Compensatiemaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6869 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6870
4-6870 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6869
4-6871 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegovergangen - Aantal incidenten - Plannen om een aantal spoorwegovergangen te sluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6872
4-6872 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegovergangen - Aantal incidenten - Plannen om een aantal spoorwegovergangen te sluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6871
4-6873 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Integriteitsbreuk - Federale ambtenaren - Meldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 23/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6874
4-6874 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Integriteitsbreuk - Federale ambtenaren - Meldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6873
4-6875 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6876
4-6876 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6875
4-6877 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6878
4-6878 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6877
4-6879 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Betogingen - Inzet van agenten - Disproportionele aanwezigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-6880 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Project "Open Stadion" - Subsidies aan voetbalclubs - Selectiecriteria - Geselecteerde clubs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6881 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6882 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Dragen van verkeerde uniformen - Voertuigen niet conform de tekenen van hun korps
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6883 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten en medewerkers van politiediensten - Tuchtstraffen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6884 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Stressteam - Begeleiding - Aantal agenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6885 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-6886 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid in de voetbalstadions - Overheidsinitiatieven - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6887 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sportactiviteiten - Inzet van de politie - Kosten voor de organisator
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6888 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Inning van boetes - Draagbare terminals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-6889 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Incidenten binnen de infrastructuur - Optreden van de (spoorweg)politie - Aantallen en aard
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-6890 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kandidaat-agenten - Onderzoek naar onberispelijk gedrag - Weigeringen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6891 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse agenten - Activiteiten in BelgiŽ - Aantallen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6892 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische agenten - Activiteiten in het buitenland - Onkosten - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6893 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen Ė Vaak voorkomende problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6894
4-6894 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen Ė Vaak voorkomende problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 17/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6893
4-6895 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vlaamse politiezones - Verkeersbeleid - Vraag naar een betere ondersteuning - Herverdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6896
4-6896 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vlaamse politiezones - Verkeersbeleid - Vraag naar een betere ondersteuning - Herverdeling van de middelen van het Verkeersveiligheidsfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6895
4-6897 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen - Over de zee, de weg en door de lucht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6898
4-6898 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen - Over de zee, de weg en door de lucht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6897
4-6899 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - RIZIV - Aanbevelingen - Aankoopprocedure en overheidsopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6900 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Renovatiewerken aan een gebouw - Gebrekkige follow-up van de facturatie - Onderzoek en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010