Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bajart Lionel" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2180
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2181
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-2178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2178
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie (6-2179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2179
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2176
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2177
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2182
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - ę†Operation Vigilant Guardian†Ľ - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten (6-2183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2183
Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding (6-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2137
Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten (6-2106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2106
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat hetinschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) (Inschrijvingsprioriteiten in de Vlaamse scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (6-492)      
  Bespreking
6-47
p. 91-99 6-47 p. 91-99 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) (Antiblokkeringssysteem Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Constitutieve autonomie - Federale loyauteit) (6-459)      
  Bespreking
6-44
p. 10-35 6-44 p. 10-35 (PDF)
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-2143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2143
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-2167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2167
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2170
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2171
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2193
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-2194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2194
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2195
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2173
Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's (6-2384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2384
Brunei - Schending van de mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) - Agendering van het onderwerp - Reisadvies van Buitenlandse Zaken - Aanpassing - Gevaar voor holebi's (6-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2385
Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort (6-2010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-2010
Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort (6-2011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-2011
Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort (6-2047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2047
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (6-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2395
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (6-2396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2396
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (6-2397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2397
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (6-2398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2398
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2209
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-2210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2210
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-2204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2204
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-2205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2205
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2206
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2190
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2191
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-2213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2213
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-2214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2214
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep (6-2117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2117
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-2223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2223
Dreigingsniveau - Verandering van het dreigingsbeeld van het terrorisme - Jihadistische beweging - Verspreiding van de jihadistische boodschap - Wraaknarratief - Maatregelen (6-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2224
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2133
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Lionel Bajart, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-42
p. 8 6-42 p. 8 (PDF)
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2219
Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart (6-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2220
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2225
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering (6-2226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2226
Facebook - Bannen van foto met twee mannen - Discriminatie - Vrijheid van meningsuiting - Overleg met de socialemediasector en de culturele sector (6-2227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2227
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof (6-2231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2231
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie - Gegevensbank - Project DIGIT-03 - Afloop van het project - Stand van zaken (6-2230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2230
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof (6-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2228
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties en archieven - Niet registratie van enkele waardevolle collecties - Rapport van de Rekenhof (6-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2233
Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en musea - Preventie van diefstal - Inventarisatie en gegevensbank - Achterstand - Onbeheerde collecties - Tekorten in personeel - Rapport van het Rekenhof (6-2229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2229
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken (6-2112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2112
Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen (6-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2192
Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken (6-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2388
Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken (6-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2232
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2201
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2203
ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen (6-2169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2169
Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging (6-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2386
Illegale hondengevechten - Aantal - Vervolging (6-2387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2387
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2211
Iran - Onder druk zetten landgenoten - Spionage - Staatsterreur (6-2212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2212
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2185
Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land (6-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2186
Kinderen van Belgische SyriŽstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving (6-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2130
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-2014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-2014
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-2015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-2015
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-2016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-2016
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-2048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2048
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-2051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2051
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst (6-2103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2103
Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in BelgiŽ (6-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2172
LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-2012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-2012
LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-2013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-2013
LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-2049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2049
LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2050
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-2138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2138
Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land (6-2139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2139
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen (6-2382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2382
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 - Uitblijven publicatie - Hormonale producten in de veeteelt en de humane doping - Tendensen (6-2383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2383
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-2124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2124
Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat (6-2118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2118
Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft (6-486)      
  Bespreking van het enig artikel
6-47
p. 44-48 6-47 p. 44-48 (PDF)
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-2107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2107
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2108
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2109
Oxycodon - Morfineachtige pijnstillers - Verslavingsrisico - Voorschrijfgedrag - Waarschuwingen (6-2028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-2028
PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie (6-2389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2389
PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie (6-2390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2390
Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŽ - Privacy - Bescherming (6-2175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2175
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2198
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2199
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2200
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2196
Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2197
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-2140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2140
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2141
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers (6-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2142
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-2114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2114
Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website (6-2113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2113
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ (6-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2221
Salafisten - Geweldsdreiging - Nederland - Salafisering van noodlijdende moskeeŽn - Antidemocratische activiteiten - Propaganda - FinanciŽle ondersteuning door buitenlandse landen - Aanpak in BelgiŽ (6-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2222
Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden (6-2168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2168
Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie (6-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2125
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2115
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   vraag doorverwezen
SV 6-2116
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2283
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-2366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2366
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-2217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2217
Social media surveillance - Samenwerking met externe partners - Logaritmes - Privacy (6-2218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2218
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2131
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-2132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2132
Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector (6-2100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2100
Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen (6-2101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2101
Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak (6-2105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2105
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2187
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2188
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2300
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2301
Tienerpooiers - Sociale media - Integrale aanpak - Plan van aanpak (6-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2302
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2297
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2298
Tienerprostitutie - Integrale aanpak - Bestraffing van de klanten - Screening van de internetsites (6-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2299
TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) (6-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2303
TsjetsjeniŽ - Holebi's - Schending mensenrechten - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) (6-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2304
Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie (6-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2367
Tweede Wereldoorlog - Roofkunst van Belgische oorsprong - Nieuw onderzoek in de Belgische musea - Registratie - Centrale website - Restitutie (6-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2368
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2215
Vaticaan - Discriminatie en homofobie - Uitspraken van de paus - Diplomatieke stappen (6-2216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2216
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus (6-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2189
Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme (6-2174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2174
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2128
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-2129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2129
Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude (6-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2110
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-2119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2119
Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat (6-2120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2120
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en GŁler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Karin Brouwers, Elisabeth Meuleman en Latifa Gahouchi en de heren Jacques Brotchi en Lionel Bajart
6-465/2
p. 1-21 6-465/2 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-465/2)
6-47
p. 8-21 6-47 p. 8-21 (PDF)
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-2126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2126
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2127
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-2134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2134
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2135
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving (6-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2111
Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid (6-2102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2102
Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking (6-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2234
Voorstel van resolutie met betrekking tot een snelle detectie en aanpak van ouderverstoting (6-489)      
  Voorstel van de heer Lionel Bajart
6-489/1
p. 1-9 6-489/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (6-507)      
  Voorstel van mevrouw Anne Barzin en de heren Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Philippe Dodrimont, Jean-Paul Wahl, Gilles Mouyard, Lionel Bajart en Rik Daems
6-507/1
p. 1-7 6-507/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm (6-505)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz, Lionel Bajart en Rik Daems, mevrouw Anne Barzin en de heer Olivier Destrebecq
6-505/1
p. 1-7 6-505/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot doorlichting van de integriteitsrisico's bij transacties en cliŽnten in de voetbalsport (6-468)      
  Voorstel van de heer Lionel Bajart c.s.
6-468/1
p. 1-14 6-468/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten) (6-469)      
  Voorstel van de heer Lionel Bajart c.s.
6-469/1
p. 1-10 6-469/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
6-46
p. 5-14 6-46 p. 5-14 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere bescherming van de slachtoffers van tienerpooiers en een versterkte handhaving jegens de pooiers en de klant (6-490)      
  Voorstel van mevrouw Freya Saeys en de heren Lionel Bajart, Bert Anciaux, Gilles Mouyard en Olivier Destrebecq
6-490/1
p. 1-13 6-490/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet (Het karakter van de Staat - De fundamentele waarden van de samenleving - De democratische inspraak - Het verminderen van de omvang van de instellingen - Voortbestaan van de Senaat) (6-514)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Lionel Bajart, mevrouw Freya Saeys en de heer Willem-Frederik Schiltz
6-514/1
p. 1-6 6-514/1 p. 1-6 (PDF)
WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade (6-2104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2104
Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector (6-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2184
Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen (6-2099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2099
Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers (6-2136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2136
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999