Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Alexander De Croo

65 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7154 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 18/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7153
5-7153 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7154
5-7152 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Antwoord 19/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7151
5-7151 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid
  Verzending vraag 10/10/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7152
5-6950 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 18/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6949
5-6949 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur
  Verzending vraag 29/8/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6950
5-6425 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6424
5-6424 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6425
5-6423 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6422
5-6422 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6423
5-6421 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 3/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6423
5-6420 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vakblad "Global Competition Review" - Vergelijking mededingingsautoriteiten - Zwakke score BelgiŽ - Beleid
  Verzending vraag 7/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6195 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ruimtevaartindustrie - Galileo - Europees ruimtevaartbudget
  Verzending vraag 4/5/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-6194 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling
  Verzending vraag 4/5/2012
  Dossier gesloten 9/11/2012
5-5129 Alexander De Croo (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 10/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3117
5-5128 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3116
5-5127 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2946
5-5126 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2945
5-5125 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2776
5-5124 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2463
5-5123 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1380
5-5122 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1378
5-3117 Alexander De Croo (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3116
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5129
5-3116 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3117
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5128
5-3115 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3117
5-2947 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingparadijzen - Betalingen - Aangifteplicht - Toepassingsvoorwaarden - Rondzendbrief
  Verzending vraag 11/8/2011
  Antwoord 8/9/2011
5-2946 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman
  Verzending vraag 11/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5127
5-2945 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's
  Verzending vraag 11/8/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5126
5-2777 Alexander De Croo (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 15/7/2011
  Antwoord 22/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2776
5-2776 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 15/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2777
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5125
5-2650 Alexander De Croo (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - EnquÍteloze periode voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO's)
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2649 Alexander De Croo (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - " Anti-stapling " maatregel
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2648 Alexander De Croo (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Administratieve lasten - Statistiekverplichtingen - Kostprijs - Irritatiegraad
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2565 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) - Portefeuille landenobligaties - Oorsprong - Toekomstvisie
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 1/8/2011
5-2564 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Herstelplannen voor de pensioenfondsen - Impact van de schuldencrisis - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
5-2563 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2562
5-2562 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag 20/6/2011
  Antwoord 2/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2563
5-2464 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 13/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2463
5-2463 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2464
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5124
5-2462 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2464
5-2393 Alexander De Croo (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 7/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2392
5-2392 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2393
5-2391 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2390
5-2390 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2391
5-2389 Alexander De Croo (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Voice over Internet Protocol (VoIP) - Blokkeren door telecommunicatiebedrijven - Innovatie en netneutraliteit
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 7/7/2011
5-2388 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2387
5-2387 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2388
5-2386 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2385
5-2385 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2386
5-2228 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2227
5-2227 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden
  Verzending vraag 5/5/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2228
5-1381 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1380
5-1380 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1381
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5123
5-1379 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1378
5-1378 Alexander De Croo (Open Vld) minister van Justitie  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 18/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1379
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5122
5-821 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/2/2011
5-767 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 24/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-766
5-766 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 8/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-767
5-765 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 21/2/2011
5-764 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 18/3/2011
5-762 Alexander De Croo (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Controle op het internet
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-761
5-761 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Controle op het internet
  Verzending vraag 28/12/2010
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-762
5-139 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Basel III-normen - Kapitaalbehoefte
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-100 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Kosten gemaakt voor een sollicitatie
  Verzending vraag 1/9/2010
  Antwoord 6/12/2010
5-99 Alexander De Croo (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Eenheidsstatuut - Arbeiders en bedienden - Carensdag - Afschaffing
  Verzending vraag 1/9/2010
  Antwoord 2/2/2011