Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 1999-2000

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
2-109 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijbewijs - Hernieuwing
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-110 Didier Ramoudt (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voorlopig rijbewijs - Foto
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-60
2-111 Michiel Maertens (Agalev) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Militaire transporten - Gebruik luchthaven van Oostende
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 20/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-112 Erika Thijs (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995.
  Verzending vraag 13/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 8/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-113 Ludwig Caluw (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999
  Verzending vraag 13/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Beslissing niet publicatie 16/11/1999
2-114 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Inkomen van onroerende goederen - Belasting hoger dan de werkelijke bruto-huurprijs
  Verzending vraag 13/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-115 Johan Malcorps (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verpakkingen van wasmiddelen
  Verzending vraag 13/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
2-116 Ludwig Caluw (CVP) minister van Justitie  
  Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag 18/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-117 Michiel Maertens (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Automobielinspectiecentra - Openingsuren.
  Verzending vraag 19/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Rappel 1/2/2000
  Verzending vraag 1/2/2000
  Antwoord 16/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-118 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Huwelijk van Prins Filip - Inzet van militairen.
  Verzending vraag 21/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-119 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Financin  
  Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - Belgi en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 22/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-120 Didier Ramoudt (VLD) minister van Landsverdediging  
  Home Fabiola (ex-Militair Hospitaal) te Oostende - Toestand - Bestemming.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Antwoord 7/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-121 Jean-Franois Istasse (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes ges ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Doorverwijzing vraag 26/11/1999
2-122 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische idenditeitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-123
2-123 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-122
2-124 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Alcoholtesters - Toestellen gebruikt door rijkswacht en politie.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 1/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-125 Johan Malcorps (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verzurende en ozonvormende stoffen - Belgische emissieplafonds.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-126 Johan Malcorps (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Ongevallen op zebrapaden.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-127 Frank Creyelman (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - HST-werken - Doortocht te Mechelen.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-128 Erika Thijs (CVP) minister van Justitie  
  Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 15/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-129 Michiel Maertens (Agalev) minister van Justitie  
  Huwelijksbureaus - Vaststelling van overtredingen - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-130 Michiel Maertens (Agalev) minister van Justitie  
  Oostendse luchthaven - Controle van de wapenhandel - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Rappel 2/2/2000
  Verzending vraag 2/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-131 Michiel Maertens (Agalev) minister van Justitie  
  Luchthaven van Oostende - Controle van vliegtuigen - Vaststelling overtredingen - Verbalisering.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Rappel 2/2/2000
  Verzending vraag 2/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-132 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Overdracht van een onroerende leasing - Bewaring van de hypotheken - Overschrijving.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 26/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-133 Michiel Maertens (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Oostendse luchthaven - Controle van de wapenhandel
  Verzending vraag 4/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-134 Michiel Maertens (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Huwelijksbureaus - Exhaustief onderzoek.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-135 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Overdracht van het bouwwerk - Postinterventiedossier.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Antwoord 2/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-136 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Industrieterreinen - Bepaling van het kadastraal inkomen.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-137 Hugo Vandenberghe (CVP) minister van Justitie  
  Hypotheekkantoor te Leuven - Werking
  Verzending vraag 8/11/1999
  Doorverwijzing vraag 8/12/1999
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-202
2-138 Ludwig Caluw (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Verbinding Antwerpen/Essen.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 24/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-139 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Instauration de la cohabitation lgale - Mesures particulires de publicit.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Antwoord 14/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-140 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Overeenkomst tussen de administratie van Financin en een belastingplichtige - Artikel 340 WB 92 - Ontbreken van de kandtekening van de adminstratie - Gevolgen.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-141 Ludwig Caluw (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Berekening pensioen - Afbouw herwaarderingscofficint.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-142 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Inkomstenbelastingen - Beslechting van geschillen - Rol van de gewestelijke directeurs van Belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-143 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Inkomstenbelasting - Richtlijnen van de administratie - Bulletin der belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-144 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Antwoord 10/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-368
2-145 Ludwig Caluw (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Automobielinspectie - Keuring na ongeval - Gevolgen voor de verzekerde.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-146 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Notariaat - Personenbelasting - Voordelen van alle aard.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-147 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Werkgelegenheidsmaatregelen - Belastingvrijstelling - Toepassing.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-148 Ludwig Caluw (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingscijfer - Gemeenteraadsverkiezingen 2000.
  Verzending vraag 18/11/1999
  Antwoord 30/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 6/1/2000
2-149 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitgaansgelegenheden - Veiligheidsnormen - Toezicht.
  Verzending vraag 18/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 6/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-150 Theo Kelchtermans (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Killer-raket - Inbreuk op het Anti-Ballistic-Missile-verdrag
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-151 Theo Kelchtermans (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  EU-richtlijnen - Laattijdige omzettingen - Gevolgen voor de Staat.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 17/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-152 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Nieuwe treinstellen voor de Kempen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-153 Theo Kelchtermans (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vertragingen in het luchtverkeer.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-154 Jacques Devolder (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Apotheken - Overplaatsingsaanvragen - Behandeling dossiers.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-155 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Alternatieve straf - Dienstneming bij het leger.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 4/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-156 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Servische invasieplannen in Kosovo - Voorzorgsmaatregelen t.a.v. de Belgische militairen.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 22/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-157 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Landsverdediging  
  Herbestemming militaire vliegbasis Brustem - Scanning naar bommen
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-158 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Financin  
  Autofiscaliteit - Vergelijking met omringende landen.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-159 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Financin  
  Pensioenspaarfondsen - Protectionistische regelgeving.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-160 Theo Kelchtermans (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Internet-tarieven - OESO-studie.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 22/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-161 Theo Kelchtermans (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Cocanehandel - Exportvergunningen voor chemische producten.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 6/1/2000
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-372
2-162 Ludwig Caluw (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtelijke technische assistenten - Datum indiensttredingen
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 26/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-163 Didier Ramoudt (VLD) minister van Landsverdediging  
  Ontwikkeling Oosteroever Oostende - Aanwezigheid van militaire installaties.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-164 Didier Ramoudt (VLD) minister van Landsverdediging  
  Explosief materiaal - Opsporing - Ontmijningsdienst van het leger.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 7/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-165 Ludwig Caluw (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999
  Verzending vraag 23/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-166 Didier Ramoudt (VLD) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Informatisering.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 17/1/2000
2-167 Didier Ramoudt (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 8/12/2000
  Beslissing niet publicatie 8/12/2000
  Antwoord 17/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-169
2-168 Didier Ramoudt (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 13/1/2000
  Beslissing niet publicatie 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-169
2-169 Didier Ramoudt (VLD) minister van Landsverdediging  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Doorverwijzing vraag 5/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-168
2-170 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsbeleid - Gebruik van drugs op muziekfestivals.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-171 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Regeringsbeleid omtrent drugs.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-172 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Kadastraal inkomen - Herziening door de administratie.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-173 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Leger - Aanvaarding ontslag - Criteria.
  Verzending vraag 26/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-174 Jean-Franois Istasse (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes ges ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 26/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Beslissing niet publicatie 4/1/2000
2-175 Georges Dallemagne (PSC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke zending naar Libi (oktober 1999) - Balance.
  Verzending vraag 30/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-176 Didier Ramoudt (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Veilingen - Gebruik van houten containers - Volksgezondheid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 26/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-177 Didier Ramoudt (VLD) minister van Justitie  
  Hoog Comit van Toezicht - Eventuele afschaffing - Gevolgen.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-178 Marie Nagy (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 17/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-179 Marie Nagy (Ecolo) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 25/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-180 Ingrid van Kessel (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-361
2-181 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in Belgi - Criteria.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 4/1/2000
  Antwoord 25/9/2000
  Beslissing niet publicatie 25/9/2000
2-182 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in Belgi - Criteria.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-183 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Financin  
  Aandelenoverdracht - Meerwaardebelasting - Holdingvennootschappen.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-184 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Vloeibare exctasy (GHB) - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-185 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 24/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-186 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Doorverwijzing vraag 27/12/1999
2-187 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-188 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Driewielige motorfietsen - Verbod op autosnelweg - Overleg met motorrijderssector.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Antwoord 6/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-189 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Pijnbestrijding - Gebruik van cannabis - Legaliseren.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 2/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-190 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Beslissing niet publicatie 4/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
2-191 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 27/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
2-192 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Rappel 3/5/2000
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 12/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-193 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 25/2/2000
  Beslissing niet publicatie 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-194 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Justitie  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-195 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Drugsgebruik in Belgi - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-196 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Collectieve overeenkomsten - Beroepskosten (artikelen 49 en 50 van het WIB 1992).
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-197 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Smart drinks - Wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag 3/12/1999
  Antwoord 5/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-198 Michiel Maertens (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Registratie van vliegtuigen - Oostendse luchthaven - Aanwezigheid verdachtvliegtuig.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Antwoord 13/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-199 Michiel Maertens (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Oostendse luchthaven - Aanwezigheid verdacht vliegtuig - Controle.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-200 Clotilde Nyssens (PSC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bedrijfswagen - Buitenlandse werkgever - Belgische verkeersbelsting.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Doorverwijzing vraag 22/12/1999
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-315
2-201 Frans Lozie (Agalev) minister van Justitie  
  VZW's - Publicaties Belgisch Staatsblad - Achterstand.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-202 Hugo Vandenberghe (CVP) minister van Financin  
  Hypotheekkantoor te Leuven - Werking.
  Verzending vraag 8/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-137
2-203 Didier Ramoudt (VLD) minister van Financin  
  Douanekantoor Nieuwpoort - Mogelijke sluiting - Gevolgen.
  Verzending vraag 8/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 8/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-204 Didier Ramoudt (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Centrum voor Landbouweconomie - Opdracht.
  Verzending vraag 8/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 26/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-205 Rginald Moreels (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Associatieakkoord tussen de EU en Isral - Clausules inzake mensenrechten - Toepassing.
  Verzending vraag 9/12/1999
  Antwoord 13/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-206 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Nationaal Instituut voor de Statistiek - Bijwerking gegevensbank - Mededeling gegevens via Internet.
  Verzending vraag 9/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 10/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-207 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Minuten van notarile akten - Rijksarchief - Inbewaringgeving.
  Verzending vraag 13/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 28/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-208 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  BTW op de kosten van notarile akten.
  Verzending vraag 13/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-209 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Financin  
  Nationale Loterij - Dienstjaar 1999 - Winstverdelingsplan.
  Verzending vraag 13/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Doorverwijzing vraag 16/2/2000
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-456
2-210 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kantoor der hypotheken - Identificatienummer in het Rijksregister - Mededeling door de notaris - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-211 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Financin  
  Kantoor der hypotheken - Weigering om het nummer van het Rijksregister mee te delen - Gevolgen.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-212 Wim Verreycken (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale overheidsdiensten - Representatieve vakorganisaties - Bezoldigingen betaald aan sommige afgevaardigden - Vrijstelling van terugbetaling.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Antwoord 24/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-213 Frans Lozie (Agalev) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Berekening pensioen - Invloed van de legerdienst.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Antwoord 13/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-214 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 1/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 2/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-215 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-216 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-217 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-218 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-219 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 14/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-220 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 28/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-221 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 14/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-222 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-223 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-224 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-225 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 25/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-226 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-227 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-228 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 8/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-229 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 21/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-230 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 14/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-231
2-231 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-224
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-225
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-226
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-227
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-228
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-229
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-230
2-232 Frans Lozie (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Burgerlijke stand - Openbaarheid van gegevens.
  Verzending vraag 16/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-233 Jean-Marie Dedecker (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zonnecentra - Inwerkingtreding nieuwe wet - Exploitatievoorwaarden - Uitstel.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 24/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-234 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 1/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-235 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 18/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-236 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-237 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-238 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 13/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-239 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 2/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Aanvullend antwoord 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-240 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 16/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-241 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 14/2/2000
  Aanvullend antwoord 14/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-242 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-243 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 3/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-244 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 1/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-245 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 13/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-246 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 27/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-247 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-248 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 31/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 31/5/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-249 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 21/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-250 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-251
2-251 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 17/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-236
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-239
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-250
2-252 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 1/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 2/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-253 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Voorlopig antwoord 19/1/2000
  Antwoord 31/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-254 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-255 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-256 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 16/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-257 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-258 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 5/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-259 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 14/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-260 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-261 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-262 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 25/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-263 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Voorlopig antwoord 20/1/2000
  Antwoord 4/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-264 Sabine de Bethune (CVP) minister van Financin  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-265 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-266 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-267 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 21/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-268 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-269
2-269 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 20/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-268
2-270 Frans Lozie (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Militair domein "Vloethemveld" te Zedelgem - Overdracht - Bestemming.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-271 Jurgen Ceder (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Advocatenassociatie - Reclameverbod - Banden met een politieke vereniging.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Voorlopig antwoord 23/2/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Antwoord 30/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-272 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-273 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 18/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-274 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 18/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-275 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-276 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 30/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-277 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 14/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-278 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 28/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-279 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 31/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Aanvullend antwoord 11/2/2000
  Aanvullend antwoord 14/2/2000
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-280 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-281 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-282 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 1/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-283 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 9/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-285 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-286 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 8/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-287 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 21/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-288 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 14/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-289
2-289 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-277
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-283
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-288
2-290 Sabine de Bethune (CVP) Eerste minister  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-291 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-292 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-293 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-294 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 16/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-295 Sabine de Bethune (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-296 Sabine de Bethune (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 25/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-297 Sabine de Bethune (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-298 Sabine de Bethune (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-299 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-300 Sabine de Bethune (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 25/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-301 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Voorlopig antwoord 20/1/2000
  Antwoord 4/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-303 Sabine de Bethune (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 19/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-304 Sabine de Bethune (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-305 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 21/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-306 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-307
2-307 Sabine de Bethune (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-306
2-308 Chris Vandenbroeke (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ziekteverzekering - Echtscheiding - Dekking van de kinderen (kleine risico's).
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-309 Chris Vandenbroeke (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Grenspalen tussen Frankrijk en Belgi - Onderhoud - Bevoegde instanties.
  Verzending vraag 21/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Voorlopig antwoord 4/2/2000
  Antwoord 5/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-310 Ludwig Caluw (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Grensoverschrijdend sporen - Kostprijs.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 16/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-311 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Levering van producten van dezelfde aard - Heffingsgrondslag.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-312 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Verrichten van diensten - Ontvanger in het buitenland gevestigd.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-313 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Publiekrechterlijke instellingen.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-314 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  BTW - Algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek - Subsidie.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-315 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Financin  
  Bedrijfswagen - Buitenlandse werkgever - Belgische autobelasting.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 13/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-200
2-316 Michiel Maertens (Agalev) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Internationale Koffie-Overeenkomst - Ratificering - Stand van zaken.
  Verzending vraag 23/12/1999
  Antwoord 18/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-317 Michiel Maertens (Agalev) minister van Financin  
  Accijnzen op koffie - Eventuele afschaffing.
  Verzending vraag 23/12/1999
  Antwoord 27/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-318 Michiel Maertens (Agalev) minister van Justitie  
  Dienst nucleaire veiligheid - Opdracht - Personeelsformatie.
  Verzending vraag 23/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 16/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-319 Michiel Maertens (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Garnaalvisserij - Europese regelgeving - Technische beperkingen - Stand van zaken.
  Verzending vraag 23/12/1999
  Antwoord 28/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-320 Marc Hordies (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Repatriring van zigeuners in oktober 1999 - Administratief onderzoek - Besluiten.
  Verzending vraag 23/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 10/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-321 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1999.
  Verzending vraag 24/12/1999
  Antwoord 7/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-322 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1999.
  Verzending vraag 24/12/1999
  Antwoord 7/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-323 Sabine de Bethune (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordiging in 1999.
  Verzending vraag 24/12/1999
  Antwoord 24/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-324 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Notarisambt - Benoeming van vrouwen in 1999.
  Verzending vraag 24/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-325 Sabine de Bethune (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 1999.
  Verzending vraag 24/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-326 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid.
  Verzending vraag 31/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 28/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-327 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Euro 2000 - Budget - Kosten ten laste van de overheid.
  Verzending vraag 31/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Rappel 3/5/2000
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-328 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Euro 2000 - Budget - Kosten ten laste van de overheid
  Verzending vraag 31/12/1999
  Antwoord 2/2/2000
  Beslissing niet publicatie 15/2/2000
2-329 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid.
  Verzending vraag 3/1/2000
  Antwoord 3/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-330 Michiel Maertens (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Vissersvaartuig - Economische band met Belgisch vlaggeland - Fiscale voordelen - Controle.
  Verzending vraag 5/1/2000
  Antwoord 31/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-331 Michiel Maertens (Agalev) minister van Financin  
  Vissersvaartuig - Economische band met Belgisch vlaggeland - Fiscale Voordelen - Controle.
  Verzending vraag 5/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 23/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-332 Michiel Maertens (Agalev) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Belgische Zeevisserij - Paritair Comit - Sociale voordelen.
  Verzending vraag 6/1/2000
  Antwoord