Vragen om uitleg - Ingediend - 1999-2000

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

211 resultaten

2-8 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 12/10/1999
  de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele vernieuwing
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-9 Francis Poty (PS) 13/10/1999
  de valutering op spaarrekeningen en spaarboekjes waarvan de rente onder bepaalde voorwaarden van belasting is vrijgesteld
  minister van Financin
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
2-10 Clotilde Nyssens (PSC) 13/10/1999
  de toepassing van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-11 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 14/10/1999
  de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele vernieuwing
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-12 Johan Malcorps (Agalev) 19/10/1999
  het gebruik van tributyltin als aangroeiwerend middel op scheepsrompen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-13 Johan Malcorps (Agalev) 19/10/1999
  de Belgische emissieplafonds voor verzurende en ozonvormende stoffen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
2-14 Anne-Marie Lizin (PS) 25/10/1999
  de Belgische militaire aanwezigheid in Kosovo en Bosni
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-15 Ludwig Caluw (CVP) 25/10/1999
  de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Mia De Schamphelaere, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Jean-Marie Happart, gestemd op 28/10/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/11/1999 : verworpen
2-16 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/10/1999
  het gebruik van alcoholtesters door rijkswacht en politie
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-17 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/10/1999
  De Post in crisis
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-18 Georges Dallemagne (PSC) 28/10/1999
  de missie in Libi van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
2-19 Georges Dallemagne (PSC) 28/10/1999
  de bilaterale en de multilaterale initiatieven van de Belgische regering in verband met de vermindering van de schulden van de ontwikkelingslanden
  minister van Financin
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-20 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/11/1999
  de opslag van laagradioactief afval en het transport van hoogradioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-21 Clotilde Nyssens (PSC) 8/11/1999
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-22 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/11/1999
  de ongrondwettelijke beperkingen door bepaalde gemeentebesturen van de vrije meningsuiting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-23 Philippe Mahoux (PS) 9/11/1999
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen die aan diabetes lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-25 Michiel Maertens (Agalev) 9/11/1999
  de bevoegdheidsgeschillen inzake de nucleaire veiligheid en de mogelijke concurrentievervalsing op de elektriciteitsmarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-26 Georges Dallemagne (PSC) 10/11/1999
  de hervatting van de gedwongen uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-27 Ren Thissen (PSC) 26/11/1999
  de oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-28 Ludwig Caluw (CVP) 29/11/1999
  de gevolgen van de herziening van het dubbelbelastingverdrag Belgi-Nederland voor de grensgemeenten
  minister van Financin
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-30 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/11/1999
  de plannen Rosetta en mini-Rosetta
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-31 Iris Van Riet (VLD) 1/12/1999
  de plannen van de regering om het openbaar ambt te moderniseren
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-32 Johan Malcorps (Agalev) 1/12/1999
  de risico's voor milieu en gezondheid van sommige houtverduurzamingsmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-33 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 1/12/1999
  de toestand in de Brusselse randgemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-34 Clotilde Nyssens (PSC) 1/12/1999
  de omzetting van richtlijn 96/7/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en de oprichting van een interministerieel orgaan ter bestrijding van het zwartwerk
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-35 Martine Taelman (VLD) 6/12/1999
  het waarborgen van de permanentie en de basispolitiezorg binnen kleine interpolitiezones en de implicaties van EURO 2000 hierop
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/12/1999 (handelingen 2-19)
2-36 Josy Dubi (Ecolo) 7/12/1999
  de oorlog in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
  Met redenen omklede motie door Josy Dubi, Georges Dallemagne, Erika Thijs, Michiel Maertens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Guy Moens, Jeannine Leduc, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 16/12/1999 : verworpen
2-37 Georges Dallemagne (PSC) 7/12/1999
  de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
  Met redenen omklede motie door Josy Dubi, Georges Dallemagne, Erika Thijs, Michiel Maertens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Guy Moens, Jeannine Leduc, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 16/12/1999 : verworpen
2-38 Erika Thijs (CVP) 8/12/1999
  de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
  Met redenen omklede motie door Josy Dubi, Georges Dallemagne, Erika Thijs, Michiel Maertens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Franois Istasse, Guy Moens, Jeannine Leduc, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 16/12/1999 : verworpen
2-40 Frans Lozie (Agalev) 9/12/1999
  de ontwikkelingen in de zogenaamde nevendossiers van het onderzoek Dutroux-Nihoul en consorten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-41 Michiel Maertens (Agalev) 14/12/1999
  de juridische grondslag van het "nieuw strategisch concept" goedgekeurd door de Noord-Atlantische Raad van de NAVO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-42 Meryem Kaar (Agalev) 16/12/1999
  de kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-43 Michiel Maertens (Agalev) 22/12/1999
  zijn beleidsvisie inzake bescherming van de kustvisserij
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-44 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/1/2000
  de registratie van patinten die een substitutietherapie methadon volgen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-45 Wim Verreycken (VL. BLOK) 12/1/2000
  de maatregelen tegen Pakistan, na de vliegtuigkaping waarvan ondermeer een Vlaming het slachtoffer was
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-46 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  het Federaal Agentschap voor nucleaire veiligheid en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-47 Clotilde Nyssens (PSC) 13/1/2000
  de verblijfskaart die de in Belgi wonende onderdanen van de Europese Unie als identiteitsbewijs gebruiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-48 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  de connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-49 Georges Dallemagne (PSC) 13/1/2000
  de vrijlating van generaal Pinochet
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
  Met redenen omklede motie door Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Josy Dubi, Frans Lozie, Georges Dallemagne, Patrik Vankrunkelsven, Anne-Marie Lizin, gestemd op 20/1/2000 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 27/1/2000 : verworpen
2-50 Georges Dallemagne (PSC) 13/1/2000
  de in Belgi bestaande maatregelen om milieurampen op zee te voorkomen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-51 Didier Ramoudt (VLD) 13/1/2000
  de achterstallige RSZ-bijdragen van voetbalclubs
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-23)
2-52 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/1/2000
  de beslissing om het Rijksarchief op zaterdag te sluiten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-53 Anne-Marie Lizin (PS) 13/1/2000
  de plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat
  Eerste minister
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-54 Johan Malcorps (Agalev) 19/1/2000
  de opportuniteit van een beleid inzake autofiscaliteit gericht op milieu en gezondheid
  minister van Financin
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-55 Ludwig Caluw (CVP) 19/1/2000
  de rol van de gewesten in het spoorbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
  Met redenen omklede motie door Ludwig Caluw, Mia De Schamphelaere, gestemd op 3/2/2000 : verworpen
  Gewone motie door Guy Moens, Jeannine Leduc, Jean-Marie Happart, Philippe Monfils, gestemd op 3/2/2000 : verworpen
2-56 Sabine de Bethune (CVP) 19/1/2000
  de naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-57 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/1/2000
  de tewerkstelling op zondag in toeristische centra
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-58 Jacinta De Roeck (Agalev) 20/1/2000
  de correctheid inzake onderzoek naar het gebruik van chloormequat in de fruitteelt
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-59 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/1/2000
  de toekomst van de "Brussels International Airport Company"
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-60 Erika Thijs (CVP) 25/1/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-110
2-61 Michiel Maertens (Agalev) 25/1/2000
  de hernieuwbare energiewinning en het geplande windmolenpark in zee
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-62 Georges Dallemagne (PSC) 27/1/2000
  de laatste fase van de onderhandelingen over het protocol betreffende de biodiversiteit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-63 Jan Remans (VLD) 27/1/2000
  de problematiek van de hartkatheterisatie en de hartchirurgie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-64 Michiel Maertens (Agalev) 2/2/2000
  de tonnenmaat van de vissersschepen en de gevolgen voor het meerjarig orientatieprogramma en de kustvisserij
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-65 Frans Lozie (Agalev) 2/2/2000
  de malaise bij het rijkswachtdistrict van Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-66 Georges Dallemagne (PSC) 3/2/2000
  de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-67 Philippe Mahoux (PS) 4/2/2000
  het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-68 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 7/2/2000
  het rapport van kolonel Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-69 Sabine de Bethune (CVP) 8/2/2000
  de naleving door Belgi van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commercile seksuele uitbuiting van kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-70 Josy Dubi (Ecolo) 8/2/2000
  het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-71 Erika Thijs (CVP) 8/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-72 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/2/2000
  de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag ingetrokken
2-73 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 9/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-74 Jan Remans (VLD) 10/2/2000
  een vermindering van de werkgeversbijdragen voor opleidingsinitiatieven voor ongeschoolde jonge werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-75 Didier Ramoudt (VLD) 14/2/2000
  de maatregelen tegen de geluidshinder voor de luchthaven van Zaventem en hun toepasbaarheid op de regionale luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-76 Marie-Jos Laloy (PS) 14/2/2000
  de prioriteiten van de regering in verband met het gewestelijk expressnet (GEN)
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-77 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 15/2/2000
  de kosteloze begeleiding van uitzonderlijk vervoer door de provinciale verkeerseenheden van de rijkswacht
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-78 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 15/2/2000
  de oplichting van de fiscus met BTW-carrousels
  minister van Financin
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-79 Anne-Marie Lizin (PS) 15/2/2000
  het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-80 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/2/2000
  de toestand in Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-81 Frans Lozie (Agalev) 16/2/2000
  afluisterpraktijken in het communicatieverkeer
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-82 Georges Dallemagne (PSC) 16/2/2000
  het "Echelon"-spionageproject
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-83 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 16/2/2000
  de kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
  Met redenen omklede motie door Gerda Van Steenberge, gestemd op 17/2/2000 : verworpen
  Gewone motie door Mohamed Daif, Jan Remans, Alain Destexhe, Josy Dubi, Frans Lozie, Johan Malcorps, gestemd op 17/2/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 24/2/2000 : verworpen
2-84 Georges Dallemagne (PSC) 17/2/2000
  de vredesonderhandelingen van Arusha over Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-85 Ludwig Caluw (CVP) 17/2/2000
  de rijkswachtbegeleiding bij uitzonderlijk vervoer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-86 Sabine de Bethune (CVP) 17/2/2000
  de toepassing van de anti-stalkingwet
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-87 Anne-Marie Lizin (PS) 17/2/2000
  de toestand in Kosovo en de Europese vergissingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-88 Ludwig Caluw (CVP) 17/2/2000
  het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-89 Ludwig Caluw (CVP) 17/2/2000
  het uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-90 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 21/2/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-91 Erika Thijs (CVP) 23/2/2000
  de situatie in Ruanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-92 Clotilde Nyssens (PSC) 23/2/2000
  de toepassing van de wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-93 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/2/2000
  de relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-94 Georges Dallemagne (PSC) 24/2/2000
  de instelling van een task force belast met het onderzoek van de diamantsector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-95 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 24/2/2000
  de onderhandelingen tussen de lidstaten over de ontwerp-richtlijn "Auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij"
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-96 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 24/2/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-97 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/3/2000
  het getuigschrift van basiskennis van het bedrijfsbeheer als vereiste tot nieuwe inschrijvingen in het handelsregister
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-98 Michel Barbeaux (PSC) 2/3/2000
  de voorstellen voor de modernisering van de openbare besturen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-33)
2-99 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/3/2000
  de rol van de niet-gouvernementele organisaties in het Belgisch buitenlands beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-100 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 6/3/2000
  zijn orintatienota betreffende de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-101 Mia De Schamphelaere (CVP) 13/3/2000
  de mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-102 Ludwig Caluw (CVP) 14/3/2000
  het sociaal statuut van de lokale verkozenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-103 Mohamed Daif (PS) 14/3/2000
  de stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-104 Erika Thijs (CVP) 15/3/2000
  de werkoverlast bij de verkeerspost van de rijkswacht te Jabbeke
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-105 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/3/2000
  arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede in Gent
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-106 Georges Dallemagne (PSC) 16/3/2000
  de rol van Belgi in de diamanthandel die wordt gebruikt voor het financieren van het conflict in Angola
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-107 Jacinta De Roeck (Agalev) 16/3/2000
  het logo voor milieubewuste teelt
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-108 Erika Thijs (CVP) 16/3/2000
  de hervorming van het ABOS
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-109 Michiel Maertens (Agalev) 21/3/2000
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake legbatterijen voor kippen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-110 Wim Verreycken (VL. BLOK) 22/3/2000
  het politieoptreden tegen Georgirs in Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-111 Johan Malcorps (Agalev) 22/3/2000
  de toepassing van de wet op de ecotaksen op de drankkartons
  minister van Financin
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-112 Ludwig Caluw (CVP) 23/3/2000
  de prijsaanduiding per meeteenheid in de kleine handelszaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-113 Ludwig Caluw (CVP) 23/3/2000
  de federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen
  Eerste minister
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-114 Georges Dallemagne (PSC) 23/3/2000
  zijn actieplan voor een coherente samenwerking met de democratische republiek Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-115 Erika Thijs (CVP) 23/3/2000
  de waarde van de brevetten aangaande de brandweer, uitgereikt door de erkende opleidingscentra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-116 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 23/3/2000
  de beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige gentegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-117 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-118 Georges Dallemagne (PSC) 30/3/2000
  de dekking van de Delcrederedienst voor export naar en investeringen in Congo
  minister van Financin
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-119 Clotilde Nyssens (PSC) 31/3/2000
  de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een gentegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-120 Josy Dubi (Ecolo) 5/4/2000
  de schending van de mensenrechten in Saudi-Arabi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-121 Erika Thijs (CVP) 6/4/2000
  het toenemend gebruik van het geneesmiddel Rilatine
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-122 Georges Dallemagne (PSC) 6/4/2000
  de vermindering van de Belgische bijdrage voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-123 Sabine de Bethune (CVP) 26/4/2000
  de systematische opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-124 Ludwig Caluw (CVP) 27/4/2000
  de spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-125 Michel Barbeaux (PSC) 27/4/2000
  het sturen van waarnemers van de Europese Unie naar Peru voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2000
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-126 Alain Zenner (PRL FDF MCC) 3/5/2000
  de houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-127 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 3/5/2000
  de nieuwe militair-strategische houding van de NAVO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-128 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-129 Anne-Marie Lizin (PS) 3/5/2000
  de doorlichting van de werking van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-130 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 4/5/2000
  het niet-naleven door de kabelmaatschappijen van de overeenkomsten die ze met de auteursverenigingen hebben gesloten
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-131 Jean-Franois Istasse (PS) 4/5/2000
  de aanleg van de "IJzeren Rijn"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-132 Martine Taelman (VLD) 4/5/2000
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
2-133 Clotilde Nyssens (PSC) 10/5/2000
  de uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve cordinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-134 Johan Malcorps (Agalev) 10/5/2000
  het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-135 Meryem Kaar (Agalev) 10/5/2000
  de weekendongevallen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-136 Erika Thijs (CVP) 11/5/2000
  het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-137 Mohamed Daif (PS) 11/5/2000
  het standpunt en de acties van Belgi ten aanzien van de Iraakse kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-153
2-138 Ren Thissen (PSC) 17/5/2000
  de steunmaatregelen voor "bio"-producenten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-144
2-139 Georges Dallemagne (PSC) 18/5/2000
  de 106de zitting van het Comit van Ministers van de Raad van Europa over Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-48)
2-140 Wim Verreycken (VL. BLOK) 23/5/2000
  de ministerile opdracht aan de militaire veiligheidsdienst om parlementsleden te bespioneren
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-141 Johan Malcorps (Agalev) 23/5/2000
  de uitbouw van spoorlijn 52 tot een volwaardige voorstadslijn van een "Antwerps GEN"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
2-142 Didier Ramoudt (VLD) 23/5/2000
  de werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-143 Josy Dubi (Ecolo) 24/5/2000
  de invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financile criminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-144 Michiel Maertens (Agalev) 24/5/2000
  de steunmaatregelen voor "bio"-producenten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-138
2-145 Ludwig Caluw (CVP) 25/5/2000
  de voorschriften omtrent "Functional Foods"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-146 Clotilde Nyssens (PSC) 29/5/2000
  het voorstellen van de kandidaten op de beeldschermen in de gemeenten waar op 8 oktober 2000 elektronisch gestemd wordt
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-53)
2-147 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/5/2000
  de bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-148 Georges Dallemagne (PSC) 31/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-276
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-152
2-149 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  de vergoeding van asbestslachtoffers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-150 Johan Malcorps (Agalev) 31/5/2000
  het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-151 Michiel Maertens (Agalev) 5/6/2000
  de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de naleving van de EU-richtlijnen ter zake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-152 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 7/6/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-148
2-153 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2000
  het VN-embargo tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-137
2-154 Ren Thissen (PSC) 7/6/2000
  de startbaanovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-58)
2-155 Michel Barbeaux (PSC) 7/6/2000
  de reactie van de Belgische regering op de betwiste herverkiezing van de president van Peru
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-156 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2000
  de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-164
2-157 Marie-Jos Laloy (PS) 8/6/2000
  het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s)
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-158 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 9/6/2000
  de verplichting tot opbaren van overledenen in een hermetische kist
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-58)
2-159 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  de regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-160 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  het uitblijven van de conclusies uit de herlezingen van het zogenaamde X-dossier Dutroux-Nihoul en consorten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-725
2-161 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/6/2000
  de wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-162 Jacinta De Roeck (Agalev) 14/6/2000
  het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-293
2-163 Ludwig Caluw (CVP) 15/6/2000
  het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-164 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-156
2-165 Sabine de Bethune (CVP) 15/6/2000
  de tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-166 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de verzekering van de gezondheidszorg voor de personen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-167 Georges Dallemagne (PSC) 15/6/2000
  de gevechten in Kisangani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2000 (handelingen 2-55)
2-168 Erika Thijs (CVP) 20/6/2000
  de verwijderingen van de Roma-zigeuners
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-169 Johan Malcorps (Agalev) 21/6/2000
  de uitvoering door Belgi van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen
  Eerste minister
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-170 Erika Thijs (CVP) 21/6/2000
  het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2000 (commissiehandelingen 2-2)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-188
2-171 Georges Dallemagne (PSC) 22/6/2000
  de resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-172 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/6/2000
  het veilen van draadloze UMTS-frequenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-173 Marie Nagy (Ecolo) 23/6/2000
  het plan om de lijn 124 op 3 of 4 sporen te brengen in het kader van de ontwikkeling van het gewestelijk expresnet
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-174 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 26/6/2000
  het statuut van geregulariseerde personen die activiteiten als zelfstandige ontplooien
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-175 Sabine de Bethune (CVP) 27/6/2000
  de aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-176 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de vermindering van de administratieve lasten
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-177 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2000
  de orintatienota over de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-178 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 28/6/2000
  de georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-179 Philippe Moureaux (PS) 28/6/2000
  de mogelijkheid tot het beroep dat Belgi bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-180 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/6/2000
  de afschaffing van het bonus-malussysteem en het verdwijnen van de automatische vaste tariefsprongen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-181 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de afwezigheid van een juridische grondslag voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale collectiviteiten en autoriteiten in het kader van Interreg III
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-182 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de Belgische houding t.o.v. de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-183 Myriam Vanlerberghe (SP) 29/6/2000
  de borstkankerscreening in Belgi
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-184 Michiel Maertens (Agalev) 29/6/2000
  de nieuwe illegale wapentrafieken via de luchthaven van Oostende
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-185 Jacinta De Roeck (Agalev) 29/6/2000
  het georganiseerd screenen naar borstkanker in Belgi
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-186 Frans Lozie (Agalev) 29/6/2000
  de naween van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-187 Anne-Marie Lizin (PS) 29/6/2000
  de veiligheid in de kerncentrale van Tihange I
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-188 Georges Dallemagne (PSC) 29/6/2000
  de uitzetting van zigeuners en de steunmaatregelen ten gunste van de zigeuners die de regering toegezegd heeft in hun land van herkomst te zullen nemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-170
2-189 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de doodstraf in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-190 Sabine de Bethune (CVP) 29/6/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-191 Paul Galand (Ecolo) 29/6/2000
  de problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-192 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 29/6/2000
  de problematiek van de opsporing van borstkanker
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-193 Ren Thissen (PSC) 29/6/2000
  de situatie van de Kosovaarse vluchtelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-194 Clotilde Nyssens (PSC) 29/6/2000
  het koninklijk besluit inzake DNA-analyse dat zou moeten genomen worden
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-195 Johan Malcorps (Agalev) 30/6/2000
  de BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Financin
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-196 Marie-Jos Laloy (PS) 3/7/2000
  de problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-60)
2-197 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/7/2000
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Financin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/7/2000 (handelingen 2-62)
2-198 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 5/7/2000
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-199 Michiel Maertens (Agalev) 5/7/2000
  het ontbreken van uitvoeringsbesluiten op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en de toepassing van de EU-richtlijnen ter zake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-200 Georges Dallemagne (PSC) 6/7/2000
  het patenteren van menselijke genen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
2-201 Josy Dubi (Ecolo) 7/7/2000
  de houding van Belgi wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-202 Marie-Jos Laloy (PS) 12/7/2000
  de uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-203 Michiel Maertens (Agalev) 12/7/2000
  de werkzaamheden van het Interdepartementaal Comit in de strijd tegen de wapentrafieken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-204 Michiel Maertens (Agalev) 12/7/2000
  de toepassing van artikel 10 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, en meer in het bijzonder voor wat de vervolgingsbevoegdheid betreft
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-205 Michiel Maertens (Agalev) 12/7/2000
  het in de handel brengen van producten en diensten door bepaalde VZW's en de contributies daarop
  minister van Financin
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-206 Anne-Marie Lizin (PS) 12/7/2000
  de nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-207 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  de acute aidsproblematiek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-208 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  de acute aidsproblematiek in Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-209 Michel Barbeaux (PSC) 12/7/2000
  de toepassing van de sociale franchise op samenwonende werklozen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-210 Michel Barbeaux (PSC) 12/7/2000
  de noodzaak om de overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek in Belgi te verhogen door een verlaging van de federale lasten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-211 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  het dierenleed bij vervoer over lange afstanden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-212 Iris Van Riet (VLD) 13/7/2000
  het uitstippelen van een doeltreffende strategie voor de identificatie en de aanpak van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren ontregelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-213 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/7/2000
  de werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-214 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/7/2000
  de mogelijkheid tot herorintering van de immigratiemogelijkheden
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-215 Anne-Marie Lizin (PS) 13/7/2000
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-216 Jacques Santkin (PS) 13/7/2000
  het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-217 Jacques Santkin (PS) 13/7/2000
  het beginsel van de verhoudingsgewijze vermindering van de inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten zijn vrijgesteld en de toepassing daarvan op de Belgische werknemers die in het Groothertogdom Luxemburg werken
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-218 Jean-Franois Istasse (PS) 18/7/2000
  de Internationale Unie voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (UIESP)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-219 Clotilde Nyssens (PSC) 4/10/2000
  de experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het Raliaanse bedrijf CLONAID
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-220 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-221 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)