Schriftelijke vragen van 2-110 tot 2-110

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-110 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voorlopig rijbewijs - Foto
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-60