Vraag om uitleg nr. 2-188

2-188 Georges Dallemagne (PSC) 29/6/2000
  de uitzetting van zigeuners en de steunmaatregelen ten gunste van de zigeuners die de regering toegezegd heeft in hun land van herkomst te zullen nemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-170