Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Rompuy Peter" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken (6-1328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1328
Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem (6-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-782
Ambtenaren - Vrijwilligerswerk - Toestemming (6-1335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1335
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-3 en BV nr. 58 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-19) (Regeling inzake het onbelast bijverdienen -"Deregulering" in bepaalde sectoren die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten behoren, zoals bv. het verenigingsleven)(6-421)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en FranÁois Desquesnes
6-421/1
p. 1-27 6-421/1 p. 1-27 (PDF)
  Bespreking
6-38
p. 5-20 6-38 p. 5-20 (PDF)
Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken (6-1256)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1256
Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Geplande antennes - Stand van zaken (6-1845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1845
China - Sociaalkredietsysteem van de overheid - Impact op de Belgen die er wonen en verblijven (6-1820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1820
Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties (6-2036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2036
Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties (6-2037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2037
Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken (6-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1593
Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken (6-2277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2277
Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik (6-1293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1293
Drones - Gebruik - Directoraat-generaal Luchtvaart - Goedkeuringen - Cijfers - Inbreuken - Procedure (6-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-497
Drones - Het vliegen zonder toestemming - Processen-verbaal en gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes - Cijfers (6-498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-498
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Peter Van Rompuy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie (6-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1846
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie (6-2279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2279
Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel (6-1432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1432
Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel (6-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2273
GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk (6-1742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1742
Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal (6-1159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1159
Harde Brexit - Impact op de werking van de Belgische luchtvaart - Voorbereidende maatregelen (6-2008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2008
Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen (6-2007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-2007
Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen (6-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2281
Harde Brexit - Impact op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid - Voorbereidende maatregelen (6-2006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-2006
Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen (6-2005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-2005
Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen (6-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2280
Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen (6-2003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-2003
Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen (6-2004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2004
Harde Brexit - Voorbereidende maatregelen - Noodwet (6-2002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2002
Harde brexit - Voedselveiligheid - Controle - Voorbereidende maatregelen (6-2032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2032
Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing (6-990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-990
Infrabel - Station van Lot - Heideveldstraat - Verkeersveiligheid - Verbetering - Maatregelen (6-1751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1751
Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid (6-1546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1546
Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid (6-2274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2274
Kilometerheffing - Reglementering - Inbreuken - Boetes - Bedrag (6-2350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2350
Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Kinderbijslagfonds - Verzoek voor een herverdeling van de kinderbijslag - Cijfers (6-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1556
Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Storting op een kindrekening - Cijfers (6-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1557
Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - Inbreuken - Politionele processen-verbaal - Cijfers (6-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-577
Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - strafrechtelijke procedures - Aantal - Evolutie - Voorziene beleid (6-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-578
Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Cijfers - Eventuele aanpassingen - Stand van zaken (6-1910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1910
Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen) (6-1979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1979
Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen) (6-2026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2026
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn ę†Brussel-Nijvel-Charleroi†Ľ - Wijzigingen van de uurregeling van 9 december 2018 - Impact voor de inwoners uit Sint-Genesius-Rode (6-2264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2264
No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen (6-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-778
Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten (6-2023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-2023
Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten (6-2024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-2024
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  de heer Peter Van Rompuy
6-46
p. 4 6-46 p. 4 (PDF)
Ouderschapsverlof - Cijfers - Bijkomende maatregelen (6-2308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2308
Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers (6-1327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1327
Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus (6-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1040
Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA (6-1038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1038
Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA (6-1039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1039
Reistoeslag voor alleenstaanden en singles - Wettelijk kader - Gemiddelde meerprijs - Situatie in de buurlanden (6-1802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1802
Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen (6-2025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Loones, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-2025
Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen (6-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-2282
Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk (6-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1920
Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk (6-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1921
Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk (6-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1922
Strijd tegen terrorisme - ę No-go Ľ-zones (6-434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-434
Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers (6-2305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2305
Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers (6-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2306
Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers (6-2307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-2307
Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen (6-1268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1268
Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen (6-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2269
Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden (6-1292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1292
Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden (6-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2271
Transportsector - Sociale fraude - Cijfers (6-1789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1789
Transportsector - Sociale fraude - Cijfers (6-1790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1790
Transportsector - Sociale fraude - Strijd - Aantal controles - Evolutie (6-2309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2309
Uitgeweken SyriŽstrijders - Bevolkingsregister - Schrapping - Procedure - Cijfers (6-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-934
Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping (6-1295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1295
Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping (6-2272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2272
Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ (6-1592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1592
Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ (6-2276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2276
Verslag over de radicalisering in BelgiŽ (Beroepsgeheim - CoŲrdinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeŽn en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Vervolgingsbeleid - DNA-gegevensbanken - Reconstrueren van gezichten op basis van DNA-profielen (6-715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-715
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valťrie De Bue, HťlŤne Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, GŁler Turan en Vťronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valťrie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Vťronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, HťlŤne Ryckmans en Cťcile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prťvot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, FranÁois Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prťvot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, GŁler Turan, Vťronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers (6-1209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1209
Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave (6-1294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1294
Vijfenzestigplussers - Vrijwillige activiteiten - Bijverdiensten (6-1431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1431
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd (6-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-220/1
p. 1-4 6-220/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie (6-154)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
6-154/3
p. 1 6-154/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit (6-155)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
6-155/2
p. 1 6-155/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post (6-153)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
6-153/2
p. 1-180 6-153/2 p. 1-180 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cťcile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren FranÁois Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrijmaken van de breedbandmarkt (Bevorderen van de concurrentie - Algemene prijsdaling) (6-294)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken en Steven Vanackere en de dames Brigitte Grouwels en Karin Brouwers
6-294/1
p. 1-4 6-294/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof (Een beleidsstrategie uitwerken om de genderpensioenkloof te meten en te dichten) (6-340)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers en Cindy Franssen en de heren Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-340/1
p. 1-12 6-340/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen (Zie ook doc. 5-2044) (6-40)      
  Bespreking
6-17
p. 25-36 6-17 p. 25-36 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-319/1
p. 1-24 6-319/1 p. 1-24 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers, Brigitte Grouwels, Cindy Franssen en Sonja Claes en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere en Johan Verstreken
6-141/1
p. 1-10 6-141/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers en de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-146/1
p. 1-6 6-146/1 p. 1-6 (PDF)
Vrijwillige burgerdienst - Statuut - Vergoeding - Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - Aanpassing - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten (6-1205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1205
Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie (6-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1267
Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling (6-1137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1137
Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling (6-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1138
Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling (6-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1139
Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie (6-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1134
Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie (6-1135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1135
Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie (6-1136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1136
Vrijwilligerswerk - Werklozen - Toestemming (6-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1341
Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Stand van zaken (6-1326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1326
Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken (6-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-566
Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken (6-567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-567
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het invoeren, in het kader van de constitutieve autonomie, van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap via een bijzondere meerderheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap) (6-254)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Alexander Miesen, Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy, Jean-Jacques De Gucht en FranÁois Desquesnes en de dames Cťcile Thibaut en GŁler Turan
6-254/1
p. 1-5 6-254/1 p. 1-5 (PDF)
Windmolens - Private investeerders - Rendement (6-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1344
Winterbanden- Verplichting (6-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-781
Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden (6-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1555
Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden (6-2275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2275
Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden (6-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1774
Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden (6-2278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2278
Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden (6-1284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1284
Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden (6-2270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2270
Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden (6-945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-945
Woonbonus - Klachten - Cijfers (6-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-485
Woonbonus - Overdracht met behoud van krediet (6-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-406
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999