Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lizin Anne-Marie" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
16e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee (Kiev, 4-9 juli 2007) (4-109)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin (S) en de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K)
4-109/1
p. 1-61 4-109/1 p. 1-61 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in HaÔti      
  Debat
4-108
p. 11-21 4-108 p. 11-21 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger (4-3399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3399
Afghanistan - Nieuwe Amerikaanse strategie - Benaming - gematigde taliban - Analyse van het Belgisch leger (4-3400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3400
Afghanistan Ė Afghaanse strijdmacht Ė Opleiding Ė Rol van het Belgische leger - Begeleidingsmaatregelen voor burgerlijke doeleinden (4-3495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3495
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6931
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6932
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Pol Van Den Driessche
4-857/1
p. 1 4-857/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche en mevrouw Anne-Marie Lizin
4-856/1
p. 1-21 4-856/1 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM) (4-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2960
Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei (4-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2961
Belgische strijdkrachten in Afghanistan - Gevangenen - Behandeling - Regels die in de ISAF worden toegepast (4-87)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-87
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-3
p. 8 4-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-4
p. 6 4-4 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van mevrouw Anne-Marie Lizin tot quaestor van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Conferentie van de Verenigde Naties (VN) over racisme - Durban II - Slotverklaring - Verklaring van de niet-gouvernementele organisaties (ngoís) - Behandeling van de ngoís - Beoordeling door BelgiŽ (4-3547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3547
Credit default swaps (Afgeleide producten - Techniek uitgedokterd door de bank Goldman Sachs waarbij waardeloze Griekse overheidsobligaties die het overheidstekort moesten vullen op de markt gebracht werden) (4-1133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-115
p. 11-14 4-115 p. 11-14 (PDF)
Crisis - IJzer- en staalsector - Gevolgen voor de werkgelegenheid - Maatregelen (4-3369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3369
Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname (4-17)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-17
Darfoer - Resolutie nr.†1769 van de VN-Veiligheidsraad - UNAMID - Belgische deelname (4-18)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-18
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat (4-3240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3240
De Post - Liberalisering van de postdiensten - Participatie van de Belgische Staat (4-3241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3241
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De diplomatische gevolgen van de moord op een mensenrechtenactiviste in TsjetsjeniŽ (Moord op de mensenrechtenactiviste Natalja Estemirova - Discriminatie van vrouwen - Rol van president Kadyrov) (4-879)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-86
p. 12-16 4-86 p. 12-16 (PDF)
De erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo als doelstelling van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (4-1186)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-119
p. 11-13 4-119 p. 11-13 (PDF)
De facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het IsraŽlische leger (4-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-99
p. 46-47 4-99 p. 46-47 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid rekening houdend met de taalgrens (De gemeente Voeren zal deel uitmaken van de gewestelijke groep Bilzen - Gebruik der talen) (4-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 41-42 4-34 p. 41-42 (PDF)
De internationale conferentie over Afghanistan in Londen (Toekomstvisie - Machtsdeelname van Taliban - Positie van de vrouw) (4-1054)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-111
p. 9-11 4-111 p. 9-11 (PDF)
De mogelijke fusie tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ("Gender mainstreaming" in de Waalse administratie) (4-163)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
4-18
p. 9-11 4-18 p. 9-11 (PDF)
De onderhandelingen betreffende het statuut van Kosovo (4-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 14-15 4-2 COM p. 14-15 (PDF)
De particuliere en militaire beveiligingsbedrijven (Eerbiediging van de regels van het humanitair recht - Gevolgen voor het Belgisch leger ?) (4-242)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-26
p. 21-22 4-26 p. 21-22 (PDF)
De rechtspositie van Kosovo (Standpunt van BelgiŽ) (4-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 8-10 4-5 COM p. 8-10 (PDF)
De rol van ons land in Afghanistan (De heropbouw van het land, met inbegrip van de sociale dimensie en de ondersteuning van de rol van vrouwen) (4-71)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-12
p. 22-24 4-12 p. 22-24 (PDF)
De stemming van vrijdag 2 oktober jongstleden in de Raad voor de mensenrechten over het Goldstonerapport (Rapport van een vaststellingscommissie van de VN over de IsraŽlische acties in de Gazastrook) (4-881)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-92
p. 19-21 4-92 p. 19-21 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht (4-347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-34
p. 16 4-34 p. 16 (PDF)
De verlening van de vluchtelingenstatus wegens vervolging op grond van geslacht (Genitale verminking, seksueel geweld) (4-51)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 4-5 4-6 COM p. 4-5 (PDF)
De vluchten boven kerncentrales (Beveiliging van die gevoelige zones) (4-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 53-54 4-26 p. 53-54 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - BelgiŽ - Betrekkingen - Nieuw dynamisme - Stappenplan - Toekomst van de Belgisch-Congolese coŲperatie (4-3046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3046
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-3826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3826
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-5649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5649
Dexia - Filiaal van de bank in IsraŽl - Financiering van de gemeenten en lokale gemeenschappen - Financiering van de nederzettingen in bezette gebieden - Illegaal karakter van de nederzettingen - Houding van de regering (4-2857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2857
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (4-478)      
  Verslag namens het College van Quaestoren
4-478/1
p. 1-34 4-478/1 p. 1-34 (PDF)
  Bespreking
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
   Bezwaar tegen de beslissing aan een uittredend voorzitter bepaalde faciliteiten toe te kennen na zijn ambtsperiode - Twee voltijdse medewerkers
4-9
p. 95-96 4-9 p. 95-96 (PDF)
Dwangarbeid - Internationaal Arbeidsbureau (IAB) - Statistieken - Belgische maatregelen en initiatieven - Bijzondere hulp aan sommige landen (4-3286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3286
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Anne-Marie Lizin, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eerwraak en gedwongen huwelijken (Bescherming van bedreigde personen - Politiebescherming) (4-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 58-60 4-24 p. 58-60 (PDF)
Electrabel - Reclamecampagne "Working Kids" - Seksisme - Maatregelen inzake het respect voor het beginsel gelijkheid van kansen in de reclame (4-3281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3281
Electrabel - Reclamecampagne "Working Kids" - Seksisme - Maatregelen inzake het respect voor het beginsel gelijkheid van kansen in de reclame (4-5452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5452
Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen (4-3496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3496
Europese Unie (EU) - IsraŽl - Akkoord - Voorwaarden - Uitvoering - Uitstel van de Top EU-IsraŽl van mei naar juni 2009 - Redenen (4-5370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5370
Europol en informaticacriminaliteit waarbij kinderen worden misbruikt via internet en gsm (Bestrijding van kinderporno - Europese coodinatie) (4-280)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-28
p. 15-16 4-28 p. 15-16 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consumenten - Controles - Follow-up (4-3244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3244
Federale politie - Boerka - Dienstnota (4-4009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4009
Federale politie - Boerka - Dienstnota (4-5973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5973
Federale politie - Verantwoordelijk politiefunctionaris - Incident in de zone Sclayn-Andenne - Follow-up (Opening van een gerechtelijk dossier ten laste van een commissaris) (4-16)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-16
Gazastrook Aanwezigheid van verarmd uranium (4-3892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3892
Gazastrook Aanwezigheid van verarmd uranium (4-5389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5389
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het proces tot erkenning van het boeddhisme in BelgiŽ (4-200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-20
p. 12-13 4-20 p. 12-13 (PDF)
Humanitaire interventies - Principe van de verantwoordelijkheid om te beschermen - Bijeenroeping van een internationale commissie - Eventueel Belgisch initiatief (4-1129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1129
Institutioneel overleg Ė Groep van Twaalf Ė Afwezigheid van vrouwen Ė Toepassing van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (4-2021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2021
Islam - Extremisten - MoskeeŽn die als ďgevaarlijkĒ bekendstaan - Lijst - Criteria (4-2965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2965
IsraŽlisch-Palestijns conflict - IsraŽlische operatie in Gaza - Top van Sharm el Sheikh van 18 januari 2009 - Belgische aanwezigheid - Verslag van de Europese deelnemers aan de andere leden van de Europese Unie - Beslissing over Gaza (4-2962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2962
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-3825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3825
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5648
Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp (4-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-178
Koninklijk besluit van 10 juni 2006 - Zorgregio's - Toepassing - Aantal bestaande zorgregio's - Resultaten (4-6385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6385
Libanon - Aanwezigheid van Belgische troepen - Belgisch militair hospitaal (4-2117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2117
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-3497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3497
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-5639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5639
Mensenhandel - Interpol - Personeel beschikbaar voor deze materie - Tekort - Eventuele versterking (4-3285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3285
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) Ė Manoeuvres in GeorgiŽ in mei 2009 - Betrokkenheid van het Belgische leger - Russisch verzet tegen de manoeuvres (4-3401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3401
Palestijnse gebieden - Gaza - IsraŽlische aanval - Gebruikte wapens - Eventuele Belgische betrokkenheid (4-3398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3398
Palestina - Gaza - Aanval van het IsraŽlische leger - Oorlogsmisdaden - Erkenning - Oprichting van een "Russell-tribunaal voor Palestina" (4-3287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3287
Palestina - Gaza - Aanval van het IsraŽlische leger - Oorlogsmisdaden - Erkenning - Oprichting van een "Russell-tribunaal voor Palestina" (4-5366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5366
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-3283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3283
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-3284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3284
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Conferentie van Sharm el-Sheikh - Belgische voorstellen en deelname - Programma's voor gezondheid, wegeninfrastructuur en haven van Gaza - Prioriteiten wederopbouw - Definitie - Betrokkenheid van Hamas (4-5365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5365
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-3242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3242
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-3243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3243
Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen (4-5364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5364
Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek (4-2874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2874
Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek (4-2875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2875
Parlementaire assemblee van de OVSE (Portoroz 29 september - 2 oktober 2007) - Conferentie over veiligheid via samenwerking in Zuidoost Europa en de rol van de parlementsleden (29-30 september 2007), Vergadering van de Permanente commissie van de PA OVSE (30 september 2007) en Forum over veiligheid en samenwerking in de Middellandese Zee-regio (1 oktober 2007) (4-266)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Anne-Marie Lizin (S) en de heer FranÁois-Xavier de Donnea (K)
4-266/1
p. 1-23 4-266/1 p. 1-23 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Het is niet mogelijk een wetsvoorstel in te dienen omdat de Senaat nog niet is samengesteld en er dus ook nog geen Vast Bureau is
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 39-40 4-91 p. 39-40 (PDF)
  4-91
p. 43-46 4-91 p. 43-46 (PDF)
   Fortiszaak : scheiding der machten
4-91
p. 39 4-91 p. 39 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Dienstencheques : prijsaanpassing
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 51 4-11 p. 51 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Terrorismebestrijding - Dreiging inzake aanslagen in BelgiŽ - Mogelijke ontsnappingsplannen van terrorist Trabelsi
4-11
p. 52-53 4-11 p. 52-53 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
   Toekomst van de Belgische kerncentrales
4-11
p. 52 4-11 p. 52 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regionale brandweerdienst van Hoei - Ziekenwagens - Interventietijd - Veiligheid van de bewoners - Maatregelen (4-3446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3446
Samenstelling van een politieke fractie      
  Mevrouw Anne-Marie Lizin maakt tijdelijk geen deel meer uit van de PS-fractie
4-61
p. 7 4-61 p. 7 (PDF)
Shadi Sadr Gewelddadige aanhouding (in Teheran - Activiste voor de rechten van de vrouw) (4-3891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3891
Storm van 24 en 25 januari 2009 - Hulp aan Frankrijk - Belgische hulp (4-2964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2964
Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I)- De zaak Belliraj - Onderzoek - Toestand (4-3605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3605
Vaticaan Ė Ambassadeurs bij de Heilige Stoel Ė Accreditatie - Voorwaarden verbonden aan sommige ethische functies - Geval van de Belgische ambassadeur (4-3402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3402
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Vliegtuigen - Overvliegen van het Belgisch grondgebied - Veiligheid - Controle (4-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-960
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Bespreking
4-6
p. 6-9 4-6 p. 6-9 (PDF)
  4-6
p. 10-11 4-6 p. 10-11 (PDF)
  4-6
p. 12-14 4-6 p. 12-14 (PDF)
  4-6
p. 15-16 4-6 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een bijzondere commissie rond de problematiek van het dragen van de boerka in BelgiŽ (4-1406)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1406/1
p. 1-3 4-1406/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Jemen (Eerbiediging van het internationaal recht en de rechten van de mens) (4-1638)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1638/1
p. 1-2 4-1638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendement nr 16 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-713/2
p. 5 4-713/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 12 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-713/2
p. 2-4 4-713/2 p. 2-4 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 31-35 4-34 p. 31-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendement nr 26 van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-679/2
p. 7 4-679/2 p. 7 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanrekenen van de kosten van de ontmijning door het Belgische leger in Zuid-Libanon aan het IsraŽlische leger (4-1517)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1517/1
p. 1-2 4-1517/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Bespreking
4-110
p. 42-47 4-110 p. 42-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-228/2
p. 2 4-228/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw (4-1035)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune
4-1035/1
p. 1-2 4-1035/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Aangehouden stemming
4-41
p. 7-8 4-41 p. 7-8 (PDF)
  4-41
p. 20 4-41 p. 20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, JoŽlle Kapompolť en Anne-Marie Lizin en de heer Philippe Mahoux
4-533/1
p. 1-9 4-533/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (4-100)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-100/1
p. 1-8 4-100/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen (4-47)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-47/1
p. 1-3 4-47/1 p. 1-3 (PDF)
Wensen (2008-2009)      
  Wensen van spoedig herstel aan mevrouw Anne-Marie Lizin
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 (4-745)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-745/2
p. 1-4 4-745/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (4-780)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-780/2
p. 1-3 4-780/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (4-682)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-682/2
p. 1-3 4-682/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek ServiŽ inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (4-799)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-799/2
p. 1-3 4-799/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (4-667)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-667/2
p. 1-3 4-667/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van BosniŽ-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (4-683)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-683/2
p. 1-3 4-683/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en OekraÔne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (4-747)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-747/2
p. 1-3 4-747/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (4-570)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-570/2
p. 1-4 4-570/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 45 4-24 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-940/2
p. 1-5 4-940/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (4-566)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-566/2
p. 1-2 4-566/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-24
p. 44 4-24 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt (4-1762)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-1762/2
p. 1-2 4-1762/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (Verbod op aanschaf van gevaarlijk geachte honden - Verbod op het houden van gevaarlijk geachte honden door bepaalde personen - Aangifte aan de gemeen van het bezit van een gevaarlijke hond - Rondlopen van gevaarlijk geachte honden - Bevoegdheid van de burgemeester - Africhten - Invoerverbod - Sancties) (4-790)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-790/1
p. 1-12 4-790/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (4-935)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-935/1
p. 1-4 4-935/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (4-371)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-371/1
p. 1-4 4-371/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie (4-939)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-939/1
p. 1-3 4-939/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om erkende onthaalouders een beter statuut te geven en hen toe te laten tot de werkloosheidsverzekering (4-454)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-454/1
p. 1-2 4-454/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes (Mannequins - Verbod voor de werkgever een welbepaald lichaamsgewicht te eisen van zijn werknemers) (4-201)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-201/1
p. 1-2 4-201/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet (Invoeging art. 421bis in het Strafwetboek : bestraffing van degene die een persoon aanzet tot het streven naar buitensporige magerte, alsook van propaganda of reclame) (4-789)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-789/1
p. 1-4 4-789/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (4-429)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-429/1
p. 1-5 4-429/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (4-76)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heren Philippe Monfils en Francis Delpťrťe
4-76/1
p. 1-6 4-76/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (Maximum- en minimumprijs - Controle door aangestelde ambtenaren - Sancties - Wijziging art. 589 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de voorzitter van de handelsrechtbank) (4-759)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-759/1
p. 1-9 4-759/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (Heropenen van de termijn voor het aanvragen van het statuut van nationale erkentelijkheid) (4-75)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-75/1
p. 1-6 4-75/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (4-137)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Myriam Vanlerberghe en Anne-Marie Lizin
4-137/1
p. 1-8 4-137/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (4-467)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa, Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-467/1
p. 1-5 4-467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest (4-934)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-934/1
p. 1-3 4-934/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 1, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde een werkpremie in te voeren (zodat het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het loon de persoon die ervoor kiest om te werken niet benadeelt) (4-433)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-433/1
p. 1-2 4-433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen (4-430)      
  Voorstel van de dames Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen
4-430/1
p. 1-6 4-430/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, om een maximum factuurbedrag per kWh vast te leggen (voor residentiŽle beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie) (4-200)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-200/1
p. 1-6 4-200/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (4-938)      
  Voorstel van mevrouw Anne-Marie Lizin
4-938/1
p. 1-3 4-938/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden (4-1673)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Anne-Marie Lizin en de heer Louis Ide
4-1673/1
p. 1-5 4-1673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Yemen (Aanwezigheid van terroristische basissen - Centraal gezag in verval - Wenselijkheid van een militair optreden - Positie van de vrouw) (4-1007)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-107
p. 18-20 4-107 p. 18-20 (PDF)
Ziekenhuizen - Zorgregio's ziekenhuizen - Koninklijk besluit van 10 juni 2006 - Toepassing - Aantal bestaande zorgregio's - Aantal zorgregio's in voorbereiding - Universitaire ziekenhuizen - Opneming (4-3006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3006
Zogenaamde "soevereine" staatsfondsen - Gedragscode - Voorstel van de Europese Commissie - Rol van BelgiŽ (4-467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-467
Zorgregio's (Ziekenhuizen - Financiering) (4-303)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-30
p. 13-14 4-30 p. 13-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999