Schriftelijke vragen van 7-901 tot 7-1000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-901 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Partnergeweld - Aanbevelingen van de Senaat (doc. nr. 7-123/2) - Uitvoering - Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld - Goedkeuring - InterministeriŽle Conferentie ęVrouwenrechtenĽ - Tijdsschema
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 15/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-900
7-902 Gahouchi Latifa (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Coronacrisis - Impact - Sociale bijstand - Stijging van de aanvragen in 2021 - Maatregelen - Overleg met de Gewesten - Eventuele bijkomende middelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-903 Gahouchi Latifa (PS) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Zwerfafval - Strijd - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 3/12/2020
  Antwoord 17/12/2020
7-904 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Cel ęKunst & AntiekĽ bij de federale politie - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Intrekking vraag 8/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-905
7-905 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cel ęKunst & AntiekĽ bij de federale politie - Databank gestolen kunst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Intrekking vraag 8/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-904
7-906 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-907 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 20/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-908
7-908 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 5/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-907
7-909 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Antwoord 5/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-910
7-910 D'Hose Stephanie (Open Vld) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2021 ) 7/12/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-909
7-911 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Technische werkloosheid - Covid-19 - Publieke sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2021 ) 16/12/2020
  Antwoord 13/1/2021
7-912 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Personen met beperkte mobiliteit - Openbaar vervoer - Toegankelijkheid - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Beleid inzake personen met beperkte mobiliteit - Maatregelen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Rappel 26/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-914
7-913 Ahallouch Fatima (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Personen met beperkte mobiliteit - Openbaar vervoer - Toegankelijkheid - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Beleid inzake personen met beperkte mobiliteit - Maatregelen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Rappel 26/1/2021
  Antwoord 10/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-914
7-914 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Personen met beperkte mobiliteit - Openbaar vervoer - Toegankelijkheid - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Beleid inzake personen met beperkte mobiliteit - Maatregelen - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Rappel 26/1/2021
  Antwoord 29/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-913
7-915 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Antwoord 26/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-916
7-916 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Kunstmatige intelligentie - Politie- en strafrechtsystemen - Gebruik - Ethische kernbeginselen - Praktijken in andere Europese landen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Antwoord 21/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-915
7-917 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  COVID-19-crisis - Impact - Handelaars - Onroerende voorheffing - Betaling - Eventueel uitstel - Andere geplande maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Antwoord 20/1/2021
7-918 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatie - Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Europese tak - Elektronisch vaccinatieattest - Uitwerking - Stand van zaken - Voorbereiding op een volgende besmettingsgolf - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Antwoord 26/5/2021
7-919 Durenne Vťronique (MR) minister van Energie  
  Hoogspanningsleiding ęBoucle du HainautĽ - Impact op de gezondheid - Impactstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 10/5/2021
7-920 Ahallouch Fatima (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Verhouding tussen jongeren en de politie - Verbetering - Maatregelen - Verslag van het jongerenforum - Samenwerking met de deelstaten - Etnisch profileren - Afschaffing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2021 ) 17/12/2020
  Antwoord 21/1/2021
7-921 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Cel Kunst en Antiek - Versterking - Werking Resultaten - Kunstdiefstal - Bestrijding - Cijfers - Evolutie - Teruggave van gestolen werken - Procedure - Samenwerking met buitenlandse diensten - Opleiding van politieagenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2021 ) 18/1/2021
  Antwoord 18/2/2021
7-922 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) - Besteuerung - Verhandlungen auf OECD- und EU-Ebene ______________________ GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) - Belastingen - Onderhandelingen op OESO- en EU-niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-923 Miesen Alexander (MR) minister van Defensie  
  Lager Elsenborn - TruppenŁbungen - Zunehmende Lšrmbelšstigung ________________ Kamp Elsenborn - Militaire oefeningen - Toenemende geluidsoverlast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
7-924 Miesen Alexander (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Staatsreform - Prozess - BŁrgerbeteiligung - Deutschsprachigen - Beteiligung ____________________ Staatshervorming - Proces - Burgerparticipatie - Duitstaligen - Inspraak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 2/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-925
7-925 Miesen Alexander (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Staatsreform - Prozess - BŁrgerbeteiligung - Deutschsprachigen - Beteiligung ____________________ Staatshervorming - Proces - Burgerparticipatie - Duitstaligen - Inspraak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-924
7-926 Miesen Alexander (MR) eerste minister  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-927 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 30/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-928 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 2/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-929 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-930 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 23/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-931 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 24/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-932 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 11/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-933 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 28/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-934 Miesen Alexander (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 2/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-935 Miesen Alexander (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-936 Miesen Alexander (MR) minister van Defensie  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 18/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-937 Miesen Alexander (MR) minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 22/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-938 Miesen Alexander (MR) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 15/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-939 Miesen Alexander (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 23/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-940 Miesen Alexander (MR) minister van Energie  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-941 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 8/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-942 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-943 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 29/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-944 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Rappel 29/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-945
7-945 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 22/1/2021
  Antwoord 28/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-944
7-946 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Sociale media - Illegale kansspelen - Bescherming van de jongeren - Kansspelcommissie (KSC) - Advies - Bestraffing van het illegaal organiseren van kansspelen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
7-947 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 6/5/2021
7-948 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Belgische bedrijven - Jaarrekening - Opnemen van klimaatgerelateerde risico's - Initiatief van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 22/2/2021
7-949 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 23/6/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-950
7-950 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vluchtelingen - Huurmarkt - Schijnmakelaars - Strijd - Maatregelen - Overleg met het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), met de Vlaams minister van Wonen en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 24/7/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-949
7-951 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Basisbankdienst - Geldautomaten - Verwijdering - Probleem van gelijke kansen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 11/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-952
7-952 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Basisbankdienst - Geldautomaten - Verwijdering - Probleem van gelijke kansen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 1/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-951
7-953 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Banktarieven - Verhoging - Aanmoediging van internetbankieren - Kwetsbare personen - Digitale kloof - Probleem van toegang tot bankdiensten - Bevriezing van de tarieven - Invoering van een basisbankdienst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-954
7-954 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Banktarieven - Verhoging - Aanmoediging van internetbankieren - Kwetsbare personen - Digitale kloof - Probleem van toegang tot bankdiensten - Bevriezing van de tarieven - Invoering van een basisbankdienst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-953
7-955 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Hongkong - Wetgevende verkiezingen - Oppositiepartijen - Arrestaties van verantwoordelijken - Vrijlating - Respecteren van de mensenrechten - Actie van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
7-956 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - Verdwijningen in BelgiŽ - Aantal - Bescherming - Opvang en voogdij - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-249
7-957 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Immigratie - Fenomeen van transitmigratie - Mensensmokkel - Strijd - Provinciale centra voor transmigranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-344
7-958 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Transitmigratie - Mensensmokkel - Netwerken - Strijd - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-346
7-959 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Transitmigranten - Toename van het aantal aanhoudingen - Cijfers - Situatie na de aanhoudingen - Eritrese migranten - Aanvragen voor internationale bescherming - Aantal gevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-347
7-960 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Migratie - Mensensmokkel - Strijd - Operaties Medusa - Cijfers-Veiligheid van de snelwegparkings -Privťbewakingsfirma's - Kosten - Mogelijke aanpassingen aan de parkings
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-349
7-961 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Humanitaire visa - Aantal - Criteria - Procedure - Instelling bevoegd voor de toekenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-350
7-962 Ahallouch Fatima (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Migratie - Vluchtelingen - Hervestigingsbeleid - Toestand - Cijfers - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 24/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-351
7-963 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ambulanciers - Opleiding - Bekwaamheid - Verdeling tussen het federale niveau en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-352
7-964 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-552
7-965 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronavirus - Verspreiding - Beperking - Elektronische betaalmiddelen - Ouderen of digibeten - Cashbetalingen - Toelating (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-494
7-966 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Economische relance - Bescherming van de werkgelegenheid en van de werknemers - Instrument van de Europese Unie (EU) SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) - Verdeling -Voorwaarden-Gedeeltelijke werkloosheid(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-654
7-967 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Economische relance - Bescherming van de werkgelegenheid en van de werknemers - Instrument van de Europese Unie (EU) SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) - Verdeling -Voorwaarden-Gedeeltelijke werkloosheid(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 29/3/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-655
7-968 Ahallouch Fatima (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Coronacrisis - Personen met een handicap - Levensduurte - Significante verhoging - Hulp - Premie - Andere geplande maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 26/1/2021
  Antwoord 18/3/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-595
7-969 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Deutschsprachige Gemeinschaft - Krankenhausstandorte - Garantie fŁr die Wartung von zwei Krankenhšusern _________________ Duitstalige Gemeenschap - ziekenhuisvestigingen - waarborg voor het behoud van twee ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7-970 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  FlŁge - Besteuerung - Flugmaut - EinfŁhrung - Initiativen ___________ Vluchten - belastingen - vliegtaks - invoering - initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7-971 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Gewelddadige radicalisering - Discriminatie of haat jegens een persoon, een groep of een gemeenschap - Negationisme - Terrorisme - Vastgestelde feiten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
7-972 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Luchthaven Zaventem - Veiligheidsbeleid - Politieagenten - Cijfers - Aanwerving - Franstalige agenten - Nederlands als voertaal binnen het politiekorps van de luchthaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
7-973 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Handhaving door de Gegevensbeschermingsautoriteit - Informatiedossiers - Bemiddelingen en klachten - Controledossiers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
7-974 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 10/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-810
7-975 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-811
7-976 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 1/4/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-977
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-713
7-977 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 10/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-976
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-713
7-978 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021 ) 27/1/2021
  Antwoord 25/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-726
7-979 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-818
7-980 Van de Wauwer Orry (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Homo- en transfobe agressie - Klachten - Politie - Behandeling en opvolging - Procedure - Aantal niet-gemelde vormen van fysiek en verbaal geweld - Cijfers - Belang van de melding - Sensibilisering - Acties van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 4/3/2021
7-981 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Energie  
  Gasnetbeheerder Fluxys - Participatie in de Braziliaanse gasnetbeheerder Transportadora Brasileira Gasoduto BolŪvia-Brasil (TBG)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 24/2/2021
7-982 Miesen Alexander (MR) minister van Energie  
  Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 - Zustand - aktuelle Sicherheitslage - StŲrungen seit Oktober 2016 - benachbarten Lšnder - Austausch ________ Kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 - toestand - huidige veiligheidssituatie - storingen sinds oktober 2016 -
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 2/3/2021
7-983 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  Bereich der Lebensmittel - Verbraucherschutz - Verbesserung - MaŖnahmen - Forderungen des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Voedingsmiddelensector - consumentenbescherming - verbetering - maatregelen - verzoeken van het Parlement van de Dui
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
7-984 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie inzake COVID-19 - Deel van de bevolking dat zich wenst te laten vaccineren - Stijging van het percentage - Communicatie - Verbetering - Buurtgezondheidswerkers - Betrokkenheid - Uniforme informatie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Rappel 29/4/2021
7-985 Dodrimont Philippe (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioenen - Aanvullend inkomen - Medische voorwaarden - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) - Weigering door de Federale Overheidsdienst (FOD)Sociale Zekerheid - Overdracht van een onroerend goed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
7-986 Ahallouch Fatima (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Gegevens inzake gerechtelijke onderzoeken - DNA-gegevens - Automatische uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk - Wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-987 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  COVID-19 - Nieuwe varianten - Besmettelijkheid - Stoffen mondmaskers - Doeltreffendheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
7-988 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Fedasil - Derdelanders - Tewerkstelling - Wettelijke bepaling - Artikel 10 van de Grondwet - Naleving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 31/3/2021
7-989 Miesen Alexander (MR) minister van Energie  
  Belgisches AtommŁllendlager - Nationale Einrichtung fŁr radioaktive Abfšlle und angereicherte Spaltmaterialien (NERAS) - Untersuchungsverfahren - Ųffentlichen Konsultation - Erdbebenzone - Naturreservaten Hohen Venn Belgische bergingssite voor kernafva
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 16/3/2021
7-990 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Post - Wereldpostvereniging (UPU) - Eindrechten tussen leden van de UPU - Tarieven - Aanpassing in BelgiŽ - Mogelijke verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 4/3/2021
7-991 Gahouchi Latifa (PS) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Coronacrisis - Gevolgen - Sociale ongelijkheid - Bestrijding - GeÔntegreerd beleid - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 20/4/2021
7-992 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit  
  Carpooling - Federaal Planbureau - Studie - Files - Vervuilende uitstoot - Bestrijding - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 3/2/2021
7-993 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Woninginbraken - Vlaams-Brabant - Cijfers van eerste semester van 2020 - Vergelijking met de andere Vlaamse-provincies - Hacking en phishing - Cijfers - Strijd - Maatregelen - Middelen - Samenwerkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 3/2/2021
  Antwoord 4/3/2021
7-994 Uyttendaele Julien (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Protocol nr. 16 -Ratificatie - Stand van zaken - Hoogste Belgische rechtscolleges - Aanwijzing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021 ) 8/2/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-995 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister  
  Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021 ) 8/2/2021
  Antwoord 4/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-997
7-996 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk  
  Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021 ) 8/2/2021
  Antwoord 12/3/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-997
7-997 Gahouchi Latifa (PS) staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit  
  Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021 ) 8/2/2021
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-996
7-998 Durenne Vťronique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Russisch anticovidvaccin ęSpoetnik VĽ - Eventueel gebruik (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021 ) 8/2/2021
  Antwoord 1/4/2021
7-999 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee  
  E-commercesites - Aankopen - Economische Inspectie - Controles - Eigen initiatief - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
  Rappel 1/6/2021
  Antwoord 14/6/2021
7-1000 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding  
  Hochfrequenzhandel der BŲrsen - Finanztransaktionssteuer - EinfŁhrung - Diskussionen auf Ebene der Europšischen Union und die Organisation fŁr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung High frequency trading- Tax op financiŽle transacties - Invoering - Debat in de Europese Unie en in de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 25/2/2021
  Rappel 29/4/2021