Schriftelijke vragen van 5-9701 tot 5-9800

84 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9701 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de sluitingen van apotheken
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3789
5-9702 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bevallingsgegevens
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3790
5-9703 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3791
5-9704 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3792
5-9705 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor kinesitherapie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3793
5-9706 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor tandartsen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3794
5-9707 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de dekkingsgraad van vaccinaties
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3795
5-9708 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vroedvrouwen
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3796
5-9709 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de prenatale screening
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3797
5-9710 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de verzuiling
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3798
5-9711 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de registratie als zorgkundige
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3799
5-9715 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gegevensregistratie bij orgaantransplantaties
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3820
5-9716 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van domperidone
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3821
5-9718 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de uitgaven voor kinesitherapie
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3826
5-9723 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de moleculaire DNA-tests
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3846
5-9724 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de heraanleg van de Ninoofse Poort
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3855
5-9726 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vispedicures
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3868
5-9727 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de niet-anonieme donatie en open donormateriaal
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3869
5-9731 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de grotere gevoeligheid van vrouwen voor hart- en vaatziekten
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 13/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3877
5-9735 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het actieplan inzake sektarische praktijken
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3892
5-9737 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het globaal medisch dossier en de samenwerking tussen huisarts en specialist
  Verzending vraag 19/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3906
5-9738 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de gevaren van Melanotan
  Verzending vraag 19/7/2013
  Herkwalificatie 8/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3911
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4625
5-9739 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Economisch geregulariseerde personen - Arbeidskaart B - Maatschappelijk dienstverlening - Uitsluiting - Besparing - Humanitaire gevolgen - Misbruik
  Verzending vraag 24/7/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9740 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Hezbollah - Lijst van terreurorganisaties - Gevolgen voor onze militairen in Libanon - Unifil - Risico's - Veiligheidsmaatregelen
  Verzending vraag 24/7/2013
  Antwoord 23/8/2013
5-9741 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen
  Verzending vraag 24/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9743
5-9742 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen
  Verzending vraag 24/7/2013
  Antwoord 7/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9743
5-9743 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen
  Verzending vraag 24/7/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9742
5-9744 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Detroit - Faillissement - Gevolgen voor Dexia
  Verzending vraag 24/7/2013
  Antwoord 15/4/2014
5-9745 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Auteursrechten - Audiorechten en audiovisuele rechten - Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Overzicht - Achterstand
  Verzending vraag 26/7/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 19/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9746 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinen en gebouwen van de NMBS - Rookwetgeving - Overtredingen - Vaststelling van onregelmatigheid (C170) - Procedure voor het innen van een C170 - Effectieve betaling van de boetes
  Verzending vraag 26/7/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-9747 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Tuchtwetgeving - Politiediensten - Tuchtstatuut - Hervorming
  Verzending vraag 30/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9748 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Antwerpen - Blauwe lijn - Niet-urgente oproepen - Navolging in andere steden - Marketing
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9749 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweerkorpsen - Personeelsstatuut - Mobiliteit - EfficiŽntie - Statuut van vrijwilliger en van werknemer
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9750 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Oudere werknemers - Bescherming - Vrijstelling van nachtprestaties - Gevolgen - Verschillende toepassing van het sectoraal akkoord - Eenheidsstatuut
  Verzending vraag 30/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9751 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten
  Verzending vraag 5/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9752
5-9752 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten
  Verzending vraag 5/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9751
5-9753 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collectie moderne kunst - Toekomst - Inspraakverplichtingen
  Verzending vraag 5/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9754 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Marokkaanse gevangenissen - Belgische onderdanen met dubbele nationaliteit - Mishandeling - Bijstand en bescherming - Verdrag van Den Haag van 12 april 1930
  Verzending vraag 6/8/2013
  Antwoord 15/10/2013
5-9755 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegroutes - Gebruik van landings- en opstijgbanen - Belgocontrol - Nieuwe instructies
  Verzending vraag 6/8/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9756 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Invrijheidstelling - Aantallen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9757 Vandaele Wilfried (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Ombudsman voor de treinreizigers - Relatie - Spanningen - Jaarverslag van de centrale klantendienst
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-9758 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Comitť P - Federale politie - Gegevens omtrent extremisme en terrorismebestrijding - Verzameling - Overzicht - Uitwisseling - Elektronische communicatie
  Verzending vraag 8/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9759 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bewakingswetgeving - Controles - Portierswetgeving - Basis
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9760 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldwijde piraterij - Verschuiving van het brandpunt - West-Afrika - Cijfers voor schepen onder Belgische vlag - Aanpassing van het koninklijk besluit - Reactie van de Verenigde Naties
  Verzending vraag 8/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9761 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  IsraŽlische projecten in de bezette gebieden - Bevriezing van Europese fondsen - Labeling van de producten - Impact op de vredesonderhandelingen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-9762 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgische ontwikkelingssamenwerking - Beleidscoherentie - Stand van zaken - InterministeriŽle conferentie - Samenwerking met niet-gouvernementele organisaties - Parlementaire commissie
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9763 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Noodsituaties - Politiediensten - Voorbereiding - Noodoefeningen - Evaluatie - Onvolkomenheden - Maatregelen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-9764 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 30/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9765
5-9765 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Europese richtlijn inzake "cross border enforcement" - Implementatie - Verkeersovertredingen door buitenlandse bestuurders - Gegevensuitwisseling - Wederkerigheid
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9764
5-9766 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 2/10/2013
5-9767 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Congolese Grondwet - Wijzigingen - Duur politieke mandaten - Aantal kandidaatstellingen van een president - Exit-scenario voor Kabila
  Verzending vraag 8/8/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4596
5-9768 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek - Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid - Normen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9769 Stevens Helga (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met beperkte mobiliteit - Assistentie - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9770 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reptielen - Identificatie - "Positieve lijst" - Jaarlijkse registraties door microchip - Identificatiemiddel voor kleine reptielen - Identificatie door middel van foto - Internationale samenwerking tussen de controleorganen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9771 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reptielen en amfibieŽn - Aantallen - Microchip - Oproepen opvangcentra - Bekende ongevallen - Erkende Belgische opvangcentra - Gedragslijn
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9772 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet op de dubbele nationaliteit - Vrijwillige verkrijging ven een vreemde nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Aantallen - Statistieken - Vreemde nationaliteiten verworven
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 31/10/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9773
5-9773 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet op de dubbele nationaliteit van 9 juni 2007 - Voorwaarden voor het verlies van de Belgische nationaliteit - Vaststelling van het verlies van de Belgische nationaliteit
  Verzending vraag 26/8/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9772
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4546
5-9774 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aansprakelijkheid van revisoren bij controle van jaarrekeningen van vzw's en stichtingen - "Bevestigingsbrief" - Ontlasting aansprakelijkheid van de revisor - Meerwaarde attest van een revisor
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 7/10/2013
5-9775 De Nijn Bart (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Beveiliging van de Belgische luchthavens - Gebruik van bodyscans in de Belgische luchthavens - PotentiŽle nadelen aan bodyscans - Europese wetgeving
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9776 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Behandeling tuberculose - Opening sanatorium binnen het Brusselse Sint-Pieter ziekenhuis - Aantal bedden in het sanatorium - Criteria patiŽnten - Kost en evaluatie van het project - Mogelijke opening sanatoria in andere grootsteden
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9777 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cijfers jaarlijkse griepvaccinatie - Aantal patiŽnten met een verhoogd risico - Kostprijs griepvaccinatie
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-9778 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Cijfergegevens - Registratie en observatie - Evaluatie huidig observatiesysteem - Sensibilisering bij bevolking en artsen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 28/2/2014
5-9779 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verlenging geldigheid internationale paspoorten - Stand van zaken - Voordelen verlenging - Besparingen dankzij verlenging
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9780 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bruinvissen - Bescherming - Bijvangsten in Noordzee - Nationale en europese regels - Berisping van BelgiŽ door Europa - Acties op federaal niveau ter bescherming van bruinvissen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9781 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gekende daders - Woonplaatsen - Statistieken
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-9782 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Oeganda - Politieke vrijheden - "Public Order Management Bill" - Grondwettelijke verandering - Repressie - Evaluatie - Impact op de relaties tussen BelgiŽ en Oeganda
  Verzending vraag 26/8/2013
  Rappel 12/11/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-9783 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  In het buitenland gedwongen huwelijken - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9784 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Analfabetisme - Basistaalvaardigheden - PISA-enquÍte - Onvoldoende vaardigheden op digitaal vlak - Cijfermateriaal - Maatregelen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 17/9/2013
5-9785 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kerken - Inbraken - Andere misdrijven - Overzicht
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-9786 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Taser - Gebruik - Klachten - Illegaal gebruik
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-9787 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Speekseltest - Opsporing van drugs - Bloedanalyse - Strafrechtelijke vervolging - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9788 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens - Afwijking van regelgeving in andere landen van de Europese Unie - Vervanging door plaatselijke maatregelen - Verbodsborden - Stand van zaken - Inbreuken
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-9789 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bel-me-niet-meer-website - Gebruik - Sancties - Boetes - Evaluatie
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9790 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opnames in psychiatrische afdelingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9791 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Adoptiezaken - Jeugdrechtbanken - Band tussen geadopteerde en adoptieouders - Cijfergegevens - Registratie van gegevens
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9792 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Binnenlandse adoptie - Juridische ouders - Toestemming - Betrokkenheid - Gegevens
  Verzending vraag 26/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9793 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nepmedicijnen - Onderschepping door de douane - Cijfers - Types namaakmedicijnen en land van oorsprong - Ontwikkeling - Middelen, evaluatie en kanalen voor opsporing - Hiaten
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 24/9/2013
5-9794 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  BPost - Cybercrime - Oplichting - Cijfers gevallen en slachtoffers - Afkomst cybercriminelen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9795
5-9795 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  BPost - Cybercrime - Oplichting - Cijfers gevallen en slachtoffers - Afkomst cybercriminelen
  Verzending vraag 26/8/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9794
5-9796 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wetboek der successierechten - Verenigingen zonder winstoogmerken - Private stichtingen - Taks tot vergoeding der succesierechten - Vrijstelling
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 1/10/2013
5-9797 Beke Wouter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 25/9/2013
5-9798 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  Rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9799 Hellings Benoit (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Behandeling en beheer van informatie - Nieuw informaticamateriaal - Openbare aanbesteding - Schandalen in verband met PRISM en Snowden - Bescherming van het privťleven - ASTRID
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 30/9/2013
5-9800 Hellings Benoit (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag - Onderhandelingen - Energie - Schaliegas - Invoer uit de Verenigde Staten
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014