Schriftelijke vragen van 5-8601 tot 5-8700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-8601 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cataractoperatie - Prijsverschillen - Evolutie - Oogartsen - Vergoeding multifocale lenzen - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Antwoord 15/5/2014
5-8602 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Energiedranken - Gezondheidsriciso's - Waarschuwing - Onderzoek
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8603 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  DiŽten - ProteÔnediŽten - Gezondheidsrisico's - Maatregelen
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8604 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Paaskuikens - Opgezette kuikens als decoratie - Gratis weggeven - Gekleurde kuikens - Dierenwelzijnswet - Klachten - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8605 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8606
5-8606 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 29/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8605
5-8607 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Antwoord 7/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8608
5-8608 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8607
5-8609 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderbijslag - Kinderen die niet in BelgiŽ wonen - Overzicht - Controles en fraude - Aanpassing wetgeving
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8610 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Infraroodstraling - Infraroodverwarming - Gezondheidrisico's - Normen en reglementering - Onderzoek
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4367
5-8611 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Hospitalisatieverzekeringen aangeboden door privťverzekeraars - Aantallen - Chronisch zieken - Mensen met een beperking
  Verzending vraag 26/3/2013
  Antwoord 23/4/2013
5-8612 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Overzicht - Gevolgen - Oorzaken
  Verzending vraag 26/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 14/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4078
5-8613 Taelman Martine (Open Vld) minister van Werk  
  Dienstenchequebedrijven - 60 %-regel - Vrijstelling - Aanwervingen - Tewerkstellingsduur - Groei in tewerkstelling
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8614 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Winterbanden - Verplichting - Beleid
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 14/10/2013
5-8615 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen - Meerderjarigheid - Regulier verblijf van drie jaar - Terugkeerbeleid
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 24/6/2013
5-8616 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8618
5-8617 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 31/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8618
5-8618 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 12/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8617
5-8619 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-belastingplichtigen - Stopzetting activiteit - Teruggave van btw-tegoeden - Wettelijke interest - Termijnen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8620 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Transvetzuren - Advies Hoge Gezondheidsraad - Gevolgen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8621 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bedrijven - Inzetten van privťdetectives op de werkvloer - Ontslaan van werknemers - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Antwoord 24/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8622
5-8622 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Bedrijven - Inzetten van privťdetectives op de werkvloer - Ontslaan van werknemers - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 13/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8621
5-8623 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 22/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8624
5-8624 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8623
5-8625 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Werkloosheid - Website flemme.be - Sollicitatiefraude
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-8626 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgische luchthavens - Noodlandingen - Voorzorgslandingen - Kerosinedumping - "Near miss" - Aantallen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 8/7/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-8627 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8628 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Defensie - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-8629 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8630 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor pensioenen - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-8631 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale Overheidsdienst KMO's en Middenstand - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-8632 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Ziektedagen
  Verzending vraag 22/4/2013
  Rappel 30/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4945
5-8633 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 16/4/2014
5-8634 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Bescherming - Ziektedagen
  Verzending vraag 22/4/2013
  Rappel 30/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4946
5-8635 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 2/5/2013
5-8636 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 30/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-8637 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8638 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en Volksgezondheid - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 30/9/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Antwoord 25/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4947
5-8639 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-8640 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-8641 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Energie - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8642 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Leefmilieu - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8643 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-8644 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8645 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Fedasil - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-8646 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Zelfmoorden - Aantallen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-9049
5-8647 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Ziektedagen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8648 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische psychiatrische centra - Psychiatrisch zorgnetwerk - Risicoprofielen - Re-integratie - Aanpassing wetgeving
  Verzending vraag 27/3/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-8649 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Euthanasie - Wilsverklaringen - Registraties - Cijfergegevens
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8650 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Midden-Oosten - Wapenleveringen - Wapenembargo - Wapenvergunningen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-8651 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenaren - Uitzonderlijke weersomstandigheden - Thuiswerk - Telewerk - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/3/2013
  Antwoord 13/5/2013
5-8652 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Euthanasie op basis van niet geregistreerde wilsverklaringen - Aantallen
  Verzending vraag 27/3/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 16/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4489
5-8653 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De ondersteuning van het Brusselse Soeppunt, hulpverlevingsinitiatief voor vluchtelingen
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3054
5-8654 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 10/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3308
5-8655 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Online aankopen - Betalingen - Klachten - Overzicht
  Verzending vraag 28/3/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-8656 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles
  Verzending vraag 28/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-8657 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  BraziliŽ, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (BRICS) - Oprichting van een eigen internationale ontwikkelingsbank - Wereldbank
  Verzending vraag 28/3/2013
  Antwoord 3/6/2013
5-8658 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het Fonds voor de medische ongevallen
  Verzending vraag 28/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3024
5-8659 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De Belgische prioriteiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie
  Verzending vraag 28/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3027
5-8660 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drug 'krokodil' - Desomorfine - Aanwezigheid in BelgiŽ en de Europese Unie - Media
  Verzending vraag 29/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4368
5-8661 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kenia - Munitiefabriek - FN Herstal - Verkiezingen
  Verzending vraag 29/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 9/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4369
5-8662 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kenia - Etnisch en politiek geweld - Wapens
  Verzending vraag 29/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-8663 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Impact voor de begroting - Controle en aantallen
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8664
5-8664 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Impact voor de begroting - Controle en aantallen
  Verzending vraag 29/3/2013
  Rappel 23/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Antwoord 2/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8663
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4370
5-8665 Verstreken Johan (CD&V) minister van Werk  
  Vaderschapsverlof - Scheeftrekking - Mannen - Sensibilisering
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 22/5/2013
5-8666 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Grote trans-Atlantische markt - Vrijhandelszone - Onderhandelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 8/7/2013
5-8667 Verstreken Johan (CD&V) minister van Werk  
  Vaderschapsverlof - Combinatie arbeid en gezin - Sensibilisatie - Maatregelen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8668 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra
  Verzending vraag 3/4/2013
  Intrekking vraag 15/4/2013
5-8669 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Sets Seksuele Agressie (SSA) - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8670 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 6/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8671
5-8671 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onderzoeksschip Belgica - Vaaruren - Schip Simon Stevin - Toekomstplannen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 4/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8670
5-8672 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Belgische gevangenissen - Sociale conflicten - Protocol 351 - Stakingen - Politieagenten
  Verzending vraag 3/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 13/9/2013
5-8673 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Parentale ontvoeringen naar BelgiŽ - Stand van zaken - Veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 17/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :
5-8674 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Parentale ontvoeringen - Toename - Gemengde koppels - Stand van zaken - Tussenkomsten - Bemiddeling - Preventie - Child Focus
  Verzending vraag 3/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 17/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :
5-8675 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fouten in de loonfiches van ambtenaren - Rechtzetting - Kosten - Kwaliteitscontrole
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 14/5/2013
5-8676 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rusland - Overheid - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Middenveldorganisaties - Verhoogde druk - Reacties
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 8/7/2013
5-8677 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor de medische ongevallen - Vergoedingsaanvragen - Personeel - Verhouding Franstalige en Nederlandstalige aanvragen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Antwoord 13/6/2013
5-8678 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschapsbeleid - Pool "Kunst" - Aanstelling van een nieuwe directeur
  Verzending vraag 5/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8679 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Collectie moderne kunst - Eventuele oprichting van een Museum voor moderne (en hedendaagse) kunst in Brussel
  Verzending vraag 5/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8680 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale musea - Toekomst
  Verzending vraag 5/4/2013
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8681 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Alcohol- en snelheidscontroles - Bekendmaking - Ontwijking - Gebruik van apps en twitteraccounts - Wettelijke bestrijding
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7640
5-8682 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Eventuele overplaatsing naar Nederlandse centra
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-8683 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstklinieken - Normen - Erkenningen - Aantal ingrepen
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4748
5-8684 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen en tandartsen - Contingent - Overschot - Simulatie
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 20/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4291
5-8685 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Epidemiologie - Studies en surveillances - Werklast - Strategische keuzes
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 28/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4749
5-8686 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisartsen - Erkenning - Mogelijk verlies
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4750
5-8687 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisartsen - Impulsfondsen Impulseo I,II en III - Aanvragen en wachttijd per gewest - Verloop uitbetaling
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4751
5-8688 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Spoedgevallendiensten - Interventie van een kinder- en jeugdpsychiater - Nomenclatuurnummer 590450 - Aantal en uitgaven per gewest
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8689 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinesitherapie - Uitgaven - Kwalificatiecode 526 - Aantal kinesitherapeuten per gewest
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 26/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3826
5-8690 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Opnames en ligdagen - Algemene ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen - Cijferverschillen in vorige antwoorden
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4752
5-8691 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische beeldvorming - Voorschrijven - Nieuwe regels - Naleving
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4753
5-8692 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  No fault-fonds - Aantal aanvragen per gewest - Behandelde aanvragen - Vergoedingen en werkingsbudget
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4754
5-8693 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pediatrische hematologen en oncologen - Erkenning - Samenstelling van de erkenningscommissie - Aantal per gewest
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4755
5-8694 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Quinolones - Impactmeting - Maatregelen - Opsplitsing resultaten per gewest
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4756
5-8695 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Radiologie - Vermindering budget - Aantal, soorten en types onderzoeken - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4757
5-8696 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Uitgaven per gewest - Thuisverpleging - Ziekenhuisverpleging
  Verzending vraag 12/4/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4758
5-8697 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Minimale verpleegkundige gegevens (MVG) - Vervanging door de Verpleegkundige Gegevens van de Minimale Ziekenhuisgegevens (VG-MZG) - Verpleegkundige zorgprofielen - Onderzoek
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8698 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8699
5-8699 Ide Louis (N-VA) minister van Werk  
  Geneesheren - Arbeidsduur - Plafond - Extra uren
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8698
5-8700 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begrotingsakkoord - Impact op de werking van de Federale Overheidsdiensten
  Verzending vraag 12/4/2013
  Intrekking vraag 18/6/2013