Schriftelijke vragen van 5-7801 tot 5-7900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7801 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De stijgende armoede en in het bijzonder die van de migrantenkinderen
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 23/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2845
5-7802 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7803 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7804 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-7805 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  CoŲrdinatie-orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese Raad
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7806
5-7806 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  CoŲrdinatie-orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese Raad
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7805
5-7807 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4942
5-7808 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Naamsveranderingen - Aanvragen - Redenen - Dubbele naam
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
5-7809 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7810 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Gebruik - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7811 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Eerherstel - Aanvragen - Resultaten
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-7812 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Genade - Genaderecht - Koning - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-7813 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Roerende inkomsten - Verplichting - Vervanging door een verklaring op eer - Verificatie
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 6/5/2013
5-7814 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Intrekken van rijbewijzen - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 18/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4308
5-7815 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden - Steunaanvragen - Tussenkomsten - Materies
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-7816 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Bulgarije - Toename van de dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7796
5-7817 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7818
5-7818 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7817
5-7819 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Deradicaliseren - Denemarken - Inzetten geestelijken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7820 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7821
5-7821 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7820
5-7822 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brommobiel - Parkeren - Bewonerskaart - Identificatieplaat
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 11/6/2013
5-7823 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Identiteitsfraude - Autonome incriminatie - Definitie - Bestraffing - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7824 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begeleiding van uitzonderlijke transporten - Transportfirma's en begeleidingsbedrijven - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Buitenlandse begeleidingsbedrijven - Controles - Melding van begeleidingen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-7825 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Btw-plichtige - Tabel van de bedrijfsmiddelen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 30/1/2013
5-7826 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4943
5-7827 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Opvulling lacune in de wetgeving
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 7/2/2013
5-7828 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-7829 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 15/3/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 27/6/2013
5-7830 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Strijd tegen radicalisering - Nederland - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7831
5-7831 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Strijd tegen radicalisering - Nederland - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7830
5-7832 Bousetta Hassan (PS) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Onwerkzame hechtenis - Schadevergoeding - Cijfers - Gevallen van elektronisch toezicht
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 24/5/2013
5-7833 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 11/10/2013
5-7834 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Commissies van toezicht - Samenstelling - Vrijwilligers - Tekort - Beperkende criteria voor aanwerving - Schrapping
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7338
5-7835 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vaccins voor zuigelingen - Vermoeden van gevaar - Eventuele dodelijke of ernstige gevallen in Belgie - Onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7836 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsdiefstal - Checkdoc - Gebruik - Gevolgen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7837 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische polygrafie - Polygraaf - Gebruik in strafzaken - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7838 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster Victim Identification Team (DVI) - Slachtofferidentificatie - Tussenkomsten - Technieken - Kosten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7839 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Vreemdelingen - Afname van biometrische gegevens - Gevaar voor openbare orde of nationale veiligheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7840 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Veiligheid van het wegennet - Buitenlandse chauffeurs - Vrachtwagenchauffeurs - Betrekking bij ongelukken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-7841 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Computer Crime Units - Tussenkomsten in opsporingsonderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7842 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Databanken van de politie - Vingerafdrukken - Vingersporen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4309
5-7843 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Steden - Fietsverhuur - Villo - Velo - Blue Bikes - Uitbreiding naar andere steden - Sensibiliseringscampagne werknemers van de overheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7844 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Elektriciteitscabines - Sabotage - Bewaking - Veiligheid - Sibelga - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7845 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld en agressie - Nachtclubs - Discotheken - Verplichtingen inzake veiligheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 18/4/2013
5-7846 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bob-campagne - Eindejaarscampagne - Aantal controles - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7847 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7848
5-7848 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Armoede - Armoedegrens - Alleenstaande gezinnen - Evolutie - Sociale woningen - Subsidies - Mobiliteit - Automatische toekenning van steun
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7847
5-7849 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Verdachte gedragingen - Meldingen - Sensibilisatie - Aantallen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7850 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Handboek operationeel recht - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7851 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen wegens genitale verminking - Evolutie - Gevolgen - Buurlanden - Misbruik - Onderzoek
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7852 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Posthoofden - Taalrol
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7853 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8468
5-7854 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst voor gespecialiseerde opdrachten in het militair milieu - Werking
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7855 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Werking
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7856 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7857 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 28/1/2013
5-7858 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Handvest - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-7859 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Gerechtelijke onderzoeken - Gevolgen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 11/7/2013
5-7860 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Technische en wetenschappelijke politie - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7861 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandweer - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7862 Faes Inge (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7863 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene reserve-gespecialiseerde interventie (DAR/GIS) - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7864 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrale dienst voor de beteugeling van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Werking 2012
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7865 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Betaling van interesten
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 24/1/2013
5-7866 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 19/2/2013
5-7867 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit - Werking
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7868 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Werking
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-7869 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Civiele Bescherming - IBIS-groep - Opsporingsonderzoeken - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7870 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporing van personen - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7871 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Zoekingen aan boord van schepen - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7872 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 7/3/2013
5-7873 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lab Intervention Team - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7874 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-7875 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Fraude bij internetbankieren - Vergoeding van de schade - Febelfin
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7876 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekenhof - Federale overheid - Financieel beleid - Boekhouding - Interne controle - Interne audit - Verwerven van competenties
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-7877 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheid - Laattijdige indiening van de rekeningen aan het Rekenhof - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 21/3/2013
5-7878 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Rekenhof - Laattijdige indiening van de rekeningen - Maatregelen
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7879 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheid - Financieel beleid - Rekenhof - Terugbetaling van voorschotten voor de bouw van Airbusvliegtuigen - Maatregelen (Zie ook SV 5-9949)
  Verzending vraag 22/1/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-7880 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Schepen uit Japan - Nucleaire controle - Voedingsmiddelen - Ballastwater
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-7881 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Scholen - Drugcontroleacties - Begeleiding van betrapte jongeren - Resultaten - Centra voor alcohol- en andere drugproblemen (CAD)
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 14/3/2013
5-7882 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vlaamse scholen - Drugcontroleacties - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7883 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7884 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Vaartuigen Informatiepunt Pleziervaart (VIPP) - Diefstal - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7885 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritiem informatiekruispunt - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7886 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Missing Persons Noordzee - Internationaal samenwerkingsverband - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7887 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie te paard - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7888 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De steun aan het gecombineerd vervoer per spoor
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2801
5-7889 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De wielklemmen
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2866
5-7890 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  Verzending vraag 22/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2925
5-7891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gewestelijk ExpresNet - Achterstand aan de werken - Infrabel - Linkebeek - Eentalige bouwaanvraag - Schade
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-7892 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe Desiro-treinstellen - Technische problemen - Lijn 165 Athus-Bertrix-Libramont - Oplossing
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-7893 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Franse kerncentrale van Cattenom - Grensoverschrijdende crisisoefening - Conclusies - Grensoverschrijdende samenwerking - Eventuele moeilijkheden - Andere eventuele tests
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7894 Thibaut Cťcile (Ecolo) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europees Ruimteagentschap (ESA) - Personeel - 'juste retour'-beginsel - Toepassing - Cijfers voor BelgiŽ
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-7895 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Strijd tegen drugs - Inzet in 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7896 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Administratief gerechtelijk afhandelingskantoor voor illegale migranten (AGAI) - Opsporingsonderzoek - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7897 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7898 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Legaten - Machtiging - Private en publieke rechtspersonen - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7899 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Dienst luchtsteun van de politie (DAFA) - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7900 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013