Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lallemand Roger" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Commissies van de Senaat (1995 BZ)      
  Over de benoeming van de commissies
1-4
p. 43 1-4 p. 43 (PDF)
Dankwoord van de heer Lallemand n.a.v. het huldebetoon aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum      
  1-253
p. 7342-7343 1-253 p. 7342-7343 (PDF)
De Conferentie over de herziening van het VN-verdrag van 10 oktober 1980 inzake het verbod op of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-7
p. 150-151 1-7 p. 150-151 (PDF)
De aanwezigheid van officieren van de NATO tijdens een hulde aan de stichters van de Tempeliersorde (Banden tussen sommige militairen en een extreem-rechtse beweging)      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-49
p. 1137-1138 1-49 p. 1137-1138 (PDF)
De geneeskundige verklaringen die de Dienst Vreemdelingenzaken laat invullen door artsen die kandidaat-vluchtelingen behandelen      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-109
p. 2958-2959 1-109 p. 2958-2959 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De moeilijke situatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Parket van de procureur des Konings te Brussel, meer bepaald in het licht van de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van mevrouw Milquet en de heren Lallemand en Hotyat en stemming over de gewone motie
1-123
p. 3287-3288 1-123 p. 3287-3288 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De organisatie van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De tarifiëring van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
De toepassing van de artikelen 42 en 43 van de wet van 30 juni 1994 (Aanwijzing van de beheersvennootschappen en instellingen die de debiteuren van de vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten vertegenwoordigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 935 1-41 p. 935 (PDF)
De werking van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Lallemand, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Lallemand en antwoorden van de heren Deckers, permanent extern deskundige bij het Raadgevend Comité en de heer Galloy, lid van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
1-147
p. 3917-3918 1-147 p. 3917-3918 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-148
p. 3923-3935 1-148 p. 3923-3935 (PDF)
  1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand c.s.
1-1231/1
p. 1-6 1-1231/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Verslag van de heer Lallemand
1-1121/3
p. 1-52 1-1121/3 p. 1-52 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Hotyat
1-185/2
p. 1-2 1-185/2 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 57 van de Grondwet (Petitierecht) (1-515)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman
1-515/1
p. 1-5 1-515/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Erdman
1-515/2
p. 1-2 1-515/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Lallemand en Erdman
1-515/3
p. 1-2 1-515/3 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Mahoux c.s.
1-628/1
p. 1-6 1-628/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie ten aanzien van de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket te Brussel, gelet op de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 264-268 1-38 COM p. 264-268 (PDF)
Het energiebeleid      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
  aan het personeel van de Senaat
1-211
p. 6165-6166 1-211 p. 6165-6166 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum
1-253
p. 7337-7342 1-253 p. 7337-7342 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Amendementen nrs 4 en 7 van de heer Lallemand c.s.
1-501/3
p. 1 1-501/3 p. 1 (PDF)
  1-501/3
p. 3 1-501/3 p. 3 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendement nr 155 van de heer Lallemand
1-499/9
p. 5 1-499/9 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 159 van de heer Lallemand
1-499/9
p. 6 1-499/9 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 161 van de heren Erdman en Lallemand, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 2 1-499/13 p. 2 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Toespraak van de heer Lallemand, voorzitter van de commissie voor de Justitie
1-48 COM
p. 377 1-48 COM p. 377 (PDF)
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen - Uitleg van de eerste minister in plenaire vergadering of in commissievergadering      
  1-71
p. 1859-1861 1-71 p. 1859-1861 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1995-1996)      
  Vakantiewensen - Hulde aan het instituut Senaat
1-67
p. 1730-1731 1-67 p. 1730-1731 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1998-1999)      
  Rol van de nieuwe Senaat
1-270
p. 7881-7882 1-270 p. 7881-7882 (PDF)
Vervolging van een lid van de Senaat (Dossier nr 1)      
  Bespreking en stemming over de conclusie van de commissie voor de Justitie
1-4
p. 54-57 1-4 p. 54-57 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (1-326)      
  Amendementen nrs 3 en 7 van de heer Lallemand
1-326/4
p. 1 1-326/4 p. 1 (PDF)
  1-326/4
p. 2 1-326/4 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-477)      
  Amendement nr 2 van de heer Lallemand c.s.
1-477/2
p. 1-2 1-477/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-190/1
p. 1-8 1-190/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heren Lallemand en Erdman
1-190/2
p. 8-10 1-190/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Lallemand
1-190/3
p. 1-2 1-190/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Lallemand, op de tekst aangenomen door de commissie
1-190/6
p. 1-3 1-190/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-44
p. 1035 1-44 p. 1035 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen in verband met het recht van petitie en het debat op initiatief van de bevolking (Petitierecht: gemeenschaps- en gewestraden) (1-516)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman
1-516/1
p. 1-2 1-516/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Lallemand en Erdman
1-516/2
p. 1-2 1-516/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2l van de heren Lallemand en Erdman
1-516/3
p. 1-2 1-516/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Algemene beraadslaging
1-197
p. 5702-5705 1-197 p. 5702-5705 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide (1-116)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-116/1
p. 1-2 1-116/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Delcourt-Pêtre en de heer Lallemand
1-116/2
p. 4 1-116/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder (1-466)      
  Aangehouden stemming, stemverklaring van de heer Lallemand en stemming over het geheel
1-73
p. 1972-1973 1-73 p. 1972-1973 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton (1-379)      
  Stemverklaringen van de heren Hostekint, Anciaux, Boutmans, Lallemand en eindstemming
1-128
p. 3391 1-128 p. 3391 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben (1-322)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-322/1
p. 1-4 1-322/1 p. 1-4 (PDF)
Wensen (1996-1997)      
  Eindejaarswensen
1-82
p. 2194-2195 1-82 p. 2194-2195 (PDF)
  Einde-zittingswensen
1-131
p. 3528-3529 1-131 p. 3528-3529 (PDF)
Wensen (1997-1998)      
  Eindejaarswensen
1-155
p. 4119 1-155 p. 4119 (PDF)
  Einde-zittingswensen
1-211
p. 6165-6166 1-211 p. 6165-6166 (PDF)
Wensen (1998-1999)      
  Eindejaarswensen
1-235
p. 6884 1-235 p. 6884 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Amendement nr 13 van de heer Lallemand
1-662/2
p. 11-17 1-662/2 p. 11-17 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Lallemand c.s.
1-662/2
p. 17 1-662/2 p. 17 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, mevrouw Dardenne, de heren Coveliers en Lallemand en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-178
p. 5258-5259 1-178 p. 5258-5259 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda) (1-247)      
  Amendement nr 20 van de heren Lallemand en Erdman
1-247/2
p. 9 1-247/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Lallemand
1-247/2
p. 10 1-247/2 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Amendement nr 15 en subamendementen nrs 21 en 22 van de heer Lallemand
1-393/2
p. 7 1-393/2 p. 7 (PDF)
  1-393/2
p. 8 1-393/2 p. 8 (PDF)
  Subamendement nr 17 van de heren Lallemand en Hotyat
1-393/2
p. 7 1-393/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1-246)      
  Amendement nr 11 van de heer Lallemand
1-246/2
p. 5 1-246/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Lallemand c.s.
1-246/2
p. 6-11 1-246/2 p. 6-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord (1-498)      
  Amendement nr 100 van de heren Erdman en Lallemand
1-498/10
p. 3 1-498/10 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 101 van de heer Lallemand c.s.
1-498/10
p. 3 1-498/10 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanwijzing van de rechtbanken voor de gemeenschapsmerken (Omzetting van het EG-recht - Gerechtelijk Wetboek) (1-722)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Lallemand
1-722/2
p. 1 1-722/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 (1-1053)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-205
p. 5872-5876 1-205 p. 5872-5876 (PDF)
  1-205
p. 5876 1-205 p. 5876 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendement nr 4 van de heer Lallemand c.s.
1-490/2
p. 2 1-490/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Lallemand
1-490/2
p. 4 1-490/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heren Lallemand en Erdman
1-490/3
p. 1 1-490/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 23, 26 en 27 van de heren Lallemand en Erdman
1-490/5
p. 2-3 1-490/5 p. 2-3 (PDF)
  1-490/5
p. 3-4 1-490/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heer Lallemand
1-490/5
p. 8 1-490/5 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Erdman en Lallemand
1-490/7
p. 3 1-490/7 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heer Lallemand, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-490/12
p. 3 1-490/12 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomité Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Globale algemene beraadslaging
   Rol van de nieuwe Senaat - Toetreding tot de EMU - Gezondmaking van de overheidsfinanciën - Procédé van machtigingswetten - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Bevordering van de werkgelegenheid - Fiscale druk - Bestrijding van fiscale fraude - Strijd tegen sociale uitsluiting
1-60
p. 1471-1474 1-60 p. 1471-1474 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
  1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Globale algemene beraadslaging
   Rol van de nieuwe Senaat - Toetreding tot de EMU - Gezondmaking van de overheidsfinanciën - Procédé van machtigingswetten - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Bevordering van de werkgelegenheid - Fiscale druk - Bestrijding van fiscale fraude - Strijd tegen sociale uitsluiting
1-60
p. 1471-1474 1-60 p. 1471-1474 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendement nr 7 van de heer Lallemand
1-589/3
p. 1 1-589/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heer Lallemand
1-589/4
p. 6 1-589/4 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heer Lallemand
1-589/5
p. 6 1-589/5 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Terugzending naar de commissie
1-128
p. 3381 1-128 p. 3381 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Amendementen nrs 27 tot 29 van de heer Lallemand
1-447/2
p. 13 1-447/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Lallemand en Erdman
1-447/3
p. 4 1-447/3 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 43 tot 45 en 51 van de heer Lallemand
1-447/3
p. 1-2 1-447/3 p. 1-2 (PDF)
  1-447/3
p. 4-5 1-447/3 p. 4-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-78
p. 2105-2112 1-78 p. 2105-2112 (PDF)
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Globale algemene beraadslaging
   Rol van de nieuwe Senaat - Toetreding tot de EMU - Gezondmaking van de overheidsfinanciën - Procédé van machtigingswetten - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Bevordering van de werkgelegenheid - Fiscale druk - Bestrijding van fiscale fraude - Strijd tegen sociale uitsluiting
1-60
p. 1471-1474 1-60 p. 1471-1474 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendementen nrs 154 tot 156 en 175 van de heer Lallemand
1-704/3
p. 1-2 1-704/3 p. 1-2 (PDF)
  1-704/3
p. 17 1-704/3 p. 17 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106) (1-1080)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Lallemand, Hotyat en Mahoux
1-1080/2
p. 3-4 1-1080/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-1152)      
  Amendement nr 3 van de heer Lallemand
1-1152/2
p. 2 1-1152/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Leeftijd waarop jongeren terechtzittingen mogen bijwonen) (1-981)      
  Amendement nr 3 van de heer Lallemand
1-981/2
p. 2 1-981/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 21 van de heer Lallemand c.s.
1-1276/2
p. 10-11 1-1276/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heer Lallemand c.s.
1-1276/2
p. 15 1-1276/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lallemand
1-1276/5
p. 6-8 1-1276/5 p. 6-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging van het aantal magistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep) (1-953)      
  Amendement nr 4 van de heer Lallemand c.s.
1-953/2
p. 3 1-953/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid) (1-307)      
  Amendement nr 5 van de heer Lallemand
1-307/3
p. 1-2 1-307/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendement nr 20 van de heren Lallemand en Erdman
1-437/3
p. 9 1-437/3 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten) (1-1130)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Amendement nr 77 van de heren Lallemand en Erdman
1-270/2
p. 42-43 1-270/2 p. 42-43 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-73
p. 1973-1977 1-73 p. 1973-1977 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Voorstel van de heren Erdman en Lallemand c.s.
1-147/1
p. 1-13 1-147/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Lallemand
1-147/2
p. 12 1-147/2 p. 12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privé-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-107/1
p. 1-10 1-107/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5876-5885 1-205 p. 5876-5885 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiënten (Euthanasie) (1-1261)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-1261/1
p. 1-10 1-1261/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 16 en 50 van de heer Lallemand
1-1066/4
p. 1-2 1-1066/4 p. 1-2 (PDF)
  1-1066/4
p. 15 1-1066/4 p. 15 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen) (1-9)      
  Amendement nr 14 van de heer Lallemand
1-9/3
p. 5 1-9/3 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2099-2105 1-78 p. 2099-2105 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen (1-653)      
  Voorstel van de heren Lallemand, Mahoux c.s.
1-653/1
p. 1-6 1-653/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek (1-935)      
  Voorstel van de heren Erdman en Lallemand c.s.
1-935/1
p. 1-9 1-935/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-9
p. 199-209 1-9 p. 199-209 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-52/1
p. 1-20 1-52/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Lallemand
1-52/2
p. 4 1-52/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Lallemand c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
1-52/5
p. 1 1-52/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Amendement nr 12 van mevrouw Milquet en de heer Lallemand
1-269/3
p. 5 1-269/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 13 van de heer Lallemand
1-269/3
p. 5 1-269/3 p. 5 (PDF)
  1-269/3
p. 5 1-269/3 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (1-111)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-111/1
p. 1-8 1-111/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Amendement nr 9 van de heren Erdman en Lallemand
1-17/4
p. 1-4 1-17/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen) (1-1341)      
  Voorstel van de heer Lallemand en mevrouw Merchiers c.s.
1-1341/1
p. 1-12 1-1341/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Over de inoverwegingneming
1-24
p. 517-518 1-24 p. 517-518 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Invrijheidstelling onder voorwaarden) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) (1-89)      
  Terugzending naar de commissie
1-49
p. 1138 1-49 p. 1138 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek (Geldelijk statuut van de hoofdgriffier van het Hof van Cassatie) (1-125)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-125/1
p. 1-4 1-125/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op antipersoonslaserwapens en antisensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen (1-315)      
  Over de inoverwegingneming
1-44
p. 1026 1-44 p. 1026 (PDF)
  1-44
p. 1034 1-44 p. 1034 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Amendementen nrs 8 tot 15 en 20 van de heer Lallemand
1-148/2
p. 4-7 1-148/2 p. 4-7 (PDF)
  1-148/2
p. 9-10 1-148/2 p. 9-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Gemeenten) (1-109)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-109/1
p. 1-5 1-109/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-191/1
p. 1-3 1-191/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Lallemand
1-191/2
p. 3-4 1-191/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Lallemand, op de tekst aangenomen door de commissie
1-191/5
p. 1-3 1-191/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-44
p. 1035 1-44 p. 1035 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is (1-108)      
  Voorstel van de heer Lallemand c.s.
1-108/1
p. 1-5 1-108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Erdman c.s.
1-456/1
p. 1-4 1-456/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Lallemand
1-456/2
p. 1 1-456/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Vandenberghe c.s.
1-456/2
p. 2 1-456/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 en 13 van de heer Lallemand
1-456/7
p. 1-3 1-456/7 p. 1-3 (PDF)
  1-456/7
p. 4 1-456/7 p. 4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vreemdelingen : nationaliteitsverklaring) (1-629)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Mahoux c.s.
1-629/1
p. 1-7 1-629/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Erdman en Lallemand
1-629/2
p. 1-3 1-629/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999