Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dewinter Filip" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Institution Building" - Speciaal ambassadeur - Mandaat (5-2375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2375
Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling (5-2877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2877
Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling (5-2878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2878
Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling (5-4435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4435
Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning (5-3893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3893
Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning (5-4438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4438
Amerikaanse schuldpapieren - "US Treasury" - Aankoop door BelgiŽ - Gevolgen - Risico's (5-11302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11302
Antwerpen - Haven - Goederentransport - Goederenspoorlijn 27a (5-3773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3773
Antwerpen - Haven - Goederentransport - Goederenspoorlijn 27a (5-3774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-3774
Antwerpen - Haven - Goederentransport - Goederenspoorlijn 27a (5-4434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4434
Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken (5-5936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5936
Arbeidsmigratie - Midden- en Oost-Europese landen - Stand van zaken (5-5937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5937
Asielbezoekers - Vakantie - Reizen - Procedure - FinanciŽle tussenkomst (5-3925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3925
Asielzoekers - Opvang en huisvesting - Huur van panden - Hotels - Stand van zaken (5-7708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7708
Bal van de Antwerpse burgemeester - Nationale Loterij - Sponsoring (5-3230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3230
Bal van de Antwerpse burgemeester - Nationale Loterij - Sponsoring (5-3231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-3231
Bal van de Antwerpse burgemeester - Nationale Loterij - Sponsoring (5-4436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4436
Belastingen - Onbeperkt uitstel van de invordering - Niet-naleving van antwoord- en beslissingstermijnen - Gevolgen (5-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1608
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Federale politie - Inzet van personeelsleden - Kosten - Verblijf in hotels (5-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-491
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten (5-4424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4424
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (EU) - Personeelsleden van de federale politie - Buitenlandse dienstreizen - Redenen en kosten (5-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-492
Belgische nationaliteit - Vervallenverklaringen (5-6028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6028
Belgische nationaliteit - Vervallenverklaringen (5-6029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6029
Belgische wegennet - Buitenlandse vrachtwagens - Ongevallen - Statistieken (5-3910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-3910
Cabotage - Cabotageregeling - Controle (5-3908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-3908
Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan (5-5934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5934
Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan (5-5935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5935
Criminele feiten - Daders - Nationaliteit - Overzicht (5-1694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1694
De "Belgische" jihadi's die in SyriŽ strijden (5-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-96
p. 27-31 5-96 p. 27-31 (PDF)
De arrestatie van een radicale moslim (Uitlevering van Fouad Belkacem, lid van Sharia4Belgium, aan Marokko - Afnemen van de Belgische nationaliteit) (5-936)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-98
p. 13-15 5-98 p. 13-15 (PDF)
De asielproblematiek (Opvangplaatsen - Terugkeerbeleid) (5-407)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-46
p. 20-25 5-46 p. 20-25 (PDF)
De educatieve brief aan de burgemeesters over de gemeentelijke administratieve sancties (5-1231)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-134
p. 11-13 5-134 p. 11-13 (PDF)
De eventuele terugkeer van een afgewezen Afghaanse asielzoeker (5-658)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-73
p. 32-33 5-73 p. 32-33 (PDF)
De foto op het internet waarop de minister staat te poseren met een salafist, lid van Al Qaida (5-1209)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-129
p. 12-14 5-129 p. 12-14 (PDF)
De lijst van te volgen organisaties (opgesteld door de federale politie - Criteria) (5-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-121
p. 24-25 5-121 p. 24-25 (PDF)
De maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een conferentie van de extreme internationale moslimorganisatie Hizb-ut-Tahrir in BelgiŽ (5-437)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-48
p. 25-27 5-48 p. 25-27 (PDF)
De maatregelen om gewelddadige organisaties zoals Sharia4Belgium te verbieden (5-585)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 24-28 5-62 p. 24-28 (PDF)
De medische regularisatie (van asielzoekers) (5-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-43
p. 33-35 5-43 p. 33-35 (PDF)
De overbevolking in de Antwerpse gevangenis (Oplossingen - Gevangenisboot) (5-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-76
p. 22-23 5-76 p. 22-23 (PDF)
De sociale fraude in de bouwsector (Oost-Europese bedrijven die hun diensten aan dumpingprijzen in ons land aanbieden) (5-992)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-102
p. 24-27 5-102 p. 24-27 (PDF)
De vraag van de Staatsveiligheid om Sharia4Belgium te verbieden (Salafisten) (5-476)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-55
p. 13-18 5-55 p. 13-18 (PDF)
De weigering om zes Syrische parlementsleden een visum te verlenen (door de Dienst Vreemdelingenzaken - Deelname aan een rondetafel over de Syrische kwestie) (5-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-124
p. 29-30 5-124 p. 29-30 (PDF)
Drugsgerelateerde misdrijven - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders (5-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1385
Drugsverslaafden - Drughulpverlening - CRA+vouchers - Kosten en resultaten (5-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2296
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Filip Dewinter, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Extremistische en subversieve groeperingen - Criteria - Lijst (5-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1386
Gas - Elektriciteit - Telefonie - Contractduur - Beperking (5-6041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6041
Geldverkeer - Niet-Europese buitenlanders - Bedragen (5-1176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1176
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2566
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-4428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4428
Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs (5-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1772
Gezinsherenigingen - Nieuwe reglementering - Evolutie (5-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5607
Het aanpakken van mensensmokkel in de landen van oorsprong (Verdronken bootvluchtelingen bij de kust van Lampedusa - Nood aan een strenger asielbeleid) (5-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-118
p. 20-26 5-118 p. 20-26 (PDF)
Het buiten de wet stellen van Sharia4Belgium (Voorontwerp van wet tot strafbaarstelling van handelingen die tot het plegen van terroristische misdrijven kunnen leiden - Afname van nationaliteit) (5-550)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-59
p. 21-23 5-59 p. 21-23 (PDF)
Het centrum voor criminele illegalen in Vottem (5-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-83
p. 35-37 5-83 p. 35-37 (PDF)
Het verbod op campagnewagens door burgemeesters van Brusselse gemeenten (Campagnewagens met de boodschap "Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis" - Bevoegdheid van de burgemeester) (5-1336)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-141
p. 24-25 5-141 p. 24-25 (PDF)
Het volgen van de activiteiten van politici door de Staatsveiligheid (Criteria - Politieke verantwoordelijkheid) (5-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Het volgen van politici door de Staatsveiligheid en de controle op deze dienst (5-850)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-92
p. 16-18 5-92 p. 16-18 (PDF)
Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen (5-3622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3622
Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen (5-4430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4430
Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring (5-7604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7604
Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring (5-7605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7605
Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring (5-7606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7606
Illegale vreemdelingen - RepatriŽring vanuit de stad Antwerpen - Contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken (5-473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-473
Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren (5-3531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3531
Islamitische bankproducten - Lancering - Opleiding islamitisch bankieren (5-4437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-4437
Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers (5-3621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3621
Jeugdcriminaliteit - Minderjarigen - Misdrijven - Cijfers (5-4425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4425
Katten en honden - Verkoop in winkels - Impulsaankopen - Overzicht (5-9440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9440
Kinderbijslag - Kinderen van vreemde nationaliteit die in het buitenland verblijven en waarvan de ouders in BelgiŽ verblijven (5-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1178
Leeflonen - Toekenning - Vreemdelingen - Cijfers (5-5147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5147
Mevrouw Anke Van dermeersch protesteert omdat de mondelinge vraag 5-447 van de heer Bart Laeremans werd uitgesteld en omdat haar eigen mondelinge vraag m.b.t. "het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding i.v.m. het ontslag door Hema van een werkneemster met een hoofddoek" door het Bureau onontvankelijk werd verklaard - Verzoek om te stemmen op basis van artikel 20 van het Reglement - Weigering      
  5-50
p. 5-8 5-50 p. 5-8 (PDF)
Misdrijven - Gearresteerde en veroordeelde verdachten - Opsplitsing volgens nationaliteit en etniciteit (5-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1387
Misdrijven - Misdrijftype - Aantallen - Ophelderingsgraad (5-6035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6035
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen (5-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2556
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aanleg van een ongelijkvloers spoorvertakkingscomplex in Ekeren - Geluidswerende maatregelen (5-4433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4433
Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken (5-8014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8014
Openbaar vervoer - Misdrijven - Vlaanderen - Veroordelingen - Stand van zaken (5-8015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8015
Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Asielzoekers (5-5606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5606
Politiezone Antwerpen - Federale politie - Detachering van personeel (5-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-472
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Staatshervorming
5-80
p. 32 5-80 p. 32 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
Rookverbod - Toepassing in chicha-bars (5-2177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2177
Rookverbod - Toepassing in chicha-bars (5-4432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4432
Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten (5-2396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2396
Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten (5-4427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4427
Samenwerkingsakkoord - Erkenning van de erediensten, de wedden en de pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de TemporaliŽn van de erkende erediensten - Stand van zaken (5-6569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6569
Schriftelijk rijexamen - Taalgebruik - Landstalen - Andere talen (5-6036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6036
Sharia4Belgium - Shariarechtbank - Wettelijkheid (5-3480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3480
Sharia4Belgium - Shariarechtbank - Wettelijkheid (5-4429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4429
SyriŽ - Parlementsleden - Visumaanvraag - Weigering (5-10405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   vraag ingetrokken
SV 5-10405
Te Deum - 15 november - Kosten ten laste van de federale overheid - Politie-inzet (5-7343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7343
Te Deum - 15 november - Magistraten - Vervoerkosten (5-7342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7342
Tewerkstellen van illegalen - Strafsancties (5-5538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5538
Turkije - Protest tegen een Youtube-clip - Antwoord van de minister (5-2230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2230
Vlaams Verkeershandhavingssysteem - Resultaten - Overtredingen - Beboeting - Buitenlandse voertuigen (5-3907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-3907
Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties (5-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1231
Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties (5-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1232
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken (5-646)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-646/1
p. 1-2 5-646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-690)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-690/1
p. 1-5 5-690/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-889/1
p. 1-5 5-889/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt (5-2034)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2034/1
p. 1-4 5-2034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep (Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel) (5-2248)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2248/1
p. 1-7 5-2248/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia (5-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1277/1
p. 1-4 5-1277/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW (5-2013)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2013/1
p. 1-7 5-2013/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft (5-1052)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1052/1
p. 1-4 5-1052/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vertegenwoordiging van alle politieke fracties in het Vast Comitť I) (5-2040)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2040/1
p. 1-3 5-2040/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons (Toegelaten gebruik tijdens plenaire vergaderingen, commissievergaderingen e.a. voor zover daarbij geen geluid wordt geproduceerd of de orde wordt verstoord) (5-2177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2177/1
p. 1-3 5-2177/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (5-2429)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2429/1
p. 1-6 5-2429/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2116/1
p. 1-3 5-2116/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en Anke Van dermeersch
5-747/1
p. 1-4 5-747/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1225) (5-1226)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1226/1
p. 1-4 5-1226/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1449/1
p. 1-5 5-1449/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens (5-1448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1448/1
p. 1-13 5-1448/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de defederalisering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (5-795)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-795/1
p. 1-6 5-795/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een eigen landenpostcode voor de deelstaten Vlaanderen en WalloniŽ (5-1294)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter en Anke Van dermeersch
5-1294/1
p. 1-3 5-1294/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen (Schorsing van de aanstellingen die strijdig zijn met de taalwet in bestuurszaken - Toezicht op het correct naleven van de bepalingen m.b.t. de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen - In gebreke blijven van de voogdijoverheid) (5-2268)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2268/1
p. 1-23 5-2268/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen aan het Rekenhof van een opdracht naar een bijkomend onderzoek en een effectieve controle van de Koninklijke Schenking en de uiteindelijke afschaffing van de Koninklijke Schenking (5-1124)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1124/1
p. 1-7 5-1124/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de systematische koppeling tussen de gegevens aangaande het in bezit hebben van voertuigen uit de duurdere prijsklasse en de aangegeven inkomsten (Koppeling tussen de databank van de DIV en de gegevens van de personenbelasting - Onderzoek door de overheid van abnormale verhoudingen) (5-1367)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1367/1
p. 1-4 5-1367/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije (5-2254)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2254/1
p. 1-4 5-2254/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie (5-2430)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2430/1
p. 1-4 5-2430/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen (5-2186)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2186/1
p. 1-15 5-2186/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen (alsook tijdige indiening van de jaarrekeningen) (5-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-618/1
p. 1-4 5-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden (5-682)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-682/1
p. 1-5 5-682/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika (5-1446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1446/1
p. 1-5 5-1446/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon (5-1420)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1420/1
p. 1-4 5-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming en inperking van stalbranden (5-1123)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1123/1
p. 1-5 5-1123/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (5-1494)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch et de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse et Filip Dewinter
5-1494/1
p. 1-15 5-1494/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt (5-1582)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1582/1
p. 1-6 5-1582/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bekomen van een volwaardige luchtverkeersleiding en een gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem (5-1200)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1200/1
p. 1-6 5-1200/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China (5-1426)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1426/1
p. 1-6 5-1426/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" (5-848)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-848/1
p. 1-3 5-848/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie (5-2117)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2117/1
p. 1-6 5-2117/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van de nationale en Europese regels inzake afmetingen en gewichten van vrachtwagens (Supertrucks - Langsnuitvrachtwagens - Bepaling van het maximale laadvermogen) (5-1376)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-1376/1
p. 1-7 5-1376/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (5-2526)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2526/1
p. 1-5 5-2526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (5-2536)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2536/1
p. 1-2 5-2536/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (5-2627)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2627/1
p. 1-2 5-2627/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (5-2628)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2628/1
p. 1-2 5-2628/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (5-2629)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2629/1
p. 1-2 5-2629/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (5-2630)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2630/1
p. 1-3 5-2630/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (5-2631)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2631/1
p. 1-2 5-2631/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (5-2632)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2632/1
p. 1-2 5-2632/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (5-2633)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2633/1
p. 1-2 5-2633/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (5-2634)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2634/1
p. 1-2 5-2634/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (5-2635)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2635/1
p. 1-2 5-2635/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (5-2636)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2636/1
p. 1-2 5-2636/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (5-2537)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2537/1
p. 1-2 5-2537/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (5-2637)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2637/1
p. 1-2 5-2637/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (5-644)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-644/1
p. 1-3 5-644/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (5-2638)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2638/1
p. 1-2 5-2638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (5-2639)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2639/1
p. 1-2 5-2639/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (5-2640)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2640/1
p. 1-2 5-2640/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (5-645)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter
5-645/1
p. 1-3 5-645/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (5-2641)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2641/1
p. 1-2 5-2641/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (5-2642)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2642/1
p. 1-2 5-2642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (5-2643)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2643/1
p. 1-2 5-2643/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (5-2644)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2644/1
p. 1-2 5-2644/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (5-2645)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2645/1
p. 1-2 5-2645/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (5-2646)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2646/1
p. 1-2 5-2646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (5-2647)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2647/1
p. 1-2 5-2647/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (5-2538)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2538/1
p. 1-2 5-2538/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (5-2539)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2539/1
p. 1-2 5-2539/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (5-2648)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2648/1
p. 1-2 5-2648/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (5-2649)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2649/1
p. 1-2 5-2649/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (5-2650)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2650/1
p. 1-2 5-2650/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (5-2651)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2651/1
p. 1-2 5-2651/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (5-2652)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2652/1
p. 1-2 5-2652/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (5-2653)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2653/1
p. 1-2 5-2653/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (5-2654)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2654/1
p. 1-2 5-2654/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (5-2655)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2655/1
p. 1-2 5-2655/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (5-2656)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2656/1
p. 1-2 5-2656/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (5-2657)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2657/1
p. 1-2 5-2657/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (5-2540)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2540/1
p. 1-2 5-2540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (5-2658)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2658/1
p. 1-2 5-2658/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (5-2659)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2659/1
p. 1-2 5-2659/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (5-2660)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2660/1
p. 1-2 5-2660/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (5-2661)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2661/1
p. 1-2 5-2661/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (5-2662)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2662/1
p. 1-2 5-2662/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (5-2663)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2663/1
p. 1-2 5-2663/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet (5-2664)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2664/1
p. 1-2 5-2664/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (5-2665)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2665/1
p. 1-2 5-2665/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (5-2666)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2666/1
p. 1-2 5-2666/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (5-2667)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2667/1
p. 1-2 5-2667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (5-2668)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2668/1
p. 1-2 5-2668/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (5-2541)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2541/1
p. 1-2 5-2541/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (5-2669)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2669/1
p. 1-2 5-2669/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (5-2670)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2670/1
p. 1-2 5-2670/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (5-2671)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2671/1
p. 1-2 5-2671/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (5-2672)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2672/1
p. 1-2 5-2672/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (5-2673)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2673/1
p. 1-2 5-2673/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (5-2674)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2674/1
p. 1-2 5-2674/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (5-2675)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2675/1
p. 1-2 5-2675/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (5-2676)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2676/1
p. 1-2 5-2676/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (5-2677)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2677/1
p. 1-2 5-2677/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (5-2678)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2678/1
p. 1-2 5-2678/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (5-2542)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2542/1
p. 1-2 5-2542/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (5-2543)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2543/1
p. 1-2 5-2543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (5-2679)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2679/1
p. 1-2 5-2679/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (5-2680)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2680/1
p. 1-2 5-2680/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-2681)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2681/1
p. 1-2 5-2681/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (5-2682)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2682/1
p. 1-2 5-2682/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (5-2683)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2683/1
p. 1-2 5-2683/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (5-2684)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2684/1
p. 1-2 5-2684/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (5-2685)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2685/1
p. 1-2 5-2685/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-2686)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2686/1
p. 1-2 5-2686/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet (5-2687)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2687/1
p. 1-2 5-2687/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (5-2688)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2688/1
p. 1-2 5-2688/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (5-2689)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2689/1
p. 1-2 5-2689/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (5-2544)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2544/1
p. 1-2 5-2544/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (5-2690)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2690/1
p. 1-2 5-2690/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (5-2691)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2691/1
p. 1-2 5-2691/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (5-2692)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2692/1
p. 1-2 5-2692/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (5-2693)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2693/1
p. 1-2 5-2693/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (5-2694)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2694/1
p. 1-2 5-2694/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (5-2695)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2695/1
p. 1-2 5-2695/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (5-2696)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2696/1
p. 1-2 5-2696/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (5-2697)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2697/1
p. 1-2 5-2697/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (5-2698)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2698/1
p. 1-2 5-2698/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet (5-2699)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2699/1
p. 1-2 5-2699/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (5-2700)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2700/1
p. 1-2 5-2700/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (5-2545)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2545/1
p. 1-2 5-2545/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (5-2701)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2701/1
p. 1-2 5-2701/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (5-2702)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2702/1
p. 1-2 5-2702/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (5-2703)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2703/1
p. 1-2 5-2703/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (5-2704)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2704/1
p. 1-2 5-2704/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (5-2705)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2705/1
p. 1-2 5-2705/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (5-2706)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2706/1
p. 1-2 5-2706/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (5-2707)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2707/1
p. 1-2 5-2707/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (5-2708)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2708/1
p. 1-2 5-2708/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (5-2709)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2709/1
p. 1-3 5-2709/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (5-2710)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2710/1
p. 1-2 5-2710/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (5-2546)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2546/1
p. 1-2 5-2546/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (5-2711)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2711/1
p. 1-2 5-2711/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (5-2712)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2712/1
p. 1-2 5-2712/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (5-2713)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2713/1
p. 1-2 5-2713/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (5-2714)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2714/1
p. 1-2 5-2714/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (5-2715)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2715/1
p. 1-2 5-2715/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (5-2716)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2716/1
p. 1-2 5-2716/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (5-2717)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2717/1
p. 1-2 5-2717/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (5-2718)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2718/1
p. 1-2 5-2718/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (5-2719)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2719/1
p. 1-2 5-2719/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (5-2720)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2720/1
p. 1-2 5-2720/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (5-2547)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2547/1
p. 1-2 5-2547/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (5-2721)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2721/1
p. 1-2 5-2721/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (5-2722)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2722/1
p. 1-2 5-2722/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (5-2723)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2723/1
p. 1-2 5-2723/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (5-2724)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2724/1
p. 1-2 5-2724/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (5-2725)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2725/1
p. 1-2 5-2725/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-2726)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2726/1
p. 1-2 5-2726/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (5-2727)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2727/1
p. 1-2 5-2727/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (5-2728)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2728/1
p. 1-2 5-2728/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (5-2729)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2729/1
p. 1-2 5-2729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (5-2527)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2527/1
p. 1-3 5-2527/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (5-2548)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2548/1
p. 1-2 5-2548/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (5-2549)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2549/1
p. 1-2 5-2549/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (5-2550)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2550/1
p. 1-2 5-2550/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (5-2551)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2551/1
p. 1-2 5-2551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (5-2552)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2552/1
p. 1-2 5-2552/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (5-2553)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2553/1
p. 1-2 5-2553/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (5-2554)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2554/1
p. 1-2 5-2554/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (5-2555)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2555/1
p. 1-2 5-2555/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (5-2556)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2556/1
p. 1-2 5-2556/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (5-2557)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2557/1
p. 1-2 5-2557/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (5-2558)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2558/1
p. 1-2 5-2558/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (5-2528)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2528/1
p. 1-3 5-2528/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (5-2559)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2559/1
p. 1-2 5-2559/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (5-2560)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2560/1
p. 1-2 5-2560/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (5-2561)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2561/1
p. 1-2 5-2561/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (5-2562)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2562/1
p. 1-2 5-2562/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (5-2563)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2563/1
p. 1-2 5-2563/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (5-2564)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2564/1
p. 1-2 5-2564/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (5-2565)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2565/1
p. 1-2 5-2565/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (5-2566)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2566/1
p. 1-2 5-2566/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (5-2567)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2567/1
p. 1-2 5-2567/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (5-2568)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2568/1
p. 1-2 5-2568/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet (5-2569)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2569/1
p. 1-2 5-2569/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet (5-2570)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2570/1
p. 1-2 5-2570/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (5-2529)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2529/1
p. 1-2 5-2529/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (5-2571)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2571/1
p. 1-2 5-2571/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (5-2572)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2572/1
p. 1-2 5-2572/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (5-2573)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2573/1
p. 1-2 5-2573/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (5-2574)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2574/1
p. 1-2 5-2574/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (5-2575)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2575/1
p. 1-2 5-2575/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (5-2576)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2576/1
p. 1-2 5-2576/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (5-2577)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2577/1
p. 1-2 5-2577/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (5-2578)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2578/1
p. 1-2 5-2578/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (5-2579)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2579/1
p. 1-2 5-2579/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (5-2580)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2580/1
p. 1-2 5-2580/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (5-2530)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2530/1
p. 1-2 5-2530/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (5-2581)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2581/1
p. 1-2 5-2581/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (5-2582)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2582/1
p. 1-2 5-2582/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (5-2583)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2583/1
p. 1-2 5-2583/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (5-2584)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2584/1
p. 1-2 5-2584/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (5-2585)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2585/1
p. 1-2 5-2585/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (5-2586)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2586/1
p. 1-2 5-2586/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (5-2587)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2587/1
p. 1-2 5-2587/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (5-2588)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2588/1
p. 1-2 5-2588/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (5-2589)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2589/1
p. 1-2 5-2589/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (5-2590)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2590/1
p. 1-2 5-2590/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (5-2531)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2531/1
p. 1-2 5-2531/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (5-2591)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2591/1
p. 1-2 5-2591/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (5-2592)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2592/1
p. 1-2 5-2592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (5-2593)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2593/1
p. 1-2 5-2593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (5-2594)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2594/1
p. 1-2 5-2594/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (5-2595)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2595/1
p. 1-2 5-2595/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (5-2596)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2596/1
p. 1-2 5-2596/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (5-2597)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2597/1
p. 1-2 5-2597/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (5-2598)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2598/1
p. 1-2 5-2598/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (5-2599)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2599/1
p. 1-2 5-2599/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (5-2600)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2600/1
p. 1-2 5-2600/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (5-2532)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2532/1
p. 1-2 5-2532/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (5-2601)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2601/1
p. 1-2 5-2601/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (5-2602)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2602/1
p. 1-2 5-2602/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (5-2603)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2603/1
p. 1-2 5-2603/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (5-2604)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2604/1
p. 1-2 5-2604/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (5-2605)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2605/1
p. 1-2 5-2605/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (5-2606)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2606/1
p. 1-2 5-2606/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (5-2607)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2607/1
p. 1-2 5-2607/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (5-2608)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2608/1
p. 1-2 5-2608/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (5-2533)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2533/1
p. 1-2 5-2533/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (5-2534)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2534/1
p. 1-2 5-2534/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (5-2609)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2609/1
p. 1-2 5-2609/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (5-2610)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2610/1
p. 1-2 5-2610/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (5-2611)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2611/1
p. 1-2 5-2611/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (5-2612)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2612/1
p. 1-2 5-2612/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (5-2613)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2613/1
p. 1-2 5-2613/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (5-2614)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2614/1
p. 1-2 5-2614/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (5-2615)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2615/1
p. 1-2 5-2615/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (5-2616)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2616/1
p. 1-2 5-2616/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (5-2535)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2535/1
p. 1-2 5-2535/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (5-2617)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2617/1
p. 1-2 5-2617/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (5-2618)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2618/1
p. 1-2 5-2618/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (5-2619)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2619/1
p. 1-2 5-2619/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (5-2620)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2620/1
p. 1-2 5-2620/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (5-2621)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2621/1
p. 1-2 5-2621/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (5-2622)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2622/1
p. 1-2 5-2622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (5-2623)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2623/1
p. 1-2 5-2623/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (5-2624)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2624/1
p. 1-2 5-2624/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (5-2625)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2625/1
p. 1-2 5-2625/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (5-2626)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2626/1
p. 1-2 5-2626/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 41 en 134 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken (5-837)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter
5-837/1
p. 1-2 5-837/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (Intrekking) (5-643)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-643/1
p. 1-3 5-643/1 p. 1-3 (PDF)
Vrachtwagens - Controle - Overtredingen - Buitenlandse vrachtwagens (5-3912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-3912
Vreemdelingen - Gezinshereniging - Arbeidskrachten - Aantallen (5-1177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1177
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1233
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1234
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 5-1235
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1236
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1893
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-1894
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-4426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4426
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-4431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4431
Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes (5-5537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5537
Werkgevers die zwartwerkers tewerkstellen - Administratieve boetes (5-6043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6043
Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met ArgentiniŽ, AustraliŽ, BraziliŽ, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (5-1872)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Filip Dewinter
5-89
p. 65 5-89 p. 65 (PDF)
  5-89
p. 69 5-89 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (5-2137)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 25-32 5-123 p. 25-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding (Verlaging van de parlementaire vergoeding, alsook van de bezoldiging van de ministers en de werkingskosten van de kabinetten, bij een begrotingstekort) (5-862)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-862/1
p. 1-6 5-862/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie (5-919)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-919/1
p. 1-5 5-919/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter
5-1047/1
p. 1-5 5-1047/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Regularisatie om medische redenen) (5-1447)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1447/1
p. 1-6 5-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (5-1383)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1383/1
p. 1-7 5-1383/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (5-814)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-814/1
p. 1-5 5-814/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (5-863)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-863/1
p. 1-4 5-863/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen (5-784)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-784/1
p. 1-3 5-784/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (5-2104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2104/1
p. 1-4 5-2104/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen (5-2118)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2118/1
p. 1-3 5-2118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten (5-1229)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1229/1
p. 1-5 5-1229/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren (5-2080)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2080/1
p. 1-3 5-2080/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon (Artikelen 51 en 52) (5-1078)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1078/1
p. 1-4 5-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid (Vestiging en inplanting van grootschalige detailhandel) (5-1107)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter
5-1107/1
p. 1-3 5-1107/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 51 5-124 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-15/1
p. 1-15 5-15/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-16/1
p. 1-3 5-16/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1255/1
p. 1-3 5-1255/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1254/1
p. 1-15 5-1254/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de beslagregeling betreft (Dieren die het voorwerp uitmaken van inbreuken op het dierenwelzijn : terugkeer naar een gerechtelijke inbeslagname i.p.v. een administratieve) (5-2428)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2428/1
p. 1-5 5-2428/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten (Vertegenwoordiging van de oppositie) (5-2157)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2157/1
p. 1-3 5-2157/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1226) (5-1225)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1225/1
p. 1-4 5-1225/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat betreft de invoering van een autosticker (5-1002)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1002/1
p. 1-4 5-1002/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Versoepeling van het rookverbod voor alle cafťs die zonder personeel werken en kleiner zijn dan 75m≤) (5-1092)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1092/1
p. 1-4 5-1092/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep, wat de oprichting van een Instituut der Vlaamse Bedrijfsrevisoren en een Instituut der Franstalige en Duitstalige Bedrijfsrevisoren betreft (5-1443)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1443/1
p. 1-16 5-1443/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Betere vertegenwoordiging van het Vlaamse bevolkingsdeel - Toewijzing van de zetels op basis van het aantal ingeschreven kiezers - Verzekerde Duitstalige zetel) (5-2393)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2393/1
p. 1-6 5-2393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de verzekering van bedrijfsschade betreft (Dekking bedrijfsschade in de brandverzekering voor ondernemingen, zelfstandigen of KMO's) (5-2261)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2261/1
p. 1-7 5-2261/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wat betreft de afschaffing van de vennootschapsbijdrage (Jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen) (5-804)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-804/1
p. 1-3 5-804/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft (5-1427)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-1427/1
p. 1-3 5-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat betreft de afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen (5-1581)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1581/1
p. 1-3 5-1581/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten (5-953)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-953/1
p. 1-2 5-953/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het gezamenlijk aanbod van verzekeringspolissen betreft (Gecombineerde polis voor grootouders, ouders en kinderen) (5-934)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-934/1
p. 1-4 5-934/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de autoverzekering voor jonge bestuurders betreft (5-800)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-800/1
p. 1-8 5-800/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-wetboek inzake de aankoop van automobielen door personen die in aanmerking komen voor het bekomen van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten (5-840)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-840/1
p. 1-4 5-840/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting (Cafťhouders) (5-1072)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1072/1
p. 1-6 5-1072/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen (Herstelling of vervanging binnen de dertig dagen) (5-855)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-855/1
p. 1-2 5-855/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (Toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen op het openbaar vervoer en aan de opstapplaatsen : verzwarende omstandigheid) (5-2183)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2183/1
p. 1-4 5-2183/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling (Recidive) (5-1588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1588/1
p. 1-4 5-1588/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de restaurant- en receptiekosten (5-954)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-954/1
p. 1-3 5-954/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft (Ouders die zelf instaan voor de opvang van hun kinderen - Artikel 132) (5-939)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-939/1
p. 1-2 5-939/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft (Belastingvermindering voor personen ten laste) (5-1425)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1425/1
p. 1-3 5-1425/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 % (Verkoop) (5-1003)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1003/1
p. 1-4 5-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op BTW-verlaging wat restaurants, cafťs en cateringdiensten betreft (5-794)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-794/1
p. 1-3 5-794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen (Voorzien in een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen ten belope van het bedrag van een vaststaande en opeisbare vordering van een zelfstandige ten laste van de federale overheid) (5-1591)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-1591/1
p. 1-3 5-1591/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft (Verkeersborden) (5-2055)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2055/1
p. 1-2 5-2055/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen (5-1813)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1813/1
p. 1-4 5-1813/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wat de duur van de verzekering betreft (5-796)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-796/1
p. 1-4 5-796/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie wat de verminderingscoŽfficiŽnt betreft (5-843)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-843/1
p. 1-3 5-843/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, ter invoering van gewesttekens op de blauwe zone van kentekenplaten voor motorvoertuigen (5-906)      
  Voorstel van de heer Filip Dewinter
5-906/1
p. 1-3 5-906/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Filip Dewinter
5-906/2
p. 1-3 5-906/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft (5-1510)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1510/1
p. 1-3 5-1510/1 p. 1-3 (PDF)
Ziekenfondsen - Toplui - Verloning - Regelgeving - Overzicht - Loonlimiet (5-9974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9974
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen (5-6034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6034
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen (5-6616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6616
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen (5-5539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5539
Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen (5-5540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5540
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999