Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Lies Jans

35 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11188 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ecocombi's - Supertrucks - Langere zwaardere voertuigen en slepen - Bekwaamheidsattest - Opleiding - Opleidingcentra
  Verzending vraag 26/2/2014
  Antwoord 23/4/2014
5-11090 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Strijd tegen armoede - Overlegorganen - Platformen - Samenwerkingsverbanden - Rol - Samenstelling
  Verzending vraag 11/2/2014
  Antwoord 25/3/2014
5-11006 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Forfaitaire kinderbijslag - Biologische ouders van geplaatste kinderen - Regelmatig contact - Plaatsingsdienst - Controle
  Verzending vraag 31/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10997 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mantelzorg - Definitie - Statuut - Erkenning - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10675 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de elektronische sigaret
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4346
5-10642 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de kinderbijslag die wordt uitbetaald aan de biologische ouders van geplaatste kinderen
  Verzending vraag 18/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3997Ook gesteld aan :
5-10640 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de kindersigaret
  Verzending vraag 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3956
5-10594 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Pechstrook - Takelwagens - Prioritaire voertuigens
  Verzending vraag 11/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10532 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Automatisering van rechten - Energiesector - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Overleg met Directie-generaal Personen met een handicap - Timing - Resultaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10531 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bob-campagne - Nachtelijke alcoholcontroles - Aantallen - Spreiding - FinanciŽle opbrengst
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10530 Lies Jans (N-VA) minister van Werk  
  Automatisering van rechten - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Elektronische uitkeringsaanvraag - Onderzoek
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10529 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecommunicatie - Automatisering van rechten - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Aanvragen van sociaal tarief - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10528 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Automatisering van rechten - Denkoefening - Ontwerpnota - Timing
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10385 Lies Jans (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10301 Lies Jans (N-VA) minister van Justitie  
  Trajectcontrole - Processen-verbaal - Behandeling - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10300 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Trajectcontrole - Gecontroleerde voertuigen - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10257 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Pechstrook - Gebruik - Takelwagens - Nieuwe wegcode - Aanpassing - Tijdschema
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10070 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ESBL-bacterie (Extented spectrum beta lactamase) - Communicatiebeleid - Wetsontwerp
  Verzending vraag 9/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10048 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan - Lokale overlegstructuren
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9953 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geplaatste kinderen - Biologische ouders - Kinderbijslag
  Verzending vraag 27/9/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-9461 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen - Actieplan
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9328 Lies Jans (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9327 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9326 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Pensioensector - Inkomensgarantie voor ouderen - Gegevensuitwisseling met Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 27/6/2013
5-9325 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Energiesector - Federale Overheidsdienst Economie - Sociaal tarief voor energie en gas - Personen met een handicap
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9324 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Sociale tarieven - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Telecommunicatiesector
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9323 Lies Jans (N-VA) minister van Werk  
  Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
  Verzending vraag 11/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9265 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Mobiliteit
  Verzending vraag 6/6/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-9264 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan - Sociale economie - Verdeling budget - Werking overlegorgaan
  Verzending vraag 6/6/2013
  Antwoord 16/7/2013
5-9229 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De inschrijving van te adopteren kinderen bij een ziekenfonds
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3516
5-9227 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het voorziene actieplan rond alcoholmisbruik
  Verzending vraag 5/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3486
5-9165 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De structurele economische problemen waar de binnenscheepvaart mee kampt
  Verzending vraag 29/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3473
5-9164 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De nood aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond winterbanden
  Verzending vraag 29/5/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3435
5-9072 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Sociaal-culturele participatie - Besparingen - Budgetten
  Verzending vraag 22/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-7783 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grenscriminaliteit - West-Vlaanderen - Cijfermateriaal - Acties - Samenwerking met Frankrijk
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 21/2/2013