Vraag om uitleg nr. 5-3435

5-3435 Lies Jans (N-VA) 18/4/2013
  de nood aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond winterbanden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9164