Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Johan Verstreken

19 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11303 Johan Verstreken (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende
  Verzending vraag 2/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4746
5-11261 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de toegankelijkheid van het kiessysteem
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4854
5-11244 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4693
5-11109 Johan Verstreken (CD&V) minister van Justitie  
  de wapenwet en de historische evocaties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4663
5-11106 Johan Verstreken (CD&V) minister van Justitie  
  De interlandelijke adopties
  Verzending vraag 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4648
5-10463 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3996
5-10444 Johan Verstreken (CD&V) minister van Justitie  
  de wet op de kansspelen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4213
5-10353 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4142
5-10351 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4003
5-10346 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de werken op de as Brugge-Gent
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3971
5-10326 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4044
5-10325 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de gevolgen van het marien ruimtelijk plan
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4012
5-10073 Johan Verstreken (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Intrekking vraag 19/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3970
5-9485 Johan Verstreken (CD&V) minister van Justitie  
  De interlandelijke adopties uit EthiopiŽ
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3582
5-9450 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3047
5-9420 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 - Aanpassing - Beroepsprofielen - Opleidingen
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9419 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gewestelijk Expresnet - Uitbreiding - Stand van zaken - Desiro-treinen
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-8667 Johan Verstreken (CD&V) minister van Werk  
  Vaderschapsverlof - Combinatie arbeid en gezin - Sensibilisatie - Maatregelen
  Verzending vraag 3/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8665 Johan Verstreken (CD&V) minister van Werk  
  Vaderschapsverlof - Scheeftrekking - Mannen - Sensibilisering
  Verzending vraag 29/3/2013
  Antwoord 22/5/2013