Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 1997-1998

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

167 resultaten

1-362 Leo Goovaerts (VLD) 15/10/1997
  de moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-363 Jeannine Leduc (VLD) 15/10/1997
  de sanering van het Berlaymontgebouw
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-368 Eddy Boutmans (Agalev) 15/10/1997
  de rechtshulp
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-373 Jan Loones (VU) 21/10/1997
  de federalisering van de rechtshulp en van de justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-376 Philippe Mahoux (PS) 23/10/1997
  de hervorming van het ABOS en het advies van de Raad van State
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-141)
1-378 Jolle Milquet (PSC) 23/10/1997
  de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-141)
1-379 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 31/10/1997
  de moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders.
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-136)
  Gewone motie door Nadia Merchiers, Jolle Milquet, gestemd op 6/11/1997 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 7/11/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 13/11/1997
1-380 Michel Foret (PRL-FDF) 5/11/1997
  het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-381 Leo Goovaerts (VLD) 5/11/1997
  de beperking van de verkiezingsuitgaven
  Eerste Minister
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-382 Jacques Santkin (PS) 5/11/1997
  de vrijstelling van de aangifte inzake personenbelasting
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-141)
1-384 Erika Thijs (CVP) 12/11/1997
  de uitgeprocedeerden of mensen zonder identiteit die door een priv-firma naar het land van herkomst worden gebracht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-150)
1-386 Nadia Merchiers (SP) 12/11/1997
  het takenpakket van de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-141)
1-387 Paula Smer (SP) 12/11/1997
  de handtekeningenactie ten voordele van borstkankerpatinten
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-388 Philippe Mahoux (PS) 12/11/1997
  de situatie in Algerije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-389 Jean-Marie Happart (PS) 12/11/1997
  het BSE-probleem
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-142)
1-391 Martine Dardenne (Ecolo) 18/11/1997
  het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-392 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/11/1997
  de samenlevingscontracten
  Eerste Minister
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-150)
1-394 Jeannine Leduc (VLD) 18/11/1997
  de BSE-problematiek in Belgi
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 20/11/1997 (handelingen 1-142)
1-395 Jacques Devolder (VLD) 26/11/1997
  de falende bescherming van de volksgezondheid door het beperken van het aantal keuringsuren in de vissector en door het gebrek aan leiding van het IVK
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-396 Andr Bourgeois (CVP) 26/11/1997
  de herstructurering van de medische dienst van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-397 Anne-Marie Lizin (PS) 27/11/1997
  de toestand in Cuba
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-398 Anne-Marie Lizin (PS) 27/11/1997
  het conflict bij Electrabel dat betrekking heeft op arbeidstijdverkorting en het scheppen van stabiele banen
  Eerste Minister
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-399 Eddy Boutmans (Agalev) 3/12/1997
  het aanpassen van de situatie van illegaal in Belgi verblijvende Algerijnen en uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-150)
1-400 Philippe Mahoux (PS) 4/12/1997
  de situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in Belgi bevinden en de maatregelen die in Belgi en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamitisch terrorisme te bestrijden
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-150)
1-401 Stephan Goris (VLD) 4/12/1997
  de communicatieproblemen en de verlofregeling van onze Belgische militairen (Belcondet III) in Bosni
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-402 Johan Weyts (CVP) 4/12/1997
  de vermindering van het aantal keururen in de vismijnen aan de kust
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-403 Paula Smer (SP) 4/12/1997
  het niet meer erkennen van het Antwerpse project "Gezondheidsbevordering bij injecterende gebruikers"
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-404 Jolle Milquet (PSC) 5/12/1997
  de herstructurering van de dienst 100
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-405 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de islamitische fundamentalisten en hun banden in Algerije, in Egypte en in Europa, met name in Groot-Brittanni
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-406 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de gevolgen van de top van Hanoi en meer in het bijzonder de voorstellen van Minister Ylieff
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-407 Anne-Marie Lizin (PS) 10/12/1997
  de resultaten van de vergadering van de vrienden van Congo van 3 en 4 december 1997
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-408 Michel Foret (PRL-FDF) 11/12/1997
  de nieuwe reglementering voor autorally's
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-409 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 11/12/1997
  de mogelijke misbruiken bij de fondsen voor bestaanszekerheid
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-410 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/12/1997
  het jaarverslag 1996 van de Algemene Administratie van de belastingen
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-412 Patrick Hostekint (SP) 19/12/1997
  de inbraak in het munitiedepot van Houthulst en de structurele hervormingen die zich opdringen binnen het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-414 Philippe Charlier (PSC) 29/12/1997
  de reglementering en de controle inzake de toestellen die ultravioletstraling veroorzaken
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-415 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 7/1/1998
  het probleem van de terugbetaling van coronaire stents
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-416 Jean-Marie Happart (PS) 7/1/1998
  de omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse Minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied
  Eerste Minister
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, Jurgen Ceder, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, Guy Charlier, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 22/1/1998
1-417 Philippe Mahoux (PS) 8/1/1998
  de gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-418 Philippe Mahoux (PS) 8/1/1998
  de vraag van de UNO aan Belgi om aan een internationale krijgsmacht deel te nemen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-419 Bert Anciaux (VU) 9/1/1998
  het SWAP-dossier
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-420 Stephan Goris (VLD) 12/1/1998
  het verzoek van de VN aan Belgi om deel te nemen aan een internationale vredesmacht in de Westelijke Sahara
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-421 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 13/1/1998
  de toepassing van de faciliteitenregeling
  Eerste Minister
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, Jurgen Ceder, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie door Magdeleine Willame-Boonen, Guy Charlier, gestemd op 15/1/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 22/1/1998
1-422 Philippe Charlier (PSC) 13/1/1998
  de beperking van het aantal kinesitherapeuten en de toekomst van hun beroep
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-423 Armand De Decker (PRL-FDF) 14/1/1998
  de situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-424 Stephan Goris (VLD) 14/1/1998
  de modernisering en vervanging van de F-16's
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-425 Jan Loones (VU) 14/1/1998
  de berging van laagradioactief kernafval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
  Met redenen omklede motie door Jacques D'Hooghe, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Martine Dardenne, Fons Vergote, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 29/1/1998
1-426 Patrick Hostekint (SP) 15/1/1998
  het asielbeleid ten opzichte van personen van Rwandese nationaliteit
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/1998 (handelingen 1-165)
1-427 Jacqueline Mayence-Goossens (PRL-FDF) 15/1/1998
  de hervatting van de betrekkingen met de Rwandese regering
  Eerste Minister
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-428 Patrick Hostekint (SP) 15/1/1998
  de uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-429 Martine Dardenne (Ecolo) 19/1/1998
  laagradioactief afval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
  Met redenen omklede motie door Jacques D'Hooghe, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Martine Dardenne, Fons Vergote, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 29/1/1998
1-430 Jan Loones (VU) 19/1/1998
  de situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van Belgi en Europa in de strijd tegen de terreur
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-431 Paul Hatry (PRL-FDF) 19/1/1998
  het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-432 Stephan Goris (VLD) 19/1/1998
  het tijdelijk ter beschikking stellen van onderofficieren aan de Rijkswacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-433 Paul Hatry (PRL-FDF) 21/1/1998
  de vertraging bij het ratificeren van internationale verdragen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-434 Anne-Marie Lizin (PS) 22/1/1998
  de Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-436 Jeannine Leduc (VLD) 28/1/1998
  de overval op het geldtransport te Borgworm
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-162)
1-437 Wim Verreycken (VL. BLOK) 28/1/1998
  het vervoer door de lucht van belangrijke geldsommen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-162)
1-438 Erika Thijs (CVP) 4/2/1998
  de problemen bij de appelteelt
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-439 Wim Verreycken (VL. BLOK) 4/2/1998
  de aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-441 Philippe Mahoux (PS) 5/2/1998
  de plannen om de arbeidsauditoraten en de arbeidsrechtbanken te reorganiseren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
1-442 Pierre Jonckheer (Ecolo) 10/2/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-166)
  Met redenen omklede motie door Pierre Jonckheer, Eddy Boutmans, Marc Olivier, Philippe Mahoux, Fred Erdman, Hugo Coveliers, Paul Hatry, Magdeleine Willame-Boonen, Martine Dardenne, Claude Desmedt, gestemd op 19/2/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 5/3/1998
1-443 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 10/2/1998
  de problematiek van verkeerde toediening van medicatie in ziekenhuizen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-444 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/2/1998
  het uitblijven van initiatieven om schadevergoeding te geven aan Belgen die in het bezit zijn van Russische effecten van vr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-445 Patrick Hostekint (SP) 11/2/1998
  de problematiek van de beschutte werkplaatsen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-446 Marc Olivier (CVP) 11/2/1998
  de "werkloosheidsvallen" en te nemen maatregelen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-166)
1-447 Jeannine Leduc (VLD) 11/2/1998
  de toekomst van de fruitsector
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-448 Armand De Decker (PRL-FDF) 11/2/1998
  "de contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
1-450 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/1998
  de campagne van Mevrouw Bonino, Europees commissaris, in verband met de rechten van de vrouwen in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-451 Philippe Mahoux (PS) 12/2/1998
  het dioxinegehalte in melk
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-452 Wim Verreycken (VL. BLOK) 13/2/1998
  de IJzeren Rijn
  minister van Vervoer
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
  Met redenen omklede motie door Wim Verreycken, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Anne-Marie Lizin, Guy Moens, Hugo Vandenberghe, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-453 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 18/2/1998
  het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Bert Anciaux, Chris Vandenbroeke, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Hugo Vandenberghe, Roger Lallemand, Philippe Mahoux, Guy Moens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-454 Stephan Goris (VLD) 18/2/1998
  de creatie van een nieuwe "bijzondere politiedienst" binnen de Rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-455 Jan Loones (VU) 25/2/1998
  het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
  Met redenen omklede motie door Joris Van Hauthem, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Bert Anciaux, Chris Vandenbroeke, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Hugo Vandenberghe, Roger Lallemand, Philippe Mahoux, Guy Moens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 5/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 12/3/1998
1-456 Armand De Decker (PRL-FDF) 25/2/1998
  de redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-457 Eddy Boutmans (Agalev) 25/2/1998
  het spreekrecht van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
1-458 Jolle Milquet (PSC) 26/2/1998
  het aanvullend verslag van de onderzoekscommissie-"Dutroux"
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-168)
1-459 Martine Dardenne (Ecolo) 27/2/1998
  de normen voor het dioxinegehalte in melk
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-460 Martine Dardenne (Ecolo) 27/2/1998
  de aanwezigheid van radioactieve stoffen in rookmelders
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-461 Hugo Vandenberghe (CVP) 27/2/1998
  de financiering van palliatieve zorgverlening
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-463 Stephan Goris (VLD) 3/3/1998
  de beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-464 Stephan Goris (VLD) 4/3/1998
  de deelname van de luchtmacht aan de hulpverlening in Angola
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-465 Stephan Goris (VLD) 4/3/1998
  het probleem van de selectie en aanwerving van nieuwe manschappen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-466 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-467 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  de handlangers van het Algerijnse terrorrisme in Londen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-468 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  zijn aanwezigheid in Arusha
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-469 Anne-Marie Lizin (PS) 5/3/1998
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-471 Andr Bourgeois (CVP) 5/3/1998
  de toestand in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-472 Fred Erdman (SP) 5/3/1998
  het ontwerp Franchimont : inzagerecht uitgehold
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-473 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het uitblijven van een politioneel beleid betreffende misdrijven tegen de volksgezondheid en het uitblijven van tuchtsancties tegen burgemeesters die schendingen van normen gedogen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-474 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het gebrek aan degelijk wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval op de gezondheid van de bevolking
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-475 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-476 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het uitblijven van enig justitieel beleid tegen het op een georganiseerde wijze vergiftigen van de bevolking door afvalverbrandingsinstallaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-477 Bert Anciaux (VU) 11/3/1998
  het gebrek aan een degelijk beleid naar het voorkomen van dioxine-uitstoot en andere ernstige verontreinigingen veroorzaakt door de verbranding van huis- en ander afval
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-478 Erika Thijs (CVP) 11/3/1998
  het transferverdrag met Marokko
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-179)
1-479 Jacques Devolder (VLD) 11/3/1998
  de sociale identiteitskaart
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-480 Anne-Marie Lizin (PS) 12/3/1998
  de bestrijding van het terrorisme in Europa en de GIA-netten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-481 Ludwig Caluw (CVP) 12/3/1998
  de gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-173)
1-482 Andr Bourgeois (CVP) 18/3/1998
  het NAVO-hoofdkwartier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-483 Pierre Jonckheer (Ecolo) 19/3/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-484 Stephan Goris (VLD) 18/3/1998
  de geplande hervormingen van de sociale dienst van de Krijgsmacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-485 Philippe Mahoux (PS) 19/3/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-486 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/3/1998
  het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-489 Jurgen Ceder (VL. BLOK) 24/3/1998
  grootschalige fraude in de socialistische zuil
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  minister van Sociale Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-490 Stephan Goris (VLD) 25/3/1998
  de officieren die genoemd worden in het Rwanda-rapport
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-491 Stephan Goris (VLD) 25/3/1998
  zijn mogelijkheid tot positieve injunctie in het dossier van majoor Maggen
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/3/1998 (handelingen 1-177)
  Met redenen omklede motie door Hugo Coveliers, Stephan Goris, Claude Desmedt, gestemd op 31/3/1998 : verworpen
  Gewone motie door Roger Lallemand, Fred Erdman, gestemd op 31/3/1998 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 2/4/1998
1-492 Jacques Devolder (VLD) 31/3/1998
  de registratie van sommige homeopathische geneesmiddelen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-179)
1-493 Jeannine Leduc (VLD) 1/4/1998
  de schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-179)
1-494 Erika Thijs (CVP) 1/4/1998
  de opdracht van de gemeentesecretaris
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-179)
1-495 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/4/1998
  de eerste resultaten van de hervorming van het statuut van de NGO's en van hun medefinanciering
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-496 Marc Olivier (CVP) 8/4/1998
  de spreiding, tarifering van prestaties en terugbetalingen van nucleair magnetische resonantie-tomografen (NMR's)
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-497 Jan Loones (VU) 9/4/1998
  de sluiting van postkantoren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-498 Erika Thijs (CVP) 16/4/1998
  de criminaliteitscijfers in Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-179)
1-499 Valre Vautmans (VLD) 21/4/1998
  de voorstellen voor de kredietverdeling van de Regie der Gebouwen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-500 Valre Vautmans (VLD) 21/4/1998
  de verdeling van de kredieten van de Regie der Gebouwen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-501 Marc Olivier (CVP) 22/4/1998
  de moord op de West-Vlaamse missiezuster Anna Desrumeaux in Nganza op Witte Donderdag
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-502 Francis Poty (PS) 23/4/1998
  de sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-503 Philippe Charlier (PSC) 23/4/1998
  de beschuldigingen over de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten van Kananga (DRC) in de moord op een Belgische non
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-504 Patrick Hostekint (SP) 23/4/1998
  de evolutie in de betrekkingen tussen Belgi en Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-505 Fons Vergote (VLD) 23/4/1998
  de "dreigende" sluiting van 200 plaatselijke postkantoren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-506 Patrick Hostekint (SP) 23/4/1998
  de moord op een Belgische missiezuster in Kananga (Congo)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-507 Philippe Charlier (PSC) 5/5/1998
  de zwarte handel in honden afkomstig van Slovakije
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-508 Stephan Goris (VLD) 6/5/1998
  het verbod tot wapendracht van de bijzondere veldwachters
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-509 Stephan Goris (VLD) 6/5/1998
  de werking van het Centrum voor recrutering en selectie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-511 Philippe Charlier (PSC) 12/5/1998
  de evolutie van de toestand in Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-512 Valre Vautmans (VLD) 13/5/1998
  de financile toestand van de horecasector
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 27/5/1998 (handelingen 1-187)
1-513 Bert Anciaux (VU) 19/5/1998
  de toekomst van de motorenwerkplaats van Sabena Technics
  minister van Vervoer
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-514 Pierre Jonckheer (Ecolo) 20/5/1998
  het standpunt dat de Belgische regering heeft ingenomen tijdens de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie in Genve (18-20 mei 1998)
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 27/5/1998 (handelingen 1-187)
1-515 Jacques Devolder (VLD) 25/5/1998
  het ontwerp-KB voor de registratie van homeopathica
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 3/6/1998 (handelingen 1-191)
1-516 Erika Thijs (CVP) 25/5/1998
  de onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-517 Leo Goovaerts (VLD) 25/5/1998
  de moeilijkheden binnen de sector van de beroepsrestaurateurs
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 27/5/1998 (handelingen 1-187)
1-518 Anne-Marie Lizin (PS) 26/5/1998
  het verergeren van de situatie in Kosovo en de rol die Belgi kan spelen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-519 Jeannine Leduc (VLD) 27/5/1998
  de gebrekkige controle en reglementering inzake boorddocumenten
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-521 Geert Van Goethem (SP) 27/5/1998
  de werking van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-522 Anne-Marie Lizin (PS) 27/5/1998
  het embargo tegen Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-523 Patrick Hostekint (SP) 27/5/1998
  de resultaten van de interdepartementale werkgroep voor de beschutte werkplaatsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-524 Lisette Nelis-Van Liedekerke (VLD) 27/5/1998
  de overheveling van de personeelsleden van de dienst Kijk- en Luistergeld te Aalst
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 3/6/1998 (handelingen 1-191)
1-525 Bert Anciaux (VU) 3/6/1998
  een miljardensubsidie van de federale regering aan het Europees Parlement voor het Leopold-complex
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-197)
1-526 Jacques Devolder (VLD) 3/6/1998
  de ontsluiting van Belgi op het vlak van Internet en de strategie van Belgacom in dit verband
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 10/6/1998 (handelingen 1-194)
1-527 Jean-Franois Istasse (PS) 3/6/1998
  de plannen voor de bouw van Outlet Malls (fabriekswinkels)
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 10/6/1998 (handelingen 1-194)
1-528 Geert Van Goethem (SP) 3/6/1998
  het uitblijven van het samenstellen van de commissie voor de opiniepeilingen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 10/6/1998 (handelingen 1-194)
1-529 Paul Hatry (PRL-FDF) 9/6/1998
  de juistheid van de door de BBI gepubliceerde cijfers
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-197)
1-531 Nadia Merchiers (SP) 9/6/1998
  de financile hulp die OCMW's aan asielzoekers en/of illegalen moeten bieden, tengevolge van een arrest van het Arbitragehof
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-197)
1-532 Eddy Boutmans (Agalev) 11/6/1998
  de vergoeding van experts in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/6/1998 (handelingen 1-200)
1-533 Jean-Franois Istasse (PS) 17/6/1998
  de onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen Belgi en de Bondsrepubliek Duitsland
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-534 Philippe Mahoux (PS) 17/6/1998
  de dossiers van Rwandese onderdanen tegen wie in Belgi een onderzoek is ingesteld
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-535 Philippe Charlier (PSC) 17/6/1998
  de evolutie van het Belgische beleid inzake ontwikkelingshulp in het gebied van de Grote Meren
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-536 Jacques Devolder (VLD) 23/6/1998
  de ozonbestrijding
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-537 Paul Hatry (PRL-FDF) 24/6/1998
  de rechtsgrond voor de verplichting die aan particulieren wordt opgelegd om hun facturen gedurende vijf jaar bij te houden
  minister van Financin
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-202)
1-538 Paula Smer (SP) 25/6/1998
  ernstige gezondheidsproblemen die mogelijk veroorzaakt worden door blootstelling aan radars
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-539 Geert Van Goethem (SP) 30/6/1998
  de 86ste Internationale Arbeidsconferentie
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-540 Jeannine Leduc (VLD) 30/6/1998
  de houding van de RSZ-administratie inzake de toepassing van de wet van 1 september 1997 in de tuinbouw- en de fruitteeltsector
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-541 Erika Thijs (CVP) 1/7/1998
  de Amerikaanse basis van Zutendaal
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-542 Patrick Hostekint (SP) 1/7/1998
  de regelgeving voor het afleveren van arbeidskaarten en -vergunningen aan buitenlandse professionele sportbeoefenaars
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-543 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 1/7/1998
  de humanitaire toestand in Zuid-Soedan
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-544 Jeannine Leduc (VLD) 7/7/1998
  de Amerikaanse legerbasis te Zutendaal
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-545 Guy Verhofstadt (VLD) 8/7/1998
  de conclusies inzake het disciplinaire onderzoek tegen Majoor Peter Maggen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-547 Anne-Marie Lizin (PS) 9/7/1998
  het Europees beleid ten aanzien van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-548 Geert Van Goethem (SP) 9/7/1998
  het millenniumprobleem
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-549 Armand De Decker (PRL-FDF) 10/7/1998
  de toestand in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-550 Alain Destexhe (PRL-FDF) 16/7/1998
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-551 Bert Anciaux (VU) 5/10/1998
  de ontwikkeling en de productie van nieuwe handvuurwapens bij FN-Herstal
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-552 Bert Anciaux (VU) 23/9/1998
  de fatale afloop van de uitwijzing van Smira Adamu
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-554 Erika Thijs (CVP) 28/9/1998
  een belasting op eventuele inkomsten van hoogstamfruit
  minister van Financin
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-555 Jean-Franois Istasse (PS) 5/10/1998
  de invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-556 Anne-Marie Lizin (PS) 6/10/1998
  de europeanisering van het migranten- en asielbeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-557 Wim Verreycken (VL. BLOK) 8/10/1998
  de gevolgen van het overlijden van Smira Adamu
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)