Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vienne Christiane" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2007 van het Vast Comitť I (4-874)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne (S) en de heer Guido De Padt (K)
4-874/1
p. 1-8 4-874/1 p. 1-8 (PDF)
   Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel
4-874/1
p. 8 4-874/1 p. 8 (PDF)
   Gebrek aan een adequate regeling van de gewone inlichtingenmethoden en onduidelijkheid rond de draagwijdte van de mogelijkheid om technische bijstand en medewerking te verlenen aan gerechtelijke overheden
4-874/1
p. 4-5 4-874/1 p. 4-5 (PDF)
   Kennisname door het Vast Comitť I van de richtlijnen van het Ministerieel Comitť voor inlichtingen en veiligheid
4-874/1
p. 5-6 4-874/1 p. 5-6 (PDF)
   Ministerieel Comitť voor inlichtingen en veiligheid (MCIV)
4-874/1
p. 3-4 4-874/1 p. 3-4 (PDF)
  4-874/1
p. 5 4-874/1 p. 5 (PDF)
  4-874/1
p. 5-6 4-874/1 p. 5-6 (PDF)
  4-874/1
p. 7 4-874/1 p. 7 (PDF)
  4-874/1
p. 8 4-874/1 p. 8 (PDF)
   Oprichting van een performant en beveiligd communicatienetwerk tussen het OCAM, zijn leveranciers en zijn cliŽnten
4-874/1
p. 5 4-874/1 p. 5 (PDF)
   Opvolging van extremistische en terroristische islamistische activiteiten - Bepaalde NGO's
4-874/1
p. 3-5 4-874/1 p. 3-5 (PDF)
  4-874/1
p. 6-7 4-874/1 p. 6-7 (PDF)
   Overmaken van het toezichtsverslag betreffende "gereserveerde dossiers" aan de parlementaire begeleidingscommissie van het Vast Comitť I
4-874/1
p. 7-8 4-874/1 p. 7-8 (PDF)
   Samenwerkingsvoorwaarden met buitenlandse inlichtingendiensten
4-874/1
p. 5 4-874/1 p. 5 (PDF)
   Vergelijkende studie van de Belgische en de inlichtingendiensten van onze buurlanden
4-874/1
p. 8 4-874/1 p. 8 (PDF)
   Verslag betreffende OCAD en regen van de derde dienst - Verenigbaarheid tussen artikel 12 wet 10 juli 2006 m.b.t. de analyse van de dreiging en artikel 15 uitvoeringsbesluit 28 november 2008 - Informatie afkomstig van een buitenlandse dienst
4-874/1
p. 2-3 4-874/1 p. 2-3 (PDF)
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De activering van de werklozen (Begeleiding en controle van de werklozen - Sancties - Regionale verschillen - Verhoging van het aantal werklozen die een leefloon ontvangen) (4-153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Josly Piette, minister van Werk
4-17
p. 12-14 4-17 p. 12-14 (PDF)
De afschaffing van postkantoren (4-51)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 83-85 4-15 p. 83-85 (PDF)
De beperkingen die verbonden zijn aan het seniorenticket van de NMBS (4-980)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-101
p. 27-28 4-101 p. 27-28 (PDF)
De bevoegdheden van zorgkundigen en gezinshulp (In Vlaanderen kunnen personen zonder beroepsbekwaamheid taken uitvoeren die federaal erkende zorgkundigen niet mogen uitvoeren) (4-494)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-50
p. 16-17 4-50 p. 16-17 (PDF)
De concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen (Gevolgen van de invoering van een Europese betaalkaart in het kader van SEPA) (4-580)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-60
p. 29-30 4-60 p. 29-30 (PDF)
De doelmatigheid van het PostPunten-systeem (4-455)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 26-27 4-48 p. 26-27 (PDF)
De evolutie van de zwendel in valse bankbiljetten (4-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-110
p. 9-10 4-110 p. 9-10 (PDF)
De financiŽle compensaties toegekend in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst (Inkomsten voor de grensgemeenten) (4-990)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-103
p. 21-22 4-103 p. 21-22 (PDF)
De fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag (4-89)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 55-57 4-16 p. 55-57 (PDF)
De gevolgen van de verhoging van de pensioenen voor de vergoedingen toegekend aan gehandicapten (Samenwonende gehandicapte) (4-593)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-61
p. 22-23 4-61 p. 22-23 (PDF)
De gevolgen van het faillissement van de verzekeringsmaatschappij ę Master Finance Ľ (Gedupeerde spaarders - "Tak 23"-fonds - CBFA) (4-1071)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-111
p. 30-33 4-111 p. 30-33 (PDF)
De handel in vals geld (4-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-51
p. 26-28 4-51 p. 26-28 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Opleiding i.v.m. risico's zonnepanelen en elektrische voertuigen) (4-960)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 54-56 4-99 p. 54-56 (PDF)
De indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling (Nood aan betere verstandhouding tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar en aan indexering van het leefgeld) (4-1574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 136-138 4-116 p. 136-138 (PDF)
De koppelverkoop (Juridisch vaccum door de Europese veroordeling van het Belgisch verbod op koppelverkoop) (4-833)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne ŗ de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-81
p. 28-29 4-81 p. 28-29 (PDF)
De kostprijs van het internet en de digitale kloof (4-1154)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 40-43 4-116 p. 40-43 (PDF)
De nieuwe regels in verband met de fiscale aangifte (Ingewikkeldheid van de nieuwe formulieren - Tax-on-web) (4-683)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-69
p. 15-18 4-69 p. 15-18 (PDF)
De opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt (Koppelverkoop) (4-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-37
p. 23-24 4-37 p. 23-24 (PDF)
De overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling (4-623)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-63
p. 19-20 4-63 p. 19-20 (PDF)
De politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het geÔntegreerde actieplan en het preventieve optreden (Strijd tegen drugstrafiek) (4-300)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 65-66 4-29 p. 65-66 (PDF)
De prijs van het internet (4-290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-30
p. 37-39 4-30 p. 37-39 (PDF)
De prijs van het internet (Maatregelen van de minister ter verlaging tarieven die nog steeds duurder zijn dan in buurlanden) (4-761)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-76
p. 29-30 4-76 p. 29-30 (PDF)
De reclamecampagnes van bepaalde fastfood-ketens (Gratis voedsel - Volksgezondheid - Bescherming van de consument en van de jeugd - Strijd tegen overgewicht en obesitas) (4-439)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-47
p. 20-21 4-47 p. 20-21 (PDF)
De repressie van de betogingen in Iran (Onderzoek door de autoriteiten naar eventuele onregelmatigheden tijdens de presidentsverkiezingen) (4-848)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 23-24 4-82 p. 23-24 (PDF)
De sluiting van postkantoren (4-299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 67-70 4-29 p. 67-70 (PDF)
De stiptheid van de treinen (4-1137)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 77-79 4-94 p. 77-79 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De verhoging van de telefoonrekeningen ten gevolge van de automatische functies in de i-Phone (Communicatiemiddel waarmee men mobiel kan bellen en tevens kan surfen op het internet - Polling mechanism) (4-789)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 14-15 4-78 p. 14-15 (PDF)
De verkoop van gestructureerde schuldproducten door Belgische banken (Obligaties met herzienbare rente - Toxische producten verkocht aan onze gemeenten) (4-1192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 28-31 4-119 p. 28-31 (PDF)
De verkoop van gestructureerde schuldproducten door de banken in BelgiŽ (Obligaties met herzienbare rente - Toxische producten verkocht aan onze gemeenten) (4-887)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 15-16 4-89 p. 15-16 (PDF)
De werkgroepen en de actieplannen met het oog op het verbeteren van de stiptheid van de treinen (4-1087)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-112
p. 20-22 4-112 p. 20-22 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Christiane Vienne, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Opdrachten - Aspect "Volksgezondheid" (4-481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   vraag ingetrokken
SV 4-481
Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking) (4-25)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-25
Frans-Belgisch raamakkoord over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking van 30†september†2005 - Ratificatie - Stand van zaken (Versterkte samenwerking) (4-26)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 4-26
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-46)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-46
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-47)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 4-47
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-48)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-48
Heparine Ė Aanwezigheid van een contaminant Ė Situatie in BelgiŽ (4-769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-769
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Overdracht van bevoegdheden van FOD Volksgezondheid naar het ministerie van Landbouw) (4-208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 17-18 4-24 p. 17-18 (PDF)
Het aanwerven van buitenlandse werknemers aan lage kostprijs en de sociale dumping (4-1614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 134-136 4-116 p. 134-136 (PDF)
Het afschaffen van de soldenperiodes (4-335)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-33
p. 34-37 4-33 p. 34-37 (PDF)
Het comfort van de treingebruikers (Vertragingen, gebrek aan informatie, weinig klantvriendelijke klachtenprocedure) (4-1134)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-115
p. 26-28 4-115 p. 26-28 (PDF)
Het rookverbod in horecazaken (4-798)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne (S) en de heer David Geerts (K)
4-798/1
p. 1-67 4-798/1 p. 1-67 (PDF)
Het uitstel van de toepassing van het protocolakkoord betreffende het statuut van de grensarbeiders (Nieuw Belgisch-Frans protocolakkoord dat voorziet in de opheffing van de overeenkomst van 10 maart 1964 - Fiscaal stelsel van de werknemers - Schaarste aan werkkrachten in Vlaanderen - Intergewestelijke mobiliteit) (4-262)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-27
p. 13-16 4-27 p. 13-16 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Internet - Prijs van de verbindingen - Hoge prijzen aangerekend door de Belgische operatoren (4-3300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3300
Materiaal voor de productie van hernieuwbare energie - Verkoop aan het publiek - Bescherming van de consument - Oprichting van een commissie voor de erkenning en kwaliteitslabels voor het materiaal (4-766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-766
Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming (4-936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-936
Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming (4-937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-937
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1050/3
p. 1-29 4-1050/3 p. 1-29 (PDF)
  4-1050/3
p. 3-4 4-1050/3 p. 3-4 (PDF)
  4-1050/3
p. 4-5 4-1050/3 p. 4-5 (PDF)
  4-1050/3
p. 4-5 4-1050/3 p. 4-5 (PDF)
  4-1050/3
p. 5 4-1050/3 p. 5 (PDF)
  4-1050/3
p. 5 4-1050/3 p. 5 (PDF)
  4-1050/3
p. 6 4-1050/3 p. 6 (PDF)
  4-1050/3
p. 6-7 4-1050/3 p. 6-7 (PDF)
  4-1050/3
p. 7 4-1050/3 p. 7 (PDF)
  4-1050/3
p. 8 4-1050/3 p. 8 (PDF)
  4-1050/3
p. 8 4-1050/3 p. 8 (PDF)
  4-1050/3
p. 8-9 4-1050/3 p. 8-9 (PDF)
  4-1050/3
p. 9 4-1050/3 p. 9 (PDF)
  4-1050/3
p. 9-10 4-1050/3 p. 9-10 (PDF)
  4-1050/3
p. 10 4-1050/3 p. 10 (PDF)
  4-1050/3
p. 10 4-1050/3 p. 10 (PDF)
  4-1050/3
p. 11 4-1050/3 p. 11 (PDF)
  4-1050/3
p. 12 4-1050/3 p. 12 (PDF)
  4-1050/3
p. 12 4-1050/3 p. 12 (PDF)
  4-1050/3
p. 12 4-1050/3 p. 12 (PDF)
  4-1050/3
p. 13 4-1050/3 p. 13 (PDF)
  4-1050/3
p. 13 4-1050/3 p. 13 (PDF)
  4-1050/3
p. 13 4-1050/3 p. 13 (PDF)
  4-1050/3
p. 13 4-1050/3 p. 13 (PDF)
  4-1050/3
p. 14 4-1050/3 p. 14 (PDF)
  4-1050/3
p. 14-15 4-1050/3 p. 14-15 (PDF)
  4-1050/3
p. 15-16 4-1050/3 p. 15-16 (PDF)
  4-1050/3
p. 16 4-1050/3 p. 16 (PDF)
  4-1050/3
p. 16 4-1050/3 p. 16 (PDF)
  4-1050/3
p. 16 4-1050/3 p. 16 (PDF)
  4-1050/3
p. 16 4-1050/3 p. 16 (PDF)
  4-1050/3
p. 16 4-1050/3 p. 16 (PDF)
  4-1050/3
p. 17 4-1050/3 p. 17 (PDF)
  4-1050/3
p. 17 4-1050/3 p. 17 (PDF)
  4-1050/3
p. 18 4-1050/3 p. 18 (PDF)
  4-1050/3
p. 18 4-1050/3 p. 18 (PDF)
  4-1050/3
p. 18-19 4-1050/3 p. 18-19 (PDF)
  4-1050/3
p. 19 4-1050/3 p. 19 (PDF)
  4-1050/3
p. 19-20 4-1050/3 p. 19-20 (PDF)
  4-1050/3
p. 20 4-1050/3 p. 20 (PDF)
  4-1050/3
p. 20-21 4-1050/3 p. 20-21 (PDF)
  4-1050/3
p. 21 4-1050/3 p. 21 (PDF)
  4-1050/3
p. 22 4-1050/3 p. 22 (PDF)
  4-1050/3
p. 22 4-1050/3 p. 22 (PDF)
  4-1050/3
p. 22-23 4-1050/3 p. 22-23 (PDF)
   Maatregelen om het sociaal statuut van de zelfstandigen te verbeteren buiten de programma-wet
4-1050/3
p. 17 4-1050/3 p. 17 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de laagste pensioenen
4-31
p. 10 4-31 p. 10 (PDF)
   Koopkrachtverbetering - Kinderbijslag - Jaarlijkse leeftijdstoeslag
4-31
p. 9 4-31 p. 9 (PDF)
   Verhoging van de werkbonus - Wijziging wet 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering
4-31
p. 10 4-31 p. 10 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
4-31
p. 10-11 4-31 p. 10-11 (PDF)
Orgaandonatie - Tekort aan organen - Sensibiliseringscampagnes - Systematische organisatie (4-768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-768
Overeenkomst tussen Frankrijk en BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belastingen - Avenant - Grensarbeiders - Beroepsinkomsten - Aanvullende gemeentebelasting - Bepaling - Bedrag voor de gemeenten - Raming (4-6767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6767
Provincie Henegouwen - Provinciaal Gouvernement - Gebouw - Veiligheid - Werken (4-6981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6981
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Bankcrisis - FinanciŽle crisis
4-45
p. 29 4-45 p. 29 (PDF)
  4-45
p. 29 4-45 p. 29 (PDF)
Spaarlampen - Toxische bestanddelen - Gevaren voor de gezondheid en het milieu - Informatiecampagnes (4-767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-767
Terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode (Resultaten van het dossier dat in 2007 werd geopend) (4-517)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-52
p. 12-13 4-52 p. 12-13 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis (4-982)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-982/1
p. 1-3 4-982/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie van acties van de overheden en het verenigingsleven om de consumenten te wijzen op de gevaren van makkelijk krediet (4-1265)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1265/1
p. 1-4 4-1265/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (4-839)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Olga Zrihen en Christianne Vienne en de heer Christophe Collignon
4-839/1
p. 1-7 4-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Bespreking
4-84
p. 15-18 4-84 p. 15-18 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Christiane Vienne en Lieve Van Ermen de heer Louis Ide
4-86
p. 101-102 4-86 p. 101-102 (PDF)
  4-86
p. 114 4-86 p. 114 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten (4-1668)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Jean-Paul Procureur en de dames Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Christiane Vienne
4-1668/1
p. 1-4 4-1668/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten (4-1083)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Margriet Hermans, Christiane Vienne, Anne Delvaux en Dominique Tilmans
4-1083/1
p. 1-11 4-1083/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Christiane Vienne
4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw Christiane Vienne c.s.
4-887/3
p. 17 4-887/3 p. 17 (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-887/4
p. 1-27 4-887/4 p. 1-27 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiŽnten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening (4-769)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne
4-769/1
p. 1-4 4-769/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-100
p. 32 4-100 p. 32 (PDF)
  Intrekking
4-100
p. 32 4-100 p. 32 (PDF)
Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren (Personen met meervoudige handicaps) (4-392)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-392/1
p. 1-3 4-392/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om een samenhangend en geÔntegreerd beleid uit te werken voor patiŽnten die aan een ernstige huidziekte lijden (4-1516)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heer Franco Seminara c.s.
4-1516/1
p. 1-4 4-1516/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1492/2
p. 1-4 4-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 47-48 4-110 p. 47-48 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-154)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-154/2
p. 1 4-154/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-37)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-37/2
p. 1 4-37/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-755/3
p. 1-35 4-755/3 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Isabelle Durant
4-413/2
p. 1-4 4-413/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1392/4
p. 1-43 4-1392/4 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1454/2
p. 1-4 4-1454/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap (4-660)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-660/2
p. 1-5 4-660/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
4-26
p. 38-39 4-26 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1250/3
p. 1-20 4-1250/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
4-74
p. 4-6 4-74 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1051/3
p. 1-22 4-1051/3 p. 1-22 (PDF)
  4-1051/3
p. 2 4-1051/3 p. 2 (PDF)
  4-1051/3
p. 3 4-1051/3 p. 3 (PDF)
  4-1051/3
p. 3 4-1051/3 p. 3 (PDF)
  4-1051/3
p. 4 4-1051/3 p. 4 (PDF)
  4-1051/3
p. 4 4-1051/3 p. 4 (PDF)
  4-1051/3
p. 5 4-1051/3 p. 5 (PDF)
  4-1051/3
p. 5 4-1051/3 p. 5 (PDF)
  4-1051/3
p. 6 4-1051/3 p. 6 (PDF)
  4-1051/3
p. 7 4-1051/3 p. 7 (PDF)
  4-1051/3
p. 7-8 4-1051/3 p. 7-8 (PDF)
  4-1051/3
p. 8 4-1051/3 p. 8 (PDF)
  4-1051/3
p. 8 4-1051/3 p. 8 (PDF)
  4-1051/3
p. 9 4-1051/3 p. 9 (PDF)
  4-1051/3
p. 9 4-1051/3 p. 9 (PDF)
  4-1051/3
p. 9 4-1051/3 p. 9 (PDF)
  4-1051/3
p. 9-10 4-1051/3 p. 9-10 (PDF)
  4-1051/3
p. 10-11 4-1051/3 p. 10-11 (PDF)
  4-1051/3
p. 11 4-1051/3 p. 11 (PDF)
  4-1051/3
p. 11-13 4-1051/3 p. 11-13 (PDF)
  4-1051/3
p. 13 4-1051/3 p. 13 (PDF)
  4-1051/3
p. 13 4-1051/3 p. 13 (PDF)
  4-1051/3
p. 14 4-1051/3 p. 14 (PDF)
  4-1051/3
p. 14-15 4-1051/3 p. 14-15 (PDF)
  4-1051/3
p. 15 4-1051/3 p. 15 (PDF)
  4-1051/3
p. 15 4-1051/3 p. 15 (PDF)
  4-1051/3
p. 16 4-1051/3 p. 16 (PDF)
  4-1051/3
p. 16-17 4-1051/3 p. 16-17 (PDF)
  4-1051/3
p. 17 4-1051/3 p. 17 (PDF)
  4-1051/3
p. 17 4-1051/3 p. 17 (PDF)
  4-1051/3
p. 17 4-1051/3 p. 17 (PDF)
  4-1051/3
p. 18 4-1051/3 p. 18 (PDF)
  4-1051/3
p. 18 4-1051/3 p. 18 (PDF)
  4-1051/3
p. 18-19 4-1051/3 p. 18-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-483/4
p. 1-8 4-483/4 p. 1-8 (PDF)
   Fedecom-project (Systeem van dubbele boekhouding) : uitstel met ťťn jaar van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, en van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
4-483/4
p. 2-3 4-483/4 p. 2-3 (PDF)
   Inlassen in de wetgeving betreffende APETRA van een vrijstelling van accijnzen voor de gasolie bestemd voor de bevoorrading van de binnenvaartschepen
4-483/4
p. 5 4-483/4 p. 5 (PDF)
  4-483/4
p. 6 4-483/4 p. 6 (PDF)
  4-483/4
p. 7 4-483/4 p. 7 (PDF)
   Terugkeer naar het tariefsysteem voor de elektriciteit dat van kracht was vooraleer het werd gewijzigd bij de wet van 1 juni 2005
4-483/4
p. 7 4-483/4 p. 7 (PDF)
   Tijdelijke opheffing van de inhoudingsverplichting en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fiscale schulden van een aannemer tot op de dag dat de databank (waarin de klanten kunnen nagaan of de aannemer fiscale schulden heeft) operationeel is
4-483/4
p. 4 4-483/4 p. 4 (PDF)
   Wijziging artikel 59 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen : verlenging met 1 jaar van de steunmaatregelen voor gecombineerd openbaar vervoer
4-483/4
p. 6 4-483/4 p. 6 (PDF)
   Wijziging van artikel 469 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de dematerialisatie van de effecten aan toonder rekening houdende met het meer internationaal karakter van de financiŽle markten
4-483/4
p. 3-4 4-483/4 p. 3-4 (PDF)
   Wijziging wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen : bekrachtiging van het KB "gas" van 29 februari 2004 waardoor het probleem wordt opgelost van de toepassing van de tarieven van de distributienetbeheerder alsook het probleem van de tarifaire controle van de CREG
4-483/4
p. 6 4-483/4 p. 6 (PDF)
  4-483/4
p. 7 4-483/4 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : bekrachtiging van het KB van 11 juli 2002 waardoor het probleem wordt opgelost van de toepassing van de tarieven van de distributienetbeheerder alsook het probleem van de tarifaire controle van de CREG
4-483/4
p. 5 4-483/4 p. 5 (PDF)
  4-483/4
p. 6-7 4-483/4 p. 6-7 (PDF)
  4-483/4
p. 7 4-483/4 p. 7 (PDF)
  4-483/4
p. 8 4-483/4 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-845/4
p. 1-5 4-845/4 p. 1-5 (PDF)
  4-845/4
p. 3 4-845/4 p. 3 (PDF)
  4-845/4
p. 3-4 4-845/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-38
p. 38 4-38 p. 38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
   Overzicht van het verslag van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
4-38
p. 38 4-38 p. 38 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1052/3
p. 1-3 4-1052/3 p. 1-3 (PDF)
   Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake pleegzorgverlof en de onderbrekingsuitkering voor militairen
4-1052/3
p. 3 4-1052/3 p. 3 (PDF)
   Verdaging van de inwerkingtreding van de twee wetten van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
4-1052/3
p. 1-3 4-1052/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-846)      
  Algemene bespreking
4-38
p. 38 4-38 p. 38 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) (In overeenstemming brengen van de wetgeving op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten met de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie - De maatschappij van onderlinge bijstand als rechtsvorm om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen - Onderscheid met diensten van algemeen belang - Samenwerkingsovereenkomst tussen de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en de CBFA - Zie ook doc. 4-1728 en 4-1730) (4-1729)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1729/2
p. 1-6 4-1729/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (In overeenstemming brengen van de wetgeving op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten met de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie - Bevoegdheden Raad van State en hoven en rechtbanken - Zie ook doc. 4-1728 en 4-1729) (4-1730)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1730/2
p. 1-2 4-1730/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (4-1010)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Els Schelfhout
4-1010/2
p. 1-25 4-1010/2 p. 1-25 (PDF)
  4-1010/2
p. 2 4-1010/2 p. 2 (PDF)
  4-1010/2
p. 2-3 4-1010/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3-4 4-1010/2 p. 3-4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4 4-1010/2 p. 4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4 4-1010/2 p. 4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4-5 4-1010/2 p. 4-5 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6-7 4-1010/2 p. 6-7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 8-9 4-1010/2 p. 8-9 (PDF)
  4-1010/2
p. 9 4-1010/2 p. 9 (PDF)
  4-1010/2
p. 9-10 4-1010/2 p. 9-10 (PDF)
  4-1010/2
p. 10 4-1010/2 p. 10 (PDF)
  4-1010/2
p. 10-11 4-1010/2 p. 10-11 (PDF)
  4-1010/2
p. 11 4-1010/2 p. 11 (PDF)
  4-1010/2
p. 11-12 4-1010/2 p. 11-12 (PDF)
  4-1010/2
p. 12 4-1010/2 p. 12 (PDF)
  4-1010/2
p. 12 4-1010/2 p. 12 (PDF)
  4-1010/2
p. 13 4-1010/2 p. 13 (PDF)
  4-1010/2
p. 13 4-1010/2 p. 13 (PDF)
  4-1010/2
p. 14 4-1010/2 p. 14 (PDF)
  4-1010/2
p. 14-16 4-1010/2 p. 14-16 (PDF)
  4-1010/2
p. 16-17 4-1010/2 p. 16-17 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22-23 4-1010/2 p. 22-23 (PDF)
  4-1010/2
p. 23 4-1010/2 p. 23 (PDF)
  4-1010/2
p. 23-24 4-1010/2 p. 23-24 (PDF)
  4-1010/2
p. 24-25 4-1010/2 p. 24-25 (PDF)
   Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : onderwerping van reclame aan een controlesysteem; bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
   OMNIO-statuut
4-1010/2
p. 23-24 4-1010/2 p. 23-24 (PDF)
   Opheffing van de verplichting om een bijdrage te betalen voor patiŽnten die zich aanmelden in een spoedgevallendienst
4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
   Toegang van de adviserend geneesheren bij een ziekenfonds tot medische gegevens via het e-Health platform
4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
   Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de hele bevolking
4-1010/2
p. 2-3 4-1010/2 p. 2-3 (PDF)
   Vervanging van het "nationale" kankerplan door het "federale" kankerplan
4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coŲperatieve vennootschap (4-661)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-661/2
p. 1 4-661/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-26
p. 38-39 4-26 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Rechtspersonen : schenking ; inkoop van eigen rechten van deelneming of verdeling van het eigen vermogen - WIB : termijnen bezwaarschriften, onderzoeksbevoegdheid administratie en technische correctie - BTW : vervanging van de benaming "commissaris inzake opschorting" door "gerechtsmandataris" inzake organisatie van onvermogen - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen : termijnen bezwaarschriften, controle spelen en weddenschappen - Wederzijdse bijstandsrichtlijn directe belastingen en verzekeringspremies - Successierechten - Registratierechten en recht op de geschriften : doorhaling van een hypothecaire inschrijving - Accijnsstelsel van alcoholvrije dranken - Verlenging van crisismaatregelen : tijdelijke arbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet, tijdelijke volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden - Crisismaatregelen zelfstandigen : sociale verzekering in geval van faillissement, erkenning als onderneming in moeilijkheden) (4-1788)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1788/2
p. 1-3 4-1788/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bedrag dat de federale overheid voorziet ter cofinanciering van gezamenlijke inspanningen, te leveren met de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap) (4-763)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-763/2
p. 1-5 4-763/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999 (Grensarbeidersregeling) (4-1143)      
  Algemene bespreking
4-65
p. 35-38 4-65 p. 35-38 (PDF)
Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Door de gemeenteraden niet tijdig goedgekeurde aanvullende gemeentebelastingen - Terugwerkende kracht) (4-865)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-865/2
p. 1-4 4-865/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (Gedeeltelijke omzetting van de dienstenrichtlijn via een aanpassing van sommige wetgevingen die onverenigbaar zijn met de richtlijn - Huwelijksbureaus - Timesharing - Nijverheidsmaalderijen - Ambulante activiteiten - Openingsuren handel - Orde van architecten - Psycholoog - Landmeter-expert - Handelsvestigingen) (4-1539)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1539/2
p. 1-6 4-1539/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (4-309)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-309/3
p. 1-13 4-309/3 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
4-5
p. 6-9 4-5 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Isabelle Durant
4-414/2
p. 1 4-414/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Toekenning van het voordeel van het uitstel aan de zorgverlener, veroordeeld tot betaling van administratieve geldboetes) (4-1011)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Els Schelfhout
4-1011/2
p. 1 4-1011/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten (Toepassing op private PRIVAKS van de jaarlijkse taks op instellingen voor collectieve belegging, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen - Opheffing) (4-490)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Christiane Vienne c.s.
4-490/2
p. 1-2 4-490/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-490/3
p. 1-3 4-490/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-10
p. 11 4-10 p. 11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-10
p. 11-12 4-10 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Kruispuntbank van de Ondernemingen - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissingen tot registratie als aannemer en de schrapping ervan - Voorlopige maatregel) (4-488)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-488/2
p. 1-3 4-488/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1549/3
p. 1-4 4-1549/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1412/4
p. 1-32 4-1412/4 p. 1-32 (PDF)
  Algemene bespreking
4-100
p. 5-6 4-100 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Omzetting richtlijn 2008/48/EG - Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van reclame met kostenvermelding, precontractuele informatie, contractuele informatie, jaarlijks kostenpercentage, vervroegde terugbetaling en herroepingsrecht - Aanpassing van de wet aan de evolutie van het consumentenkrediet - Wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren - Consumentenkredietovereenkomst) (4-1765)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1765/2
p. 1-4 4-1765/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (4-475)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-475/2
p. 1-2 4-475/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 13 4-9 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (4-476)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 13 4-9 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, wat de financiŽle crisis betreft (Maatregelen vanwege de overheid bij een financiŽle crisis - Staatswaarborg - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verruiming van het toepassingsgebied van de wet van 14 april 2009 - Toxische financiŽle producten) (4-1393)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1393/2
p. 1-5 4-1393/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-84
p. 12-13 4-84 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (Omzetting artikel 126 van de verordening [EG] nr 1907/2006 - REACH - Sanctiebeleid) (4-1396)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1396/2
p. 1-5 4-1396/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Christiane Vienne c.s.
4-474/2
p. 1-4 4-474/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten (Beroepskennis voor de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen - Ombudsman voor de verzekeringen) (4-1394)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1394/2
p. 1-3 4-1394/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (4-1055)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1055/2
p. 1-3 4-1055/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (Echtgenoten) (4-1056)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1056/2
p. 1-3 4-1056/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-96/2
p. 1 4-96/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 28 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1053/2
p. 9-18 4-1053/2 p. 9-18 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 31 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1053/3
p. 1-3 4-1053/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica (Science Based Toxicology programme) (4-242)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-242/7
p. 1-3 4-242/7 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-601/4
p. 1 4-601/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Cindy Franssen
4-1141/3
p. 1 4-1141/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-241/2
p. 1 4-241/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Christiane Vienne en de heer Philippe Mahoux
4-221/3
p. 1-2 4-221/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-814/3
p. 1-10 4-814/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 42-45 4-52 p. 42-45 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-825/5
p. 1-80 4-825/5 p. 1-80 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-438/2
p. 1 4-438/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn (Oprichting Tariferingsbureau voor de schuldsaldoverzekering en Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor de schuldsaldoverzekering) (4-1452)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Caroline Dťsir en de heer Franco Seminara
4-1452/1
p. 1-4 4-1452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland (OESO- en ILO-normen) (4-469)      
  Voorstel van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Bart Martens en de dames Olga Zrihen, Anne-Marie Lizin en Christiane Vienne
4-469/1
p. 1-13 4-469/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars (Inkomsten verworven door kunstschilders, beeldende kunstenaars, schrijvers en auteurs van muziekwerken en audiovisuele werken, buiten enige arbeidsovereenkomst - Aanslagvoet van 33 pct.) (4-885)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils en de dames Christiane Vienne en Vanessa Matz
4-885/1
p. 1-4 4-885/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek (Aanplakking van de wet in alle wachtkamers en in het kabinet van alle beroepsbeoefenaars) (4-509)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames Christiane Vienne en Christine Defraigne
4-509/2
p. 1-2 4-509/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Christiane Vienne
4-509/3
p. 1 4-509/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-100
p. 32 4-100 p. 32 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (4-838)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Christiane Vienne en Olga Zrihen en van de heer Christophe Collignon
4-838/1
p. 1-9 4-838/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken (4-1348)      
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1348/2
p. 1-10 4-1348/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-337/2
p. 1 4-337/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumulatie van het beroepsinkomen van de persoon met een handicap en de integratietegemoetkoming (Optrekken van het huidige maximumbedrag) (4-420)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Sfia Bouarfa
4-420/1
p. 1-5 4-420/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Dominique Tilmans
4-572/2
p. 1 4-572/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van instresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (4-36)      
  Amendement nr 1 van de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-36/2
p. 1 4-36/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (4-1472)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Dťsir en Olga Zrihen
4-1472/1
p. 1-4 4-1472/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9ter, ß 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, om de verfijnde controle op het inkomen uit te breiden tot de categorieŽn 1 en 2 van de gerechtigden op een integratietegemoetkoming (Vrijstelling van de eerste 16.354,13 euro van het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt, voor de 5 categorieŽn die een integratievergoeding genieten) (4-439)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heer Philippe Mahoux
4-439/1
p. 1-5 4-439/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling wat de verplichte indexering van het leefgeld en de mogelijkheid van totale kwijtschelding van schulden betreft (4-1769)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne
4-1769/1
p. 1-6 4-1769/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" (Toepasselijk maken op de handel in edelstenen en halfedelstenen van de bepalingen inzake registratie, controle en witwaspreventie die van toepassing zijn op de handel in diamanten) (4-399)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne c.s.
4-399/1
p. 1-4 4-399/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten met het oog op een betere bankoverstapregeling (Overstap van de klant naar een andere bank) (4-1744)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne
4-1744/1
p. 1-7 4-1744/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening (4-1238)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1238/1
p. 1-5 4-1238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" (4-858)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť et Olga Zrihen
4-858/1
p. 1-10 4-858/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (4-1715)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1715/1
p. 1-3 4-1715/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen (Einde maken aan koppelverkoop, welke inhoudt dat iemand die wil bouwen, dit moet doen met de onderneming die de grond verkocht) (4-1478)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Dťsir en Olga Zrihen
4-1478/1
p. 1-4 4-1478/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte (4-1230)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1230/1
p. 1-4 4-1230/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Voorstel van de heren Bart Martens en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-417/1
p. 1-8 4-417/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen (Om de mensen ertoe aan te zetten arbeid te verrichten wordt voorgesteld het nettoloon van de lage en middeninkomens op te trekken via het instrument van het belastingkrediet) (4-421)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-421/1
p. 1-5 4-421/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur (Corporate governance - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Relatie aandeelhouders-belanghebbenden [Stakeholders]) (4-1247)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-1247/1
p. 1-17 4-1247/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Reglementering van de toegang tot het beroep - Psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, criminologen, logopedisten, assistenten psychologie, sociaal assistenten, ergotherapeuten, opvoeders, huwelijksconsulenten, therapeuten psychomotoriek, geboorte- en stervensbegeleiders, psychiatrisch verplegers - Oprichting van de Nationale Raad voor de geestelijke gezondheidszorg) (4-92)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-92/1
p. 1-9 4-92/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999