S. 4-1247 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur
Philippe Mahoux    JoŽlle Kapompolť    Christiane Vienne   

ondernemingsraad
raad van bestuur
toegang tot de informatie
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
ondernemingsdirecteur
aandeelhouderschap van werknemers
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
internetsite
aansprakelijkheid
gedragscode
loon
leiding van een onderneming
economische ethiek
aandeelhouder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1247/1 4-1247/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2009   Indiening Doc. 4-1247/1 4-1247/1 (PDF)
26/3/2009   Inoverwegingneming
26/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2009   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd