Auteurs- en sprekersregister betreffende "Talhaoui Fauzaya" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
De binnenscheepvaart (Blokkades van havens om tegen dumpingpraktijken te protesteren) (5-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-99
p. 24-27 5-99 p. 24-27 (PDF)
De blokkering van de adoptie van Marokkaanse kinderen (Kafala-pleegouderschap) (5-1150)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-122
p. 39-41 5-122 p. 39-41 (PDF)
De democratie in Afghanistan (Resultaat van onze militaire aanwezigheid en het democratiseringsproces) (5-539)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-59
p. 10-14 5-59 p. 10-14 (PDF)
De directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten (5-4256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-263 COM
p. 4-5 5-263 COM p. 4-5 (PDF)
De diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten (Kansarme groepen : personen van allochtone afkomst, andersvaliden, ...) (5-1289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-138
p. 16-19 5-138 p. 16-19 (PDF)
De doodstraf (Wereldwijde afschaffing - Rapport van Amnesty International) (5-2389)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-172 COM
p. 6-8 5-172 COM p. 6-8 (PDF)
De drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking (5-825)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-90
p. 26-29 5-90 p. 26-29 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg (Opsporen van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen - Vaststellen van andere misdrijven) (5-3186)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 12-13 5-213 COM p. 12-13 (PDF)
De gebrekkige bewijsvoering bij verkrachtingszaken (en het beperkt forensisch onderzoek) (5-3640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 4-6 5-239 COM p. 4-6 (PDF)
De gruwelijke aanslag in Luik (5-327)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
De houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's (5-6260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6260
De humanitaire hulp aan de Syrische ontheemden in Turkije, Libanon en JordaniŽ (5-776)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-87
p. 11-13 5-87 p. 11-13 (PDF)
De inperking van de vrije meningsuiting in Turkije (5-6130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6130
De inzet van het leger bij de rellen met foorkramers in Antwerpen (Wetgeving inzake ordehandhaving - Beslissingsprocedure - Identificatie van de politieagenten) (5-1396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-148
p. 32-34 5-148 p. 32-34 (PDF)
De lacunes in het Belgisch asielbeleid voor holebi's (Asielaanvragen om reden van vervolging op basis van seksuele geaardheid - Houding van het CGVS) (5-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-102
p. 30-32 5-102 p. 30-32 (PDF)
De landroof in ontwikkelingslanden (Grootschalig aankopen van gronden door bedrijven uit geÔndustrialiseerde landen voor landbouw op industriŽle schaal - Onethische praktijken - Ontwikkelingshulp) (5-3878)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-255 COM
p. 5-8 5-255 COM p. 5-8 (PDF)
De mini-jobs (en andere flexibele vormen van arbeid zoals uitzend- en stagearbeid) (5-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-107
p. 35-37 5-107 p. 35-37 (PDF)
De modernisering van de douanepraktijk (Vereenvoudiging van de administratieve beroepsprocedure - Termijnen - Strafrecht - Overleg met de expeditiesector) (5-4685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 19-22 5-281 COM p. 19-22 (PDF)
De modernisering van de douanewetgeving (Vereenvoudiging - Omzetting van de Europese verordeningen en van het Europees communautair douanewetboek) (5-4684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 17-19 5-281 COM p. 17-19 (PDF)
De mogelijke deelname van BelgiŽ aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in SyriŽ (5-670)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-76
p. 17-18 5-76 p. 17-18 (PDF)
De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden (5-9359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9359
De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden (Opladen van gas en elektriciteit in de zomer) (5-3641)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 14-15 5-237 COM p. 14-15 (PDF)
De ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking (5-6261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6261
De ondertekening en ratificering van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld (5-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui ŗ M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-50
p. 20-21 5-50 p. 20-21 (PDF)
De opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen (5-2760)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-189 COM
p. 16-17 5-189 COM p. 16-17 (PDF)
De problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens (Vrachtwagens die te snel rijden, maar niet beboet worden - Vrachtwagens met oplegger - Inhaalverbod) (5-3185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 10-12 5-213 COM p. 10-12 (PDF)
De regeling van schadegevallen bij autoverzekeringen waarbij auto's betrokken zijn uit andere Europese lidstaten (Europese harmonisering) (5-4809)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-287 COM
p. 7-9 5-287 COM p. 7-9 (PDF)
De schending van de privacy bij het commerciŽle gebruik van drones (o.a. door een buitenlandse immobiliŽnmakelaar) (5-1315)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-140
p. 24-26 5-140 p. 24-26 (PDF)
De stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 (5-5767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5767
De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) (Hoorzitting en gedachtewisseling) (5-2447)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2447/1
p. 1-39 5-2447/1 p. 1-39 (PDF)
De terugbetalingen van de zorgkosten van chronische patiŽnten (Miniforfait - Overleg in de overeenkomstencommissie) (5-1355)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-144
p. 18-20 5-144 p. 18-20 (PDF)
De toegang tot de zorg voor de minstbedeelden (FinanciŽle drempels) (5-1096)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-111
p. 8-11 5-111 p. 8-11 (PDF)
De toename van aangiftes van partnergeweld (5-615)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-69
p. 24-25 5-69 p. 24-25 (PDF)
De toenemende islamofobie in BelgiŽ (volgens Amnesty International) (5-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 6-8 5-57 p. 6-8 (PDF)
De vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese Unie (Ontbrekende regeling om een vergoeding voor "verwijdering en handship" te verkrijgen, dit in tegenstelling tot het politiepersoneel) (5-2770)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 26-28 5-191 COM p. 26-28 (PDF)
De verwarmingsproblemen ten gevolge van de koudegolf (Afsluiten van stookolie in appartementen wegens onbetaalde facturen - Sociaal Verwarmingsfonds) (5-413)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-47
p. 6-7 5-47 p. 6-7 (PDF)
De wapenleveringen aan SyriŽ (Opheffing van het embargo - Houding van de gewesten - Risico dat de wapens in de verkeerde handen vallen) (5-1015)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-105
p. 21-25 5-105 p. 21-25 (PDF)
De website en het e-bookbeleid van de Koninklijke Bibliotheek (Online invullen van formulieren voor het wettelijke depot - Depot van elektronische publicaties) (5-2153)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-151 COM
p. 13-16 5-151 COM p. 13-16 (PDF)
De werking van de Moslimexecutieve (5-3472)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 18-24 5-222 COM p. 18-24 (PDF)
Douanezaken - Directe vertegenwoordiging - Aanvragen - Aangiften - Cijfergegevens (5-10629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10629
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Fauzaya Falhaoui, senator-opvolger
5-33
p. 7-8 5-33 p. 7-8 (PDF)
Gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 - Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Omzendbrief - Onduidelijkheden (5-6229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6229
Het Europese embargo tegen Iran (wegens zijn nucleair programma - Olie) (5-388)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 11-13 5-45 p. 11-13 (PDF)
Het afnemen van de Belgische nationaliteit (Criteria - Bevoegdheid - Cijfers - Persoon met een dubbele nationaliteit, de Belgische en de Colombiaanse) (5-3483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 6-7 5-227 COM p. 6-7 (PDF)
Het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers (5-2006)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 23-25 5-139 COM p. 23-25 (PDF)
Het gebruik van betalende telefoonnummers voor oproepen naar de wachtdiensten van eerstelijnszorgverstrekkers (Betalende nummers met een toeslag - Project 1733 - Mensen met een laag inkomen) (5-4974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 29-31 5-297 COM p. 29-31 (PDF)
Het gebruik van medicinale cannabis (Zie ook mondelinge vraag 5-1176) (5-4268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 8-10 5-284 COM p. 8-10 (PDF)
Het gebruik van medicinale cannabis (Zie ook vraag om uitleg 5-4268) (5-1176)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-124
p. 8-10 5-124 p. 8-10 (PDF)
Het interministerieel overleg over gehandicaptenzorg (Implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Budgetten voor gehandicaptenzorg - Chronische patiŽnten met een debiliserende of degeneratieve aandoening) (5-880)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-94
p. 20-22 5-94 p. 20-22 (PDF)
Het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam (ten voordele van de hst Fyra) (5-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-82
p. 26-28 5-82 p. 26-28 (PDF)
Het stijgend racisme naar aanleiding van de economische crisis (5-2394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 9-11 5-184 COM p. 9-11 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe Antwerpse gevangenis in Wilrijk (5-1125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-118
p. 26-27 5-118 p. 26-27 (PDF)
Het uitblijven van een beslissing betreffende een nieuwe gevangenis in Antwerpen (5-4149)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 11-13 5-257 COM p. 11-13 (PDF)
Het vervangend ondernemerschap (Wetgevende initiatieven - Schijnzelfstandigheid - Binnenschippers) (5-4904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-290 COM
p. 4-7 5-290 COM p. 4-7 (PDF)
Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie (art. 13 van het EU-verdrag) - Europees Parlement - 20 en 21 januari 2014 (5-2304)      
  Verslag van de heer Georges Gilkinet (K) en mevrouw Marie-Claire Lambert (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2304/2
p. 1-28 5-2304/2 p. 1-28 (PDF)
Migratie - Statistische gegevens - Periode 2008-2010 (5-5874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5874
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1545/4
p. 1-26 5-1545/4 p. 1-26 (PDF)
Studiereis naar Egypte en TunesiŽ van 11 tot 16 maart 2012 (Positie van de vrouwen in de euromediterane zone) (5-1646)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1646/1
p. 1-15 5-1646/1 p. 1-15 (PDF)
Voedselspeculatie en andere vormen van maatschappelijk-toxisch bankieren (Toezicht van de FSMA) (5-3879)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 11-15 5-249 COM p. 11-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (5-1980)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Richard Miller en de dames Fauzaya Talhaoui, Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-1980/1
p. 1-9 5-1980/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa (Politieke integratie - ECB - Gemeenschappelijk beheer soevereine schuld - Agentschap schuldstabilisatie - Euro-obligaties - Europees ratingagentschap - Regulering bankensector - Taks financiŽle transacties - Begrotingsevenwicht - Jobcreatie - EU 2020-strategie - Sociaaleconomische integratie - Fiscale harmonisatie - Klimaat - Democratische legitimiteit EU - Eensgezind EU-optreden op wereldniveau) (5-1554)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Philippe Mahoux en de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-1554/1
p. 1-10 5-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het standpunt van de Belgische regering in het kader van het 4e High Level Forum on Aid Effectiveness (Ontwikkelingssamenwerking) (5-1345)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Fauzaya Talhaoui
5-1345/1
p. 1-5 5-1345/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Vervanging van de wet van 20 juli 2004 - Omzetting richtlijnen) (5-1702)      
  Verslag van de dames Lieve Maes en Fauzaya Talhaoui
5-1702/3
p. 1-10 5-1702/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/26 - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Verjaring van de rechtsvorderingen - Wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren : strafsancties - Zie ook doc. 5-2885) (5-2884)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/EG - Instelling bij de administratie van een Commissie Binnenvaart - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Strafsancties - Zie ook doc. 5-2884) (5-2885)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van zijn opdrachten (De gegevensuitwisselingen binnen de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in overeenstemming brengen met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) (5-1765)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1765/2
p. 1-4 5-1765/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 35-36 5-74 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (Vervanging van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen) (5-2160)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-2160/2
p. 1-6 5-2160/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Aanmoediging van het langetermijnsparen om zo kredietverlening op lange termijn aan socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten te vergemakkelijken - Aantrekken van gelden door middel van kasbonnen of termijndeposito's op middellange termijn, waarvan de inkomsten een fiscaal gunstregime genieten om dit systeem aantrekkelijk te maken voor spaarders - Financiering op lange termijn van projecten uit de publieke of private sector - Toezicht door de NBB - Toezicht door de FSMA - Strafrechtelijke bepalingen - Fiscale bepalingen) (5-2418)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (Wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : certificaten voor installaties voor elektriciteitsproductie uit wind in de zeegebieden, federale bijdrage op de elektriciteit en het gas - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt - Bekrachtiging KB's) (5-1902)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1902/2
p. 1-4 5-1902/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's (De duur van de erkenning van ondernemingsloketten - Ambulante activiteiten) (5-1899)      
  Verslag van de heer Richard Miller en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1899/2
p. 1-3 5-1899/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2127/2
p. 1-24 5-2127/2 p. 1-24 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 15 5-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1887/3
p. 1-12 5-1887/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-84
p. 8-10 5-84 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009 (5-1260)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1260/2
p. 1-5 5-1260/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010 (5-1259)      
  Verslag van de dames Fauzaya Talhaoui en Olga Zrihen
5-1259/2
p. 1-5 5-1259/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Opwerking van de brandstof van de BR2-reactor) (5-2336)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-140
p. 42 5-140 p. 42 (PDF)
  5-140
p. 47 5-140 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Controlemechanisme) (5-2394)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2394/2
p. 1-5 5-2394/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 35-39 5-140 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te's Gravenhage op 19 oktober 1996 (5-2321)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2321/2
p. 1-9 5-2321/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 33-34 5-140 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Modernisering van de algemene mededingingsregels en de prijzenreglementering - Prijzenobservatorium - Controle van de prijs van de geneesmiddelen - Zie ook doc. 5-1998) (5-1997)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1997/3
p. 1-41 5-1997/3 p. 1-41 (PDF)
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Bevoegdheden van het Hof van beroep te Brussel en het Hof van cassatie naar aanleiding van de herstructurering van de Belgische mededingingsautoriteit - Wraking en tucht - Onverenigbaarheden - PrejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Cassatie - Hoger beroep tegen beslissingen van het Mededingingscollege - Zie ook doc. 5-1997) (5-1998)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1998/2
p. 1 5-1998/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-96
p. 12-13 5-96 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Uitbreiding van het toepassingsgebied - EfficiŽnter en effectiever organiseren van de invorderingsbijstand) (5-1412)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1412/3
p. 1-10 5-1412/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt i.v.m. het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG ["Dataretentierichtlijn"] en artikel 15.1 van richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) (5-2222)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2222/3
p. 1-19 5-2222/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 39-43 5-114 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (Wegvervoer en interfaces met andere vervoerswijzen - Omzetting richtlijn 2010/40/EU [ITS] en gedelegeerde verordering 305/2013["eCall"]) (5-2225)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Richard Miller
5-2225/2
p. 1-5 5-2225/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Amendement nr 67 van mevrouw Fauzaya Talhaoui c.s.
5-1774/2
p. 35-36 5-1774/2 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 144ter, ß 1, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (Uitoefening van de strafvordering door de federale procureur) (5-2051)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2051/2
p. 1-4 5-2051/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Verzwarende omstandigheid - Opzettelijke slagen en verwondingen tegen een persoon wegens zijn geslachtsverandering) (5-1888)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1888/2
p. 1-10 5-1888/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij (ingevolge de wijziging van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij - Aanvulling van de titel van de wet met "en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop" - Opleggen van administratieve boetes door de minister van FinanciŽn) (5-2153)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2153/2
p. 1-4 5-2153/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-112
p. 10-11 5-112 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (Organisatie van een ruimtelijke driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische doelstellingen - CoŲrdinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden) (5-1685)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1685/2
p. 1-4 5-1685/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-70
p. 37-39 5-70 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Derde energiepakket - Omzetting richtlijnen 2009/72/EG, 2009/73/EG en 2009/28/EG en verordeningen [EG] nrs 713/2009, 714/2009 en 715/2009 - De scheiding van de activiteiten van productie en levering van die van netbeheer - De samenstelling, de doelstellingen, de taken en de bevoegdheden van de CREG - De bescherming van de consumenten van elektriciteit en aardgas, onder meer door de invoering van een systeem ter bescherming van de huishoudelijke afnemers en de kmo's tegen de volatiliteit van de elektriciteits- en gasprijzen - De bevordering van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppeling - De gesloten industriŽle netten) (5-1405)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1405/3
p. 1-8 5-1405/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-41
p. 20-21 5-41 p. 20-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Algemene bespreking
5-48
p. 37-39 5-48 p. 37-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2001/6
p. 1-93 5-2001/6 p. 1-93 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Verslag van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1146/4
p. 1-20 5-1146/4 p. 1-20 (PDF)
  Verslag van de dames Christine Defraigne en Fauzaya Talhaoui
5-1146/8
p. 1-2 5-1146/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-90
p. 22-23 5-90 p. 22-23 (PDF)
  5-96
p. 36 5-96 p. 36 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Inning van de honoraria van de ziekenhuisgeneesheren door het ziekenhuis - Een enkele factuur voor de patiŽnt - Verplichting om de noodzakelijke gezondheidszorg te verstrekken aan personen met een laag inkomen of betalingsmoeilijkheden - Informatie betreffende de financiŽle gevolgen bij ziekenhuisopname - Verbod op het vragen van een voorschot - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 en van het KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) (5-2206)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Dalila Douifi, Fatma Pehlivan en Fauzaya Talhaoui et de heren Bert Anciaux, Ludo Sannen en Guy Swennen
5-2206/1
p. 1-17 5-2206/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Jacky Morael
5-1873/3
p. 1-14 5-1873/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, Andrť du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
  5-139
p. 47-49 5-139 p. 47-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (Aanwending door de banken van spaargeld voor duurzame doeleinden) (5-2027)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een federale enveloppefinanciering van de bedienaren der erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing en een bindende aanwijzing door de belastingplichtige (WIB 1992) (5-607)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Ludo Sannen en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-607/2
p. 1-10 5-607/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden (5-1397)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en de dames Fauzaya Talhaoui en Dalila Douifi
5-1397/1
p. 1-8 5-1397/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 12-15 5-147 p. 12-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten (Uitgifte van thesauriebewijzen : zelfde regels als voor de Belgische Staat) (5-1385)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1385/3
p. 1-3 5-1385/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-46
p. 26-27 5-46 p. 26-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 57 van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 2-3 5-1067/6 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 83 van de heer Rik Torfs en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 23-24 5-1067/6 p. 23-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van gerechtelijke politie) (5-2473)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, FranÁois Bellot en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2473/1
p. 1-13 5-2473/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Algemene bespreking
5-53
p. 7-17 5-53 p. 7-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1823/4
p. 1-29 5-1823/4 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2253/3
p. 1-9 5-2253/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten (5-2824)      
  Voorstel van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heren Guy Swennen en Bert Anciaux
5-2824/1
p. 1-4 5-2824/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief (5-1703)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui en Marleen Temmerman
5-1703/1
p. 1-5 5-1703/1 p. 1-5 (PDF)
de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen (5-10626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10626
de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens (5-10625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10625
de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs (5-10624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10624
het onderwijs binnen de gevangenismuren (5-11300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11300
het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier (5-10619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10619
het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier (5-10620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10620
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999