S. 5-1873 Dossierfiche K. 53-2817

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme
Yoeri Vastersavendts    Louis Siquet    Ludo Sannen    Richard Miller    Martine Taelman    Bart Tommelein   

Cel voor financiŽle informatieverwerking
extremisme
religieus conservatisme
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1873/1 5-1873/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/12/2012
5-1873/2 5-1873/2 (PDF) Amendementen 17/4/2013
5-1873/3 5-1873/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2013
5-1873/4 5-1873/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2013
5-1873/5 5-1873/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/5/2013
K. 53-2817/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/5/2013
K. 53-2817/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 23/7/2013
K. 53-2817/3 Advies van de Raad van State 1/8/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2012   Indiening Doc. 5-1873/1 5-1873/1 (PDF)
6/12/2012   Inoverwegingneming
6/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/5/2013   Inschrijving op agenda
16/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-11/o5) Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
Doc. 5-1873/5 5-1873/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2012   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Jacky Morael
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Bespreking
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Niet behandeld
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o1)
23/4/2013   Aanneming na amendering
8/5/2013   Inschrijving op agenda
8/5/2013   Lezing van het verslag
8/5/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Fauzaya†Talhaoui en de heer Jacky†Morael is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2817/1
10/6/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 147 bijlage 12/06/2013, p. 6
23/7/2013   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 53-2817/2
5/8/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2817/3
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/5/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 30/1/2013, 5/2/2013, 23/4/2013, 8/5/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 17/5/2013 60 15/7/2013