S. 5-1702 Dossierfiche K. 53-2218

Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
beginsel van wederzijdse erkenning
icbe-fonds
uitgifte van effecten
Europese Economische Ruimte
effecten
vrij verrichten van diensten
financieel instrument
overnamebod
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2218/1 Wetsontwerp 29/5/2012
K. 53-2218/2 Amendementen 19/6/2012
K. 53-2218/3 Erratum 27/6/2012
K. 53-2218/4 Verslag namens de commissie 29/6/2012
K. 53-2218/5 Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2012
K. 53-2218/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/7/2012
5-1702/1 5-1702/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/7/2012
5-1702/2 5-1702/2 (PDF) Amendementen 9/7/2012
5-1702/3 5-1702/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2012
5-1702/4 5-1702/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2218/1
29/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-2218/4
3/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 46-50 + p. 57
5/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+87/-0/o49)
Integraal verslag nr. 96, p. 57
Doc. K. 53-2218/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Fauzaya Talhaoui
3/7/2012   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
3/7/2012   Bespreking
3/7/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1702/1 5-1702/1 (PDF)
9/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o22) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1702/4 5-1702/4 (PDF)
9/7/2012   Verzending naar commissie
10/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Fauzaya Talhaoui
10/7/2012   Bespreking
10/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
10/7/2012   Aanneming zonder amendering
10/7/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1702/3 5-1702/3 (PDF)
12/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
19/10/2012   Bekendmaking (63652-63762)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/7/2012 15 9/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/7/2012 60 5/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 19/10/2012, blz 63652-63762

Kruispuntbank van de wetgeving