Schriftelijke vragen van 5-7701 tot 5-7800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7701 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onbemande vliegtuigen - Drones - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) - Wetgeving - Gebruik
  Verzending vraag 14/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7702 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aankoop van bankgegevens door overheden - Aanpassing wetgeving - Gegevensuitwisselingen tussen belastingadministraties - Contacten met Duitsland
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7703 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opslaan van allergiegegevens - SIS-kaart - Identiteitskaart - Centrale databank - E-health
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
5-7704 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Medische regularisaties - Aantallen - Daling - Oorzaken - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 6/5/2013
5-7705 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandveiligheid - Gebouwen - Regelgeving - Controle - Preventie - Budget - Aanspreekpunten - Gemeentelijke voorschriften
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7706 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Woningbranden - Rookmelders - Wetgeving - Campagnes - FinanciŽle tussenkomst
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7707 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sociale economie - Ondernemingen - Erkenning als "aannemer voor werken" - Toekenningen
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 7/2/2013
5-7708 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Opvang en huisvesting - Huur van panden - Hotels - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 8/2/2013
5-7709 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Diefstal van kentekenplaten en inschrijvingsbewijzen - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7710 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe voertuigen - Inschrijvingen - Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-7711 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7712
5-7712 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 8/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7711
5-7713 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7714
5-7714 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 8/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7713
5-7715 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7717
5-7716 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7717
5-7717 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 13/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7716
5-7718 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4934
5-7719 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 30/5/2013
5-7720 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechters - Ipads - Pilootproject
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7721 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7723
5-7722 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7723
5-7723 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7722
5-7724 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gebrekkige BSE-controle in Polen - Risico's voor volksgezondheid - Importvlees
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-7725 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Mogelijke import van vlees dat niet werd gecontroleerd op BSE - Controle in slachthuizen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-7726 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegalen - Transitkampen - Incidenten op de spoorweg in Oostende - Kraakpanden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7727
5-7727 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Illegalen - Transitkampen - Incidenten op de spoorweg in Oostende - Kraakpanden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7726
5-7728 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelenbewaking - Neveneffecten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Meldingen - Gevolgen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7729 Vermeulen Sabine (N-VA) eerste minister  
  Wet op de overheidsopdrachten - Gunningen aan ondernemingen van de sociale economie - Sociale clausule - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 12/2/2013
5-7730 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister  
  Overlegcomitť - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 12/2/2013
5-7731 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Flash balls - Inzet bij politiediensten - Controverse in Frankrijk - Vrije verkoop
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7732
5-7732 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Flash balls - Inzet bij politiediensten - Controverse in Frankrijk - Vrije verkoop
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 12/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7731
5-7733 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7734
5-7734 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7733
5-7735 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Verhoren van verdachten en getuigen - "Telehoren" - Nederland
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7736 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Koning - Gratieverzoeken - Gratieverleningen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7737 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Mensenhandel in minderjarigen - Europol - Aanpassing wettelijke bepalingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 3/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7738
5-7738 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel in minderjarigen - Europol - Aanpassing wettelijke bepalingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7737
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4935
5-7739 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Cijfers
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4936
5-7740 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kraambedpsychose - Postpartumpsychose - Bekendheid - Cijfermateriaal - Behandeling - Informatie van de burgers
  Verzending vraag 15/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4184
5-7741 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Polygraaf - Gebruik in strafzaken in 2012 - Resultaten
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7742 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geweld en agressie tegen politieambtenaren - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4305
5-7743 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen cipiers - Incidenten - Reacties
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4306
5-7744 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen politieambtenaren - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4307
5-7745 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Woningen - Wagens - Aanhoudingen - Gestolen goederen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7746 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Inbraken - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-7747 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Ramkraken - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7748 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Diefstallen - Ramkraken - Verdenkingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7749 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Motorongevallen - Gevolgen - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7750 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het verdelingsplan van de Nationale Loterij
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 24/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2774
5-7751 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  de kortetermijnwinst-strategie van sommige Belgische banken
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2841
5-7752 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bitcoin (BTC) - Ontraceerbare betalingswijze - Digitale munteenheid - Illegale online-markten - Drugshandel - Wapenhandel - Misdaad
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7753
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4937
5-7753 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Bitcoin (BTC) - Ontraceerbare betalingswijze - Digitale munteenheid - Illegale online-markten - Drugshandel - Wapenhandel - Misdaad
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7752
5-7754 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Klachten - Preventie - Veroordelingen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7755
5-7755 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Klachten - Preventie - Veroordelingen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7754
5-7756 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Spysoftware - Politieonderzoeken - Grondwet - Privacywetgeving
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
5-7757 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7758
5-7758 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7757
5-7759 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenmishandeling - Boetes - Veroordelingen - Beroepsverbod - Maatregelen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 7/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7760
5-7760 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Boetes - Veroordelingen - Beroepsverbod - Maatregelen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7759
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4938
5-7761 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fonds Leefmilieu - Gestorte gelden - Projecten - Activatie
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-7762 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Pro-Deosysteem - Vergoedingen - Evaluatie
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4939
5-7763 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafuitvoering - Korte gevangenisstraffen - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4940
5-7764 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Regelgeving - Juridische aanpak - Uitbreiding
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 3/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7765
5-7765 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Regelgeving - Juridische aanpak - Uitbreiding
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7764
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4941
5-7766 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 3/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7767
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8702
5-7767 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7766
5-7768 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7769 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak en cijfers - Nederland
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 5/2/2013
5-7770 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  "Kaalplukken" van criminelen - Systematische vergoedingseis voor de slachtoffers - Nederlands standpunt - Aanpak
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-7771 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale zekerheidsuitkeringen - Fraude met bisregisternummers - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-7772 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Clouddiensten - Bescherming van privacy - Data Protection Regulation - Patriot Act
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 4/10/2013
5-7773 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Energierekening van de overheid - Besparingen - Energiemanager - Nederlandse studie - Lichtplannen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7774
5-7774 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energierekening van de overheid - Besparingen - Energiemanager - Nederlandse studie - Lichtplannen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Antwoord 25/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7773
5-7775 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - Desomorphine - Krokodil-drug - Gevolgen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-7776 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  de bestrijding van de lage tewerkstellingsgraad bij de buiten de Europese Unie geboren Belgen
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2855
5-7777 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  European Union Training Mission (EUTM) - SomaliŽ - African Union Mission in Somalia (AMISOM) - Belgische bijdrage - Resultaten - Evaluatie - Kostprijs
  Verzending vraag 16/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7778 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Verkoop autovoertuigen - Uitsluiting uit tolerantie
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7779 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenproeven - Belastingheffing - Alternatieven
  Verzending vraag 17/1/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7780 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Proeven op dieren - Alternatieven - Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven - Oprichting - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-7781 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fraude - Meldpunten sociale fraude - Nederlands voorbeeld - Communicatie naar de bevolking toe - Klachten ontvangen bij de administratie
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7782 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kaupthing Bank - IJsland - Luxemburg - Faillissement - Verdachte transacties - Onderzoek - Belangen van de belastingbetaler - Burgerlijk partij
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7783 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grenscriminaliteit - West-Vlaanderen - Cijfermateriaal - Acties - Samenwerking met Frankrijk
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7784 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bedrijfswagens - Aantallen - Gebruik - Evolutie
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 7/2/2013
5-7785 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Vervroegde invrijheidstelling - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 17/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7786 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Budget financiŽle middelen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-7787 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kankerplan - Evaluatie - Budget
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7788 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wapenproefbank - "Onveilige vuurwapens" - Veiligheid van consumenten
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 12/2/2013
5-7789 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Wapens - Onbruikbaarheid door verkeerd gebruik - Aangiften - Model 10
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-7790 De Groote Patrick (N-VA) minister van Justitie  
  Vuurwapens die als vernietigd staan geregistreerd - Heropduiken op de markt
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7791 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vuurwapenongelukken met dienstwapens - Smith & Wesson - GP35 - Glock
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-7792 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aantal ambtenaren - Evolutie
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 29/1/2013
5-7793 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Onderzoeksrechter - Onwettige telefoontap - Vrijspraak van negen wapenhandelaars
  Verzending vraag 17/1/2013
  Antwoord 7/5/2013
5-7794 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gebouwen en huizen - Radioactieve gassen radon en thoron - Onderzoek
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Herkwalificatie 30/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4183
5-7795 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarigen - Alcoholgebruik - Controles
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
5-7796 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Bulgarije - Toename van de dreiging - Maatregelen
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7816
5-7797 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge van verwondingen door misdrijf - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 20/8/2013
5-7798 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Racisme - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteiten - Internet
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7799 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingdeal tussen Duitsland en Zwitserland - Fiscale fraude
  Verzending vraag 18/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7800 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene nationale gegevensbank - Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland - Richtlijn
  Verzending vraag 18/1/2013
  Rappel 23/5/2013
  Antwoord 26/7/2013